Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Publicaties

U vindt op deze pagina uitgaven van het Erfgoedcentrum en uitgaven die een relatie hebben met het centrum.

Klooster Sint Aegten

Klooster Sint Aegten, Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Dit boekje werd gepubliceerd bij de opening van het Erfgoedcentrum, in juni 2006. Het geeft informatie over de ontstaansgeschiedenis van het centrum, het Kruisherenklooster in Sint Agatha en de collecties die in het centrum worden beheerd. (Sint Agatha, 2006, 80 p., ISBN 978-90-81073-1-3, verkoopprijs € 5 excl. verzendkosten)

Langs kloosters in Noord-brabant

Langs kloosters in Noordoost-Brabant, de oudste kloosters van Nederland

De gids beschrijft de unieke kloostergeschiedenis van Noordoost-Brabant, met Megen in het noorden, Gemert in het zuiden, Schijndel in het westen en Boxmeer in het oosten. De oudst bewoonde kloosters van Nederland zijn, op één na, allemaal te vinden in dit gebied. In de tijd dat elders in Nederland kloosters verboden waren - in de 17e en 18e eeuw - vonden kloosterlingen hier hun toevlucht in katholieke enclaves. De gids richt zich met name op deze oudste kloosters in de regio, die elk in een apart hoofdstuk worden beschreven. Vanaf het midden van de 19e eeuw waren er in bijna alle steden en dorpjes kloosters te vinden. Een groot aantal daarvan komt aan de orde in het laatste hoofdstuk. Naast historische achtergronden geeft de gids ook praktische informatie: adressen, websites en gegevens over de toegankelijkheid van de kloostergebouwen.

Een kijkje in de gids: de voorkant, de achterkant, de inhoudsopgave en het voorwoord.

M. Arendsen, O.S. Lankhorst e.a., Langs kloosters in Noordoost-Brabant, de oudste kloosters van Nederland (uitg. Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Sint Agatha 2011, ISBN 978-90-810738-2-0, 95 pagina's, in kleur geïllustreerd met vele foto's). De gids is te koop in het bezoekerscentrum van Klooster Sint Agatha of te bestellen via de gegevens op de contactpagina en kost € 6 excl. verzendkosten.

Korte geschiedenis van het kloosterleven

Korte geschiedenis van het kloosterleven

In juni 2012 kwam Het boek van de Nederlandse kloostergeschiedenis van de pers. Het is een papieren editie van tentoonstellingspanelen in het bezoekerscentrum van het klooster. Een klein boekje met een grote geschiedenis: die van het hele Nederlandse kloosterleven. Voor de prijs van € 4 verkrijgbaar bij het Erfgoedcentrum (eventuele verzendkosten bedragen € 1,50).

Het inkijkexemplaar geeft u een impressie van de inhoud van het boekje. (Dit bestand is in pdf-formaat en te lezen met behulp van een gratis leesprogramma zoals Adobe Reader.)

In Cruce Salus 1210-2010

In cruce salus 1210 - 2010, in het kruis is ons heil, 800 jaar kloosterleven

Een prachtig geïllustreerd boek over de cultuurgeschiedenis van de Kruisheren. Tevens catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in het voormalige Kruisherenklooster in Bentlage (Duitsland), augustus 2010 - februari 2011. De tentoonstelling werd gehouden ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de Orde van het H. Kruis. Alle teksten zijn opgenomen in het Duits en in het Nederlands. De inleidende artikelen behandelen de ordesgeschiedenis en de iconografie van de orde. Auteurs: Mechthild Beilmann-Schröder, Mieke van Zanten en Roger Janssen osc (€ 361 p., ISBN 978-3-9812938-1-4, € 30, bij het Erfgoedcentrum verkrijgbaar)

Oord van helder licht

Oord van helder licht, 800 jaar Orde van het H. Kruis 1210 - 2010

Een historisch overzicht van de orde, geschreven door de ordehistoricus Roger Janssen osc, bij gelegenheid van het 800-jarig jubileum van de Kruisheren. In negen hoofdstukken behandelt de auteur verschillende perioden uit de geschiedenis van de orde, die hoogtepunten en dieptepunten heeft gekend. De Kruisheren ondergingen steeds de invloed van de politieke, religieuze en sociale omgeving waarin zij leefden. Zij zijn de enige middeleeuwse orde van Noord-Europese herkomst die tot op vandaag is blijven bestaan. Sinds het begin van de 20e eeuw is de orde eveneens gevestigd in Noord-Amerika, Brazilië, Indonesië en Kongo. Het boek is rijk geïllustreerd met afbeeldingen uit het culturele erfgoed van de Kruisheren. (Sint Agatha, 2010, € 384 p., ISBN 978-90-815-3220-4, € 30, bij het Erfgoedcentrum verkrijgbaar)