Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Toelichting bij de collecties: samenstelling en raadpleging

U kunt de collecties van het centrum raadplegen via de online catalogus en/of in de studiezaal. De studiezaal is geopend op donderdagen en vrijdagen van 9.00 tot 17.00 uur op afspraak. Let u op de voorwaarden om archiefmateriaal in te zien.

Archieven

Ruim 100 kloostergemeenschappen brachten hun archieven over naar Sint Agatha. In die archieven bevinden zich geschreven en gedrukte documenten, maar ook beeld- en geluidsmateriaal. De meeste archieven die het Erfgoedcentrum beheert, zijn nog niet afgesloten: de kloostergemeenschappen brengen op gezette tijden aanvullingen over.

Bijna 100 archiefinventarissen zijn reeds online beschikbaar. De inventarissen die nog niet online beschikbaar zijn, kunnen in de studiezaal worden ingezien.

De meeste archiefinventarissen zijn op dezelfde manier ingedeeld. Ze zijn voorzien van een inleiding met informatie over archief en archiefvormer, en de voorwaarden om het archief te raadplegen. De inventaris zelf beschrijft achtereenvolgens het bestuursarchief van de kloostergemeenschap, de huisarchieven, de persoonsarchieven en eventueel overige deelarchieven. Ook het audiovisueel materiaal en de publicaties zijn meestal in aparte rubrieken ondergebracht.

Attentie! Voor het inzien van archiefmateriaal heeft u in veel gevallen schriftelijk toestemming nodig van de archiefeigenaar. In de inleiding bij elke inventaris staat vermeld welke afspraken er voor dat archief gemaakt zijn. Toestemming kan worden aangevraagd door het sturen van een mail naar: studiezaal@erfgoedkloosterleven.nl. De aanvraagprocedure vergt één tot twee weken tijd.

Deze link voert u rechtstreeks naar een zoekscherm voor de archieven.

Bibliotheek

De bibliotheek bevat ca. 30.000 titels en bestaat uit twee hoofdbestanddelen: de oude bibliotheek van het Kruisherenklooster en een specialistische bibliotheek over het kloosterleven in Nederland die nog in opbouw is. De bibliotheek is te raadplegen via de de bibliotheekcatalogus. Boeken en tijdschriften staan in deels open opstelling in de studiezaal en deels in het depot. De laatste kunnen ter plaatse worden aangevraagd.

In de Kruisherenbibliotheek bevinden zich een tachtigtal middeleeuwse handschriften, ca. 150 incunabelen en zo'n 9.000 drukwerken uit de periode vóór 1800.

De bibliotheek over het kloosterleven wordt sinds 2006 opgebouwd. Aan het toekennen van trefwoorden aan deze titels wordt gewerkt.

Publicaties die bij binnenkomst in de archieven zijn opgenomen, blijven doorgaans bewaard in die archieven. Voor het raadplegen van deze publicaties gelden soms dezelfde voorwaarden als bij de archieven (zie boven).

Beeldbank

Het Erfgoedcentrum bewaart meer dan 200.000 afbeeldingen, die bij binnenkomst onderdeel uitmaken van de kloosterarchieven. Het gaat met name om foto's, dia's, prentbriefkaarten en tekeningen.

Een representatieve selectie uit alle archieven wordt gedigitaliseerd. Deze afbeeldingen kunt u online raadplegen in de de beeldbank. Beschrijvingen van de overige afbeeldingen zijn te vinden in de archiefinventarissen. Deze kunnen worden geraadpleegd als archiefmateriaal (zie bovenstaand).

Voorwerpen

De verzameling van ca. 4.000 voorwerpen in het Erfgoedcentrum heeft betrekking op: het dagelijks leven in een kloostergemeenschap, liturgie en geestelijk leven, de geschiedenis van de gemeenschap en de werkzaamheden van kloosterlingen.

De collectie voorwerpen van het Erfgoedcentrum kan worden geraadpleegd in de online catalogus. Over de voorwerpen kan op aanvraag nadere informatie worden verstrekt.