Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Voorwerpencollectie
beacon
41 zoekresultaten
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 7
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-015 Legpenning van de stad Sittard
Toelichting:
Pater J.J. Jacobs (1884-1961) ontving in 1952 de penning vanwege zijn verdiensten op sociaal terrein. Hij was een groot redenaar die Limburg doorkruiste als apostel van arbeidsvrede en arbeidsvreugde. Zo leverde hij een bijdrage aan het bestendigen van de christelijke signatuur van Limburg. Pater M.G. Molenaar (1886-1969) was meer dan 30 jaar leraar en moderator van de school voor maatschappelijk werk en publiceerde meerdere boeken. Hij ontving de penning in 1961 vanwege zijn culturele-sociale verdiensten
Datering:
1952, 1961
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Vervaardiger:
Koninklijke Begeer
Plaats vervaardiging:
Voorschoten
Materiaal/techniek:
Zilver, geslagen
Diameter in cm:
4,5
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 21
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-035 Kerstgroep ontworpen en gemaakt door pater Sjoerd Hoekstra msc (1932-1987)
Toelichting:
De kerstgroep is enkele keren in het Missiehuis van de Missionarissen van het H. Hart te Tilburg tentoongesteld. In de kroniek van Driehuis (archief van de Missionarissen van het H. Hart) is op 25 december 1964 genoteerd: "Kerstmis. In de kapel prijkte 'n zeer moderne kerstgroep van P. Hoekstra". Pater Hoekstra begon in september 1945 zijn opleiding op de Apostolische School te Driehuis. Op 20 september 1951 startte hij aan het noviciaat van de missionarissen. Zijn eeuwige professie legde hij op 21 september 1955 af. Twee jaar later werd hij tot priester gewijd. Van augustus 1959 tot augustus 1964 volgde hij een opleiding aan de Academie voor Beeldende Vorming Tilburg om daarna tekenleraar te worden op de Apostolische School in Driehuis
Datering:
1964
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Vervaardiger:
Pater Sjoerd Hoekstra msc
Materiaal/techniek:
Hout; papier; verf; gesteven en bewerkt papier verstevigd met ijzerdraad en zwart gespoten.
Lengte in cm:
20-70
Breedte in cm:
23-47
Diepte in cm:
13-18
Opmerkingen:
In het archief van MSC zijn ontwerptekeningen voor de katheder van de grote aula in het Missiehuis te Stein van pater Sjoerd Hoekstra aanwezig (AR_P027-7108)
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-017 Insignes van de Missionarissen van het H. Hart
Toelichting:
Na Vaticanum II verdween bij de Missionarissen van het H. Hart het kloosterkleed (toog) en ontstonden er verschillende soorten insignes. Het dragen van een insigne is nooit verplicht geweest en niet alle leden droegen er een
Datering:
na 1965
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Koper, blik, geëmailleerd
Lengte in cm:
2-5
Breedte in cm:
1,5-4
Diameter in cm:
1,5
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 34
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-010 H. Hartbeeld door Hein Koreman
Toelichting:
Op 8 december 1954 vierde de congregatie van de Missionarissen van het H. Hart het 100-jarig bestaan. Bij gelegenheid van dit eeuwfeest werd een prijsvraag uitgeschreven "tot het verkrijgen voor een artistiek waardevol Heilig Hartbeeld". De eerste prijs werd in 1955 toegekend aan het beeld van Hein Koreman uit Breda, de tweede prijs aan een beeld van A. Teeuwisse uit Amsterdam. Het doel van de prijsvraag zoals hierboven omschreven kwam voort uit de wens "een einde te maken aan versleten conventie en slechten smaak in de weergave van dat religieuze motief [=het H. Hart]". Er bestonden zes bronzen exemplaren van het winnende ontwerp, die volgens de vervaardiger 'her en der' geplaatst werden in kerken en kloosters
Achtergronden:
Eén exemplaar is anno 2020 nog altijd in bezit van de Missionarissen van het H. Hart. Een replica van het originele beeld is aanwezig bij het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Datering:
[1955]
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Vervaardiger:
Hein Koreman (1921-2012)
Materiaal/techniek:
Afgietsel van gips, voorzien van een laag brons
Breedte in cm:
32 (incl. handen)
Hoogte in cm:
42
Documentatie:
‘Jury-rapport’ en ‘Het bekroonde Heilig Hartbeeldje’ in: "Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart", 60 (1955), nr. 6 (juni) pp. 88-89; Lisette Almering-Strik, ‘Vrijheid in gebondenheid’, op website Artway (www.artway.eu) d.d. 02-11-2017; Archief Missionarissen van het H. Hart (AR-P027), inv. nr. 51: 'Verslagen van proviniciale raadsvergaderingen, 1958-1967, i.v.m. meningsverschillen over de betaling aan Hein Koreman'. Zie met name verslag van Provinciale Raad, 6 augustus 1961. Het aldaar vermelde ‘Rapport Jacobs H. Hartdevotie’ kon niet worden teruggevonden; Ans Toelen, "Geloof in gips. Massaproductie van religieuze voorstellingen", Doctoraalscriptie KU Nijmegen, 1992 [aanwezig in het Katholiek Documentatiecentrum (KDC) Nijmegen, scriptiecollectie]; Th. van Velzen, ‘De H. Hart-voorstelling’, in: "het Gildeboek", 36 (1954), pp. 49-54 en pp. 96-97; John B. Knipping OFM, ‘Het symbolisch karakter van Christus’ hart’, in: het Gildeboek", 36(1954), pp. 84-95; Reclamefoldertje, uitgegeven door de Utrechtse R.K. kunsthandel en uitgeverij de Wed. J.R. van Rossum [aanwezig in RKD, Documentatie]; Documentatiemap voorwerpencollectie ENK
Digitale bestanden:
De scan is vanwege wettelijke beperkingen nog niet openbaar.
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
Pagina: 7