Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Tentoonstelling over Kruisheren

In en naast de kloosterkerk is een permanente tentoonstelling te zien over de geschiedenis van het klooster en zijn bewoners, de Kruisheren.

Tentoonstelling De witte karavaan

Op 30 april 2017 was de opening van de tentoonstelling De witte karavaan, 150 jaar Witte Paters en Witte Zusters in Afrika. De tentoonstelling is te bezoeken in de periode mei t/m oktober 2017. Zie: openingstijden.

In 1868 sticht de Franse kardinaal Lavigerie de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika. Een jaar later volgen de Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika. Van begin af aan is er sprake van een internationaal gemengd gezelschap met een hoofdzetel in Algerije. Vanuit daar trekken de missionarissen en missiezusters Afrika in, om de mensen in contact te brengen met het christendom.

Lavigerie is een zeer bewogen man; hij strijdt tegen oorlog, hongersnood en slavenhandel. Hij spoort de missionarissen aan om zich te verdiepen in de Afrikaanse talen, de culturen en de Islam. Hij geeft hen als richtlijn: "U spreekt hun taal, u eet zoals zij, u kleedt u zoals zij." Zowel de paters als de zusters gaan - naar de lokale gewoonten - in het wit gekleed. Daarom worden ze in de volksmond Witte Paters en Witte Zusters genoemd.

De witte karavaan

De witte karavaan

Paters en zusters zijn actief in jeugdzorg, onderwijs, ziekenzorg, pastoraat en vrouwenemancipatie. Steeds met het doel om de Afrikanen het werk voort te laten zetten, om de inlandse kerk een Afrikaans gezicht te geven. Het idealisme en de volledige inzet van deze missionarissen en missiezusters - velen van hen namen voor altijd afscheid van hun familie en hun moederland - spreekt nog altijd tot de verbeelding.

Momenteel zijn de Nederlandse missionarissen bejaard en bijna allemaal teruggekeerd naar hun thuisland. Hun werk wordt voortgezet door Afrikaanse mannen en vrouwen. In de tentoonstelling wordt het veelkleurige leven van de Witte Paters en Witte Zusters in Afrika geïllustreerd aan de hand van voorwerpen, archief- en beeldmateriaal. In Nederland zal deze tentoonstelling de laatste kans zijn om uit de eerste hand hun verhalen over de missie in Afrika te horen en aanschouwen.

De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met de Witte Paters en de Witte Zusters. Meer over deze kloostergemeenschappen vindt u op: www.mafrome.org en www.wittezusters.nl. Ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum wordt een boek uitgebracht met verhalen over leven en werk van de Witte Zusters (verkrijgbaar voor € 10 bij het Erfgoedcentrum of via de website van de zusters).

In de missie

In de missie

Activiteiten rondom de tentoonstelling:

  • Op 30 april 2017 opening van de tentoonstelling in aanwezigheid van onder andere de generale oversten van de Witte Paters en de Witte Zusters. Tevens de presentatie van het jubileumboek over de Nederlandse Witte Zusters.
  • Op zondag 11 juni (Open Kloosterdag) geeft pater Jan Heuft m.afr. een lezing over zijn leven als missionaris in Algerije. Aanvang: 14.30 uur (aanmelding wordt op prijs gesteld).
  • Op zondag 2 juli lezing van Maaike de Haardt (Radbouduniversiteit) over de kritiek van Afrikaanse theologes op het westers missie-ideaal. De aanvangstijd is 14.30 uur (aanmelding wordt op prijs gesteld).
  • Op zondag 23 juli en op zondag 10 september (Open Monumentendag) geeft zuster Tiny Hölscher mzola een lezing over het werk van de Witte Zusters in Afrika. Aanvang: 14.30 uur (aanmelding wordt op prijs gesteld).
  • Op zondag 15 oktober een dubbellezing: pater Hugo Hinfelaar vertelt over de anti-slavernij campagne van Lavigerie en Ivonne van de Kar (Zusterwerk) over mensenhandel als vorm van moderne slavernij.
  • Op zondag 29 oktober verzorgt het Afrika-Engakoor uit Nistelrode een swingend concert in de kloosterkerk.
  • Wilt u de tentoonstelling bezoeken onder leiding van een Witte Pater of Witte Zuster, neem dan contact op met het Erfgoedcentrum voor de mogelijkheden via 0485-311007 of info@erfgoedkloosterleven.nl.
  • Iedere vrijdagmiddag (behoudens vakanties): openstelling atelier Liesbeth Smulders. Zij werkt aan een ikoon van Onze Lieve Vrouw van Afrika.