Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Vriendenkring Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

De participerende kloostergemeenschappen financieren de basisactiviteiten van het Erfgoedcentrum: het beheer van hun erfgoed. De bijdragen van donateurs zijn noodzakelijk om publieksactiviteiten te kunnen organiseren, zoals tentoonstellingen, rondleidingen, een bezoekerscentrum, een website, publicaties en lezingen. Het centrum heeft daarom een vriendenkring.

Ook uw steun is onmisbaar en van harte welkom!

Als lid van de vriendenkring ontvangt u twee keer per jaar de nieuwsbrief Kroniek Sint Agatha, die u op de hoogte houdt van alle activiteiten in het centrum. Bovendien wordt u uitgenodigd voor speciale gelegenheden.

Het Erfgoedcentrum is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn en er over uw bijdragen geen schenkingsrecht of successierecht betaald hoeft te worden. Er zijn pagina's met Anbi-informatie beschikbaar.

U kunt zicht telefonisch, schriftelijk of per e-mail aanmelden voor de vriendenkring. U kunt zich ook aanmelden door een bijdrage over te maken op onderstaand bankrekeningnummer.

E-mail: info@erfgoedkloosterleven.nl
Telefoon: 0485-311007
Adres: Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Kloosterlaan 24, 5435 XD  Sint Agatha
Bankrekening (IBAN): NL85 ABNA 0601 7805 31 t.n.v. Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Sint Agatha.