Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Bezoek en publieksdiensten

Openingstijden studiezaal

De studiezaal van het Erfgoedcentrum is geopend op donderdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Gelieve van te voren uw bezoek telefonisch of per mail aan te melden. De medewerkers kunnen uw bezoek dan voorbereiden en u informeren over bijzondere sluitingsdata.

Attentie! Voor het inzien van archiefmateriaal is het in veel gevallen nodig om schriftelijke toestemming te krijgen van de eigenaar van het betreffende archief. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze schriftelijke toestemming kan per mail of per post worden toegezonden.

Het Erfgoedcentrum respecteert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Archiefstukken over levende personen worden niet ter inzage gegeven, tenzij met toestemming van de betreffende personen. Overige regelingen betreffende de studiezaal vindt u in het studiezaalreglement.

Reproducties

  • Het kopiëren, fotograferen of laten scannen van archiefmateriaal is alleen toegestaan als het materiaal vrij toegankelijk is of als u hiervoor schriftelijke toestemming heeft verkregen van de archiefeigenaar. Bij iedere archiefinventaris zijn in de inleiding de voorwaarden voor toegankelijkheid opgenomen.
  • Persoonlijke stukken en kwetsbaar materiaal mogen niet gekopieerd of gescand worden. Het besluit daarover wordt genomen door de studiezaalmedewerker.
  • Kopieën en scans worden alleen verstrekt voor eigen gebruik. Wilt u ze gebruiken voor een publicatie of ander publiek doel, dan is voorafgaand overleg met het Erfgoedcentrum vereist.
  • Het Erfgoedcentrum is beheerder van de collectie foto's en affiches en bemiddelt niet in eventuele beeld- of auteursrechten van derden. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende deze rechten. Het Erfgoedcentrum is niet aansprakelijk voor het gebruik van materiaal afkomstig uit zijn collecties.

Tarieven:

  • Kopieerapparaat in de studiezaal (zelfbediening): € 0,20 per A4-kopie en € 0,50 per A3-kopie (enkelzijdig, zwartwit); € 0,10 per scan (als pdf naar uw usb-stick of sd-kaart).
  • Laten vervaardigen van kopieën/scans van documenten (tot maximaal 25 stuks): € 7,50 administratiekosten en € 0,50 per kopie. In geval van verzending worden ook de verzendkosten doorberekend.
  • Het bestellen van digitale foto's: € 7,50 administratiekosten en € 5,00 per stuk. In geval van verzending worden ook de verzendkosten doorberekend.
  • Het bestellen van filmmateriaal op een DVD: € 7,50 administratiekosten en € 25,00 per DVD. In geval van verzending worden ook de verzendkosten doorberekend.
  • Reproductierecht voor publicatie (oplage van meer dan 250 of website): € 50,00.
  • Reproductierecht bij uitzending op TV: € 150,00.

Bruiklenen

Het Erfgoedcentrum ontvangt regelmatig aanvragen voor bruiklenen. Veel collectie-items kunnen worden geleend ten behoeve van tentoonstellingen of andersoortige presentaties. Het Erfgoedcentrum sluit in dat geval met de bruikleennemer een overeenkomst. Soms dient u voorafgaand schriftelijke toestemming aan te vragen bij de kloostergemeenschap die eigenaar is van de collectie-items. Een formulier om die schriftelijke toestemming te verkrijgen kan het Erfgoedcentrum u per post of per mail toezenden.

Opdrachten voor archiefonderzoek

Het laten verrichten van archiefonderzoek is alleen mogelijk indien hiervoor bij het Erfgoedcentrum menskracht beschikbaar is. Tarief: € 15,00 per kwartier.

Openstelling kloostergebouwen voor individuele bezoekers

Voor de openingstijden van Klooster Sint Agatha, de tentoonstelling van het Erfgoedcentrum, rondleidingen en het huren van ruimte, zie: www.kloostersintagatha.nl.