Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Databestand kloosters in Nederland

Databestand kloosters in Nederland

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: trefwoord:Utrecht
beacon
54 zoekresultaten
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 13
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Utrecht, Adriaan van Bergenstraat 61
Orde of congregatie:
Augustinessen van Sint Monica (Z006)
Naam van het klooster:
Moeder van de Vrede
Straat:
Adriaan van Bergenstraat 61
Postcode:
3554 VC
Plaatsnaam:
Utrecht
Provincie:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1967
Opheffing/laatste vermelding:
1998
Activiteiten:
Onderwijs; jeugdwerk; gezinszorg; sociale pastoraat in Zuilen en Utrecht
Geschiedenis:
Na de opening van de nieuwe Salvatorkerk in 1962, werd in 1967 de oude noodkerk aangekocht. Op 11 november 1967 vestigden de zusters Augustinessen zich op deze locatie
Gebruikte literatuur:
PA 1970, 1988; "Gouden dankbaarheid" (Hilversum 1984); Kloosterarchivaris juli 2008
Opmerkingen:
De vestiging valt onder de wijk Zuilen
ENK Monasticon nummer:
MON-Z006-009
Geografische namen:
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Utrecht, Rozenstraat 1
Orde of congregatie:
Augustijnen (P002)
Naam van het klooster:
St. Augustinusparochie
Straat:
Rozenstraat 1
Postcode:
3511 BV
Plaatsnaam:
Utrecht
Provincie:
Utrecht
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1941
Opheffing/laatste vermelding:
1985
Activiteiten:
Parochiepastoraat
Geschiedenis:
De augustijnen, die met de pastorale zorg in de Utrechtse Sint Augustinusparochie belast waren, betrokken in 1941 de aan de Rozenstraat naast de Sint Augustinuskerk gelegen nieuwe pastorie van deze parochie. Toen deze pastorie in 1985 voor een parkeergarage moest wijken, vonden de augustijnen vanaf toen een nieuw onderkomen in het pand Jacobskerkhof 2. Wat er nog van pastorie aan Rozengracht restte, werd ingericht als pastoraal centrum voor de Binnenstadsparochie Utrecht. Voornoemde Sint Augustinusparochie kent een lange augustijnse voorgeschiedenis. Al in 1636 kwam een augustijn van de Vlaams-Keulse Provincie naar Utrecht, die er toen een statie vestigde, waar precies is echter niet bekend. Deze statie verhuisde in elk geval in 1690 naar de Jeruzalemsteeg in Utrecht, waar een schuilkerkje gebouwd werd. Ingevolge de vroedschapsresolutie van 1764 kon de statie slechts blijven voortbestaan onder seculiere leiding, totdat in 1795 na veel onderhandelingen het toegestaan werd om weer een augustijn als pastoor aan te stellen. Doordat door de toename van het aantal gelovigen de schuilkerk aan de Jeruzalemsteeg te klein geworden was, werd aan de Herenstraat een nieuwe, in 1822 geconsacreerde kerk in gebruik genomen. Deze kerk werd verkocht aan de Utrechtse Willibrordusparochie toen in 1840 deze kerk op haar beurt vervangen werd door de aan de Oudegracht nieuwgebouwde waterschapskerk. Tot 2008, toen de Binnenstadsparochie Utrecht waarin de Sint Augustinusparochie in 1978 met de Catharinaparochie en de Martinusparochie samengegaan was, tot Salvatorparochie hernoemd werd, bleef laatstgenoemde kerk in handen van de augustijnen. Te vermelden is nog, dat er vanuit de Sint Augustinusparochie, die overigens pas in 1856 van statie tot parochie verheven werd, in 1886 op het kruispunt Oudenoord/Herenweg een bijkerk opgericht werd, die vanaf 1919 als parochiekerk ging fungeren van de in dat jaar zelfstandig geworden Utrechtse Sint Monicaparochie
Gebruikte literatuur:
N. Beumer, “Korte geschiedenis van de conventen, parochies, scholen , opleidingen en andere activiteiten van de Nederlandse Provincie van de Augustijnen 1895-2008”, p. 6; B. Heffernan, “Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland , 1886-2006” (Hilversum 2015), p. 183/448/449; M. Lenferink en L. Olrichs, ‘De Sint Augustinus kerk’, https://docplayer.nl/14574830-De-st-augustinuskerk.html (10-03-2020), p. 1/4
Gebruikte websites:
Website Het Utrechts Archief, https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=1392-2&minr=32553665&miview=inv2&milang=nl#inv3t1 (15-11-2019); Website Het Utrechts Archief, https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=822-2&minr=984700&miq=1565078293&miview=inv2&milang=nl (10-03-2020); Website Katholiek Utrecht, https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/geschiedenis/ (09-03-2020); Website Kerken Kijken Utrecht, https://www.kerkenkijken.nl/kerken/augustinuskerk/geschiedenis-en-gebouw (10-03-2020'; Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Augustinuskerk_(Utrecht) (10-03-2020)
ENK Monasticon nummer:
MON-P002-027
Geografische namen:
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Utrecht, Oudenoord 4
Orde of congregatie:
Augustijnen (P002)
Naam van het klooster:
Monicaklooater
Patroonheilige:
St. Monica
Straat:
Oudenoord 4
Postcode:
3513 ER
Plaatsnaam:
Utrecht
Provincie:
Utrecht
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1886
Opheffing/laatste vermelding:
1977
Activiteiten:
Noviciaat, philosophicum, theologicum, parochiepastoraat
Geschiedenis:
Door de toename met name in de eerste helft van de 19e eeuw van het aantal gelovigen in de Utrechtse Augustinusparochie, waardoor de Sint Augustinuskerk aan de Oudegracht te klein was geworden, werd in 1886 overgegaan tot de bouw op het kruispunt Oudenoord/Herenweg van een bijkerk, die toegewijd werd aan Sint Monica, de moeder van Sint Augustinus. Naast de kerk werd een nieuwe grote pastorie gebouwd, die als klooster voor de augustijnen dienst ging doen. Dit klooster, dat doorgaans Monicaklooster genoemd werd, was sinds de Reformatie het eerste klooster van de Augustijnen in Nederland. Hier begonnen de Nederlandse augustijnen hun eigen opleiding, zowel het noviciaat als het philosophicum en het theologicum. Onderhavig gebouw fungeerde wat de begane grond betreft als pastorie. Op de eerste verdieping was het convent van de augustijnen gevestigd, terwijl de tweede verdieping aan de novicen en studenten onderdak bood. Al in 1891 werd het noviciaat en het philosophicum naar het klooster Mariënhage in Eindhoven verplaatst. Het theologicum werd in 1925 overgebracht naar het in dat jaar door de augustijnen betrokken, aan de Graafseweg in Nijmegen gelegen klooster. In datzelfde jaar werd het Monicaklooster verbouwd tot parochiehuis en avondschool. In 1970 werd de in 1919 zelfstandig geworden Sint Monicaparochie met de Utrechtse Sint Nicolaasparochie samengevoegd. Voor de Sint Monicakerk, die overbodig was geworden, verleende de gemeente in 1971 een sloopvergunnning. Actiegroepen, die tegen deze sloop in het verweer kwamen, konden niet verhinderen dat de Sint Monicakerk in 1977 alsnog afgebroken werd. Het parochiehuis bleef evenwel gespaard. 1977 was ook het jaar, waarin het convent van de augustijnen opgeheven werd en het bisdom Utrecht de Sint Monicaparochie van de augustijnen overnam
Gebruikte literatuur:
N. Beumer, “Korte geschiedenis van de conventen, parochies, scholen , opleidingen en andere activiteiten van de Nederlandse Provincie van de Augustijnen 1895-2008”, p. 11; Th.A.J.Jansen, Proefschrift: “De pater op de pastorie. Het aandeel van de regulieren in de parochiële zielzorg van Nederland 1853-1966” (Universiteit Nijmegen 1976), p. 67/68; B. Heffernan, “Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland , 1886-2006” (Hilversum 2015), p. 52/80/88/92/93/94/95/98/117/210/211/142/239/240; M. Scharma, “De regel van de Liefde : Over de volgelingen van Augustinus “(Kampen 2006), p. 194/196/199; J. Koopmans, ´Vijftig jaar lief en leed. Bij het halve eeuwfeest van de parochie van de H. Thomas a Villanova’ op Website Noviomagus .nl, https://www.noviomagus.nl/h1.php?p=Gastredactie/Gordon/Gordon.htm%23Rx01 (10-03-2020)
Gebruikte websites:
Website Het Utrechts Archief, https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=1392-2&minr=32553665&miview=inv2&milang=nl#inv3t1 (15-11-2019); Website Het Utrechts Archief
https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=822-2&minr=984700&miq=1565078293&miview=inv2&milang=nl (10-03-2020);Website Katholiek Utrecht, https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/geschiedenis/ (09-03-2020); Website Triniteitslyceum, https://triniteitslyceum.nl/content/orde-van-augustijnen (09-03-2020); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Monicakerk_(Utrecht) (09-03-2020)
ENK Monasticon nummer:
MON-P002-026
Geografische namen:
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Utrecht, Noorderstraat 1
Orde of congregatie:
Augustijnen (P002)
Naam van het klooster:
Residentie St. Martinus
Patroonheilige:
St. Martinus
Straat:
Noorderstraat 1
Postcode:
3512 VW
Plaatsnaam:
Utrecht
Provincie:
Utrecht
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1972
Activiteiten:
Residentie voor augustijnen werkzaam in de regio op verschillende locaties
Geschiedenis:
In 1972 werd aan de Noorderstraat in Utrecht een pand aangekocht, dat fungeerde als residentie voor augustijnen die in de regio op verschillende locaties werkzaam waren. Onderhavige residentie werd aan Sint Martinus toegewijd
Gebruikte literatuur:
Bijdrage N. Beumer, OSA, kloosterarchivaris, n.a.v. inventarisatie medio 2008
ENK Monasticon nummer:
MON-P002-025
Geografische namen:
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
Pagina: 13