Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Databestand kloosters in Nederland
beacon
50 zoekresultaten
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 9
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Nijmegen, Berg en Dalseweg 209
Orde of congregatie:
Ursulinen (van de Romeinse Unie) (Z117)
Naam van het klooster:
Mater Dei
Straat:
Berg en Dalseweg 209
Postcode:
6522 BK
Plaatsnaam:
Nijmegen
Provincie:
Gelderland
Historie adressering:
Berg en Dalseweg 155
Stichting/eerste vermelding:
1925
Opheffing/laatste vermelding:
1986
Geschiedenis:
In 1925 stichting van gymnasium 'Mater Dei' (begin met 18 leerlingen) aan de Batavierenweg 59. In 1927 opening Fröbelschool (kleuterschool). In dat jaar worddt ook een tweede huis aagekocht: Barbarossastraat 89. In 1928 wordt bouwterrein van het Oud-Burger-Gasthuis aangekoch; op dit terrein wordt een kleuterschool gebouwd die eind 1928 klaar is. In 1928 wordt ook bouwterrein aan de Berg en Dalseweg gekocht. In 1929 kopen de Ursulinen van Java grond in Nijmegen, dit terrein gaat spoedig over aan de zusters van 'mater Dei'. Intussen is ook met een lagere school gestart, deze is aanvankelijk ondergebracht in de kleuterschool (in 1931 is de bouw van de nieuwe lagere school klaar: Sint Angelaschool. In 1930 zijn klooster en school 'Mater Dei' voltooid; in 1934 oprichting hbs A (gymnasium wordt lyceum); vanaf 1945 ook hbs B; in 1947 oprichting mms (ter vervanging hbs A) (mms gaat in 1963 over in havo); in 1953 wordt het internaat opgeheven; 1962 nieuwbouw klaar; in 1967 fusie met Canisiuscollege van de jezuïeten.
In 1937 wordt het klooster studiehuis van de Nederlandse provincie: studie aan de universiteit van Nijmegen, het theologisch-maatschappelijk instituut, Montessori-opleiding of logopedie.
Reeds in 1875 hadden zich zusters Ursulinen uit Osnabrück (Duitsland) in Nijmegen gevestigd. Vanuit Huize Hallo aan De Lindenberg werd een pensionaat gehouden en een school bediend. In 1903 keerden de zusters naar Osnabrück terug. In de periode 1886-1888 hadden ook zusters Ursulinen uit Frankrijk zich tijdelijk in huis De Lindenberg gevestigd. In 1925 werd door een nieuwe communiteit Ursulinen het meisjes-lyceum Mater Dei geopend aan de Barbarossalaan. In 1929 werd dit klooster verruild voor het nieuw gebouwde klooster met dezelfde naam aan de Berg en Dalseweg. Tot 1971 bleven de zusters werkzaam aan de aan het klooster verbonden school. Daarnaast onderwezen zij ook nog aan scholen in de nabije omgeving. In 1986 werd het kloost opgeheven.
Gebruikte literatuur:
"Een Veelkleurig Habijt"; PA
Opmerkingen:
Voortzetting van het klooster aan de Barbarossalaan
ENK Monasticon nummer:
MON-Z117-033
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Posterholt, Hoofdstraat 53
Orde of congregatie:
Ursulinen (van de Romeinse Unie) (Z117)
Straat:
Hoofdstraat 53
Postcode:
6061 CB
Plaatsnaam:
Posterholt
Provincie:
Limburg
Stichting/eerste vermelding:
voor 1961
Opheffing/laatste vermelding:
1976
Activiteiten:
Onderwijs
Gebruikte literatuur:
PA; Nolet III, p. 312; Adresboekje Ursulinen van de Romeinse Unie, 1961 (KDC Br 12141); "Angela Merici in het licht van de Liefde"
ENK Monasticon nummer:
MON-Z117-034
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Renkum
Orde of congregatie:
Ursulinen (van de Romeinse Unie) (Z117)
Plaatsnaam:
Renkum
Provincie:
Gelderland
Stichting/eerste vermelding:
[1904]
Opheffing/laatste vermelding:
na 1932 en voor 1946
Activiteiten:
Onderwijs ([De van Wijck-Conijn-Stichting])
Gebruikte literatuur:
Nolet III, p. 312; PA 1932
ENK Monasticon nummer:
MON-Z117-035
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Roermond
Orde of congregatie:
Ursulinen (van de Romeinse Unie) (Z117)
Naam van het klooster:
Ursulinen
Plaatsnaam:
Roermond
Provincie:
Limburg
Parochie:
Roermond
Destijds gewest:
Gelre
Bisdom:
Roermond
Stichting/eerste vermelding:
1644
Opheffing/laatste vermelding:
1798
Type:
Klooster, v
Geschiedenis:
De eerste ursulinen vestigden zich in 1644 vanuit Luik in Sittard. Twee jaar later vertrokken ze naar Roermond. Ter huisvesting daar kochten ze een bestaand pand in de Steegstraat. Het is niet uitgesloten dat de zusters, voordat ze dit pand betrokken, elders in de stad een onderkomen hadden. Bij de stadsbrand van 1665 ging voormeld, toen als klooster ingericht pand in vlammen op. Het werd daarna groter herbouwd, met toevoeging van een kerk, die in 1685 gereed kwam en aan Sint Ursula toegewijd werd. De aan het klooster verbonden school met internaat, waar de zusters aan arme meisjes onderwijs gaven, werd behalve door meisjes uit Roermond en omstreken, ook bezocht door meisjes uit de rest van Nederland en uit Duitsland. In 1718 beliep het aantal leerling tweehonderd. In 1783 vaardigde keizer Jozef II een edict uit, op grond waarvan contemplatieve kloosters, die voor de godsdienst en de maatschappij overbodig werden geacht, opgeheven werden. Vanwege hun school werd het Roermondse ursulinenklooster daartoe niet gerekend en kon dan ook blijven voortbestaan. In 1796, toen Roermond in Fransen handen was, werd besloten om tot opheffing van alle religieuze instelling over te gaan. Aanvankelijk werd de Roermondse ursulinen dit bespaard, maar in 1798 viel met het toch ook opheffen van hun klooster voor hen definitief het doek. De zusters vertrokken toen naar Lier in de Belgische provincie Antwerpen. Hun inboedel werd publiekelijk verkocht. De kerk en een gedeelte van het klooster werden gesloopt. Hoewel door slecht onderhoud vervallen, bleef de kleine kapel uit 1696, die in de tuin stond, voor afbraak gespaard
Gebruikte literatuur:
Monasticon Batavum, deel II, p. 160; F.Q. Hoebens, “Kloosters in Limburg” (Utrecht 2017), p. 177/178; J. Luyten, ‘De Reis naar Rome van de E.E. P.P. Godfried Henschen (a) (Henschenius) en Daniël Papebroeck (b) (Papebrochius) in 1660’ in “Limburg's jaarboek jrg 29”, 1923, nr. 1/2, p. 7, voetnoot 8; A.Slijpen, ‘Bij het feest eener onderwijs-orde’ in “Studiën; godsdienst, wetenschap en letteren”, jrg 67 (1935), nr 124), p. 348; R. Stenvert, Ch. Kolman, S. van Ginkel-Meester, S. Broekhoven, E. Stades-Vischer en J.Venner, “Monumenten in Nederland. Limburg” (Zwolle 2003), zie ook: https://www.dbnl.org/tekst/sten009monu08_01/ (16-02-2019), p. 303; Th. M. Oberdorf, ‘Bedevaarten naar Sittard in 1882’ in “Historisch jaarboek voor het Land van Zwentibold 1997”, p. 9; L. Jansen en L. Fortuin, ‘Steegstraat 7 bedreigd door “Ondernemershuis”’ in “Ruimtelijk, kwartaalblad van de Stichting Ruimte-Roermond”, 16 (2011), nr.3, zie ook: http://stichtingruimteroermond.nl/wp-content/uploads/2013/06/Ruimtelijk-16-3-SEPT-2011.pdf (16-02-2019), p. 3/4
Gebruikte websites:
Website Stichting Rura, https://www.rura.nl/ursulinenkapel (16-02-2019); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ursulinenklooster_(Roermond) (16-02-2019)
ENK Monasticon nummer:
ME-Z117-901
VU Kloosterlijst nummer:
RN05
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
Pagina: 9