Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Databestand kloosters in Nederland

Databestand kloosters in Nederland

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: trefwoord:Utrecht
beacon
54 zoekresultaten
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 11
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Utrecht, Kanaalstraat
Orde of congregatie:
Dominicanen (P012)
Naam van het klooster:
Huis van de H. Apostel Andreas
Patroonheilige:
Apostel Andreas
Straat:
Kanaalstraat
Postcode:
3511 LL
Plaatsnaam:
Utrecht
Provincie:
Utrecht
Bisdom:
Utrecht
Historie adressering:
Mariaplaats 30
Stichting/eerste vermelding:
1940
Opheffing/laatste vermelding:
1985
Activiteiten:
Pastoraal werk
Geschiedenis:
In ruil voor de in 1940 gesloopte, aan de Mariaplaats in Utrecht gelegen Sint Dominicuskerk werd in 1939 door het aartsbisdom Utrecht ter uitvoering van een in 1938 gesloten overeenkomst de Sint Antoniuskerk in de Utrechtse wijk Lombok aan de dominicanen overgedragen. Die vestigden zich toen in de pastorie van de Sint Anthoniuskerk, die door interne verbouwingen het karakter van een klooster kreeg. Dit klooster werd, evenals zowel het voormalig middeleeuws dominicanenklooster als het convent van waaruit eertijds de Sint Dominicuskerk aan de Mariaplaats door de dominicanen bediend werd, aan de apostel Andreas toegewijd. In 1951 stichten de dominicanen vanuit de Sint Antoniuskerk in de wijk Oog in AL aan de Palestrinastraat een nieuwe kerk die, evenals de in 1940 afgebroken aan de Mariaplaats gelegen kerk, Sint Dominicus als patroonheiige kreeg. In 1985 vertrokken de dominicanen uit hun klooster aan de Kanaalstraat. Wel bleef de zielzorg in de Sint Anthonius-parochie aan hen toevertrouwd. In 2010 fuseerde deze parochie met vijf andere parochies in Utrecht tot de Ludgerusparochie. De Sint Anthoniuskerk werd in 2018 aan de eredienst onttrokken, maar kon als stadsklooster behouden blijven. Van de hierboven bedoelde overeenkomst uit 1938, waarbij in ruil voor de Sint Dominicuskerk aan de Mariaplaats aan de dominicanen de Sint Anthoniuskerk in de wijk Lombok en een in de wijk Oog in Al nog te stichten nieuwe parochiekerk toegewezen werd, maakte sluiting van de openbare kapel van het dominicanenklooster in Huissen deel uit. Tot aan de Heilige Stoel toe leidde dit tot hevige protesten van zowel de dominicanen in Huissen als van de Huissense bevolking. Uiteindelijk werd tot een compromis gekomen, waarbij weliswaar aan het besluit tot sluiting van de Huissense kloosterkapel niet getornd werd, maar aan de dominicanen de parochie van Maria ten Hemelopneming in Huissen-Stad toegewezen werd. Later ging overigens de met zoveel rumoer gesloten kloosterkapel weer geruisloos open
Gebruikte literatuur:
Bijdrage kloosterarchivaris n.a.v. inventarisatie medio 2008; M. E. Monteiro, “Gods predikers: Dominicanen in Nederland (1795-2000)” (Hilversum 2008), p. 428-430/ 927, voetnoot 172; A.H.M. van Schaik en O. Vervaart, “Oog in Al, wijk en parochie. Kleine geschiedenis bij het gouden jubileum van de St. Dominicuskerk 1951-2001” (Utrecht 2001), p. 8/9/10/13/15; A. den Boer, 'Antoniuskerk: Italiaanse stijl in Lombok' op Website Duic, https://www.duic.nl/cultuur/antoniuskerk-italiaanse-stijl-lombok/ (12-08-2020)
Gebruikte websites:
Website Het Utrechts Archief, https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=795&minr=1053118&miview=inv2&milang=nl#inv3t1 (12-08-2020); Website Dominicuskerk Utrecht, https://www.dominicuskerkutrecht.nl/over-ons/geschiedenis/ (11-08-2020); Website Mariaplaats Utrecht, https://mariaplaatsutrecht.wordpress.com/2015/08/26/waar-eens-de-dominicuskerk-stond/ (12-08-2020); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Dominicuskerk_(Walsteegkerk) (12-08-2020); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Antoniuskerk_(Utrecht) (12-08-2020)
ENK Monasticon nummer:
MON-P012-013
Geografische namen:
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Utrecht, Brigittenstraat 15
Orde of congregatie:
Dominicanen (P012)
Naam van het klooster:
Dominicaanse communiteit Sint Andreas Giordano Bruno Huis
Patroonheilige:
St. Andreas
Straat:
Brigittenstraat 15
Postcode:
3512 KJ
Plaatsnaam:
Utrecht
Provincie:
Utrecht
Bisdom:
Utrecht
Historie adressering:
Tolsteegsingel 33; Pasteurstraat
Stichting/eerste vermelding:
1968
Opheffing/laatste vermelding:
2007
Activiteiten:
Activiteiten- en studiecentrum, zielzorg
Geschiedenis:
De Dominicaanse woongemeenschap Giordano Brunohuis werd in 1968 in de Pasteurstraat in Utrecht opgericht. Het besluit daartoe werd juridisch bekrachtigd door het door het bestuur van de Nederlandse Provincie van de Orde der Dominicanen aan deze gemeenschap de uit de middeleeuwen daterende rechten van het Sint Andreasconvent in Utrecht te hechten. In 1989 werd deze gemeenschap en studiehuis in een kapitaal pand aan in de Brigittenstraat in de Utrechtse binnenstad gehuisvest. Hier was ook het secretariaat van de Acht Mei Beweging gevestigd. Onderhavige woongemeenschap heeft zichzelf in 2007 opgeheven
Gebruikte literatuur:
Bijdrage kloosterarchivaris n.a.v. inventarisatie medio 2008; M. E. Monteiro, “Gods predikers: Dominicanen in Nederland (1795-2000)” (Hilversum 2008), p. 750; A.H.M. van Schaik en O. Vervaart, “Oog in Al, wijk en parochie. Kleine geschiedenis bij het gouden jubileum van de St. Dominicuskerk 1951-2001” (Utrecht 2001), p. 26; B. Nijsen,’Moderne kloosterlingen’ in “Binnenstadskrant”’, 11 (2006), nr. 3
Gebruikte websites:
Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Giordano_Bruno (12-08-2020)
ENK Monasticon nummer:
MON-P012-012
Geografische namen:
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Utrecht, Abstederdijk 303
Orde of congregatie:
Dochters van het H. Kruis (Z029)
Straat:
Abstederdijk 303
Postcode:
3582 BK
Plaatsnaam:
Utrecht
Provincie:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1924
Opheffing/laatste vermelding:
1982
Activiteiten:
Leiding van het Sint Aloysius Tehuis voor 'dames en kinderen' ('weeshuis en gesticht voor dames')
Geschiedenis:
Deze vestiging was enige van de congregatie in Nederland. De zusters die er werkten waren afkomstig van de Duitse provincie. Het Duitse moederhuis bevond zich te Aspel
Gebruikte literatuur:
Nolet; PA; KOS; Wendlandt, H.C., 'De Dochters van het Kruis (Kruiszustere)', in: "Het Klooster", 13 (Venlo), p. 245-271
Opmerkingen:
De congregatie is van oorsprong uit Luik afkomstig. Er waren ook veel kloosters in Duitsland. Vanuit Duitsland zijn er in 1924 zusters gekomen om de leiding van het Aloysius Tehuis op zich te nemen. Het zou kunnen zijn dat de zusters weliswaar de leiding over het huis hadden, maar dat het niet daadwerkelijk hun ‘eigendom’ was. Dit kan nog van belang zijn bij een zoektocht naar mogelijk archiefmateriaal van het tehuis. De congregatie bestaat nog altijd in Duitsland. Het huidige moederhuis bevindt zich op dezelfde plaats als van waaruit in 1924 zusters naar Nederland kwamen: namelijk in het plaatsje Aspel, gemeente Rees. Anno 2012 is dit hun website: http://www.haus-aspel.de/home.html

ENK Monasticon nummer:
MON-Z029-001
Geografische namen:
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Utrecht, Godebaldkwartier 545
Orde of congregatie:
Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart (Z034)
Naam van het klooster:
Stiltecentrum Hoog Catharijne
Straat:
Godebaldkwartier 545
Postcode:
3511 DW
Plaatsnaam:
Utrecht
Provincie:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1986
Opheffing/laatste vermelding:
1990
Activiteiten:
Stiltecentrum; verzorging vergaderingen; zorg voor daklozen en verslaafden
Geschiedenis:
Het stiltecentrum is een werk van de Zusters van de Eucharistie die personeel tekort kwamen. De Dochters van O.L. Vrouw van het H.Hart zouden het centrum overnemen, maar de leiding bleef in handen van de Zusters van de Eucharistie. In 1990 werd het werk te zwaar voor de congregatie en zowel het project als het pand werden overgenomen door de Pax Christi-beweging
Gebruikte literatuur:
PA 1988; Kloosterarchivaris juli 2008
ENK Monasticon nummer:
MON-Z034-038
Geografische namen:
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
Pagina: 11
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS