Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Archiefinventaris Broeders van de Christelijke Scholen
xAR-Z084 Archiefinventaris Medische Missiezusters
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

AR-Z084 Archiefinventaris Medische Missiezusters
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
I Geschiedenis van de archiefvormer
AR-Z084 Archiefinventaris Medische Missiezusters
Inleiding
I
Geschiedenis van de archiefvormer
In 1913 geeft de Oostenrijkse Anna Dengel gehoor aan een oproep van Agnes McLaren - een van de pioniers op het terrein van de medische missie - om medicijnen te gaan studeren. Na een studie in Ierland vertrekt ze in 1920 naar Rawalpindi (toen Brits Indië, nu Pakistan). Hier wordt ze geconfronteerd met mensonterende medische toestanden. Ze zoekt hulp bij de daar gevestigde kloosterzusters. De combinatie van religieus leven en de beoefening van een medisch beroep is echter als levensvorm nog niet mogelijk volgens de Rooms-Katholieke traditie. Anna Dengel vindt dit onbegrijpelijk. Veel pijn en lijden is volgens haar te voorkomen door professionele hulp aan met name moeders en kinderen. Zij ziet dit als een christelijke opdracht en vanuit die overtuiging richt zij in 1925 de Society of Catholic Medical Missionaries (Medische Missiezusters - MMZ) op te Washington, een katholieke gemeenschap van vrouwen met allerlei medische beroepen. Deze vrouwen willen, levend vanuit het Evangelie, dáár genezend aanwezig zijn waar dat het meest nodig was. De eerste vier leden hebben drie verschillende nationaliteiten. Het internationale karakter is vanaf de oprichting typerend voor de gemeenschap. Leden van deze gemeenschap hebben geen stichtingskapitaal en vergaren door middel van lezingen, publicaties en inzamelingsacties het benodigde geld.
In 1936 komt er een verandering in de houding van de kerk en de inmiddels groeiende gemeenschap kan nu een congregatie worden. De pauselijke status volgt in 1959. Anno 1967 telt de congregatie circa 50 huizen verspreid over de wereld. Naast de medische en materiele hulp verlenen de zusters tot op de dag van vandaag ook psychosociale hulp, onder meer bij rampen.
Tot 1947 vallen alle huizen onder het generaal bestuur. Het generaal kapittel (eens in de tien jaar) bepaalt het algemeen beleid van de congregatie. Vanaf 1947 ontstaan er pro-provincies en regio's. De Nederlandse afdeling met de huizen Imstenrade, Utrecht en Makassar (Indonesië) krijgt de status van pro-provincie. Op pro-provinciaal niveau bepaalt het pro-provinciaal kapittel (eens in de vijf jaar) het beleid. Tot 1967 is het generalaat achtereenvolgens gevestigd in Washington, Philadelphia en Rome.
De eerste Nederlandse kandidaten zijn zuster M. Eleonore Lippits en zuster M. Leonie Tummers (1930). Zij volgen de opleiding tot arts in Washington. Na een verkennende reis door Nederland in 1937 kwam zuster Eleonore Lippits samen met de Nederlandse zuster Agatha Ypma in 1939 terug naar Nederland en beginnen ze in Heerlen met het postulaat. Door de oorlog worden ze genoodzaakt om in eigen land ook het noviciaat ter hand te nemen. Ze vinden een geschikte locatie in Imstenrade nabij Heerlen.
Vanuit Nederland vertrekken de eerste medische missiezusters in 1947 naar Indonesië. Vanaf 1967 vormt het district Nederland samen met de districten Engeland, Duitsland en Italië de sector Europa. Anno 2006 bevindt het districtsbestuur zich te Utrecht.
In 1939 ontstaat er een georganiseerde vriendenkring van de zusters. De Maltezer Ridders in Nederland behoren tot de initiatiefnemers. Het doel was en is nog steeds: het aanwakkeren van de interesse voor medisch missiewerk en dit omzetten in concrete hulp. De leden helpen de zusters door gebed, (publiciteits)acties en financiële ondersteuning. Door de financiële steun was en is het voor de missiezusters mogelijk hun medisch werk in ontwikkelingslanden te verrichten. De vriendenkring, inmiddels Stichting Vrienden van de Medische Missiezusters, is anno 2008 nog steeds actief.
In 1955 wordt er een Centrale Raad geformeerd. Behalve steun en gebed hebben de missiezusters behoefte aan advies. De Centrale Raad gaat functioneren als een adviesraad naar de congregatie toe ten aanzien van zaken als het opzetten van nieuwe medische projecten, vorming en opleiding, en public relations.
De organisatiestructuur van de congregatie wordt in 1967 vernieuwd. De sectoren Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Europa, Afrika, Azië en Oost-Azië ontstaan, alle opgebouwd uit een of meer districten. Het Centrale Assemblee/Central (Administrative) Assembly (C(A)A) bestuurt de hele congregatie en is vanaf 1983 gehuisvest in London. Eens in de zes jaar vindt er een generaal kapittel plaats om de grote beleidslijnen te bepalen. Naast het congregatiebestuur zijn er sectorbesturen, districtsbesturen en plaatselijke besturen. Op deze niveaus zijn er geen kapittels. Commissies, raden, werkgroepen en functionarissen brengen het beleid en de taken tot uitvoer.
Meer informatie over de congregatie kunt u vinden op www.medicalmissionsisters.org en www.vriendenmmz.antenna.nl.
II Geschiedenis van het archief
III Bijzonderheden t.a.v. het archief
IV Voorwaarden voor het gebruik van het archief
Kenmerken
Datering:
1925-heden
Oudste en jongste stuk:
1890, 2015
Archiefvormer:
Medische Missiezusters
Omvang in meters:
24½
Auteur:
Spanings, R.; Huijgevoort, A. van; Winkel, P. te
Openbaarheid:
Vrij toegankelijk m.u.v. een aantal archiefstukken
Opmerkingen:
Het archief is nog niet afgesloten
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS