Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

Filter: Tekeningenx
beacon
17 voorwerpen
gesorteerd op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Le0116 Pentekening, portret van magister-generaal L. Graus osc
Toelichting:
Een goed getekend en gelijkend portret van L. Graus osc. Op zijn schoudermantel draagt hij het bisschopskruis.
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Papier, inkt
Lengte in cm:
66
Breedte in cm:
51,5
Documentatie:
Literatuur: M.M. van Zanten, "Inventarislijst Kruisherenklooster Leuven, Convent van de H. Augustinus" (St. Agatha 2005)
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Am0053 Ingekleurde pentekening van een wapen
Toelichting:
Wapen van magister-generaal Henricus van den Wijmelenberg: opgaande zon boven zee, waarboven het Kruisherenkruis. Gedekt met mijter en kromstaf, waarboven een hoed met tweemaal zes kwasten. Aan de onderzijde een aan een stok opgehangen tekstbanderol met het devies "IGNEUS HINC VIGOR"
Datering:
1850-1875
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Tekening op bruin papier
Lengte in cm:
13,4
Breedte in cm:
13,4
Opmerkingen:
Henricus van den Wijmelenberg werd geboren te Uden op 21 november 1800 en priester gewijd te Mechelen op 20 december 1823. Van 1826 tot 1840 was hij conrector van de Latijnse School te Gemert. Op 28 augustus van laatst genoemd jaar trad hij in bij de uit nog slechts drie leden bestaande orde der Kruisheren te Uden, waar hij op 8 december werd geprofest. Een jaar later, op 23 december, werd hij gekozen tot commissaris-generaal van de orde en op het generaal kapittel, gehouden te Sint Agatha van 24 tot 27 april 1853, tot magister-generaal. Hij overleed te Sint Agatha op 25 maart 1881. Hij wordt beschouwd als de tweede stichter van de orde, aangezien hij deze opnieuw tot leven bracht, toen ze rond 1840 met uitsterven werd bedreigd.
In het klooster van St. Agatha bevindt zich een geschilderd portret van Van den Wijmelenberg. Het klooster te Uden is in het bezit van twee portretten van hem, het ene geschilderd op jongere, het andere op latere leeftijd
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Amersfoort", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 53; J. Scheerder o.s.c., Henricus van den Wijmelenberg: een religieus emancipator in Oost-Brabant 1800-1881. De nieuwe lente in de orde van het H. Kruis, Tilburg 1976, ongepagineerde bladzijde tegenover p. 116
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Am0052 Ingekleurde pentekening, wapen van magister-generaal Dubois
Toelichting:
Wapen van magister-generaal Jacobus Dubois: in ovaal cartouche drie bomen met elkaar rakende wortels. Wapen gedekt met mijter en kromstaf, waarboven een hoed met aan weerszijden zes kwasten. Aan de onderzijde een tekstbanderol met het devies "CANDIDE", dat daaronder vervolgd wordt met "crescite in gratia". Aan de bovenzijde van het cartouche een schelpmotief. Rond het geheel een decoratieve rand met aanduiding van edelstenen
Datering:
1775-1796 (voor 1796)
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Ingekleurde pentekening op bruin papier
Lengte in cm:
13,4
Breedte in cm:
13
Opmerkingen:
Het devies van Dubois luidt niet altijd eender. In een uit twee jaarafleveringen van 'Clairlieu' bestaande studie van Fontaine over deze magister-generaal is een tekening van het wapen opgenomen. Als devies geldt hier "CRESCENS CANDIDE IN GRATIA". In de westelijke pandgang van het klooster te Sint Agatha is een geschilderd glas-in-loodraam met het wapen van Dubois waaronder de lijfspreuk "CANDIDE CRESCENS IN GRATIA", identiek dus aan die, welke Fontaine weergeeft, met uitzondering van de volgorde.
Jacobus Gisbertus Joseph Dubois, geboren te Luik 19 december 1730, werd op 17 februari 1778 gekozen als tweeëndertigste magister-generaal en bleef dit tot aan zijn dood op 21 december 1796. Hij bekleedde als laatste deze funktie vóór de Franse Revolutie. Onder zijn bestuur werden alle Kruisherenkloosters in Frankrijk en België door de staat geconfisceerd en opgeheven. Na zijn dood ondergingen ook alle kloosters in Duitsland dit lot. De kloosters te Uden en St. Agatha echter bleven gespaard. In 1853 werd Henricus van den Wijmelenberg weer als eerste na Dubois gekozen tot magister-generaal.
In de kloosters te St. Agatha en Uden bevinden zich geschilderde portretten van Dubois
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Amersfoort", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 52; Emile Fontaine, O.S.Cr., 'Mgr. Jacques Dubois' in Clairlieu 4-5 (1946-1947) ongepagineerde bladzijde vóór Hoofdstuk 1 ; Hermans 1858, Deel I, p. 158-159 (J.G.J. Dubois)
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1496 Plattegrond parochie St. Agatha met aanduiding van het klooster
Toelichting:
Op de tekening zijn twee afdrukken van het zegelstempel van het klooster in lak afgedrukt
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Papier, inkt
Lengte in cm:
60
Breedte in cm:
50
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1493 Plattegrond van de kapel te Uden voor 1903 en het klooster en kapel na die datum
Deelcollectie:
Kruisheren
Lengte in cm:
76
Breedte in cm:
50
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1481 Portret van Bartolomeus Jäger osc
Toelichting:
Bartolomeus Jäger osc was prior van het kruisherenklooster te Uden van 1899-1902
Datering:
1903
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
C. Langenhuizen
Materiaal/techniek:
Krijt, potlood op foto
Lengte in cm:
58,5
Breedte in cm:
45,5
Documentatie:
Tekst op achterzijde: Me posuerunt / H. Branten [OSC] / PA Laarakkers [OSC] / C. Langenhuizen me fecit / 1903 / 26 maart
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1468 Pentekening
Toelichting:
De noordkant St. Janskathedraal in den 's-Hertogenbosch
Datering:
ca. 1942
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Inkt op papier
Breedte in cm:
40
Hoogte in cm:
55,5
Opmerkingen:
Op de achterzijde staat geschreven: 13 juni 1942 Mej Arts A 296 nog 2,75 betalen
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0757 Pentekening, Wapen Magister-Generaal Van Hees
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Papier, inkt
Breedte in cm:
18
Hoogte in cm:
25,5
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 757
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0186 Ontwerptekening voor het gewelf van de kloosterkapel St. Agatha
Toelichting:
Ontwerptekening voor een gewelfschildering van het priesterkoor. Centraal in de sluitsteen van de absis het IHS-monogram, omgeven door een lobbenrand met florale motieven en de tekst, in gotiserend schrift, "SANCTUS SANCTUS SANCTUS DOMINUS DEUS SABAOTH". Traveeën gevuld met geornamenteerde driepassen, in de hoeken blad- en bloemranken. In de sluitsteen van het koortravee het XP-monogram en vergelijkbare ornamentering als in de andere traveeën. Ribben geaccentueerd met meerdere kleuren
Datering:
ca.1910 (?)
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Hans Mengelberg. Rechts gesigneerd "HANS MENGELBERG"
Plaats vervaardiging:
Utrecht
Lengte in cm:
45,5
Breedte in cm:
37
Opmerkingen:
Johannes Josephus ('Hans') Mengelberg (Utrecht 1885 - 1945) was de jongste zoon van Friedrich Wilhelm Mengelberg en tevens diens leerling. Hij woonde en werkte in Utrecht als beeldhouwer, kunstschilder en interieurkunstenaar van voornamelijk kerkelijke kunst. Het ontwerp is nooit uitgevoerd (dossier Elsen)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 186
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0185 Ontwerptekening biechtstoel
Toelichting:
Neogotisch ontwerp voor een biechtstoel: vooraanzicht, zijaanzicht en plattegrond. Deurtje met briefpaneel. Schaal 1:10
Datering:
ca.1910
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
J. Thissen. Gesigneerd "Jos. Thissen"
Plaats vervaardiging:
Roermond
Materiaal/techniek:
Potlood op geolied papier
Lengte in cm:
38
Breedte in cm:
30
Opmerkingen:
Voor J. Thissen, zie onder inv. nr. Ag/0007. Er zijn in totaal vier biechtstoelen vervaardigd. Eén ervan bevindt zich in de dagkapel van het klooster, zie onder inv. nr. Ag/0007
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 185
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0184 Ontwerptekening altaar met Mater Dolorosa
Toelichting:
Ontwerptekening voor het Mater-Dolorosa-altaar; vooraanzicht en plattegrond. Tombe met drie compartimenten met ojiefboogpanelen, waarin taferelen: in het midden een kelk met doornenkroon, aan weerszijden de arma Christi, respectievelijk de geselkolom en twee geselwerktuigen (links), en spons, lans, nagels, hamer, nijptang, dobbelstenen en lantaarn (rechts). Kaarsenbank met voluterende bladranken. Op het altaar een Pieta-voorstelling tegen een met een windseldoek omhangen driepaskruis met INRI-banderol. Op het basement van de pieta in gotisch schrift "Mater Dolorosa O.P.N." Aan de achterzijde een gordijn. Aan de onderzijde van de tekening een plattegrond
Datering:
1907-1908
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
J. Thissen
Plaats vervaardiging:
Roermond
Materiaal/techniek:
Pentekening, papier, inkt
Lengte in cm:
71
Breedte in cm:
47,5
Opmerkingen:
Het altaar en de piëta zijn beide uitgevoerd. Het altaar werd destijds geplaatst op het einde van de voormalige biechtkapel, de huidige dagkapel. De piëta is momenteel geplaatst in de gang, begane grond (zie inv. nr. Ag/0031). Bruin eikenhouten kruis uit 1934 (221,5 x 123 cm, console: 25 x 98 x 59 cm). Aan de kruisarmen een wit geschilderde lijkwade, voorts een wit geschilderd INRI-bordje. Kruis en console zijn naar de sacristiekelder verhuisd (dossier Elsen). Het blauwe gordijn aan de achterzijde van het altaar was een geschenk van de familie Van de Voordt-Huberts (dossier Elsen). Voor J. Thissen, zie onder inv. nr. Ag/0007
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 184
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0182 Ontwerptekening Lambrizering priesterkoor St. Agatha
Toelichting:
Ontwerptekening voor een Lambrizering van het priesterkoor. Zes neogotische wandvlakken met afsluitend fries waaronder ruimten voor zes met A t/m F gecodeerde voorstellingen. Voorstelling F is uitgewerkt. Tegen de zijstijlen, die de vlakken markeren, een staande engel. Aan de onderzijde een aanduiding van de taferelen: A. Intocht Jeruzalem, B. Voetwassing, C. Avondmaal (linkerwand), D. Lofzang na het Avondmaal, E. Kruisiging, F. Aanbidding van het Lam in de hemel. Middenonder "Detail van een vak der muur bekledingen (f) in eikenhout". Geheel boven "situatieschets pr.koor". Voorts is een schaalverdeling aangebracht
Datering:
ca. 1859-1870
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Ongesigneerd
Materiaal/techniek:
papier, inkt
Lengte in cm:
45
Breedte in cm:
34,5
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 182
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0180 Tekening met applicatiewerk Klooster St. Agatha
Toelichting:
Het klooster St. Agatha, gezien vanuit het zuidoosten. Zicht op de achterkant van het klooster met de bijgebouwen en op de absis van de kloosterkerk. Getekende gebouwen, gevuld met stukjes papier en geaccentueerd met bruine garens. Bomen, struiken en haag van gedroogde natuurproducten. Tekening achter glas in vergulde lijst
Datering:
1872
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Pater Bernard Christiaans osc te Uden
Lengte in cm:
44
Breedte in cm:
29
Hoogte in cm:
Binnen passepartout 29 x 44 cm, lijst 48,5 x 62
Opmerkingen:
Vervaardigd bij gelegenheid van het 50-jarig priesterjubileum van magister-generaal H. van den Wijmelenberg op 20 december 1873 door Bernard Christiaans osc (1825-1879
Documentatie:
Literatuur:"Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 180
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0174a Schildering, De eerste kapel te St. Agatha
Toelichting:
Voorstelling van de eerste kapel te St. Agatha, omgeven door een tekstbanderol waarop in rood en zwart "EX CAPELLULA COENOBIUM 1371." (Van kapelletje tot klooster). In de tekst is een chronogram verwerkt: XCLLVLCIVM = MCCLLLXVVI = 1371. De voorstelling is geschilderd op wit katoen (lakenstof)
Datering:
1871
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Wit katoen (lakenstof), olieverf
Lengte in cm:
90
Breedte in cm:
90
Opmerkingen:
De tekeningen zijn kennelijk vervaardigd in 1871 bij gelegenheid van het 500-jarig bestaan van het klooster.
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 174a
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0173 Tekening van het klooster St. Agatha
Toelichting:
Het klooster Sint Agatha met zicht op de achterzijde. Onder de afbeelding in zwart en rood de tekst "EX CAPELLULA COENOBIUM" (van kapelletje tot klooster) waarin een chronogram is verwerkt (XCLLVLCIVM = MCCLLLXVVI = 1371). In het midden van de achterzijde staan met inkt genoteerd de verschillende kloosterafdelingen met hun afmetingen; de notities binnen kaders met potlood zijn hier tussen haakjes geplaatst. "Zomer Reefter 22 Schrit lang en 9 breed / 5,60 M de voorkamer van het prioraat 7 lang en 4,5 breed / (7.30). De twee groote kamers ider 9 lang en 7 breed = 5,60 M / (3.60) de winterkamer 7 schrit lang 6 lang 3 breed (= 2.40 M) / (42 M) van de prioraat tot aan de winterrefter 60 schrit lang / (8.60 M) de winterrefter 11 lang en 10 breed (700 M) (onleesbare afmeting) de kerk 44 lang 11 breed (8.60 M)". De tekening is op een dun plankje bevestigd. Aan de achterkant met potlood linksboven gedateerd "teekening is gemaakt in 1771". Voorts met inkt "Deze teekening is gemaakt in 1771". Rechtsboven, eveneens met potlood, "St. Agatha ex Capellula Coenobium 1371". De tekening is bij conservering van het plankje gehaald, zie Opmerkingen
Datering:
1771
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Ingekleurde tekening (papier, inkt, verf)
Lengte in cm:
40,8
Breedte in cm:
24,5
Opmerkingen:
De opschriften met potlood aan de bovenzijde zijn door J. de Pater osc erbij geschreven. Prior W. Gielen osc schreef, eveneens met potlood, de door J. de Pater omgerekende maten in meters erbij (dossier Elsen). De tekening werd kennelijk vervaardigd bij gelegenheid van het vierhonderd jarig bestaan van het klooster. Hermans schrijft dat in de kamer van de prior zich destijds een olieverfschildering bevond voorstellende een gezicht op het klooster St. Agatha. Een dergelijke voorstelling uit eind XVIII bevond zich ook op de kamer van de magister-generaal. Deze echter was getekend op papier en voorzien van de tekst "Ex capellula coenobium". Mogelijk is de hier beschreven tekening ermee te identificeren. De eerder vermelde olieverfschildering is niet aangetroffen
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 173; C.R. Hermans, “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Deel I-III (Silvae-ducis 1858), I (2), p. 206, nr. 40
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0069 Ontwerptekening glas-in-loodraam
Toelichting:
Driedelig spitsboograam met laatgotische tracering. In het middelste raam CHRISTUS die aan de geknielde PETRUS de sleutels overhandigt en hem daarmee de sleutelmacht verleent. Op de achtergrond de Sint Pieter in stralenkrans. In het midden van het linkerraam een rozentak in ruitvorm; de overige ruimten zijn, evenals drie kleine ramen in het boogveld gevuld met non-figuratieve en florale ornamenten. Het rechterraam en twee kleine ramen in boogveld zijn blanco
Datering:
ca. 1907
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
F. Nicolas en Zonen. Linksboven gestempeld "F. NICOLAS EN ZONEN / Ateliers voor glasschilderkunst / ROERMOND"
Plaats vervaardiging:
Roermond
Materiaal/techniek:
Papier, potlood, verf
Lengte in cm:
32,4
Breedte in cm:
20,4
Opmerkingen:
Dit raam maakte deel uit van een serie, waarvan enkele fragmenten zijn bewaard gebleven (zie inv.nr.67). Het raam is met de brand op 9 mei 1944 geheel verloren gegaan (dossier Elsen). Over Frans Nicolas, zie onder inv.nr. Ag0067
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 69
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0068 Ontwerptekening, ingekleurd, glas-in-loodraam
Toelichting:
Driedelig spitsboograam. In het middelste raam de Goede Herder, frontaal staande, met staf, een lam op zijn schouders. Aan weerszijden drie deels zichtbare schapen (op afzonderlijke papiertjes getekend en opgeplakt). De beide zijramen zijn gevuld met non-figuratieve ornamenten, evenals de twee kleine buitenste ramen in het boogveld. In het middelste raam hier een kelk op een gesloten boek, een hostie in stralenkrans en een stola
Datering:
ca. 1907
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
F. Nicolas en Zonen, Middenonder gestempeld "F. NICOLAS EN ZONEN ROERMOND". Over Frans Nicolas, zie onder inv.nr.Ag/0067
Plaats vervaardiging:
Roermond
Materiaal/techniek:
Papier, potlood, verf
Lengte in cm:
39,5
Breedte in cm:
21
Opmerkingen:
Een klein deel van dit raam is bewaard gebleven; zie inv.nr. Ag0067d. De uitvoering is echter niet geheel overeenkomstig de tekening
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 68
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden