Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Tentoonstelling

In en naast de kloosterkerk is een permanente tentoonstelling te zien over de geschiedenis van het klooster en zijn bewoners, de Kruisheren. Het Erfgoedcentrum verzorgt een jaarlijks wisselende tentoonstelling over een onderwerp uit het Nederlandse kloosterleven. De tentoonstellingen zijn te bezoeken in de periode mei t/m oktober 2018. Zie: openingstijden.

De witte karavaan

In 2017 is de tentoonstelling De witte karavaan, 150 jaar Witte Paters en Witte Zusters in Afrika geopend. Vanwege de vele enthousiaste reacties is besloten om deze tentoonstelling in 2018 te verlengen.

In 1868 sticht de Franse kardinaal Lavigerie de Sociëteit van de Missionarissen van Afrika. Een jaar later volgen de Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika. Van begin af aan is er sprake van een internationaal gemengd gezelschap met een hoofdzetel in Algerije. Vanuit daar trekken de missionarissen en missiezusters Afrika in, om de mensen in contact te brengen met het christendom.

Lavigerie is een zeer bewogen man; hij strijdt tegen oorlog, hongersnood en slavenhandel. Hij spoort de missionarissen aan om zich te verdiepen in de Afrikaanse talen, de culturen en de Islam. Hij geeft hen als richtlijn: "U spreekt hun taal, u eet zoals zij, u kleedt u zoals zij." Zowel de paters als de zusters gaan - naar de lokale gewoonten - in het wit gekleed. Daarom worden ze in de volksmond Witte Paters en Witte Zusters genoemd.

De witte karavaan

De witte karavaan

Paters en zusters zijn actief in jeugdzorg, onderwijs, ziekenzorg, pastoraat en vrouwenemancipatie. Steeds met het doel om de Afrikanen het werk voort te laten zetten, om de inlandse kerk een Afrikaans gezicht te geven. Het idealisme en de volledige inzet van deze missionarissen en missiezusters - velen van hen namen voor altijd afscheid van hun familie en hun moederland - spreekt nog altijd tot de verbeelding.

Momenteel zijn de Nederlandse missionarissen bejaard en bijna allemaal teruggekeerd naar hun thuisland. Hun werk wordt voortgezet door Afrikaanse mannen en vrouwen. In de tentoonstelling wordt het veelkleurige leven van de Witte Paters en Witte Zusters in Afrika geïllustreerd aan de hand van voorwerpen, archief- en beeldmateriaal. In Nederland zal deze tentoonstelling de laatste kans zijn om uit de eerste hand hun verhalen over de missie in Afrika te horen en aanschouwen.

De tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met de Witte Paters en de Witte Zusters. Meer over deze kloostergemeenschappen vindt u op: www.mafrome.org en www.wittezusters.nl. Ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum wordt een boek uitgebracht met verhalen over leven en werk van de Witte Zusters (verkrijgbaar voor € 10 bij het Erfgoedcentrum of via de website van de zusters).

In de missie

In de missie

Activiteiten rondom de tentoonstelling:

  • 29 april 2018 feestelijke opening van het seizoen om 14.30 uur, met zang door het koor van de Afrikaanse gemeenschap Charles Lwanga uit Den Haag en bijdragen van Witte Zusters en Witte Paters.
  • 20 mei 14.30 uur lezing door dr. Thera Rasing, lange tijd werkzaam als onderzoekster in Zambia, over de betekenis van de missie voor vrouwen in meisjes in Afrika.
  • 1 juli 14.30 uur lezing door dr. Ralf Bodelier met een optimistische kijk op Afrika. Bodelier is is oprichter van het mediaplatform World’s Best News-NL, dat wil bijdragen aan positieve berichtgeving. Regelmatig schrijft hij artikelen in de Groene Amsterdammer en de NRC.
  • 9 september lezing door dr. Frans Wijsen sma, hoogleraar missiewetenschappen in Nijmegen, over 'de omgekeerde missie'; de hedendaagse aanwezigheid van buitenlandse religieuzen in Nederland en hun ervaringen hier.
  • 30 september lezing door dr. Mariëlle Polman, docente filosofie en Nederlands aan het stedelijk gymnasium Nijmegen, over Ubuntu filosofie. Ubuntu staat als Afrikaanse filosofie van het 'wij' tegenwoordig erg in de belangstelling. Dat is niet altijd zo geweest, integendeel.
  • Op 21 oktober, wereldmissiedag, sluit Witte Pater Jozef de Bekker om 14.30 uur de lezingenreeks af met een inleiding over missie anno 2018.
  • Wilt u de tentoonstelling bezoeken onder leiding van een Witte Pater of Witte Zuster, neem dan contact op met het Erfgoedcentrum voor de mogelijkheden via 0485-311007 of info@erfgoedkloosterleven.nl.