Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

beacon
34 voorwerpen
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1308 Amethist in doosje, met geschreven opdracht
Toelichting:
Cadeau aan Pater Harry van de Ven OSC in 1992
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Steen, papier
Lengte in cm:
18
Breedte in cm:
12
Hoogte in cm:
7
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0437 Chronicon
Toelichting:
Chronicon van het klooster Sint Agatha, ofwel ontstaan en ontwikkeling van deze canonie, samengesteld in 1785 en vernieuwd in 1868. Koptekst "Chronicon Agathense / sive / ortus & progressus / Canoniæ S. Agathæ / collectum 1785 renovatum 1868. Vanaf het jaar 1300 waarin de kapel werd opgericht, waarvan de ruïnes op dat moment nog te zien zijn. Hierna de lotgevallen van het in 1371 daarbij opgerichte klooster. Deze lopen door tot 1641, het jaar waarin de gedeputeerden van de Staten Generaal drie maanden daar hun verblijf hadden tijdens het beleg van Gennep. Hieraan is toegevoegd dat op 13-14 augustus 1831 drie officieren en 140 man voetvolk met 60 ruiters er zijn ingekwartierd, dienende als voorpost tegen de Belgische opstandelingen.Tekst in majuskels en minuskels, een klein gedeelte in gotisch schrift. Majuskels in rood, koptekst in groen en bruin. Samen met het necrologium (inv. nr. VW-P017-Ag0438) achter glas in een tweeledige houten, zwart gelakte lijst met goudkleurige binnenrand
Datering:
Tweede helft 19e eeuw
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Papier, inkt
Lengte in cm:
81
Breedte in cm:
56
Opmerkingen:
De gegevens zijn destijds verzameld door W. Wijnantz osc (overleden 1810). Hermans heeft ze overgenomen.
- Van dit chronicon is nog het oorspronkelijke exemplaar (ca. 73 x 50 cm) uit 1785 aanwezig (in een koker in bergplaats/logeerkamer). Het hing volgens Hermans destijds in de refter. Het is zeer gehavend en voorzien van potloodaantekeningen. Geschreven met rode en zwarte inkt en, evenals deze lijst, verdeeld in twee kolommen
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 437; C.R. Hermans, “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Deel I-III (Silvae-ducis 1858), II, p. 124-126
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1510 Chronicon Agathense
Toelichting:
Origineel, waarvan later een afschrift is gemaakt: zie inventarisnummer Ag/0437. Destijds hing dit exemplaar in de refter
Datering:
1785
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
W. Wynantz osc
Plaats vervaardiging:
St. Agatha
Materiaal/techniek:
Papier, inkt
Lengte in cm:
72
Breedte in cm:
50
Documentatie:
Literatuur: Janssen en Winkelmolen, Repertorium Canonicorum Regularium Ordinis Sanctae Crucis 1248-1840 (over Wynantz)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0433 Dateringssteen nieuwbouw oostvleugel
Toelichting:
Centraal een Kruisherenkruis, aan de bovenzijde ervan het jaartal '1625', aan de onderzijde het jaartal 1954
Datering:
1954
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Hardsteen
Lengte in cm:
27
Breedte in cm:
27
Opmerkingen:
De steen herinnert aan de nieuwbouw van de oostelijke vleugel van het klooster in 1625 en de restauratie ervan in 1954. Op advies van pater P. Winkelmolen o.s.s. is de steen daar geplaatst (dossier Elsen)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 433
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0431a Dateringssteen renovatie zuidvleugel
Toelichting:
Steen met gebeiteld kruisherenkruis waar onder het jaartal 1856
Datering:
1856
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Natuursteen
Opmerkingen:
De steen herinnert aan de renovatie van de zuidvleugel, voltooid in 1856
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 431a
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0434 Gedenkbord
Toelichting:
Polychroom beschilderd herinneringsbord aan het 27ste Internationaal Eucharistisch Congres te Amsterdam, 22-27 juli 1924. Centraal op de spiegel een kelk waaruit de vier paradijsstromen vloeien. Boven de kelk een door stralenkrans omgeven hostie met de vergulde initialen IHS. Boven de letter H een kruis, onder een lelie. Links van de kelk het wapenschild van Paus Pius XI, rechts het gekroonde stadswapen van Amsterdam. Aan de onderzijde het jaartal 1924. Op de overgang naar de rand een fries van twee soorten, elkaar afwisselende gestileerde bloemmotieven. Randtekst in wit op blauwe ondergrond "Internationaal . eucharistisch . congres . 22 juli . Amsterdam . 27 juli"
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Mosa
Plaats vervaardiging:
Op achterzijde gemerkt "Mosa / Maastricht", in liggende rechthoek
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0436 Gedenklijst van lotgevallen
Toelichting:
Lijst met vermelding van de lotgevallen van het klooster Sint Agatha tussen 1580 en 1820, alsmede de namen van overleden Kruisheren in die periode. Koptekst "Vicissitudines et Fata huius domus / Quae per duo Saecula Sustinuit mira sorte Beatior". Bord verdeeld in twee compartimenten, elk compartiment is weer verdeeld in twee kolommen, gescheiden door een sierrand met golfmotief en stippen. De teksten zijn geschreven in majuskels en minuskels, deels in gotisch schrift. De majuskels met rode inkt (is tot bruin verkleurd). Tekst achter glas in zwart gelakte lijst met goudkleurige binnenrand
Datering:
Tweede helft 19e eeuw
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Papier, inkt
Lengte in cm:
114,5
Breedte in cm:
81,5
Opmerkingen:
De gebeurtenissen en namen zijn destijds verzameld door W. Wijnantz osc (overleden 1810) en slechts gedeeltelijk door Hermans overgenomen. Deze gaat in zijn publicatie niet verder dan het jaar 1784. Mogelijk heeft Wijnantz de lotgevallen vanaf dat jaar niet genoteerd en zijn ze door de samensteller van de huidige lijst toegevoegd.
Gezien het lettertype lijkt de vierde kolom, vanaf 1714-1819, door een andere hand te zijn vervaardigd
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 436; C.R. Hermans, “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Deel I-III (Silvae-ducis 1858), II, p.131-135
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0440 Gedenklijst, Catastrophe
Toelichting:
In kort bestek wordt vermeld de dreigende ondergang van de Orde van het H. Kruis, het voortbestaan van het klooster Sint Agatha en de herleving van de orde. Koptekst: CATASTROPHE / Ordinis S. Crucis, Capituli Huensis. / Deus opt: Maximus (: qui temperat rerum vices:) / S: Agatham conservet in seros Annos!. Erbij worden vermeld 1. de namen van Kruisheren uit andere kloosters, die naar St. Agatha waren uitgeweken, 2. de namen van hen die in het begin van de 19de eeuw in St. Agatha waren ingetreden en 3. de namen van hen, die bij de herleving in de jaren veertig van de 19de eeuw in St. Agatha zijn ingetreden. Voorts een korte samenvatting van de herstichting van de kloosters te Diest en Maaseik en van de poging zich te vestigen in Noord-Amerika. Tenslotte de vermelding van de ge- nerale kapittels en van het feit dat St. Agatha noviciaatshuis wordt. Aan de onderzijde een chronogram: aMante Deo CresCens CLarUIt (Door de Liefde van God schittert het in zijn groei). Tekst in majuskels en minuskels, deels in gotisch schrift, in rood en zwart. De gedenklijst is geplakt op een blad papier, waardoor een soort passepartout wordt gesuggereerd. Achter glas in een houten, zwart gelakte lijst met goudkleurige binnenrand
Datering:
1856
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Papier, inkt
Lengte in cm:
81
Breedte in cm:
63
Opmerkingen:
De gedenklijst is gemaakt bij gelegenheid van een in 1856 te Sint Agatha gehouden kapittel
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 440
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0432 Gedenksteen brand 1944
Toelichting:
Opschrift: "Quod / S. Agathae sacrum / parietibus . tenus . igni . crematum / prior . ac . fratres . conventus / instaurandum . ampliandumque / curarunt / A.D. MDCCCCXXXXVIII". Tussen het eerste en tweede tekstgedeelte is een kruisherenkruisje gebeiteld
Datering:
1948
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Grijs marmer
Lengte in cm:
66,5
Breedte in cm:
61
Opmerkingen:
De steen is blijkens de tekst aangebracht ter herdenking aan de brand op 9 mei 1944, die de aan Sint Agatha toegewijde kapel tot aan de muren deed verbranden en die daarna door de prior en de broeders van het convent werd gerestaureerd en uitgebreid
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 432
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0434 Gedenksteen renovatie voorhuis 1963
Toelichting:
Opschrift in hoogreliëf "1371 Cultus Dei me / fundavit . observatia / servavit . incrementum / renovavit . 1962-'63"
Datering:
1963
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Cement met kiezelsteen
Lengte in cm:
73
Breedte in cm:
41
Opmerkingen:
Blijkens de tekst herinnert de steen aan het jaar 1371, toen het klooster "vanuit een godvruchtige gezindheid" werd gesticht, aan "de goede geest", waardoor het gedurende eeuwen "werd bewaard" voor verval en aan de groei van de (toen: 1962-1963) laatste jaren, die noopten tot vernieuwing, uitbreiding en modernisering van de zuid- en de westgevel
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 434
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0551 Herinneringsplaat concilie
Deelcollectie:
Kruisheren
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0503 Maquette van een processie
Toelichting:
De maquette geeft de processie weer die in 1949 plaatsvond ter gelegenheid van de eerste H. Mis van Leo Cornelissen osc. Hij werd gemaakt ter gelegenheid van het 40-jarig priesterjubileum in 1989
Datering:
1989
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Vervaardigd door de zussen van Leo Cornelissen: Maria (Peters) en Riek
Materiaal/techniek:
Hout, textiel, metaal, klei en andere natuurlijke materialen
Lengte in cm:
115 (per stuk)
Breedte in cm:
50
Hoogte in cm:
28-62
Documentatie:
Aanwezig in documentatiemap ENK: fotoboek van de familie uit 1949 en krantenartikel over de maquette uit de Gelderlander van 12 maart 2009, (katern Maasland)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1405 Naambord kruisherenklooster Lintorf
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Aardewerk
Lengte in cm:
31
Breedte in cm:
22
Hoogte in cm:
3
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1512 Naamlijst (gedrukt) magisters-generaal
Toelichting:
Naamlijst (gedrukt) van overleden magisters-generaal van Theodorus van Celles t/m Jacobus Du Bois
Datering:
ca. 1840
Deelcollectie:
Kruisheren
Lengte in cm:
42
Breedte in cm:
34
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1513 Naamlijst (gedrukt) overleden conventsleden
Toelichting:
Naamlijst (gedrukt) van overleden conventsleden van de kruisherenkloosters te 's-Hertogenbosch en Uden
Datering:
1842
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Papier
Lengte in cm:
42
Breedte in cm:
34
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0442 Naamlijst kruisheren, ingetreden in het klooster Sint Agatha
Toelichting:
Naamlijst van ingetreden kruisheren in Sint Agatha (in volgorde van professie) met vermelding van geboorteplaats, datum van professie, broeder of priester zijn, functie in het convent en eventuele datum van overlijden en leeftijd. Koptekst: ORDINIS S. CRUCIS. Eronder een kruisherenkruis, geflankeerd door balustervormige ornamenten. De namen zijn verdeeld over vier kolommen. Eerste kolom vanaf Carolus Jos. van Looy (overleden 1888) tot en met Joannes Ant. van Glabbeek. Kolom twee vanaf Joannes Verberk tot en met H.M.L. Hollmann (prior 11 mei 1881). Kolom drie vanaf Gerardus Joannes Wilh. Linssen tot en met Jac. Hub. van de Geer. Kolom vier vanaf Joannes Henr. Ber- gervoert tot en met Jacobus Cornelisse. De beide eerste kolommen zijn gescheiden door een stok gevormd door ruitpatronen, de beide laatste door een met rood lint omwonden lans, aan de bovenzijde aan weerszijden uitlopend in twee bladranken met bessen. Teksten in majuskels en minuskels, deels in gotisch schrift, in zwart, rood en blauw. Namenlijsten achter glas in een tweedelige houten, zwart gelakte lijst met goudkleurige binnenrand
Datering:
ca. 1900
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Papier, inkt
Lengte in cm:
114
Breedte in cm:
81
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 442; C.R. Hermans, “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Deel I-III (Silvae-ducis 1858), II, p.124, 129-131
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0441 Naamlijst magisters-generaal
Toelichting:
Het klooster bezit een serie naamlijsten, die samen een getuigenis in schoonschrift zijn van de kloostergeschiedenis. Zo zijn er naamlijsten van kruisheren, die zijn ingetreden in het klooster Sint Agatha tussen 1580 en 1820, een necrologium van prioren van 1411 tot 1793 en een necrologium van conventsleden van 1371 tot 1580. De meeste van deze lijsten zijn geschreven in de achttiende en negentiende eeuw, van een enkele is een ouder, bijna vergaan exemplaar bewaard, dat werd overgeschreven. De naamlijsten hingen in een rij naast de ingang van de refter; met een hoofdknik groetten de kruisheren hun overleden confraters voordat zij gingen eten. De hier getoonde naamlijst van de magisters-generaal begint bij de dertiende-eeuwse stichter Theodorus van Celles en eindigt bij Jacobus Dubois, magister-generaal van de orde van 1778 tot 1796
Datering:
Na 1940
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Papier, inkt
Lengte in cm:
114
Breedte in cm:
81
Documentatie:
Literatuur: M. Beilmann-Schöner, Mieke M. van Zanten e.a., "In Cruce Salus. 800 Jahre Klosterleben. Das Kulturerbe der Kreuzherren in Westeuropa", tentoonstellingscatalogus (D/NL), Bentlage 2010, p. 335; "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 441
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1509 Naamlijst prioren klooster St. Agatha
Toelichting:
Origineel, waarvan later een afschrift is gemaakt: zie inventarisnummer Ag/0437. Destijds hing dit exemplaar in de refter
Datering:
1785
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
W. Wynantz osc
Materiaal/techniek:
Papier, inkt
Lengte in cm:
72
Breedte in cm:
50
Documentatie:
Literatuur: R. Janssen en P. Winkelmolen, Repertorium Canonicorum Regularium Ordinis Sanctae Crucis 1248-1840, Maaseik 2002 (over Wynantz)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Wb0011 Naamlijst van Magisters-Generaal van de Orde der Kruisheren
Toelichting:
Maten incl. lijst; zwarte en rode inkt, wapens gepolychromeerd. Namen van de Magisters-Generaal van de Orde der Kruisheren, t/m Lambertus Graus. Titelschrift: "Elenchus Priorem Generalium Ordinis Sanctae Crucis
Datering:
1995
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Klaus Hammer, gesigneerd rechtsonder: 19KH95
Lengte in cm:
113 incl. lijst
Breedte in cm:
83 incl. lijst
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1505 Naamlijst van kruisheren
Toelichting:
Naamlijst van kruisheren die zijn begraven in de pandhof van klooster St. Agatha
Datering:
1956
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Papier, inkt
Lengte in cm:
68
Breedte in cm:
57
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1546 Naamlijst van overledenen die begraven zijn op het kerkhof van Sint Agatha tussen 1859 en 1940
Toelichting:
Titel: IN COEMETERIO / STAE AGATHAE / SEPULTI SUNT
Datering:
[-1940]
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Papier
Lengte in cm:
62
Breedte in cm:
45
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0439 Naamlijst, necrologium
Toelichting:
Necrologium van kloosterlingen te Sint Agatha tussen de stichting van het klooster in 1371 tot en met 1580, verdeeld in tweemaal twee kolommen. Kopteksten respectievelijk CONFRATRES AGATHENSES / Canonici Ordinus S: Crucis / Sub Regula S: Patris Augustini en PROSECUTIO / Confratrum Ordinis S: Crucis / Conventus S: Agatae. De eerste kolom vanaf Adelbertus Oostveldt, Johannes de Essendia en Petrus Pincharius (1382) tot en met ene Lucas; de tweede kolom vanaf Joannes de Zeller tot en met Henricus Wijnhaven; de derde kolom vanaf Henricus Ridder tot en met Henricus Plaetmaker; de vierde kolom vanaf Walranius de Nijdeggen tot en met Joannes de Venlo. Bij een aantal personen worden rang en functie in het convent vermeld, van sommigen ook dat ze vijftig jaar kloosterling waren of de oudsten van het convent. Voorts van enigen hun bijzondere verdiensten, b.v. van Johannes van Deventer. De beide eerste kolommen zijn gescheiden door een met blauw lint omwonden lans, de beide laatste door een met geel lint omwonden stok, die uitmondt in een groene bladertak. Tekst achter glas in een tweeledige houten, zwart gelakte lijst met goudkleurige binnenrand 1850-1900
Datering:
Tweede helft 19e eeuw
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Papier, inkt
Lengte in cm:
112
Breedte in cm:
81
Opmerkingen:
De gegevens zijn verzameld door W. Wijnantz osc (overleden 1810). Hermans publiceerde hieruit de volgens hem belangrijkste namen.
De oorspronkelijke namenlijst hing destijds in de refter
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 439; C.R. Hermans, “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Deel I-III (Silvae-ducis 1858), II, p.124, 129-131
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0442a Naamlijsten, Praepositi Generalis Canon: Ordinis S: Crucis
Toelichting:
Namen van de magisters-generaal van de Orde van het Heilig Kruis, van Theodorus van Celles tot en met Jacobus Dubois in gotisch schrift
Datering:
na 1797
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Papier, rode en zwarte inkt
Opmerkingen:
Beiden in 1 lijst ingelijst
Documentatie:
Literatuur: C.R. Hermans, “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Deel I-III (Silvae-ducis 1858), II, p.124, 129-131
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0520 Necrologium
Toelichting:
Naamlijst van (enkele) procurators van het voormalige kruisherenklooster in 's-Hertogenbosch en Uden, van de zestiende eeuw tot 2004. Ingelijst in een houten geprofileerde lijst
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Papier, inkt, glas, hout
Lengte in cm:
47 incl. lijst
Breedte in cm:
31,7 incl. lijst
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag2056 Necrologium
Toelichting:
Necrologium op kaarten in een sigarenkistje.
Datering:
ca. 1955
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Hout, papier
Lengte in cm:
19,3
Breedte in cm:
9,8
Hoogte in cm:
11,4
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
Pagina: 1