Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Veelgestelde vragen aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Algemene vragen

Voor welke informatie kan ik bij het Erfgoedcentrum terecht?

 • U kunt er terecht voor informatie over de geschiedenis van kloosterlingen in Nederland en de missiegebieden.

Welke collecties worden door het Erfgoedcentrum beheerd?

 • Een toelichting op de collecties vindt u op onze website via deze link.

Welke archieven worden in het centrum bewaard?

 • Een beschrijving van de archieven in het Erfgoedcentrum vindt u op onze website via deze link.

Kan ik archiefmateriaal, voorwerpen of boeken bij jullie onderbrengen?

 • Het Erfgoedcentrum beheert alleen collecties van kloosterorganisaties. Overige priv├ęcollecties worden doorgaans niet opgenomen. Voor vragen over de schenking van materiaal, voorwerpen of boeken kunt u het beste persoonlijk contact opnemen met het Erfgoedcentrum.

Kan ik in het klooster overnachten/bezinningsactiviteiten volgen?

 • Het Erfgoedcentrum organiseert geen logies of bezinningsactiviteiten.

Kan ik in het klooster kerkdiensten bezoeken?

Kunnen jullie mij vertellen wat mijn voorwerp/boek waard is?

 • Het Erfgoedcentrum heeft geen specialisten in dienst die boeken of voorwerpen op hun geldelijke waarde kunnen taxeren. Hiervoor verwijzen we u naar antiquariaten en antiquairs.

Kan ik een boek of voorwerp uit jullie collectie kopen/lenen?

 • De boeken en voorwerpen die het centrum beheert, maken deel uit van de vaste collectie en worden niet verkocht. Voor tweedehands boeken zijn er online boekwinkels, voor religieuze voorwerpen zijn er antiquariaten. Het Erfgoedcentrum leent evenmin boeken of voorwerpen uit, met uitzondering van bruiklenen ten behoeve van tijdelijke tentoonstellingen in musea.

Ik zoek het adres/telefoonnummer van een klooster.

 • Het Erfgoedcentrum verstrekt omwille van privacybescherming geen contactgegevens van derden. Voor publieke contactgegevens van kloosters in Nederland verwijzen we u naar de website www.knr.nl (onder het kopje 'Leden').

Online zoeken in collecties

Hoe zoek ik in de collecties van het Erfgoedcentrum?

Wat kan ik vinden in de archiefinventarissen van het Erfgoedcentrum?

 • Een toelichting op de archiefinventarissen vindt u op onze website via deze link.

Welke online naslagwerken zijn beschikbaar?

 • Een toelichting op de online naslagwerken vindt u op onze website via deze link.

Het archief dat ik zoek is (nog) niet te vinden, wat nu?

 • Soms is een archief dat al in het Erfgoedcentrum werd ondergebracht, nog in bewerking. In dat geval is er nog geen online inventaris raadpleegbaar. U kunt meestal wel een inventaris inzien in de studiezaal. In andere gevallen is een archief (nog) niet in het Erfgoedcentrum aanwezig. In dat geval kunt u het beste contact opnemen met de kloosterorganisatie zelf.
 • TIP. De contactgegevens van veel kloosterorganisaties zijn terug te vinden via de website van de KNR.
 • TIP. Niet alle Nederlandse kloosterorganisaties brengen hun archief bij het Erfgoedcentrum onder. Zie voor enkele andere bewaaradressen de pagina Andere websites op deze website.

Het boek dat ik zoek, is niet in de bibliotheek aanwezig. Waar kan ik het vinden?

 • Soms is een boek niet in de bibliotheekcollectie aanwezig, maar wel in een archief. Een andere mogelijkheid is zoeken in een andere bibliotheek. Zie bijvoorbeeld de organisaties onder Andere websites op deze website.

Ik krijg het archiefstuk niet geopend, hoe kan dat?

 • Op de website van het Erfgoedcentrum staan beschrijvingen van de archiefstukken. Archiefstukken zelf kunnen uitsluitend in de studiezaal geraadpleegd worden.

Kunnen jullie het archiefstuk/boek/voorwerp scannen?

 • Een beschrijving van onze dienstverlening vindt u op onze website via deze link.

Kunnen jullie het originele archiefstuk voor mij raadplegen?

 • Een beschrijving van onze dienstverlening vindt u op onze website via deze link.

Hoe zoek ik afbeeldingen?

 • Tips voor het zoeken van afbeeldingen vindt u op onze website via deze link.

Hoe zoek ik personen?

 • Tips voor het zoeken van personen vindt u op onze website via deze link.

Het Erfgoedcentrum bezoeken

Wanneer kan ik in de studiezaal van het Erfgoedcentrum terecht?

 • Informatie over openstelling van de studiezaal vindt u op onze website via deze link.

Kan ik het Erfgoedcentrum bezoeken zonder onderzoek te doen?

Kan ik de archieven inzien?

 • Tijdens de openingstijden kunt u op afspraak de studiezaal van het Erfgoedcentrum bezoeken. Bijzondere voorwaarden voor het inzien van archieven vindt u op onze website via deze link.

Waarom moet ik toestemming aanvragen om een archief in te zien?

 • De archieven die het Erfgoedcentrum beheert, zijn particuliere archieven. De eigenaren van deze archieven, de kloostergemeenschappen, zijn verantwoordelijk voor de toegankelijkheid van hun eigen archief.

Kan ik jullie bibliotheek bezoeken?

 • Tijdens de openingstijden kunt u op afspraak de studiezaal van het Erfgoedcentrum bezoeken. Meer informatie over de bibliotheek vindt u op onze website via deze link.

Kan ik voorwerpen uit jullie collectie bekijken?

 • Tijdens de openingstijden kunt u op afspraak de studiezaal van het Erfgoedcentrum bezoeken. Meer informatie over de voorwerpencollectie vindt u op onze website via deze link.