Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Voorwerpencollectie
beacon
73 voorwerpen
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 11
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-009 Medaille Maria-Congregatie
Toelichting:
Op de Apostolische School van de Missionarissen van het H. Hart te Tilburg en in Driehuis-Velsen bestond een Maria-Congregatie. Bij de opname in de Maria-Congregatie ontvingen de nieuwe leden een medaille. Op de medaille staat aan de ene zijde O.L. Vrouw van het H. Hart met de woorden "KONINGIN.BESCHERMSTER.MOEDER", op de andere zijde de tekst "MARIACONGREGATIE" rondom het monogram "IHS". In het "Handboekje voor de leden der Mariacongregatie opgericht onder den titel van O.L. Vrouw van het H. Hart en den H. Aloysius aan de Apostolische Scholen der Missionarissen van het H. Hart te Tilburg en Driehuis" wordt op pp. 52-54 beschreven hoe de medailles worden uitgereikt
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Blik en lint
Hoogte in cm:
7 (incl. lint)
Diameter in cm:
3
Opmerkingen:
Eén medaille is beschadigd
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P023-023 Medaille voor het intronisatiewerk
Toelichting:
Intronisatie was de toewijding van huis en gezin aan het H. Hart van Jezus. In de eerste helft van de 20e eeuw bedreven de kapucijnen veel volksmissies. Waarschijnlijk zijn toen ook dergelijke medailles uitgedeeld. Ronde medaille aan rood lint. Op de voorzijde Jezus onder een baldakijn, met de rijksappel (symbool voor de wereldbol) en scepter in zijn handen, rondom de tekst: "Adveniat regnum tuum" (Zijn rijk kome). Op de achterzijde Jezus op een stoel met een zittende en staande figuur tegenover hem, op de achtergrond is een figuur vrouw bezig de tafel te dekken, boven en onder de afbeelding de tekst: "Rex sum ego vos amici mei" (Ik ben de koning, gij mijn vrienden)
Datering:
1900-1950
Deelcollectie:
Kapucijnen
Materiaal/techniek:
Geslagen metaal en lint van rode zijdeachtige stof
Lengte in cm:
6 (lint)
Diameter in cm:
2,5 (medaille)
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P018-004 Medailles van O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille
Toelichting:
Vier verschillende versies van de medaille van O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille. In de kapel in de Rue du Bac te Parijs kreeg in 1830 zuster Catharina Labouré (1806-1876) tijdens een verschijning van Maria de opdracht om een medaille te laten slaan volgens het model dat haar werd getoond: Maria, staande op een wereldbol, met stralen uit haar handen in een ovalen omlijsting met de woorden "O Maria zonder zonden ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen". De eerste medailles werden in 1832 geslagen. In 1846 werd de devotie officieel door Rome erkend. Catharina Labouré werd in 1947 heiligverklaard. Verder nog een medaille met een afbeelding van de verschijning van Maria aan Catharina Labouré, met aan de achterzijde een portret van de zuster. Daarnaast nog drie medailles van een gekroond Kind Jezus dat met zijn rechterhand wijst naar zijn borst waarop het H. Hart is te zien en in de linkerhand een olijftak. Achterop de medaille de tekst "O Jésus roi d'amour j'ai confiance en votre miséricordieuse bonté". Deze gebedstekst zou op 28 augustus 1922 door Jezus aan Yvonne Beauvais (1901-1951) gegeven zijn. Zij was in 1921 ingetreden bij de zusters Augustinessen te Malestroit (Frankrijk) en is bekend geworden als mère Marie Yvonne-Aimée-de-Jesus. Later illustreerde zuster Yvonne-Aimée het gebed met een tekening van het Kind Jezus, zoals op de medaille te zien. Daarnaast nog een medaille van de H. Bernardus die met een boek en bisschopsstaf voor een klein Mariabeeld staat afgebeeld. Daar omheen de tekst "Sancte Bernarde OPN". Op de achterzijde een afbeelding van de Moeder Gods van de Altijddurende Bijstand
Achtergronden:
Catharina Labouré maakte deel uit van de congregatie van de Dochters der Liefde, gesticht door Vincentius a Paulo. In 1625 had Vincentius de Congregatie der Missie gesticht, ook wel de Lazaristen genoemd. De devotie tot O.L. Vrouw van de Wonderdadige Medaille werd in 1949 door de Lazaristen van het rectoraat Mariaveld te Susteren in hun kerk ingevoerd. Vanuit Mariaveld verspreidde de verering zich over Nederland. Het hoogtepunt van de verering lag in de jaren vijftig van de twintigste eeuw. In de jaren zestig liep de devotie en het aantal pelgrims snel terug, maar het gebruik om elke maandagavond de noveen te bidden bleef bestaan
Deelcollectie:
Lazaristen
Materiaal/techniek:
Aluminium en andersoortig metaal
Lengte in cm:
2-4
Documentatie:
Peter Jan Margry en Charles Caspers (red.), "Bedevaartplaatsen in Nederland", dl. 3: "Provincie Limburg", (Hilversum/Amsterdam 2000), p. 548-552
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z167-029 Penning van de gemeente Amsterdam
Toelichting:
Penning met aan de voorzijde een 'watermonster', dat Tuindorp Oostzaan in zjin klauwen klemt, omgeven door water en de tekst "watersnood Tuindorp Oostzaan 1960". Aan de achterzijde "de helpende hand van heel het Nederlandse volk", erboven Tuindorp Oostzaan, eronder het stadsteken van Amsterdam en rondom een dichte dijk en golven. In originele verpakking, met begeleidende brief van de gemeente Amsterdam, geadresseerd aan zuster Juliane. De penning werd uitgereikt "aan allen, die hulp hebben geboden bij de overstroming en bij het herstel van het Tuindorp-Oostzaan" in juni 1960
Datering:
1960
Deelcollectie:
Zusters van De Voorzienigheid
Vervaardiger:
L.P.J. Braat; N.V. Koninklijke Begeer
Plaats vervaardiging:
Amsterdam; Voorschoten
Materiaal/techniek:
Brons
Diameter in cm:
6
Opmerkingen:
Gelijkaardige penning bewaard bij de voorwerpen van de Dominicanessen van de H. Catharina van Siena (VW-Z040-002)
Bestanden Bestanden
 
 
 
Pagina: 11