Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

Filter: unknownx
beacon
20 zoekresultaten
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 4
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0439 Naamlijst, necrologium
Toelichting:
Necrologium van kloosterlingen te Sint Agatha tussen de stichting van het klooster in 1371 tot en met 1580, verdeeld in tweemaal twee kolommen. Kopteksten respectievelijk CONFRATRES AGATHENSES / Canonici Ordinus S: Crucis / Sub Regula S: Patris Augustini en PROSECUTIO / Confratrum Ordinis S: Crucis / Conventus S: Agatae. De eerste kolom vanaf Adelbertus Oostveldt, Johannes de Essendia en Petrus Pincharius (1382) tot en met ene Lucas; de tweede kolom vanaf Joannes de Zeller tot en met Henricus Wijnhaven; de derde kolom vanaf Henricus Ridder tot en met Henricus Plaetmaker; de vierde kolom vanaf Walranius de Nijdeggen tot en met Joannes de Venlo. Bij een aantal personen worden rang en functie in het convent vermeld, van sommigen ook dat ze vijftig jaar kloosterling waren of de oudsten van het convent. Voorts van enigen hun bijzondere verdiensten, b.v. van Johannes van Deventer. De beide eerste kolommen zijn gescheiden door een met blauw lint omwonden lans, de beide laatste door een met geel lint omwonden stok, die uitmondt in een groene bladertak. Tekst achter glas in een tweeledige houten, zwart gelakte lijst met goudkleurige binnenrand 1850-1900
Datering:
Tweede helft 19e eeuw
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Papier, inkt
Lengte in cm:
112
Breedte in cm:
81
Opmerkingen:
De gegevens zijn verzameld door W. Wijnantz osc (overleden 1810). Hermans publiceerde hieruit de volgens hem belangrijkste namen.
De oorspronkelijke namenlijst hing destijds in de refter
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 439; C.R. Hermans, “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Deel I-III (Silvae-ducis 1858), II, p.124, 129-131
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0438 Necrologium
Toelichting:
Necrologium van prioren van het klooster Sint Agatha met toevoeging van hun persoonlijke gegevens, weergegeven in twee kolommen. Koptekst "Series necrologica / priorum quorum memoria / In Benedictione Est". De eerste kolom vanaf Libertus Joannis Bommelius, begraven 8 januari 1411 tot en met Theodorus Looman, overleden 6 augustus 1618; tweede kolom vanaf Henricus Walth. Verheijen, overleden 18 februari 1647 tot en met Franciscus Wilh. Loverix, overleden 24 september 1793. Vervolgens wordt vermeld dat daarna Wilh. Wijnantz ad interim tot 1803 de functie van praeses vervulde. De beide kolommen zijn gescheiden door leliekruisjes. Tekst in majuskels en minuskels, deels in gotisch schrift. Samen met het chronicon, inv. nr. VW-P017-Ag0437, achter glas in een tweedelige houten, zwart gelakte lijst met goudkleurige binnenrand
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Papier, inkt
Lengte in cm:
85
Breedte in cm:
61
Opmerkingen:
De gegevens zijn verzameld door W. Wijnantz osc (overleden 1810) en zijn door Hermans overgenomen. Van dit necrologium is nog het oorspronkelijke exemplaar bewaard, zie inv. nr. Ag/1509 en 1510 welke zich destijds in de refter bevonden. Het laatste gegeven betreffende W. Wijnantz, zowel op de oorspronkelijke als op de hier beschreven lijst, is door Hermans niet vermeld
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 438; C.R. Hermans, “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Deel I-III (Silvae-ducis 1858), II,p. 124, 126-129
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0437 Chronicon
Toelichting:
Chronicon van het klooster Sint Agatha, ofwel ontstaan en ontwikkeling van deze canonie, samengesteld in 1785 en vernieuwd in 1868. Koptekst "Chronicon Agathense / sive / ortus & progressus / Canoniæ S. Agathæ / collectum 1785 renovatum 1868. Vanaf het jaar 1300 waarin de kapel werd opgericht, waarvan de ruïnes op dat moment nog te zien zijn. Hierna de lotgevallen van het in 1371 daarbij opgerichte klooster. Deze lopen door tot 1641, het jaar waarin de gedeputeerden van de Staten Generaal drie maanden daar hun verblijf hadden tijdens het beleg van Gennep. Hieraan is toegevoegd dat op 13-14 augustus 1831 drie officieren en 140 man voetvolk met 60 ruiters er zijn ingekwartierd, dienende als voorpost tegen de Belgische opstandelingen.Tekst in majuskels en minuskels, een klein gedeelte in gotisch schrift. Majuskels in rood, koptekst in groen en bruin. Samen met het necrologium (inv. nr. VW-P017-Ag0438) achter glas in een tweeledige houten, zwart gelakte lijst met goudkleurige binnenrand
Datering:
Tweede helft 19e eeuw
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Papier, inkt
Lengte in cm:
81
Breedte in cm:
56
Opmerkingen:
De gegevens zijn destijds verzameld door W. Wijnantz osc (overleden 1810). Hermans heeft ze overgenomen.
- Van dit chronicon is nog het oorspronkelijke exemplaar (ca. 73 x 50 cm) uit 1785 aanwezig (in een koker in bergplaats/logeerkamer). Het hing volgens Hermans destijds in de refter. Het is zeer gehavend en voorzien van potloodaantekeningen. Geschreven met rode en zwarte inkt en, evenals deze lijst, verdeeld in twee kolommen
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 437; C.R. Hermans, “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Deel I-III (Silvae-ducis 1858), II, p. 124-126
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0436 Gedenklijst van lotgevallen
Toelichting:
Lijst met vermelding van de lotgevallen van het klooster Sint Agatha tussen 1580 en 1820, alsmede de namen van overleden Kruisheren in die periode. Koptekst "Vicissitudines et Fata huius domus / Quae per duo Saecula Sustinuit mira sorte Beatior". Bord verdeeld in twee compartimenten, elk compartiment is weer verdeeld in twee kolommen, gescheiden door een sierrand met golfmotief en stippen. De teksten zijn geschreven in majuskels en minuskels, deels in gotisch schrift. De majuskels met rode inkt (is tot bruin verkleurd). Tekst achter glas in zwart gelakte lijst met goudkleurige binnenrand
Datering:
Tweede helft 19e eeuw
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Papier, inkt
Lengte in cm:
114,5
Breedte in cm:
81,5
Opmerkingen:
De gebeurtenissen en namen zijn destijds verzameld door W. Wijnantz osc (overleden 1810) en slechts gedeeltelijk door Hermans overgenomen. Deze gaat in zijn publicatie niet verder dan het jaar 1784. Mogelijk heeft Wijnantz de lotgevallen vanaf dat jaar niet genoteerd en zijn ze door de samensteller van de huidige lijst toegevoegd.
Gezien het lettertype lijkt de vierde kolom, vanaf 1714-1819, door een andere hand te zijn vervaardigd
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 436; C.R. Hermans, “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Deel I-III (Silvae-ducis 1858), II, p.131-135
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
Pagina: 4