Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Databestand kloosters in Nederland

Databestand kloosters in Nederland

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
30 zoekresultaten
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 4
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Nijmegen, Van Oldenbarneveltstraat 42
Orde of congregatie:
Kapucijnen (P023)
Patroonheilige:
Heilige Geest
Straat:
Van Oldenbarneveltstraat 42
Postcode:
6412 AZ
Plaatsnaam:
Nijmegen
Provincie:
Gelderland
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1931
Opheffing/laatste vermelding:
1934
Activiteiten:
Studiehuis eigen universiteitsstudenten
Geschiedenis:
Voor kapucijnen die aan de in 1923 in Nijmegen opgerichte katholieke universiteit studeerden, werd vanaf 1931 een herenhuis in de Van Oldenbarneveltstraat in Nijmegen gehuurd. De bisschop van ’s-Hertogenbosch stemde in met deze vestiging van de kapucijnen, maar enkel als studiehuis. Een combinatie met een openbare kerk en de daaraan verbonden zielzorg wees hij met kracht van de hand. Ook mochten de kapucijnen in Nijmegen en omgeving geen vaste assistenties verlenen en was een jaarlijks bedelgang evenmin toegestaan. Het aan de Heilige Geest toegewijde huis voldeed echter niet aan de eisen die de kapucijnen aan een officieel en canoniek op te richten klooster stelden. In 1934 besloten ze dan ook om in Nijmegen aan de toenmalige Dorpsstraat, de tegenwoordige Schependomlaan, een uit 1861 daterende villa aan te kopen, die de naam Tandjong Tirto had. In 1934 vond de verhuizing naar deze villa vanuit het huis aan de Van Oldenbarneveltstraat plaats.
Gebruikte literatuur:
J. Jacobs, “In de schaduw van Franciscus. De Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen” (Nijmegen 2016), p. 116; S. van der Horst: “Vijfenzeventig jaar minderbroeders kapucijnen in Nijmegen, 1931-2006” (Provincialaat Kapucijnen ’s-Hertogenbosch 2006), p. 3/4/5/; D. Nicolaisen (red.), "Een Veelkleurig Habijt. Kloosters in Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw" (Grave 1989); Artikel ‘De Witte Villa’ in “De Stenen Bank. Kwartaalblad van de Vereniging Dorpsbelang Hees”, jaargang 6, nr 2.
ENK Monasticon nummer:
MON-P023-012
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Nijmegen, Tollensstraat 3
Orde of congregatie:
Kapucijnen (P023)
Straat:
Tollensstraat 3
Postcode:
6531 AA
Plaatsnaam:
Nijmegen
Provincie:
Gelderland
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1957
Opheffing/laatste vermelding:
2005
Activiteiten:
Parochiepastoraat
Geschiedenis:
Via de deken van Nijmegen verzocht de bisschop van ’s-Hertogenbosch de minderbroeders kapucijnen om in het Willemskwartier, een achterstandswijk in Nijmegen, een parochie aan te nemen. Toen de kapucijnen op dit verzoek ingingen, werd in 1952 voor voornoemde wijk tot de officiële oprichting van een parochie overgegaan die de titel “Parochie van Onze Lieve Vrouw van Fatima” kreeg. Een deel van een oude brandweerkazerne werd toen als noodkerk in gebruik genomen, totdat in 1954 de eigenlijke noodkerk gereed kwam. In een woning in de nabijheid van deze noodkerk , vonden de kapucijnen, die deze kerk bedienden, onderdak. In 1957 werd de noodkerk vervangen door de op een aangeboden stuk grond aan de Thijmstraat nieuw gebouwde definitieve kerk. De kapucijnen kregen toen de beschikking over een eigen pastorie in de Tollensstraat. In 1972 ging de parochie van Onze Lieve Vrouw van Fatima met nog drie andere Nijmeegse parochies op in één nieuwe parochie, die de naam Emmausparochie kreeg en waarvan de pastorale zorg aan de kapucijnen toevertrouwd werd. In 1990 werd de kerk van de parochie van Onze Lieve Vrouw van Fatima afgebroken. De pastorie in de Tollensstraat bleef toen wel als woonplek voor de kapucijnen gehandhaafd. In 2005 vertrokken echter de laatste kapucijnen uit deze pastorie en kwam er een definitief einde aan het verblijf van de kapucijnen in het Willemskwartier
Gebruikte literatuur:
J. Jacobs, “In de schaduw van Franciscus. De Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen” (Nijmegen 2016), p. 131/132/142; S. van der Horst: “Vijfenzeventig jaar minderbroeders kapucijnen in Nijmegen, 1931-2006” (Provincialaat Kapucijnen ’s-Hertogenbosch 2006), p. 42/43/44/46/48
ENK Monasticon nummer:
MON-P023-013
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Nijmegen, Schependomlaan 49
Orde of congregatie:
Kapucijnen (P023)
Straat:
Schependomlaan 49
Postcode:
6543 XT
Plaatsnaam:
Nijmegen
Provincie:
Gelderland
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1934
Opheffing/laatste vermelding:
1969
Activiteiten:
Stidiehuis voor de eigenn universiteitsstuden, broedersjuvenaat
Geschiedenis:
Voor het huisvesten van de eigen universiteitsstudenten huurden de minderbroeders kapucijnen in Nijmegen in 1931 een huis in de Van Oldenbarneveltstraat. Doordat dit huis niet voldeed aan de eisen die de kapucijnen aan een officieel en canoniek op te richten klooster stelden, besloten ze in 1934 aan de toenmalige Dorpsstraat, de tegenwoordige Schependomlaan, een uit 1861 daterende villa aan te kopen, die de naam Tandjong Tirto had. De bisschop van ’s-Hertogenbosch verleende voor het stichten van onderhavig klooster zijn toestemming. Dit echter onder meer onder de voorwaarde dat de bij bedoeld klooster behorende kapel niet als openbare kerk dienst zou gaan doen. In 1960 vestigden de kapucijnen hun broederjuvenaat, dat het Koenraadjuvenaat heette en tot dan toe gehuisvest was in een gedeeltelijk leegstaande vleugel van het kapucijnenseminarie in Oosterhout, in voornoemd klooster. Dit klooster was vrijgekomen door de bouw in de tuin van een nieuw klooster, waarvoor ook een stuk grond van de gemeente Nijmegen moest worden aangekocht. Dit nieuwe klooster, waarvan de hoofdingang aan de Wolfskuilseweg kwam te liggen, kreeg als adres Wolfkuilseweg 173. Het broederjuvenaat werd in 1969 opgeheven. Het klooster aan de Schependomlaan werd toen voor het huisvesten van Spaanse gastarbeiders aan Philips verhuurd, totdat het in 1972 werd verkocht en er appartementen verrezen
Gebruikte literatuur:
J. Jacobs, “In de schaduw van Franciscus. De Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen” (Nijmegen 2016), p. 116/117/142/224/225; S. van der Horst: “Vijfenzeventig jaar minderbroeders kapucijnen in Nijmegen, 1931-2006” (Provincialaat Kapucijnen ’s-Hertogenbosch 2006), p. 3/5/6/7/8/27/49-51/53/54/55/56; D. Nicolaisen (red.), "Een Veelkleurig Habijt. Kloosters in Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw" (Grave 1989); Artikel ‘De Witte Villa’ in “De Stenen Bank. Kwartaalblad van de Vereniging Dorpsbelang Hees”, jaargang 6, nr 2.
ENK Monasticon nummer:
MON-P023-014
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Nijmegen, Kerkpad 51
Orde of congregatie:
Kapucijnen (P023)
Naam van het klooster:
Rivo Torto
Straat:
Kerkpad 51
Postcode:
6543 XN
Plaatsnaam:
Nijmegen
Provincie:
Gelderland
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1934
Opheffing/laatste vermelding:
1958
Activiteiten:
Cursushuis, landelijke centrale voor de Derde Orde
Geschiedenis:
In Nijmegen in de directe nabijheid van hun klooster aan de Schependomlaan kochten de minderbroeders kapucijnen in 1934 een aan het Kerkpad gelegen, uit 1849 daterend landhuis dat de naam Rivo Torto kreeg. Dit huis ging dienst doen als cursushuis voor tertiarissen en als landelijke centrale voor de Derde Orde. In de oorlogsjaren 1940-1945 kwam het cursuswerk grotendeels stil te liggen in Rivo Torto, dat overigens van ernstige oorlogsschade gespaard bleef. Rivo Torto kreeg na de oorlog diverse andere bestemmingen, totdat het in 1958 door de kapucijnen verkocht werd
Gebruikte literatuur:
J. Jacobs, “In de schaduw van Franciscus. De Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen” (Nijmegen 2016), p. 116/117; S. van der Horst: “Vijfenzeventig jaar minderbroeders kapucijnen in Nijmegen, 1931-2006” (Provincialaat Kapucijnen ’s-Hertogenbosch 2006), p. 27/30/34; Artikel ‘De Witte Villa’ in “De Stenen Bank. Kwartaalblad van de Vereniging Dorpsbelang Hees”, jaargang 6, nr 2; D. Nicolaisen (red.), "Een Veelkleurig Habijt. Kloosters in Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw" (Grave 1989)
ENK Monasticon nummer:
MON-P023-016
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
Pagina: 4