Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Over het Erfgoedcentrum

In het Kruisherenklooster van Sint Agatha, is sinds 2006 het Erfgoedcentrum voor Nederlands Kloosterleven gevestigd. Ruim 100 kloostergemeenschappen brengen hier hun archieven, boeken en voorwerpen bijeen. Het erfgoed kan door belangstellenden worden geraadpleegd in een studiezaal en in tentoonstellingen. Het centrum richt zich op de geschiedenis en de betekenis van kloosterlingen in Nederland.

Vanwege vergrijzing kunnen veel kloostergemeenschappen hun erfgoed niet zelf blijven beheren. Zij besloten om in het oudste klooster van Nederland gezamenlijk een erfgoedcentrum op te richten. Een deel van de kloostergebouwen is gerenoveerd en er is een archiefdepot gebouwd. U vindt er de collecties van grote en kleine kloostergemeenschappen, van zusters, paters en broeders. Ze waren door de eeuwen heen werkzaam in armenzorg, onderwijs, ziekenzorg, parochies en verenigingen, en stonden aan de wieg van onze maatschappelijke voorzieningen.

Het Erfgoedcentrum betreft een samenwerkingsproject van twee stichtingen. Stichting Sint Aegten werd in 1998 opgericht om het erfgoed van de Orde der Kruisheren te beheren. De Kruisheren bewonen het klooster van Sint Agatha vanaf 1371 tot op heden en bewaren er een monumentale bibliotheek, archieven en waardevolle (kunst)historische voorwerpen. De kloostergebouwen zijn rijksmonument.

Stichting Sint Aegten werkt samen met Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, opgericht in 2002. Ruim 100 kloostergemeenschappen participeren in deze stichting, die hun erfgoed beheert en toegankelijk stelt. Zo wordt voorkomen dat dit deel van de Nederlandse geschiedenis verloren gaat of naar het buitenland wordt overgebracht.

De collecties van het Erfgoedcentrum worden sinds 2006 opgebouwd conform dit collectieplan. Ongeveer tweederde van de deelnemende kloostergemeenschappen heeft al erfgoed naar Sint Agatha overgebracht (zie onder: Kloostergemeenschappen). Het centrum beheert inmiddels 5 km archiefmateriaal, ca. 30.000 publicaties in de bibliotheek en ca. 4.000 historische objecten. Inventarissen en catalogi zijn toegankelijk via deze website (zie onder: Collecties & naslagwerken). Het Erfgoedcentrum is sinds 2015 officieel geregistreerd als museum.