Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Voorwerpencollectie
xVoorwerpencollectie
Zoeken in Voorwerpencollectie
Voorwerpencollectie
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
314 zoekresultaten
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 6
 
 
Voorwerp
VW-Z057-010 Portret zuster Victima de Klijn
Titel:
Portret zuster Victima de Klijn
Breedte:
49 (excl. lijst); 65 (incl. lijst)
Collectie:
Nederlands kloosterleven
Materiaal:
Olieverf op doek in houten lijst
Eenheid van de maten:
cm
Vervaardiger:
Jan Asselbergs
Lengte:
59 (excl. lijst); 75 (incl. lijst)
Diepte:
5
Deelcollectie:
Franciscanessen van Etten
Beschrijving:
Algemene overste van 1973 tot 1989. Ze erft een congregatie die in meerdere opzichten op haar retour is. Wat in vele jaren was opgebouwd, moest stukje bij beetje worden afgebouwd: er traden geen nieuwe leden meer in en scholen moesten worden overgedragen, huizen gesloten, communiteiten ontbonden. Ook pas begonnen werk en nieuwe leefvormen bleken toch niet levensvatbaar. Dit had tot gevolg dat een identiteitscrisis niet denkbeeldig was; de omstandigheden dwongen de congregatie zich te bezinnen op haar identiteit, van binnenuit, in een lang proces van zoeken. Het zoeken naar de beleving van authentieke waarden in een aan de tijd aangepaste vormgeving heeft deze periode bepaald. Het gebeurde onder het motto 'congregatie-in-kapittel' en voltrok zich in nauwe relatie met wat er binnen religieus Nederland op velerlei gebied gaande was
Datering:
1983
Documentatie:
Zie documentatiemappen
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Voorwerp
VW-P017-Ag0134 Schilderij met een allegorie op harmonie en huwelijk
Titel:
Schilderij met een allegorie op harmonie en huwelijk
Breedte:
111,7
Collectie:
Kruisheren
Materiaal:
Olieverf op doek
Eenheid van de maten:
cm
Hoogte:
Lijst 181,5 x 128 cm
Vervaardiger:
Kopie, toegeschreven aan het atelier van Theodoor van Thulden
Lengte:
163
Deelcollectie:
Kruisheren
Beschrijving:
Allegorie op de Harmonie en het Huwelijk: een jonge vrouw bespeelt zittend een basluit, die met een band over haar rechterschouder hangt. Haar rechterbeen is over het linkerbeen geslagen en rust op een schemel. Haar blik is gericht op de beschouwer. Ze draagt lang, krullend haar en oorbellen, aan haar voeten sandalen. Ze is gekleed in een witte blouse met wijde mouwen en een zwart gewaad met strook, waarover een zwierige, rode mantel. Rechts achter haar staat Hymenaeus
- herkenbaar aan de huwelijksfakkel in zijn rechterhand - die een krans van rozen als symbool van de alles overwinnende liefde op haar hoofd gaat zetten. In de rechterbovenhoek is het onderste deel van een op een zware sokkel rustende zuil zichtbaar. Voorts een hangende olielamp met drie tuiten en een trekring
Datering:
1650-1675
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 134;C.R. Hermans, “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Deel I-III (Silvae-ducis 1858), I (2), p. 204; "Theodoor van Thulden, 1606-1669", Tentoonstellingscatalogus 's-Hertogenbosch, Noordbrabants Museum ('s-Hertogenbosch 1970), p. 8-9, cat. nr. 7 (exemplaar te 's-Hertogenbosch); L.P.M.J. Heere, “600 jaar Sint Agatha”, tentoonstellingscatalogus Sint Agatha 1971, Gemeentehuis Cuyk, cat. nr. 120; "Theodoor van Thulden, Een Zuidnederlandse barokschilder (1606 's-Hertogenbosch/Bois-le-Duc 1669"), tentoonstellingscatalogus 's-Hertogenbosch/Strasbourg, Noordbrabants Museum/Les Musées de la Ville de Strasbourg, (Zwolle 1992), p. 205-208, cat. nr. 47, fig. 93 en 94, p. 206 (cat. nr. 47)
Opmerking:
Theodoor van Thulden ('s-Hertogenbosch 1606-1669), schilder, tekenaar, graveur en etser, leerling van P.P. Rubens en later diens medewerker. In 1626 werd hij meester en in 1638 deken van het gilde te Antwerpen. Hij huwde in 1635 met Rubens' petekind Maria, dochter van Hendrik van Balen. Een jaar later werd hij burger van Antwerpen. In 1643 keerde hij terug. Van Thulden was een veelzijdig begaafd en zelfstandig kunstenaar, die veel religieus werk vervaardigde voor kerken en kloosters. Daarnaast schilderde hij ook allegorische en mythologische voorstellingen. Werk van hem bevindt zich onder meer in het Stadhuis te 's-Hertogenbosch en in de Oranjezaal van Huis ten Bosch bij Den Haag.
Van de hierboven beschreven voorstelling zijn drie andere versies bekend, die door Van Tulden eigenhandig zijn geschilderd: één doek, gesigneerd en gedateerd 1646, bevindt zich in het kasteel te Aulteribe (Frankrijk); een tweede, gesigneerd en gedateerd 1652, maakt deel uit van de collectie van de Koninklijke Musea te Brussel; een derde is door de Koninklijke Academie van Wetenschappen te Amsterdam in 1928 aan het Noordbrabants Museum te 's-Hertogenbosch in bruikleen gegeven. Het laatst genoemde schilderij is een door de schilder zelf gemaakte kopie van het doek te Brussel.
Het werk te St. Agatha is een verkleinde kopie van de versies te Brussel en 's-Hertogenbosch, vermoedelijk ontstaan in het atelier van bovengenoemde kunstenaar. Op de schemel van deze werken is een niet geheel gelijkluidende Latijnse tekst geplaatst, die de iconografische betekenis van de voorstelling aangeeft: het gelukkige huwelijk en de liefde ('Quam bene concordia / in testudine sonat / Tam bene concordia / coniugem coronat' op het schilderij te Den Bosch). Een dergelijk opschrift ontbreekt op het doek te St. Agatha. Vandaar dat Hermans in 1858 veronderstelde, dat het een voorstelling was van een luitspelende St. Cecilia, die door een engel wordt gekroond
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Voorwerp
VW-P017-Ag0109a Vier schilderijen van een kerkvader: Ambrosius
Titel:
Vier schilderijen van een kerkvader: Ambrosius
Breedte:
72,5
Collectie:
Kruisheren
Materiaal:
Olieverf op linnen (met originele touwtjesbevestiging)
Eenheid van de maten:
cm
Lengte:
89,5
Hoogte:
Lijst 103,5 x 86 cm
Deelcollectie:
Kruisheren
Beschrijving:
Ambrosius (c. 339-397) was bisschop van Milaan. Daarom wordt hij afgebeeld met staf en mijter. Hij legde de grondslag voor de nauwe verbinding van kerk en staat in de middeleeuwen, maar kwam ook op voor de zelfstandigheid van de kerk. Daarvoor bestreed hij in felle woorden de keizer, waarom hij ook wordt afgebeeld met een geselroede in de hand. Ambrosius was een gevierd predikant en hij werkte zijn preekteksten uit tot boeken over exegese, dogmatiek, ethiek en ascese. Hij schreef ook hymnen, vrije Latijnse gezangen, die hij als eerste invoerde in de liturgie. Ambrosius zit naar rechts gewend en leest in een boek, dat hij in zijn linkerhand houdt. In de rechterhand een karwats. Rechts vóór het boek een staf met bladvoluutvormige bekroning. Op de tafel rechtsachter een deels zichtbare mijter. Hij draagt een schoudermantel van zwaar goudbrokaat met gouden sluiting. Een rood mutsje op het hoofd
Datering:
1600-1700 (?)
Documentatie:
Literatuur: M. Beilmann-Schöner, Mieke M. van Zanten e.a., "In Cruce Salus. 800 Jahre Klosterleben. Das Kulturerbe der Kreuzherren in Westeuropa", tentoonstellingscatalogus (D/NL), Bentlage 2010, p. 333; "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 109a;C.R. Hermans, “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Deel I-III (Silvae-ducis 1858), I (2), p. 205, nr. 38 (Ex schola Gallo-Franca)
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Voorwerp
VW-P017-Ag0106a Schilderijen van kerkvaders: Ambrosius
Titel:
Schilderijen van kerkvaders: Ambrosius
Breedte:
63,5
Collectie:
Kruisheren
Materiaal:
Olieverf op linnen
Eenheid van de maten:
cm
Lengte:
87
Vervaardiger:
Ongesigneerd
Deelcollectie:
Kruisheren
Beschrijving:
Ambrosius met naar rechtsboven gewende blik. In de linkerhand een staf en een karwats, in de rechterhand een geopend boek. Achter zijn linkerschouder een half zichtbare mijter. Mantel met gouden cartouche-vormige sluiting met rode edelsteen. In het cartouche aan de onderzijde "S. AMBROSIVS"
Datering:
1700-1800 (naar voorbeeld uit 1600-1700)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr.106a; Hermans 1858 I (2), p. 204, nr. 24 (uit de school van de Gebr. van Eyck)
Opmerking:
Aan de bovenzijde van de cartouches van Hieronymus en Gregorius bevinden zich - in tegenstelling tot die van beide andere - een cherub
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
Pagina: 6
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS