Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

beacon
7 voorwerpen
gesorteerd op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0186 Kandelaar, kraagkandelaar, schijfkandelaar
Toelichting:
Schijfkandelaar. Gedrukt klokvormige voet. Dubbel genodeerde stam met tweemaal twee knopen. Halverwege de stam de plat schaalvormige vetvanger. Vaasvormige kaarsenhouder met twee openingen
Datering:
1600-1700
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Geelkoper
Hoogte in cm:
22
Diameter in cm:
10,8 [voet]; 11,5 [vetvanger]
Opmerkingen:
Van een tweede exemplaar, nog in 1961 op de tentoonstelling in Amersfoort geëxposeerd, wordt in 1977 vermeld (inventarislijst voor intern gebruik), dat het onvindbaar is. Vermoedelijk gestolen
Documentatie:
Literatuur: Cat. tent. Amersfoort 1961, cat. nr. 45 (gedateerd: ca.1480)
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0183 Kandelaars
Toelichting:
Exempl. A: Voet met schuin oplopende rand. Op de welving in gotisch schrift "h d" gegraveerd. Geprofileerde stam met scherpe knoopvormige nodus. Schaalvormige vetvanger met uitgebogen monding. In de rand viermaal drie in driehoek geplaatste perforaties. Exempl. B: Meermalen convex gewelfde, konische voet, overgaande in de stam met scherpe knoopvormige nodus. Vetvanger met schuine bovenrand en voorzien van driemaal drie, in driehoek geplaatste perforaties
Datering:
1500-1600
Deelcollectie:
Kruisheren
Hoogte in cm:
11,4 exempl. A (zonder pin) , 12,4 exempl. B (zonder pin)
Documentatie:
Literatuur: Voorloopige lijst 1931, p. 337 ("twee kleine gegotene, XVI"); Cat. tent. Sint Agatha 1971, cat. nr. 108
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0717b Blaker
Toelichting:
Blakers met licht gebolde bodem en schuin oplopende rand; cilindrische kaarsenhouders. Handgreep van A met drie koperen klinknagels bevestigd. Op het einde van de greep rond de opening een sierrandje waaronder een kruisje met balusterarmen en platronde afsluitingen
Datering:
[1700-1800]
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
koper
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 717b
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0277 Kroonluchter
Toelichting:
Kaarsenkroon met twee niveaus van elk acht armen, de bovenste kleiner van afmeting. Stam met grote bol met een opgelegde rand van acanthusblad en cul de lampe. Hoekige, diepe s-vormige armen met ingerold einde, eindigend in een knop. De armen zijn met een haak in de platte ring gehangen en zijn gecodeerd met punten. Tussen de armen twee soorten, elkaar afwisselende ornamenten op een liggende s-vorm met rudimentaire voluutjes, bestaande uit 1. een torenachtig ornament, 2. een 'slangenmens' op wiens kop een buste. Balusterstam met opgelegde rand. Ring en armen van het bovenste niveau zijn niet gecodeerd. Ook hier geen ornamenten. In top een bol waarop de engel Michael met gespreide vleugels, een weegschaal in de rechterhand. Schaalvormige vetvangers met vlakke rand en balustervormige kaarsenhouders
Datering:
1600-1700. Vernieuwd in de negentiende en twintigste eeuw
Deelcollectie:
Kruisheren
Plaats vervaardiging:
Duitsland (?)
Materiaal/techniek:
Gematteerd koper
Hoogte in cm:
Ca. 110, vlucht ca. 50
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 277; W. van Kuilenburg, “Het werk van de orgelmakersfamilie Van Eijsdonck Van Nistelrooy Kuijte” ('s-Hertogenbosch 1983), p. 29 (afb. 15), p. 30 (afb. 16)
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0267 Kandelaars
Toelichting:
Barokkandelaars met ronde, ingenoerde en gelobde voet en vlakke voetrand. Op de voet drie zich herhalende, gedreven motieven, bestaande uit traliewerk met bloemknoppen, een door gestileerde bladranken en voluten omgeven blanco schild en een schelpmotief tussen gestileerd bladwerk. Het geheel tegen een gepointilleerde achtergrond. Stam met twee tussen platronde bollen geplaatste balusters, die zijn gescheiden door een vaasvormig deel. Afsluitend tolvormig gedeelte. Alle stamdelen zijn voorzien van decoraties, driemaal zich herhalend, van achtereenvolgens bloemmotieven, acanthusblad met culots, bloem-en vruchtmotief aan een draperie, acanthusblad. Ingesnoerde, vaasvomige kaarsenhouder met concaaf gebogen vetvanger met brede, vlakke rand, geornamenteerd met een aan een draperie opgehangen bloemmotief en druiventros. Alle niet geornamenteerde delen zijn gelobd
Datering:
1747
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Petrus Reynders. Onderkant van de voet van één exemplaar gesigneerd "PETRUS REYNDERS VENLONAE"
Plaats vervaardiging:
Venlo
Materiaal/techniek:
Koper
Hoogte in cm:
114
Diameter in cm:
Voet 29, vetvanger 24
Opmerkingen:
Volgens mondelinge overlevering gaf prior Henricus Peterssen van het voormalige Kruisherenklooster te Venlo in 1747 de opdracht aan Reynders voor het vervaardigen van de kandelaars. Na de opheffing van dit klooster in 1797 werden zij, hoogstwaarschijnlijk door Kruisheer W.M. Kanters, meegenomen naar het klooster te Brüggen en na de opheffing van dit convent in 1802 overgebracht naar St. Agatha.
Hermans dateert de kandelaars '1750' en vermeldt dat zij destijds op feestdagen op de trappen van het altaar werden gezet.
De kandelaars werden niet alleen in 1993 in Venlo geëxposeerd maar ook reeds in 1974, toen daar de tentoonstelling werd gehouden 'De Kruisheren en Venlo' (dossier Elsen)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 267; C.R. Hermans, “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Deel I-III (Silvae-ducis 1858), I (2), p. 207, nr. 3; “Clairlieu”. Tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van de Kruisheren, 13 (1955), p. 58-59; L. Heere, 'Het Kruisherenklooster van Venlo', in: "Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg", Deel XCIV-XCV (1958-1959), p. 231; Cat.tent. Venlo 1993, p.129-131, nr.42a, met afbeelding. Documentatie: Digitaal Foto-archief Stichting Sint Aegten
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0263 Kandelaars
Toelichting:
Houten, gecontourneerde kandelaars met zilverbeslag, gedecoreerd met gedreven bladwerk. Voet bestaande uit een ovaal blanco medaillon, omgeven door c- en bladvoluten en geplaatst op voluutpoten. Stam met twee platronde, gladde delen, Bovendeel met klein, blanco medaillon en gelobde, afsluitende rand. Blikken vetvanger, koperen pin. Houten, zwart gelakt basement met hol profiel aan de voorzijde. Zwart gelakte, ijzeren handgreep in de vorm van een bladvoluut met spiraalvormig ingedraaid ondereind
Datering:
ca. 1750
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Zilver, hout, ijzer, blik, koper
Breedte in cm:
Basement 17 x 12,5
Hoogte in cm:
Met basement, variërend van 47-51
Diepte in cm:
Ca. 2
Opmerkingen:
De kandelaars zijn nagenoeg identiek, slechs in kleine details verschillen ze onderling
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 263; C.R. Hermans, “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Deel I-III (Silvae-ducis 1858), I (2), p. 67; “Voorloopige lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst”, De Provincie Noordbrabant, Deel X, ('s-Gravenhage 1931), p. 232 (gedateerd XVIIIc); L.P.M.J. Heere, “600 jaar Sint Agatha”, tentoonstellingscatalogus Sint Agatha 1971, Gemeentehuis Cuyk (Sint Agatha 1971), nr. 109
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0262 Wandkandelaars
Toelichting:
Kandelaars in late Lodewijk XIV-stijl. Wandplaat met glad middenveld, omlijst door c- en acanthusvoluten, gepointilleerd en bewerkt met schub- en streepmotiefjes. S-vormig arm met ingerold einde, versierd met een acanthusvoluut. Halverwege de arm en aan de onderzijde van de vetvanger een bol tussen twee ringen. Hoge, schaalvormige vetvanger met gedreven bladmotieven en een tongenrand. Koperen pin. Tegen de achterzijde een koperen plaat
Datering:
ca. 1750
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Rabanus Raab jr
Plaats vervaardiging:
Boxmeer
Materiaal/techniek:
Zilver, koper
Lengte in cm:
Vlucht 18
Hoogte in cm:
20,2
Opmerkingen:
Merken op achterzijde wandplaat: lopend bokje (= stadskeur Boxmeer); klimmende leeuw in gekroond (= stadskeur Boxmeer, wapen van schild de Heren van Bergh); R R, in liggende rechthoek (= meesterteken Rabanus Raab te Boxmeer, 1721-1786). Aangenomen mag worden dat de wandarmen werden vervaardigd door Rabanus Raab te Boxmeer, kleinzoon van de zilversmid Rabanus Raab (1654-ca.1740), die werkzaam was te Kalkar. Deze wordt in de literatuur aangeduid als Raab I (of Raab sr.), zijn kleinzoon als Raab II (of jr.). Ook Rutger Raab, zoon van Raab I, gebruikte voor zijn werk het meesterteken 'R R' in combinatie met het stadswapen van Boxmeer, hoewel hij ook vaak wordt vermeld als chirurg te Boxmeer. Problematisch wordt het als het meesterteken met béide, hierboven vermelde stadskeuren voorkomt op voorwerpen, waarop bovendien een datum staat aangegeven, waarop Raab II nog niet was geboren of nog te jong was om als zilversmid werkzaam te zijn. Citroen (Dutch Goldsmiths' and Silversmith's Marks and Names, Leiden 1993) vermeldt Rabbanus Raaben I te Boxmeer (werkzaam 1700-1727), Rabbanus Raaben II te Boxmeer (werkzaam 1773-1786) en ene Rutger J. Raaben te Grave (werkzaam 1807-1811). Genoemde gegevens zijn niet met elkaar te rijmen. Mogelijk werkte Raab I in de periode 1700-1727 te Boxmeer, Raab II echter moet al eerder dan de door Citroen aangegeven periode werkzaam zijn geweest en Rutger J. Raab kan niet geïdentificeerd worden met de zoon van Raab I. Volgens Hermans hing destijds de ene kandelaar voor het beeld van Onze Lieve Vrouw en het andere voor dat van St. Agatha. Waarschijnlijk zijn de hier beschreven kandelaars te identificeren met die welke te zien zijn op een tekening van J. van Boldrik (Cat.tent. Uden 1987, p.127, afb.128a). Beide kandelaars zijn van december 1987 tot augustus 1988 geëxposeerd tijdens een reizende tentoonstelling in Roermond, Kevelaer en Zons (dossier Elsen)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 262; C.R. Hermans, “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Deel I-III (Silvae-ducis 1858), I (2), p. 207, nr. 3; Robert Plötz (Red.), "Historisches Silber Peel-Maas-Niers", 1600-1800, (Goch 1988), p. 44, p. 19, afb. 8; L.C.B.M. van Liebergen red, “'waer een paradies. Kloosterleven in Brabant na de Reformatie”, tentoonstellingscatalogus Uden 1987, Museum voor Religieuze Kunst (Uden 1987), p. 128, cat.nr. 14, p. 129, afb. 136
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden