Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

beacon
143 voorwerpen
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 2
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0106 Portret Antonius van Mill osc, prior te Uden
Toelichting:
Antonius G. van Mill, prior te Uden (1902-1922). Verlengd kniestuk. In ordegewaad, driekwart naar links, gezeten in een beklede armstoel aan een tafel, waarop de rechterarm rust. De linkerhand ligt op de zware eindbol van de armlegger. De blik gericht op de beschouwer. Op de tafel een rood, met motieven versierd kleed waarop het beeldje van Onze Lieve Vrouw ter Linde. Onder de sokkel ervan een afhangende kanten strook. Rechtsachter een boekenkast met folianten. Zwart gelakte lijst met goudkleurige binnenrand
Datering:
1914
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
A.A. van Domburg te Schijndel
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Lengte in cm:
120,8
Breedte in cm:
101,5
Opmerkingen:
Antonius Gerardus van Mil (Uden 1866-Diest (B) 1931), in 1884 ingetreden in de orde van de Kruisheren, in 1889 priester gewijd. Als leraar te Uden werkzaam van 1888 tot 1895. Van 1902 tot 1922 prior te Uden en directeur van het College. Onder zijn prioraat werden de huidige kapel en het klooster gebouwd (1904-1905). Hij maakte ook een begin met de bouw van het nieuwe 'College van het H. Kruis', waarvan het achterste gedeelte in 1922 gereed kwam, terwijl de voorbouw in 1925 werd voltooid. De wens dat prior A.G. van Mil een portret van zichzelf zou laten vervaardigen werd uitgesproken door magister-generaal H. Hollmann tijdens het feestdiner bij gelegenheid van het zilveren priesterfeest van de prior op 15 juni 1914. Op 30 oktober was het door A. van Domburg geschilderde portret met uitzondering van de kop gereed. Van Mil moest hiervoor nog eens poseren. Na circa drie weken was het schilderij geheel klaar en Van Domburg hing het persoonlijk op in 'de studentenkamer'. Cornelis Antonius Adrianus ('Antoon') van Domburg (Schijndel, 1882 - 's-Hertogenbosch 1954). Leerling van Fr.F. Slager en van de Koninklijke School in de Den Bosch. Hij staat bekend om zijn goed gelijkende portretten. Gaf o.m. les aan Th. van Oorschot
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr.106; Scheerder 1967, passim, p. 84 (afb. portret), p. 87 (over het portret), p. 120 (afb. portret: detail); Uden 1986, p. 24-33, afb. 26 (foto); Cat. tent. Uden 1986, p. 106, cat. nr. 22, afb. 33 (portret); Elsen 1988, p. 10 (afb.), p. 19; Scheen 1969, p. 270 (C.A.A. van Domburg)
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0105 Portret magister-generaal Henricus Hollmann
Toelichting:
Henricus Hollmann was magister-generaal van 1899-1927. Zijn bisschoppelijke waardigheid is af te lezen aan de blauwe schoudermantel over zijn habijt en het borstkruis, aan de mijter op de tafel, de kromstaf daar achter en aan zijn wapenschild op de binnenkant van de kastdeur. Op dit gedeelde wapenschild staat een kruisherenkruis op een bruin veld, en een geopende burcht op een rood veld; het schild is gedekt met mijter en staf, waarboven een hoed met tweemaal zes kwasten. Aan de onderzijde een tekstbanderol met het devies In Cruce Robur, 'In het Kruis is kracht'. Rechtsboven is een gedeelte van een geografische kaart zichtbaar met het middendeel van de Verenigde Staten.Deze verwijst naar een belangrijk punt in de ordegeschiedenis. Na een niet geslaagde poging van de Kruisheren zich in de jaren vijftig en zestig van de negentiende eeuw te vestigen in de Verenigde Staten, lukte dit wel in 1910 onder Hollmanns leiding
Datering:
1913
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Frits Grips
Plaats vervaardiging:
Vught
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Lengte in cm:
128 x 93 [dagmaat]; 144 x 109 [lijst]
Opmerkingen:
Henricus M.F. Hollmann (Alkmaar 1853-St. Agatha 1927), in 1871 geprofest te St. Agatha, priester gewijd in 1875. Van 1881 tot 1918 was hij prior te St.Agatha. Directeur van het College te Uden van 1898 tot 1902. Vanaf 1899 tot aan zijn dood in 1927 was hij magister-generaal van de orde.
In zijn tijd (1910) hebben de Kruisheren opnieuw -en nu met succes- zich in de Verenigde Staten gevestigd. Zij gingen naar de staat Minnesota (middenboven in de kaart).
Fr. Grips, zie inv. nr. Ud/0104.
In het klooster St. Agatha bevindt zich een eveneens door Fr. Grips geschilderd portret van Hollmann uit 1900, waar hij staande wordt afgebeeld. Voorts is daar een gouache (of ingekleurde foto) van deze magister-generaal, nu als borststuk en waarschijnlijk op ongeveer dezelfde leeftijd - 60 jaa r- als het portret in Uden
Documentatie:
Literatuur: M. Beilmann-Schöner, M.M. van Zanten e.a., "In Cruce Salus. 800 Jahre Klosterleben. Das Kulturerbe der Kreuzherren in Westeuropa", tentoonstellingscatalogus (D/NL), Bentlage 2010, p. 336; "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 105
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0104 Portret magister-generaal Martinus Manders
Toelichting:
Martinus Manders, magister-generaal (1889-1899). Borststuk in stenen of houten ovaal medaillon, driekwart naar rechts. In ordegewaad met mozetta en borstkruis; op het hoofd een bonnet. Medaillon geplaatst binnen een architecturale omlijsting, rustend op het blad van een wandtafel of schouw. Hierop een schaal met glazen inktpot waarin en pen, twee gesloten boeken (op de rug van het onderste "BRöDER") en een staand crucifix met zwart houten kruis op bol, waaronder een cilindrische voet. Onder de schaal en de boeken twee vellen papier. Aan de bovenzijde een draperie, die rechts door een koord wordt opgenomen. Linksonder gesigneerd en gedateerd "F. GRIPS / 1899"
Datering:
1899
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
F. Grips
Plaats vervaardiging:
Vught
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Lengte in cm:
Dagmaat 113 x 85, lijst 129 x 102
Opmerkingen:
Martinus Manders (Uden 1819-1899), in 1844 ingetreden in de orde van de Kruisheren en twee jaar later priester gewijd. Van 1846 tot 1879 leraar aan de Latijnse School. Vanaf 1886 leraar aan het toen gestichte College. Prior te Uden en als zodanig ook directeur van het College (1889 - januari 1898) en magister-generaal van de Orde vanaf 1889 tot aan zijn dood op 29 februari 1899.
Frédéric Antoine Marie ('Frits') Grips (Schaerbeek (B) 1869 - Vught 1961), zoon van de schilder Ch.J. Grips en vader van Ch.J.E.M., L.H.E.M. en P.H.A.M. Grips. Woonde en werkte tot 1881 in Schaerbeek, daarna te Vught. Schilderde en tekende aanvankelijk interieurs en stillevens, later meer landschappen en portretten. Was ruim vijfentwintig jaar als docent verbonden aan de Vughtse Tekenschool.
In het klooster St. Agatha bevindt zich ook een geschilderd portret van M. Manders, weergegeven ten halve, zittend in een stoel. Het schilderij is niet gesigneerd, noch gedateerd. Opvallend is dat het portret te Uden, dat in het jaar van zijn overlijden is geschilderd, hem jeugdiger voorstelt dan het portret te St. Agatha dat eerder tot stand moet zijn gekomen
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 104
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0103 Portret magister-generaal Wilhelmus F.A. Smits
Toelichting:
Wilhelmus F.A. Smits, magister-generaal (1881-1889). In ordegewaad met mozetta en borstkruis, nagenoeg ten voeten uit gezeten in een neo-rococo stoel, driekwart naar links. In de linkerhand houdt hij een uiteinde van de sjerp, met de rechterhand houdt hij een doosje met zilveren montuur vast dat ligt op een boek op een tafel. Hij draagt een bril en zijn blik is gericht op de beschouwer. Op de tafel met groen kleed, onder het boek met het doosje, ligt een document met lakzegel en enige staande en liggende boeken. Op deze laatste een mijter met het Kruisherenkruis. Daarachter een rijk gedecoreerde staf met in de krul een beeldje, voorzien van staf en mijter. Rechtsboven een donkere draperie. Aan de bovenzijde, even voorbij het midden het wapen van de geportretteerde: gedeeld, A duif, staande als heraldische adelaar, met Kruisherenkruis in de snavel, B keper, boven vergezeld van twee afgewende klophamers, onder van een aambeeld. Wapen gedekt met mijter en staf, waarboven een hoed met tweemaal zes kwasten. Aan de onderzijde een tekstbanderol met het devies "SIMPLEX EXALTABIS". Op de achtergrond classicistische architectuur. Zwart gelakte lijst met dubbele, goudkleurige rand
Datering:
1886 (1885?)
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Rechtsonder gesigneerd en gedateerd "C.J. GRIPS f. 1886". (1885 ?)
Plaats vervaardiging:
Vught
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Lengte in cm:
dagmaat 130 x 99, lijst 154 x 123
Opmerkingen:
Wilhelmus Franciscus Aloysius Smits (Ravenstein 1824-Uden 1889) werd in 1848 priester gewijd, waarna hij kapelaan was te Boekel (1849) en te Uden (1853). Een jaar later trad hij in in de orde van de Kruisheren. Van 1869 tot 1889 was hij prior te Uden en vanaf 1881 magister-generaal. Stichter van het College (1886), hetgeen mogelijk was gemaakt door J.J. Pulsers, schenker van grond en geld (zie ook inv. nr. Ud/0122). Als prior te Uden was hij vanaf het begin tot aan zijn dood in 1889 automatisch directeur, zoals tot 1946 in het algemeen gebruikelijk is geweest.
De klophamers en het aambeeld zinspelen op zijn familienaam.
In de hieronder genoemde catalogus van 1986 staat als jaartal van vervaardiging 1885. Volgens de waarneming tijdens deze inventarisatie is het waarschijnlijk 1886 gedateerd. In dit jaar werd het nieuwe College gesticht, hetgeen een aanleiding zou kunnen zijn geweest het schilderij te laten vervaardigen.
C.J. Grips, zie onder inv.nr.102.
De staf is ook zichtbaar op het schilderij met het portret van W. van den Wijmelenberg (zie inv. nr. Ud/0102)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 103
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
Pagina: 2