Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Bezoek en publieksdiensten

Openingstijden studiezaal

De studiezaal van het Erfgoedcentrum is geopend op donderdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Gelieve van te voren uw bezoek telefonisch of per mail aan te melden. Bijzondere sluitingsdata: de studiezaal van het Erfgoedcentrum is gesloten op 27 april, 10 en 11 mei, 27 en 28 december 2018. (Deze data worden geregeld bijgewerkt.)

Attentie! Voor het inzien van archiefmateriaal is het in veel gevallen nodig om schriftelijke toestemming te krijgen van de eigenaar van het betreffende archief. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze schriftelijke toestemming kan per mail of per post worden toegezonden.

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden archiefstukken over levende personen niet ter inzage gegeven, tenzij met toestemming van de betreffende persoon. Overige regelingen betreffende de studiezaal vindt u in het studiezaalreglement.

Rondleidingen

Op de donderdagen en vrijdagen worden rondleidingen georganiseerd voor groepen. U dient hiervoor tijdig een afspraak te maken. De kosten bedragen € 4,00 per persoon met een minimum van € 40,00.

Alle vrijdagen in juli en augustus worden er inlooprondleidingen georganiseerd: inleiding en rondleiding zonder afspraak. Centraal staat de geschiedenis van het klooster en de werkzaamheden van het Erfgoedcentrum. Start: 14.00 uur, maximaal 15 deelnemers, geen aanmelding mogelijk. Deelnamekosten € 4,00 p.p.

Openstelling kloostergebouwen voor individuele bezoekers

In het zomerseizoen wordt een deel van het klooster opengesteld voor individuele bezoekers: van 1 mei tot 1 november, op woensdag, donderdag, vrijdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur. U kunt een bezoek brengen aan de kloosterkerk en aan de tentoonstelling in het Erfgoedcentrum. Verder kunt u in het Bezoekerscentrum terecht voor informatie en voor koffie/thee en versnaperingen.

In het winterseizoen - van november t/m april - zijn bezoekerscentrum en het Erfgoedcentrum niet toegankelijk voor individuele bezoekers.

De kloosterkerk is het hele jaar door toegankelijk tijdens de vieringen.

De kloostertuin is dagelijks toegankelijk tussen zonsopgang en zonsondergang. De kloostertuin is aangelegd in de 18e eeuw en behoort tot de zeldzame voorbeelden van authentiek bewaarde kloostertuinen in Nederland. In de tuin is een spirituele route te vinden met teksten uit verschillende kloostertradities.

Reproducties

  • Het kopiëren, fotograferen of laten scannen van archiefmateriaal is alleen toegestaan als het materiaal vrij toegankelijk is of als u hiervoor schriftelijke toestemming heeft verkregen van de archiefeigenaar. Bij iedere archiefinventaris zijn in de inleiding de voorwaarden voor toegankelijkheid opgenomen.
  • Persoonlijke stukken en kwetsbaar materiaal mogen niet gekopieerd of gescand worden. Het besluit daarover wordt genomen door de studiezaalmedewerker.
  • Kopieën en scans worden alleen verstrekt voor eigen gebruik. Wilt u ze gebruiken voor een publicatie of ander publiek doel, dan is voorafgaand overleg met het Erfgoedcentrum vereist.
  • Het Erfgoedcentrum is beheerder van de collectie foto's en affiches en bemiddelt niet in eventuele beeld- of auteursrechten van derden. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wettelijke regelingen betreffende deze rechten. Het Erfgoedcentrum is niet aansprakelijk voor het gebruik van materiaal afkomstig uit zijn collecties.

Tarieven:

  • Kopieerapparaat in de studiezaal (zelfbediening): € 0,20 per A4-kopie en € 0,50 per A3-kopie (enkelzijdig, zwartwit); € 0,10 per scan (als pdf naar uw usb-stick of sd-kaart).
  • Laten vervaardigen van kopieën/scans van documenten (tot maximaal 25 stuks): € 7,50 administratiekosten en € 0,50 per kopie. In geval van verzending worden ook de verzendkosten doorberekend.
  • Het bestellen van digitale foto's: € 7,50 administratiekosten en € 5,00 per stuk. In geval van verzending worden ook de verzendkosten doorberekend.
  • Het bestellen van filmmateriaal op een DVD: € 7,50 administratiekosten en € 25,00 per DVD. In geval van verzending worden ook de verzendkosten doorberekend.
  • Reproductierecht voor publicatie (oplage van meer dan 250 of website): € 50,00.
  • Reproductierecht bij uitzending op TV: € 150,00.

Bruiklenen

Het Erfgoedcentrum ontvangt regelmatig aanvragen voor bruiklenen. Veel collectie-items kunnen worden geleend ten behoeve van tentoonstellingen of andersoortige presentaties. Het Erfgoedcentrum sluit in dat geval met de bruikleennemer een overeenkomst. Soms dient u voorafgaand schriftelijke toestemming aan te vragen bij de kloostergemeenschap die eigenaar is van de collectie-items. Een formulier om die schriftelijke toestemming te verkrijgen kan het Erfgoedcentrum u per post of per mail toezenden.

Opdrachten voor archiefonderzoek

Het laten verrichten van archiefonderzoek is alleen mogelijk indien hiervoor bij het Erfgoedcentrum menskracht beschikbaar is. Tarief: € 15,00 per kwartier.

Vergaderfaciliteiten

Verschillende ruimtes zijn te huur voor bijeenkomsten. Zie voor meer informatie: www.kloostersintagatha.nl.