Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Voorwerpencollectie
beacon
178 zoekresultaten
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 6
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0120 Schilderij van waarzegsters
Toelichting:
De waarzegsters: Links van het midden, op de rug gezien, een heer en een dame, die vrolijk naar hem wijst terwijl ze de beschouwer aanziet. Voorts twee waarzegsters, de ene, rechts van de heer, leest hem de hand, de andere zit achter haar op de knieën met een kind op de rug, terwijl ze zich mede in het gesprek mengt. Geheel rechts onder een grillige boom een zigeunerin met kind bij een houtvuur, een andere vrouw staat zich te warmen. Geheel links van de hoofdpersonen een jongen. Op de voorgrond een kan en een kookpot
Datering:
1625-1650
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Adriaen Pietersz. van de Venne, m.o. gesigneerd "Adr. v De Venne"
Materiaal/techniek:
Olieverf op paneel (grisaille)
Lengte in cm:
45,3
Breedte in cm:
33,7
Hoogte in cm:
Lijst 24,8 x 19 cm
Opmerkingen:
Adriaen Pietersz. van de Venne, schilder, tekenaar en dichter, geboren te Delft 1589 en overleden te 's-Gravenhage in 1662, was omstreeks 1607 werkzaam te Antwerpen, daarna tot omstreeks 1625 te Middelburg. De rest van zijn leven bracht hij door in Den Haag en schilderde er bij voorkeur grisailles. Hij was leerling van de goudsmid Simon Valck te Leiden en van de grisailleschilder Jeron. van Diest. Hij illustreerde onder meer de werken van Jacob Cats. In zijn oeuvre kan men twee perioden onderscheiden: de vroege werken met hun vrolijke kleuren getuigen van een grote vreugde, beleefd aan het reilen en zeilen van mensen uit alle standen, de latere in grisaille uitgevoerde werken uit het leven van de armen en landlopers hebben daarentegen een ernstiger grondtoon. Het Rijksmuseum is in bezit van veel schilderijen van zijn hand. In het Suermondt-Ludwig-Museum te Aken hangt een werkje dat nauw verwant is aan dit schilderij en aan het paneel, beschreven onder inv.nr.Ag/0121
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 120; E. Buijsen, 'Roodkrijttekeningen naar schilderijen van Adriaen van de Venne en hun mogelijke functie', in: "Oud Holland" 119, nr. 3/4, 2005, pp. 137, 138, 180, 181 met foto's; "750 jaar Orde van het Heilig Kruis 1211-1961: pretiosa uit haar oude kloosters”, tentoonstellingscatalogus Amersfoort 1961, Museum Flehite, (Amersfoort 1961, cat. nr. 29; F.G.L. van der Meer, “Kunstschatten uit Kempische abdijen”, tentoonstellingscatalogus Hilvarenbeek 1961, Raadhuis (Hilvarenbeek 1961), cat. nr. 34; Cat. tent. “St. Agatha verwelkomt Gelre”, tentoonstellingscatalogus St. Agatha 1962 (St. Agatha 1962), cat. nr. 29. Zie voorts onder inv. nr. Vw-P017-Ag0121. Documentatie: zie hangmap documentatiekast
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P039-042 Schilderij van sacramentsprocessie en Mariaverering bij de vijver van de Nebo te Nijmegen
Toelichting:
Op de voorgrond van het doek een vijver. Op de achtergrond tegen een lichtblauwe lucht met wolken het Nebo-klooster te Nijmegen met daarvoor hoge cipressen. De trappen naar de vijver afdalend is een processie van in het wit geklede mensen met vaandels en de ikoon van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand afgebeeld. Op de ene oever van de vijver staan priesters onder een baldakijn omgeven door misdienaars e.a. Op de andere oever, en voor de kijker in de rechteronderhoek zijn toeschouwers afgebeeld. De tekst op de onderrand van de lijst luidt: "Sacramentsprocessie en Mariaverering bij de vijver"
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Redemptoristen
Materiaal/techniek:
Verf op grof doek (linnen?). Doek is bevestigd op een houten raam in een beschilderde houten lijst
Lengte in cm:
69,5 (excl. lijst); 77,5 (incl. lijst)
Breedte in cm:
45 (excl. lijst); 53,5 (incl. lijst)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0125 Schilderij van mannenhoofd
Toelichting:
Kop van man, en profil naar links, met rode neus, snor en baard. Op het hoofd een hoed met omgeslagen rand met twee veren
Datering:
1600-1700
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Olieverf op paneel; XVII.
Lengte in cm:
8,2
Breedte in cm:
8,1
Opmerkingen:
Opmerkingen: Op de achterzijde van lijst geschreven "Jan van L(R?)ijssel"
Documentatie:
"Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 125
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z045-067 Schilderij van klooster Marienthal bij Venlo
Toelichting:
In 1882 kochten de zusters Dominicanessen van Mariadal Huize Gerritten aan de Doesborgstraat, genoemd naar de eerste eigenaar Gerardus Geritsen van Doesborgh, waarmee tevens de huidige straatnaam is verklaard. Vanaf hun komst tot circa 1903 bouwden de zusters het huis uit tot klooster dat de naam Mariënthal kreeg. Rechtsonder is het schilderijtje gesigneerd: Marienthal 1882-1894
Deelcollectie:
Dominicanessen van Mariadal
Materiaal/techniek:
Geperst papieren plaat met afbeelding in olieverf
Lengte in cm:
22
Breedte in cm:
16
Documentatie:
Over de aankoop van Huize Gerritten en eerste periode van het klooster, zie: zr. M. Agnes Beckers op, 'Kruispunt van wegen. Het leven van Moeder Gundisalva Gottfring en de ontstaansgeschiedenis van haar stichting: Klooster Marienthal te Venlo' (1985), p. 67-73. Aldaar op p. 68 afbeelding van gelijkaardig oliverfschilderijtjen "gemaakt door een van de zusters"
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
Pagina: 6