Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Voorwerpencollectie
xVoorwerpencollectie
Zoeken in Voorwerpencollectie
Voorwerpencollectie
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
314 zoekresultaten
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 9
 
 
Voorwerp
VW-P017-Ag0143 Portret magister-generaal Augustinus Neerius (Nerius) osc
Titel:
Portret magister-generaal Augustinus Neerius (Nerius) osc
Eenheid van de maten:
cm
Collectie:
Kruisheren
Materiaal:
Olieverf op linnen
Breedte:
64
Lengte:
77
Deelcollectie:
Kruisheren
Beschrijving:
Augustinus Neerius (Nerius), magister-generaal van 1619 tot 1648, ten halve, nagenoeg frontaal, de beschouwer aanziend. Grijze snor en ringbaard. Gekleed in ordegewaad met donkerrode mozetta, waarover een aan een rood-geel koord hangend borstkruis, in de viering waarvan een Kruisherenkruis. Op het hoofd een zwarte kalot. Zwart gelakte lijst met goudkleurige binnenrand en koperen plaatje waarop naam en ambtsperiode
Datering:
ca. 1640
Documentatie:
Literatuur: R. Janssen osc en P. Winkelmolen osc, "Repertorium Canonicorum Regularium Ordinis Sanctae Crucis 1840-1996", 2 dln, 1999; "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 143; C.R. Hermans, “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Deel I-III (Silvae-ducis 1858), I (2), p. 201, nr. 1.; L.P.M.J. Heere, “600 jaar Sint Agatha”, tentoonstellingscatalogus Sint Agatha 1971, Gemeentehuis Cuyk (Sint Agatha 1971), cat. nr. 58; “Clairlieu”. Tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van de Kruisheren, 1 (1943) - heden, 17, (1959), p. 81-82, p. 93 (titelprent Russelius); Idem, 18 (1960) p. 39-41, p. 49 (wapen), p. 53 (portret); A. Ramaekers, 'Renerus Augustinus Neerius Magister Generaal van de Kruisheren, 1619-1648', in "Clairlieu". Tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van de Kruisheren, 1, 42 (1984) p. 3-118, p. 52 (schilderij Augustinus met portret van Neerius), tegenover p. 64 (portret te St. Agatha)
Opmerking:
Renerus Augustinus Neerius, geboren te Luik, waarschijnlijk in 1671 en geprofest te Hoei. Hij werd aanvankelijk naar Namen gezonden en daarna naar Doornik, waar hij in 1617 prior werd. Op 21 januari 1619 gekozen tot magister-generaal. Hij vervulde deze functie tot zijn dood, 6 januari 1648. In 1622 opende hij het reliekschrijn van Odilia, alsook de schrijnen van Imma en Ida, de zogenaamde zusters van Odilia, en plaatste relikwieën in twee met zilveren reliëfs versierde schrijnen op het altaar.
Neerius was de eerste magister-generaal, die begiftigd werd met het recht op de pontificalia. Dit gebeurde in 1630. Met dit feit hangt samen dat hij en de magisters-generaal na hem een eigen wapen voerden. Het wapen van Neerius: gevierendeeld, a en d hoofd met lauwerkrans, b en c gekroond hart. Zijn devies 'Cordetenus'.
Het Kruisherenklooster te Hannut is in het bezit van een schilderij van Sint Augustinus, dat oorspronkelijk aan het klooster Clairlieu heeft toebehoord. Op het voorplan van dit schilderij wordt Neerius afgebeeld op jonge leeftijd, knielend voor de figuur van deze kerkvader. In de hoek linksonder is zijn wapen geschilderd. Hier echter komen in b en c ook het Kruisherenkruis en drie nagels voor.
Op de gravure van het titelblad van het Chronicon van Russelius (1635) staat de kop van Neerius met hoge bonnet op
64-jarige leeftijd afgebeeld. Op het hier weergegeven wapen komen het Kruisherenkruis en de drie nagels niet voor. Dit is ook niet het geval op het glas-in-loodraam in de westelijke pandgang (zie inv.nr.72B).
Het schilderij werd eind augustus 1956 door magister-generaal W. van Hees overgebracht naar het destijds te Amersfoort gevestigde generalaat; op 5 november 1984 kwam het terug in St. Agatha (dossier Elsen)
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Voorwerp
VW-P017-Ag0106b Schilderijen van kerkvaders: Augustinus
Titel:
Schilderijen van kerkvaders: Augustinus
Breedte:
63,5
Collectie:
Kruisheren
Eenheid van de maten:
cm
Lengte:
87
Deelcollectie:
Kruisheren
Beschrijving:
Augustinus lezend in een boek, dat hij in zijn rechterhand houdt. In de linkerhand een vlammend hart. Tegen zijn linkerschouder een staf, aan de achterzijde een mijter. Rechts van hem een naar hem opkijkend kind. Mantelsluiting met zwarte edelsteen. In het cartouche aan de onderzijde "S. AVGVSTINVS"
Datering:
1700-1800 (naar voorbeeld uit 1600-1700)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 106b ;C.R. Hermans, “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Deel I-III (Silvae-ducis 1858), I (2), p. 204, nr. 24 (uit de school van de Gebr. van Eyck)
Opmerking:
Aan de bovenzijde van de cartouches van Hieronymus en Gregorius bevinden zich - in tegenstelling tot die van beide andere - een cherub
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Voorwerp
VW-Z057-011 Schilderij van een kinderschooltje
Titel:
Schilderij van een kinderschooltje
Breedte:
113
Collectie:
Nederlands kloosterleven
Materiaal:
Olieverf op linnen
Eenheid van de maten:
cm
Vervaardiger:
Claus Meyer (origineel). Het betreft een kopie, waarvan de maker onbekend is. Het schilderij is linksonder gesigneerd. Naam en jaartal zijn moeilijk te lezen: J.I. Slas? Stas? 188. of 187
Lengte:
142
Deelcollectie:
Franciscanessen van Etten
Beschrijving:
Binnen de congregatie gold het schilderij als een voorbeeld van een Brabants schooltje, mogelijk van de begijnen van Breda, in wier traditie de Franciscanessen van Etten verder wilden werken. Het zou zijn geschilderd door de heer Franken, de oom van zuster Sophie Franken (1879-1982) en geschonken aan het klooster Withof te Etten-Leur. Daar heeft het gehangen in een van de recreatiezalen van het internaat en vanaf 1981 in de ontvangstzaal van het klooster. In 2012 werd bekend dat het een kopie betreft. Het origineel is geschilderd door Claus Meyer (1856-1919) en hangt in de Karlsruher Kunsthalle onder de titel 'Kleinkinderschule in Überlingen'
Datering:
ca. 1900
Documentatie:
Zie documentatiemappen: Z057, nr. 33; Hans Ries, 'Augenzeuge einer Struwwelpeter-Rezeption', in: "Struwwelpost", 11 (2005), pp. 23-25, en: Theo Gielen, 'Der Struwwelpeter in der Kleinkinderbewahranstalt. Eine Replik an Hans Ries', in: "Struwwelpost, 17 (2011), pp. 12-16
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Voorwerp
VW-P039-026 Portret Dominicus Blasucci cssr
Titel:
Portret Dominicus Blasucci cssr
Lengte:
82,5 (excl. lijst); 104,5 (incl. lijst)
Materiaal:
Olieverf op doek in houten, deels met goudverf beschilderde, lijst
Eenheid van de maten:
cm
Vervaardiger:
Fons Windhausen / Roermond
Collectie:
Nederlands kloosterleven
Breedte:
67 (excl. lijst); 90 (incl. lijst)
Deelcollectie:
Redemptoristen
Beschrijving:
Blasucci kijkt naar het kruisbeeld dat hij in zijn rechterhand houdt. Het onderschrift op de lijst luidt: Ven. S.D. Dominicus Blasucci CssR clericus innocentiae flos in paradisum assumptus 2 nov. 1752. Het schilderij hing op de zolder van het Nebo-klooster te Nijmegen
Datering:
ca. 1930
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
Pagina: 9
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS