Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Voorwerpencollectie
beacon
173 zoekresultaten
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z152-071 Staakmadonna met Kind
Toelichting:
Een staakmadonna is een Mariabeeld bestaande uit houten stokken waarop een hoofd en handen bevestigd zijn. Door de heer van Balkom geschonken aan zuster Jesualda van de Zusters van Liefde (Schijndel) bij gelegenheid van haar zilveren kloosterfeest op 21 juni 1934. Bij gelegenheid van de dogmaverklaring van Maria ten Hemelopneming door Paus Pius XII in 1950 werd deze madonna met het Kindje Jezus aangekleed door een medezuster van zuster Jesualda: zuster Henriëtte
Achtergronden:
De op één na laatste baron van Heeswijk, jonkheer Alberic van den Bogaerde van Terbrugge, is op zijn sterfbed in 1895 getrouwd met de huishoudster, Jacoba Janssen. Zij is later getrouwd met dhr. van Balkom, die smid was op het kasteel. Dhr. van Balkum vestigde zich in Brussel en enkele jaren later in Schijndel, als antiquair. Hij bracht deze madonna uit België mee
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Zusters van Liefde (Schijndel)
Materiaal/techniek:
Hout, zijde, metaal en glas
Breedte in cm:
40
Hoogte in cm:
83
Diepte in cm:
33
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z055-067 Sculptuur Barmhartige Samaritaan
Toelichting:
De sculptuur is afkomstig uit het huis voor ongehuwde moeders dat in Leiden stond. Het was een onderdeel van de communiebank van dat huis
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Franciscanessen van de H. Elisabeth
Materiaal/techniek:
Gepolychromeerd houtsnijwerk
Breedte in cm:
55
Hoogte in cm:
64
Diepte in cm:
6
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z079-164 Schedel in houten bakje
Toelichting:
Dit doodshoofd stond tot 1970 in Beek in de refter, op de tafel tussen de priorin en de subpriorin. In de Karmel van Hulst stond in de refter een echt doodshoofd maar dit was al vóór 1968 weggedaan (weggegeven aan kennissen). De doodskop stond er om de zusters eraan te herinneren dat er na dit leven iets belangrijkers kwam
Datering:
ca. 1940
Deelcollectie:
Ongeschoeide Karmelietessen
Materiaal/techniek:
Gips in houten bakje
Lengte in cm:
22
Breedte in cm:
17
Hoogte in cm:
7,5
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z079-104 Schedel in glazen vitrinekistje
Toelichting:
De schedel is in kloosters te vinden als symbool dat aan het denken zette over de vergankelijkheid, de ijdelheid ('vanitas', leegte), het sterven. Een schedel was, al dan niet in een kleine vitrine, in bibliotheek of refter te vinden. In plaats van een echte schedel deed ook een nabootsing ervan dienst. Dit echte doodshoofd stond bij de zusters in de refter
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Ongeschoeide Karmelietessen
Materiaal/techniek:
Bot, glas en metaal
Breedte in cm:
19 (vitrine)
Hoogte in cm:
23 (vitrine); 15 (schedel)
Diepte in cm:
25 (vitrine)
Diameter in cm:
10-15 (schedel)
Opmerkingen:
Vgl. foto van de refter met schedel op tafel in het klooster van de Karmel op de Heilig Landstichting (1934) in: Een veelkleurig habijt (Grave 1989), p. 110
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende