Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Voorwerpencollectie
Voorwerpencollectie
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
93 zoekresultaten
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 8
 
 
Voorwerp
VW-P017-Ag1542 Prentenserie, vijf gravures met het onzevader
Titel:
Prentenserie, vijf gravures met het onzevader
Eenheid van de maten:
cm
Collectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Johannes Berterham. Gesigneerd: I. Berterham sculp. Brux. Volgens dateringen en plaatsaanduiding op zijn prenten gedurende 1696 - 1721 te Brussel werkzaam / Brussel
Deelcollectie:
Kruisheren
Beschrijving:
Vijf gravures met elk een regel uit het onzevader als onderschrift, met toevoeging van de bijbelplaats die door de voorstelling in beeld is gebracht. Voorstellingen: Gravure 1. Johannes onderricht zijn leerlingen, op de achtergrond de verrezen Christus. Onderschrift: Heere leert ons bidden gelijck Ioannes sijne discipelen geleert heeft. Luc. 11.1.Gravure 2. Jonas bij Nineve dat wordt verwoest. Onderschrift: Uwen wille geschiede op der aerden, als inden Hemel. Matt. 6.10. Gravure 3. Edelman op zijn knieën voor een altaar, waarop het corpus van het altaarkruis een levende Christus is geworden en die zijn handen uitstrekt naar deze geknielde. Op de achtergrond is het martelaarschap van de man uitgebeeld. Onderschrift: Vergeeft ons onse schulden, gelijck wy vergeven onse schuldenaren. Matt. 6.12.Gravure 4. De Verzoeking (de bekoring) van Antonius.Onderschrift: En leijd ons niet in bekoringe. Matt. 6.13. Gravure 5. David die na zijn overspel met Bathseba en de 'moord'op haar man wordt gestraft. Hij kan kiezen uit drie straffen. De engel zegt hem dit en toont de drie symbolen van de straffen (hier maar twee uitgebeeld). Op de achtergrond de uitbeelding van de straffen. Onderschrift: Verlost ons van den quaden. Matt. 6.13.
Opmerking:
Zie inv. nr.VW-P017- Ag1541 voor een gelijksoortige prentenserie met de geloofsbelijdenis
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Voorwerp
VW-P017-Ag1541 Prentenserie, geloofsbelijdenis in zeven losse gravures
Titel:
Prentenserie, geloofsbelijdenis in zeven losse gravures
Eenheid van de maten:
cm
Collectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Johan Baptist Berterham, volgens dateringen en plaatsaanduiding op zijn prenten gedurende 1696 - 1721 te Brussel werkzaam
/ Brussel
Deelcollectie:
Kruisheren
Beschrijving:
Zeven gravures met elk een regel uit de Geloofsbelijdenis. Prenten niet gesigneerd, oudere prenten waaronder met afzonderlijke gravures de tekstregel is aangebracht. Onderwerpen van de prenten: 1. Adam zittend in de Hof van Eden, waarin land-, zeedieren en vogels. Links een eenhoorn. God de Schepper op een wolk. 2. Drieëenheid op wolken, met in het onderste register mensen, waaronder een knielende edelman in harnas. 3. Aankondiging door de engel aan Maria. 4. Maria met het Kind in een interieur, boven hen putti met lijdenswerktuigen, op de achtergrond de Calvarievoorstelling. 5. De nederdaling ter helle, met centraal de Verrezen Christus met kruisvaan. 6. Christus klimt op naar Zijn Vader in de hemel, op de achtergrond twee zetels, in het onderste register mannen die tiekijken (apostelen?). 7. Het Laatste Oordeel, Christus met kruis op wolk, omringd door ten hemel opgenomen mensen. Daaronder massa's mensen, waarvan enkele uit graven opstaan
Datering:
ca. 1700
Opmerking:
Zie inv. nr. VW-P017-Ag1542 voor een gelijksoortige prentenserie met het Onzevader
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Voorwerp
VW-P017-Ud0112 Devotieprent, 'sanctje', ingekleurde gravure
Titel:
Devotieprent, 'sanctje', ingekleurde gravure
Breedte:
6,4
Materiaal:
Papier
Eenheid van de maten:
cm
Lengte:
9
Collectie:
Kruisheren
Deelcollectie:
Kruisheren
Beschrijving:
Thema: de Mystieke Wijnpers. Christus wordt voorgesteld als uitgeperst wordend in een wijnpers. Op zijn rug een kruis dat door de persschroef naar beneden wordt gedrukt. Uit de handen, zijde en de voeten stroomt bloed. De wijnpers is voorzien van de Arma Christi: gebonden aan de linkerstijl een fakkel en geselwerktuigen, aan de rechterstijl knuppel, hamer en een rietstok, er bovenop liggend een soldatenhandschoen en waterbekken met kan, aan de achterzijde - gekruist - lans en hysopstengel. Op de voorgrond een zwaard. Aan de onderzijde de tekst "Torcular calcavi solus et de gentibus non / est Vir mecum" (Ik heb alleen de wijnpers getreden en niemand was met mij).
Opmerking: In de tekst wordt gesuggereerd dat Jezus zelf de wijnpers treedt, in de voorstelling wordt hijzelf geperst
Datering:
1700-1800
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Voorwerp
VW-P017-Ud0111 Devotieprent, 'sanctje', ingekleurde gravure
Titel:
Devotieprent, 'sanctje', ingekleurde gravure
Breedte:
12,7
Collectie:
Kruisheren
Materiaal:
Papier
Eenheid van de maten:
cm
Lengte:
16,3
Vervaardiger:
Susanna Verbruggen / Antwerpen
Deelcollectie:
Kruisheren
Beschrijving:
Centraal het genadebeeld van Onze Lieve Vrouw van Handel, in staatsiemantel, geplaatst op een console met engelenkopjes, stijl Lodewijk XIV. In een cartouche de titel "SEDES / SAPIENTIÆ". Console op basement waartegen een eveneens van engelen¬kopjes voorziene cartouche waarin "Miraculeus Beldt Van onse / Live Vrouwe tot Haendel gelegen / onder de Vry Heerlijckheijt Gemert". Aan de bovenzijde twee engelen met lauwerkransen en een tekstbanderol "TROOSTERSSE DER BEDRVCKTE / BIDT VOOR ONS". Links op de achtergrond Gemert met de commanderij, de parochiekerk en het begin van de 'keskesdijk', waarop enkele pelgrims een statie passeren; rechts Handel met de kapel, de miraculeuze bron en het einde van de keskesdijk, ook hier met pelgrims en een statie. Op de voorgrond een aantal genezenen. De prent is afgedrukt op perkament waarop licht gekleurde ornamenten in de tinten geel, bruin, rose en groen. Op de achterkant met potlood "1511 / Uden den 12 Mei / 1511". Voor deze tekst op de achterzijde in laat achttiende-, vroeg negentiende-eeuws schrift is tot nog toe geen verklaring gevonden
Datering:
1700-1750
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 111; Cat. tent. Uden 1990, p. 49 (afb. 20), p. 109, 1; Wingens 1994, p.114, afb.15
Opmerking:
Voor Susanna Verbruggen, zie inv.nr. VW-P017-Ud0110
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
Pagina: 8
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS