Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Databestand kloosters in Nederland

Databestand kloosters in Nederland

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
30 zoekresultaten
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 8
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8
 •  | volgende  
 
 
Erfgoedstuk
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: 's-Hertogenbosch
Orde of congregatie:
Kapucijnen (P023)
Naam van het klooster:
Kapucijnen
Plaatsnaam:
's-Hertogenbosch
Provincie:
Noord-Brabant
Parochie:
s'-Hertogenbosch
Destijds gewest:
Brabant
Bisdom:
's-Hertogenbosch
Stichting/eerste vermelding:
1611
Opheffing/laatste vermelding:
1629
Type:
Klooster, m
Geschiedenis:
In 1611 gaf het stadsbestuur van ‘s-Hertogenbosch aan de kapucijnen toestemming om zich in de stad te vestigen. Aanvankelijk zouden ze hun intrek nemen in het huis aan de Windmolenbergstraat van Goyart van Engelant, voormalig schepen van de stad. Aangezien dit pand niet geschikt was en er twijfel bestaat of de kapucijnen er überhaupt wel gewoond hebben, verkocht Goyart van Engelant dit huis en kocht toen voor de paters een twee- of drietal panden in de inmiddels verdwenen Diepstraat. Toen ook deze behuizing niet geschikt bleek, lukte het Goyart van Engelant om met financiële steun van de stad het refugiehuis van de norbertijnenabdij van Postel in de Postelstraat aan te kopen. Al spoedig werd de bebouwing daar gedeeltelijk gesloopt evenals die van enkele aangekochte, aangrenzende panden in de Berewoutstraat. Ook werd het zogeheten Loyers-gasthuis voor oude mannen, dat naast het Postelhuis stond, aangekocht. Door deze aankopen beschikten de kapucijnen, met het daar verwerven van nog enkele stukken grond, over een zeer uitgestrekt terrein. Hier bouwden ze een nieuw klooster, dat in 1617 betrokken kon worden. De bijbehorende kloosterkerk werd in 1618 in gebruik genomen. Na de inname in 1629 van ‘s-Hertogenbosch door Frederik Hendrik moesten alle “Gheestelijcke ende Religieuse manspersoonen” en dus ook de kapucijnen de stad verlaten. Enkele paters bleven in het geheim achter. In burgerkleding bleven ze in en buiten ‘s-Hertogenbosch hun pastorale taken vervullen. Een van hen kon vanaf begin 1641 zelfs over een min of meer vaste behuizing beschikken in De Boerenmouw. Ook hij droeg buitenshuis nooit een habijt. In 1643 vaardigde “de Propaganda Fide” in Rome een decreet uit, dat inhield dat alle kapucijnen uit de staties, waar 't habijt niet gedragen kon worden, moesten worden teruggeroepen. Hoewel voor ‘s-Hertogenbosch aanvankelijk een uitzondering gold, werd uiteindelijk ook de statie met de bijbehorende schuilkerk in De Boerenmouw aan een seculiere priester overgedragen
Gebruikte literatuur:
Monasticon Batavum, Deel I, p. 108; Monasticon Batavum, Supplement, p. 80; J. Jacobs en E. Persoons, ‘De kapucijnen in ’s-Hertogenbosch (I). Eerste verblijf 1611-1761’ in “Bossche Bladen. Cultuurhistorisch magazine over ’s-Hertogenbosch”, 14 (2012), nr. 1, zie ook: http://www.bossche-encyclopedie.nl/publicaties/bossche%20bladen/pdf/2012-1.pdf (26-01-2019), p. 18-21; L.S. Wierda, “Catalogus van de handschriften, incunabelen en postincunabelen uit het bezit van de orde der minderbroeders-kapucijnen in Nederland, nu aanwezig in de Bibliotheek van de Theologische Faculteit Tilburg” (Leuven 2006), p. 2/3/4; Th.A.J. Jansen, ‘Recollecten em Kapucijnen in de Lage Landen; 16e -17e eeuw) in “750 jaar Minderbroeders in Nederland” onder redactie van de werkgroep Neerlandia Seraphica (Weert 1979), p. 37/39/41; Pater Drs.Gerlachus van ’s-Hertogenbosch (O.M.Cap), “De Minderbroeders-Capucijnen in ’s-Hertogenbosch” 1611-1935 ( ZB 1935), p. 13/14/15/17/17/19/21/22/23/24/26/27/28/29/31/32/33/37/38/39/43/44/50/51/55/59/60/62/65/67/68/69/70/72/73/74/75/76/77/78/79/82/83/84; Ed Hupkens, ‘Verdreven en weer terug’ in “Stadsblad”, woensdag 18 maart 2015, zie ook: http://www.bossche-encyclopedie.nl/overig/kloosters/kapucijnen.htm (26-01-2019), p. 5; J. Smits, “Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant” (Alphen aan de Maas 2010), p. 489; P. Huismans, ‘Kapucijnenklooster in Den Bosch’ op website Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/kapucijnenklooster-in-den-bosch (26-01-2019); R. Wols, ‘De Kapucijnen OFMCAP’ op website Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ontdekken/verhalen/de-kapucijnen-ofmcap (27-01-2019)
Gebruikte websites:
Website Bossche Encyclopedie, http://www.bossche-encyclopedie.nl/overig/kloosters/kapucijnen.htm (26-01-2019); Website Bossche Encyclopedie, http://www.bossche-encyclopedie.nl/overig/kloosters/kapucijnen.htm (26-01-2019); Website Wiki Midden Brabant van Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg, https://wikimiddenbrabant.nl/Pater_Marcellanus_van_Brugge (27-01-2019)
ENK Monasticon nummer:
ME-P023-901
VU Kloosterlijst nummer:
HN04
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Breda
Orde of congregatie:
Kapucijnen (P023)
Naam van het klooster:
Kapucijnen
Plaatsnaam:
Breda
Provincie:
Noord-Brabant
Parochie:
Breda
Destijds gewest:
Brabant
Bisdom:
Antwerpen
Stichting/eerste vermelding:
1625
Opheffing/laatste vermelding:
1637
Type:
Klooster, m
Geschiedenis:
In 1625 viel Breda weer in handen van de Spanjaarden. Samen met de jezuïeten verzochten de kapucijnen het stadsbestuur toen een klooster in die stad te mogen vestigen. Vooral door toedoen van de infante Isabella, landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden, willigde het stadsbestuur, hoewel niet met veel enthousiasme, dit verzoek in. Al in 1625 verwierven de kapucijnen in Breda het eigendom van een pand met tuin in de Caterstraat, de tegenwoordige Catharinastraat. Een jaar later kochten ze twee aan voornoemd pand aanpalende woningen. Wat later volgde de aankoop van een vierde huis. Deze panden samen vormden na enkele verbouwingen de ‘Capucijnen-huizinghe’. In 1634 kregen de kapucijnen de beschikking over een vijfde huis. Hier werden de medebroeders gehuisvest die zich wijdden aan de verpleging van pestlijders in de stad. Pest was er overigens de oorzaak van, dat al tijdens de eerste maanden van het verblijf van de kapucijnen in Breda vier medebroeders overleden. Met de begijnen van het aangrenzende begijnhof raakten de kapucijnen in conflict over een deel van de bij hun gebouwencomplex behorende tuin, waarop de begijnen aanspraak meenden te maken. Dit conflict liep uit op een langslepende rechtszaak, waarvan de uiteindelijk uitspraak luidde, dat de kapucijnen het bewuste deel van de tuin aan de begijnen moesten afstaan en dat er tussen het begijnhof en de ‘Capucijnen-huizinghe’ een muur opgetrokken diende te worden. Toen de Staatse troepen in 1637 onder leiding van Frederik Hendrik na een beleg van drie maanden Breda innamen, werden de kapucijnen de stad uitgezet. In 1640 werd één van de vijf oorspronkelijk door de kapucijnen verworven panden verkocht, terwijl de verkoop van ook de andere panden enkele jaren later volgde. Het Bredase kapucijnenklooster heeft in de periode 1625-1637 overigens ook gefungeerd als uitvalsbasis voor het missiewerk van de kapucijnen in de Noordelijke Nederlanden, de zogeheten “Hollandse Zending”. In 1889 keerden de kapucijnen in Breda terug
Gebruikte literatuur:
Monasticon Batavum, Deel I, p. 44; Monasticon Batavum, Supplement, p. 35; P. Hildebrand, “De Kapucijnen in de Nederlanden en het prinsdom Luik. Deel V: De Vlaamse kloosters”(Antwerpen 1950) , p. 108-113; J. Jacobs’, ‘”Om den Godtsdienst te vorderen”. De bijdrage van de minderbroeders-kapucijnen aan de katholieke herleving in Stad en Lande van Breda (1625 -1797)’ in “Jaarboek ‘de Oranjeboom 65” (2012), zie ook: https://deoranjeboom.nl/wp-content/uploads/2018/04/Jb-65-2012-08.pdf (12-01-2019), p. 259/261/265/266/270-280; L.S. Wierda, “Catalogus van de handschriften, incunabelen en postincunabelen uit het bezit van de orde der minderbroeders-kapucijnen in Nederland, nu aanwezig in de Bibliotheek van de Theologische Faculteit Tilburg” (Leuven 2006), p. 2/3; J. Smits, “Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant” (Alphen aan de Maas 2010), p. 298; Th.A.J. Jansen, ‘Recollecten em Kapucijnen in de Lage Landen; 16e -17e eeuw) in “750 jaar Minderbroeders in Nederland” onder redactie van de werkgroep Neerlandia Seraphica (Weert 1979), p. 41/43; P. Huisman, ‘Kapucijnenklooster Sint Fidelis in Breda’ op website Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/kapucijnenklooster-sint-fidelis-in-breda (12-01-2019); J. van ’t Hof, ‘‘‘Ons kleine bisdom is toch al meer dan voldoende bezet door allerlei kloosterlingen.” Een schets van kloosters in Breda en Oosterhout van 1800 tot heden’ in “Jaarboek De Oranjeboom”, 55 (2002), zie ook: https://deoranjeboom.nl/wp-content/uploads/2015/02/Jb-55-2002-02.pdf (12-01-2019), p. 52; A.J. van der Aa, “Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, zesde deel” (Gorinchem 1845), p. 304
Gebruikte websites:
Website Het Klooster Breda, https://www.hetkloosterbreda.nl/het-klooster/ (12-01-2019); Website Ons Erfgoed Breda, https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/jan-viii-van-nassau-siegen/ (12-01-2019); Website Ons Erfgoed Breda, https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/kapucijnenklooster/ (12-01-2019); Website Ons Erfgoed Breda, https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/kapucijnerhof-centrum/ (12-01-2019); Website Rijksmonumenten. Alle rijksmonumenten van Nederland, http://rijksmonumenten.nl/monument/10120/groot-adellijk-huis-bestaande-uit-drie-vleugels-om-een-binnenhof-een-vleugel-daarvan-evenwijdig-aan-de-straat/breda/ (12-01-2019); Website Open Monumentendag, https://www.openmonumentendag.nl/monument/breda-hof-van-heraugiere/ (12-01-2019); Website Weyts Architecten, http://www.weyts.nl/portfolio/restauratie-van-catharinastraat-91-93/ (12-01-2019)
ENK Monasticon nummer:
ME-P023-900
VU Kloosterlijst nummer:
BN06
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
Pagina: 8
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8
 •  | volgende