Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

beacon
19 voorwerpen
gesorteerd op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-We0045 Reliek van de H. Odilia
Toelichting:
Geplaatst in reliekhouder in de vorm van een stralenmonstrans met bovenop een kruis. Afkomstig uit de erfenis van Anton (A.B.M.) Hogema osc (1917-2013). Pater Hogema was van 1960 tot 1970 prior van het kruisherenklooster te Wuppertal (Duitsland). Reliekhouder is ogenschijnlijk voor een andere reliek vervaardigd. De reliek van de H. Odilia is aan de achterzijde van de houder verzegeld met een lakzegel met daarop het wapen van magister-generaal Wilhelmus van Hees osc (1906-1981)
Datering:
1900-1960
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Messing
Lengte in cm:
14
Breedte in cm:
9
Hoogte in cm:
45
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-We0044 Reliek van de H. Antonius van Padua
Toelichting:
Geplaatst in reliekhouder in de vorm van een stralenmonstrans. Afkomstig uit de erfenis van Anton (A.B.M.) Hogema osc (1917-2013). Pater Hogema was van 1960 tot 1970 prior van het kruisherenklooster te Wuppertal (Duitsland)
Datering:
1900-2000
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Messing
Lengte in cm:
23
Breedte in cm:
9
Diameter in cm:
5 (voet)
Opmerkingen:
Op de achterzijde van de reliekhouder (theca) een lakzegel met wapen van een aartsbisschop
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Am0175 Reliekmonstrans met reliek van het H. Kruis
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Koper, gekleurde steentjes, metaal, paars velours
Hoogte in cm:
30,3
Opmerkingen:
Gevonden bij de ontruiming van de sacristie van het klooster in Amersfoort. Staat niet in de inventarislijst van de SKKN
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0946 Relieken in stoffen reliekomhulsel
Toelichting:
Een van de reliekomhulsels bevat een doosje met devotiemedaille en textiel en een reliek van Ignatius van Loyola. De andere reliek zit dichtgenaaid
Datering:
1800-1900
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Metaal, textiel
Lengte in cm:
8
Breedte in cm:
4
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0784 Reliekenkruis
Toelichting:
Hol koperen kruisbeeld met relieken. Het kruis is versierd met de lijdenswerktuigen in reliëf. Het kruis kan worden opengeschroefd aan boven en onderzijde. Het herbergt een koperen kruisje waarin 25 relieken zichtbaar zijn, met naam
Datering:
1875-1900
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Koper, hout, papier
Lengte in cm:
ca. 20
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0308 Reliekenkast
Toelichting:
Geelbruin geschilderd kastje met een lade aan de onderzijde en glazen deurtje met spits boveneinde. Omlijsting met accoladevormige rand. Tegen de lade en tegen de omlijsting een symmetrische, opgelijmde sierrand, die de contouren van de omlijsting enigermate volgt. De randen ervan zijn zwart geschilderd. In het kastje zeven ronde theca's met relikwieën van 1. Agatha ("S. Agath. V.M."), 2. Antonius van Padua ("Ex ossib. S. Antonii Patavini"), 3. Johanna ("Stae Joannae"), 4. Gerardina ("S. Gerardinae"), 5. Petronella ("S. Petronellae V.M."), 6. Elisabeth ("S. Elisabeth"), 7. het graf van Maria ("Ex Sepul V.M.")
Datering:
1900-1925
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Vurenhout
Breedte in cm:
31,5
Hoogte in cm:
43
Diepte in cm:
10
Opmerkingen:
De theca's 3 t/m 6 zijn verzegeld met een (niet nader omschreven) lakzegel van een magister-generaal der Kruisheren. Theca nummer 7 is verzegeld met een ander zegel
Documentatie:
Literatuur:Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 308
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0307 Reliekenkast
Toelichting:
Pendulevormige kast bestaande uit een basis, een opstand met voluutornamenten aan weerszijden en centraal een hoog getoogde afsluiting. Hierop een kruis met armen eindigend in een driepas, op de viering hiervan een krukkenkruis in cirkel. In het basement drie theca's, afgewisseld door twee ronde, geprofileerde ornamenten. Relieken, van links naar rechts, van respectievelijk Donatus ("S. Donati M."), Odilia ("S. Odiliae [..]") en Johannes Berchman ("[...] Berchma[...]"). In de opstand eveneens drie theca's, van links naar rechts een met een stukje linnen, gedrenkt in het bloed van de Jezuïet Franciscus De Hieronymo ("De Linteo intincto sanguine B. Francisci De Hieronymo Soc.J."), een met een kruisreliek ("S. Crucis D.N.J.C") en een theca, bevattende vier relieken van respectievelijk Gerardus Majella, Jozef, Maria enAntonius van Padua ("B. Gerardi Maj.", "S. Joseph, Sp.", "B. Mariae V.", "S. Antonii Pat."). In de toog een theca, waarin centraal drie relieken van respectievelijk het kruis, de babywindsels en de wieg.("S. Crucis", "Ex Fasciis D.N.", "Ex cunis"). Er omheen vier relieken van respectievelijk het purperen kleed, de doornenkroon, de rietstengel en de schacht van de lans ("Ex veste purpurea", "ex corona spinea", "ex arundine", "ex hastile lanceae")
Datering:
ca. 1925
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Eikenhout
Breedte in cm:
37,8
Hoogte in cm:
41
Diepte in cm:
10,5
Documentatie:
Literatuur: Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 307
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0306 Reliekhouders
Toelichting:
In de cilindrische theca's met aan de voorzijde een lauwerkrans en vergulde rozetten, hangen tegen een rood fond relieken aan linten, van Odilia en, in de andere houder, van haar zusters Ida en Ima, die eveneens tot de vermoorde volgelingen van de H. Ursula behoorden. Op de houder onder de theca is geschilderd "EX OSS / S: ODILIAE V: et M:" en "EX OSS: S: / S. IDAE et IMAE V: et M:". Mogelijk ontbreekt een bekroning in de ronde opening op de bovenzijde. Het hoofdaltaar in de kapel van het klooster St. Agatha is toegewijd aan Odilia, patrones van de orde. Gedurende haar feestdag op de zondag na 18 juli werden de reliekhouders op dit altare privilegiatum uitgestald. In 1843 werd aan het klooster St. Agatha een Odilia-aflaat toegekend door paus Gregorius XVI, hetgeen bedevaartgangers naar de kapel voerde. In het oudste bedevaartboekje, gedrukt in 1845, is sprake van een Odiliaprocessie. De viering in 1887 van het zesde eeuwfeest van de vinding van Odilia's relieken en de overbrenging ervan naar het moederklooster in Huy, werd groots gevierd. In het dorp hingen de vlaggen uit en de kapel was feestelijk versierd. Op een troon onder een baldakijn stonden deze gemarmerde reliekhouders ter weerszijden van het Odiliabeeld dat door de dorpsbewoners aan de kruisheren was geschonken
Datering:
1800-1850
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Gemarmerd vurenhout
Hoogte in cm:
36, voet 19,5 x 12,3
Opmerkingen:
De relikwieën van Odilia en Ima werden op het feest van Odilia op het altaar uitgestald (A. van Asseldonk, Cruciferana, N.S. 20, p.25; Clairlieu 36 (1978) p.74)
Documentatie:
Literatuur: Literatuur: M. Beilmann-Schöner, Mieke M. van Zanten e.a., "In Cruce Salus. 800 Jahre Klosterleben. Das Kulturerbe der Kreuzherren in Westeuropa", tentoonstellingscatalogus (D/NL), Bentlage 2010, p. 308;Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 306
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0305 Reliekhouder
Toelichting:
Cilindrische theca met brede, geperste rand. Rond het glas een lauwerkrans. Op de rand een door adelaars geflankeerde beugelkroon (boven), wapentrofeeën (aan weerszijden) en een adelaar met loze tekstbanderollen en voluterend bladwerk (onder). Relikwie van de martelaar Hilarius, op de tekststrook "S. Hilarii M"
Datering:
1900-1925
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Koper
Diameter in cm:
ca.15,6
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 305
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0304 Reliekhouder
Toelichting:
Kusreliekhouder. Cilindrische theca met een brede, licht convex gewelfde en geschulpte rand. Hierop geperste, radiaal geplaatste bladertakken binnen rondbogen met driepasboog, waartussen gestileerde schelpmotieven. Voluutvormige, zich naar onder verjongende handgreep
Datering:
1900-1925
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Koper
Diameter in cm:
14,7
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 304
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0303 Reliekhouder
Toelichting:
Reliekhouder in de vorm van een kruis. Rechthoekige voet met concaaf gewelfde zijden op tweezijdige, uitgebogen en met enige lijntjes versierde pootjes. Kruisarmen met verdiept veld en driepasvormige einden met fleur-de-lysmotief. Op de viering een cilindrische theca met een rand van afwisselend rond- en spitsboogjes, gedecoreerd met lineaire en stipmotieven. Medaillon aan oog waarin een relikwie van het H. Kruis met bijgaande tekst "S. Cruce"
Datering:
1894 (?)
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Koper, verzilverd metaal
Lengte in cm:
Voet max. 20,9 x 13
Hoogte in cm:
55,5 cm
Opmerkingen:
De H. Kruisreliek werd uitgesteld op 3 mei en op 4 september. Na de plechtigheid werd daarmee de zegen gegeven (Cruciferana, N.S. 10, p.141). Op Goede Vrijdag werd na de Kruisweg, onmiddellijk na de Missa Praesanctificatoria en nog vóór de Vespers, de kruisrelikwie vereerd, voordat ze werd bewierookt en de zegen ermee werd gegeven (Cruciferana, N.S. 10, p.39) (dossier Elsen).
- In de hieronder vermelde catalogus uit 1992 wordt vermeld dat bij de reliek een authenticiteitsbrief behoort van mgr. V.C. Doutreloux, bisschop van Luik, gedateerd 31 oktober 1894
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 303; H. Drenth, “De akker is de wereld. De Kruisheren van Ter Apel en de strijd om het bestaan”, tentoonstellingscatalogus Ter Apel 1992, Museum Klooster Ter Apel (Winschoten, z.j.) [1992], p. 56, cat. nr. 88; “Mysterium Crucis. De betekenis van het kruis in het christendom”, tentoonstellingscatalogus Ter Apel 1993, Museum Klooster Ter Apel (Winschoten z.j.) [1933], p. 58-59, cat. nr. 50 (1894)
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0302 Reliekhouder
Toelichting:
Kusreliekhouder. Rond de cilindrische theca een parelrand en een ajourrand van c-voluten, waarbinnen een bloemmotief. Op goudkleurige stof een ovaal karton waarop een leliekruis. In de viering een relikwie van het H. Kruis. Halverwege een tekstbanderol met in rood en goud "S. Crucis D.N.J.C."
Datering:
1850-1900 (?)
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Koper
Hoogte in cm:
Max. h. 3
Diameter in cm:
Max. 5,5
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 302; H. Drenth, “De akker is de wereld. De Kruisheren van Ter Apel en de strijd om het bestaan”, tentoonstellingscatalogus Ter Apel 1992, Museum Klooster Ter Apel (Winschoten, z.j.) [1992], p. 56, cat. nr. 89
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0301 Reliekhouder
Toelichting:
Reliekhouder met barokke en gotiserende ornamenten. Voet met geprofileerde en hol gewelfde rand waarboven een vensternis en spits afgedekte velden, die gedecoreerd zijn met bloemtakken. Gedrukte balusternodus met driepasbogen. Hierop een gelobd basement voor een gotische kerkgevel, die wordt bekroond met een koepel. In top een gelijkarmig kruisje. Op rood fond een relikwie van Agatha, waarboven een plaatje in de vorm van een halve cirkel met "PATRONA LOCI". Onder de relikwie een papiertje met "S. Agath. V.M"
Datering:
ca. 1850
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Koper, verzilverd koper
Hoogte in cm:
H. 40,8 cm, voet 12,5 x 6,6
Opmerkingen:
De reliek is met het lakzegel van magister-generaal H. Hollmann verzegeld
Documentatie:
Literatuur:"Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 301
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0300 Reliekhouder, dompelreliekhouder
Toelichting:
Reliekhouder in de vorm van een zich verbredend en spits toelopend steeltje, waaraan een soort klompje met een relikwie van Odilia
Datering:
1800-1900
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
verzilverd metaal
Lengte in cm:
7,1
Opmerkingen:
Door onderdompeling van het lepeltje werd Odiliawater verkregen. De hierbij te gebruiken gebedsformule luidde "De Benedictione Aqua sub patrocinio S. Odiliae"
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 300
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0299 Reliekhouder
Toelichting:
Kusreliekhouder. Cilindrische theca met een ronde rand met zeven geloken ogen. Op een rood fond een relikwie van Odilia, waaronder een schedula met "Ex ossibus / S. Odiliae. / V M". Deze kusreliekhouder werd gebruikt vanaf ca. 1880 bij de zegening van water op Odilia's feestdag (18 juli) of binnen het octaaf (18-25 juli). Daarbij sprak de priester (in het Latijn) de zegenformule uit het kruisherenbrevier uit en dompelde hij een kleine reliekhouder in het water, zie de dompelreliekhouders VW-P017-Ag0300 en VW-P017-Ud0542. Zo ontstond het Odiliawater, dat om zijn helende werking bij oogkwalen door velen werd gebruikt. In de kleine ceremonie na de H. Mis of het lof in het octaaf werden de geknielde gelovigen gezegend, kusten zij de kusreliekhouder, en drukte de priester deze vervolgens op hun ogen en sprak nogmaals een zegen uit. Het Odiliawater kon vervolgens zelf uit de volle tobbe worden geschept in de meegenomen fles met behulp van een trechter. De mensen streken het Odiliawater ter plekke, of thuis uit de fles, op hun ogen
Datering:
1800-1900
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Verzilverd metaal
Diameter in cm:
7,2
Documentatie:
Literatuur: M. Beilmann-Schöner, M. M. van Zanten e.a., "In Cruce Salus. 800 Jahre Klosterleben. Das Kulturerbe der Kreuzherren in Westeuropa", tentoonstellingscatalogus (D/NL), Bentlage 2010, p. 318; "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 299
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0298 Reliekhouder
Toelichting:
Neogotische reliekhouder in de vorm van een monstrans. Zeszijdige voet met vlakke en opstaande rand, concaaf konisch overgaande in de zeszijdige, van profielen voorziene stam. Zeszijdige nodus tussen profielranden. Plat, zeszijdig ostensorium met dak, dat aan de voorzijde dakpansgewijs is bewerkt. Ronde theca, waarin op wit fond een relikwie van Agatha, met zilverdraad bevestigd. Op de stoffen banderol eronder "S. Agatha V.M.". Platte ombouw, bestaande uit pijlers met pinakels, nis en luchtbogen; in top een kruis. In de nis een gekroond beeldje van Agatha, een grote tang aan haar linkerzijde
Datering:
1893
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Chr. van Gemert
Plaats vervaardiging:
's-Hertogenbosch
Materiaal/techniek:
Verguld zilver
Hoogte in cm:
35
Diameter in cm:
Voet: 10,3
Opmerkingen:
Blijkens de geantedateerde inscriptie is de reliekhouder een op 25 oktober 1892 toegezegd geschenk. Op de feestdag van de H. Agatha - 5 februari - werd de reliekhouder op het altaar uitgesteld. Na de dienst werd de relikwie vereerd. Hiervoor was een aparte theca in gebruik (dossier Elsen)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 298; H. Drenth, “De akker is de wereld. De Kruisheren van Ter Apel en de strijd om het bestaan”, tentoonstellingscatalogus Ter Apel 1992, Museum Klooster Ter Apel (Winschoten, z.j.) [1992], p. 54, cat. nr. Ag/0086 (foutief gedateerd: 1892)
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0297 Reliekhouder
Toelichting:
Cilindrische kusreliekhouder. Concaaf gewelfde rondbooggreep met fijne kabelrand. Rond de theca een brede, aan de buitenzijde geschulpte rand. Op de rand fijn graveerwerk van drie, niet geheel identieke bloemmotieven binnen voluterend bladwerk
Datering:
1850-1875
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Chr. van Gemert
Plaats vervaardiging:
's-Hertogenbosch
Materiaal/techniek:
Zilver
Diameter in cm:
7,9
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 297
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0296 Reliekhouder
Toelichting:
Reliekhouder op ronde voet met vlakke, godronachtige rand. Op de welving zes halve bolvormige lobben en fleur-de-lysmotieven ertussen. Dubbele balusterstam, de onderste baluster met ring, waaraan voluutachtige ornamenten, de bovenste baluster met lobben, waarop drie s-vormige bladvoluten. Ostensorium in de vorm van een ovale doos, een zilveren rand met bladmotief aan onder- en bovenzijde. Konische afsluiting. Ronde theca met rand waarop gegraveerd "H. Agatha Bid voor ons". Op rood fond een relikwie van Agatha, waaronder een strookje met "S. AGATHA V M". Aan weerszijden van het ostensorium een zilveren krans van voluterend bladwerk, die aan de bovenzijde samenkomt. In top een bol
Datering:
1750-1775
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Onbekend meester
Materiaal/techniek:
Zilver, koper
Hoogte in cm:
20,6
Diameter in cm:
Voet: 8
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 296; H. Drenth, “De akker is de wereld. De Kruisheren van Ter Apel en de strijd om het bestaan”, tentoonstellingscatalogus Ter Apel 1992, Museum Klooster Ter Apel (Winschoten, z.j.) [1992], p.54, cat.nr.85
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0295 Reliekhouder
Toelichting:
Reliekhouder in de vorm van een gotische monstrans. Zeszijdige voet met concaaf gezwenkte zijden en profielrand. Zeszijdige stam met twee knopen en geprofileerde nodus. Cilindrisch ostensorium met afgeschuinde onderrand en een c-volutenrand aan zowel onder- als bovenzijde. Dakpansgewijs bewerkte spits met gekanteelde rand en kruisbloem in top. Aan weerszijden van het ostensorium een tweedelige, vierkante zuil, waarop een pinakel. Centraal op de bodem van het ostensorium een opstaande, cilindrische pin (ter bevestiging van de theca)
Datering:
1400-1500
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Zilver, verzilverd koper
Hoogte in cm:
25,5
Diameter in cm:
Voet 14,2
Opmerkingen:
In 1534 schonk de abt van Maria's Guldendal te Orval (B.) enige relieken van het gebeente en van de sluier van de H. Agatha. Ze werden elke maandag na de hoogmis aan de kloosterlingen getoond in een kleine, verguld zilveren monstrans. Het is niet uitgesloten dat deze reliekhouder hiervoor werd gebruikt. Merken aan onderzijde voet een trembleersteek en twee merken:
een Grieks kruis in gelobde contour (= onbekend merk) en een onduidelijk merk (boom?, adelaar?) in een schild
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 295; J.C.T.M. van Laarhoven, “Kloosters in Brabant”, tentoonstellingscatalogus ’s-Hertogenbosch 1977, Noordbrabants Museum ( 's-Hertogenbosch 1977), p. 28, cat. nr. 20 (met afbeelding); L.C.B.M. van Liebergen red, “'waer een para¬dis". Kloosterleven in Brabant na de Reformatie”, tentoonstellingscatalogus Uden 1987, Museum voor Religieuze Kunst (Uden 1987), p. 128, nr. 13, afb. 134 (ca. 1400); H. Drenth, “De akker is de wereld. De Kruisheren van Ter Apel en de strijd om het bestaan”, tentoonstellingscatalogus Ter Apel 1992, Museum Klooster Ter Apel (Winschoten, z.j.) [1992], p. 54, cat. nr. 84 (ca. 1400)
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden