Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Voorwerpencollectie
xVoorwerpencollectie
Zoeken in Voorwerpencollectie
Voorwerpencollectie
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
314 zoekresultaten
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 3
 
 
Voorwerp
VW-P012-022 Portret pater V. van den Tempel o.p.
Titel:
Portret pater V. van den Tempel o.p.
Breedte:
32 (excl. lijst); 41 (incl. lijst)
Collectie:
Nederlands kloosterleven
Materiaal:
Olieverf op paneel
Eenheid van de maten:
cm
Hoogte:
40 (excl. lijst); 50 (incl. lijst)
Vervaardiger:
Th. van Rooy
Deelcollectie:
Dominicanen
Beschrijving:
Afgebeeld lezend in 'De Maasbode', van welk krant pater Tempel censor was
Datering:
1933
Documentatie:
Niet in: Inventaris SKKN Dominicanen, Zwolle
Opmerking:
Gesigneerd en gedateerd
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Voorwerp
VW-P017-Ud0093 Portret Albertus van der Voort osc, prior te Uden
Titel:
Portret Albertus van der Voort osc, prior te Uden
Breedte:
99,5
Collectie:
Kruisheren
Materiaal:
Olieverf op doek
Eenheid van de maten:
cm
Lengte:
126
Vervaardiger:
Canen (Kolem ?)
Deelcollectie:
Kruisheren
Beschrijving:
Albertus van der Voort was prior te Uden (1730-1747). In ordegewaad en bonnet, ten driekwart lijve en nagenoeg frontaal, staande voor een met rood leer beklede stoel, de beschouwer aanziend. In de linkerhand een (gebeden)boek, de wijsvinger tussen de pagina's, de rechterhand op een schedel, die op een tafel met groen kleed ligt. Voorts op de tafel twee staande boeken. Links een doorkijk naar buiten. Temidden van het geboomte het beeld van Onze Lieve Vrouw ter Linde, gekleed in rood gewaad en blauwe mantel. Linksboven een naar rechts afhangende bruin-goudkleurige draperie. Rechts een afhangende, groene draperie. Zwart gelakte, geprofileerde en gewelfde lijst met goudkleurige binnenrand. Op de onderrand een koperen plaatje met de naam en de regeerperiode
Datering:
1773. Links, boven de boeken op het raamkozijn "Ætat. 34", voorts gesigneerd en gedateerd "Canen pinxit 1773 (?)"; Hermans: aetatis 31, Kolem pinxit 1734
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 93; Hermans 1858, I (2), p. 151, 209, nr. 6; II, p. 333, 337; III, p. 447; Schutjes 1876, p. 763; Voorloopige lijst 1931, p. 336 (drie priorenportretten uit XVIII; een van deze is waarschijnlijk hiermee te identificeren)
Opmerking:
Albertus van der Voort, zestiende prior van het convent sedert de stichting (1730-1747), overleed 1 april 1747. Tijdens zijn prioraat (volgens Schutjes aangevangen in 1731) werd in 1743 de Latijnse School geopend, die was opgericht door W. Peynenburg (ziVW-P017-Ud094), die zijn opvolger zou worden. Hijzelf was vanaf het begin er als leraar aan verbonden. Mogelijk is naar aanleiding hiervan zijn portret geschilderd. Aan deze prior wordt intern toegeschreven een niet onaanzienlijke uitbreiding van liturgische voorwerpen. Dit is niet juist. Slechts de ampullen met schaal (VW-P017-Ud0175) en het wierookvat met scheepje (VW-P017-Ud0176) werden in de jaren 1738 en 1739 toegevoegd aan het kerkelijk bezit, waarvan het laatst genoemde als gevolg van schenking. Een gedeelte van het boekbandbeslag, beschreven onder VW-P017-Ud0461, alsmede het losse beslag, vermeld onder VW-P017-Ud0460, dateren ook uit zijn tijd en zijn hoogstwaarschijnlijk toen ook verworven. De ciborie (VW-P017-Ud0157) en de twee kandelaars (VW-P017-Ud0182), die steeds zijn beschouwd als zijnde aangeschaft door deze prior dateren uit de negentiende eeuw. Ook de canonborden (VW-P017-Ud0209) welke hij zou hebben verworven, zijn negentiende eeuws. Hermans leest foutief "aetatis 31". Voorts "Kolem pinxit 1734", hetgeen niet overeenstemt met de huidige inventarisatiegegevens. Zonder twijfel valt thans de naam 'Canen' te lezen. Wat betreft het jaar van vervaardiging is nagenoeg zeker
'1773' te lezen. Evenwel moet worden opgemerkt dat het tweede cijfer 7 in dit jaartal anders van vorm is dan het eerste. Bovendien is het cijfer 3 hier anders geschreven dan in het getal '34' van zijn leeftijd. Onder deze beide cijfers is het doek geretoucheerd. De vraag is gewettigd of bij een restauratie het jaartal is veranderd, temeer omdat het portret van deze persoon (op 34-jarige leeftijd) dan 26 jaar na zijn dood zou zijn vervaardigd. Heel misschien is bij deze veronderstelde restauratie ook de naam van de schilder gewijzigd
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Voorwerp
VW-P039-018 Portret Alfonsus-Maria de Liguori (1696-1787)
Titel:
Portret Alfonsus-Maria de Liguori (1696-1787)
Lengte:
102 (excl. lijst); 125 (incl. lijst)
Materiaal:
Olieverf op doek in houten, deels met goudverf beschilderde, lijst
Eenheid van de maten:
cm
Vervaardiger:
Fons Windhausen / Roermond
Collectie:
Nederlands kloosterleven
Breedte:
75 (excl. lijst); 98 (incl. lijst)
Deelcollectie:
Redemptoristen
Beschrijving:
Alfonsus wordt staande voor een tafel afgebeeld terwijl hij in een boek schrijft en de blik opgeslagen heeft naar het kruisbeeld op de tafel. Zijn linkerhand houdt hij voor de borst. Op de achtergrond is een boekenkast zichtbaar met een schilderijtje van O.L. Vrouw van Goede Raad. Het onderschrift op de lijst luidt: S.P.N. Alfonsus M. de Liguori Congr.nis SS. Redemptoris fundator et primus superior gen.lis nat. 27 sept. 1696 obiit 1 aug. 1787. Schilderij hing samen met het schilderij van Clemens Hofbauer (zie VW-P039-019) in de bibliotheek van het Nebo-klooster te Nijmegen. Beide schilderijen hingen oorspronkelijk in de refter van dit klooster
Datering:
ca. 1930
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Voorwerp
VW-Z057-001 Portret mère Marie Joseph Raaymakers (1781-1867)
Titel:
Portret mère Marie Joseph Raaymakers (1781-1867)
Breedte:
68,5 (excl. lijst); 81,5 (incl. lijst)
Collectie:
Nederlands kloosterleven
Materiaal:
Olieverf op doek in houten lijst
Eenheid van de maten:
cm
Vervaardiger:
Bosch / Roozendaal
Lengte:
88,5 (excl. lijst); 101,5 (incl. lijst)
Deelcollectie:
Franciscanessen van Etten
Beschrijving:
Algemene overste van 1820 tot 1835. Mère Marie Joseph, Maria Raaymakers (1781-1867) sloot zich als negentienjarig meisje aan bij de kleine groep zusters die vanwege de antireligieuze wetten in de Zuidelijke Nederlanden waren gevlucht en zich uiteindelijk hergroepeerden in Waalwijk. Ze wilden er hun leven als Penitenten-Recollectinnen van de Reform van Limburg voortzetten. Beschouwend van aard hielden deze zusters binnen de mogelijkheden van hun contemplatieve bestaan de zogenoemde 'tafelieren' (interne leerlingen). Dit ideaal deed hen zoeken naar een juiste plaats. Ze vonden die in 1801 in Dongen. Gedreven door 'een innerlijke stem' ging M. Joseph in 1820 opnieuw op tocht. Ze vestigde zich met enkele medezusters in Etten en stichtte er een nieuwe congregatie. Dit gebeurt nogmaals in 1835 als zij ingaat op een verzoek vanuit Roosendaal om zich ook daar te vestigen. Mère M. Joseph zet er niet alleen enkele zusters in, maar vertrekt ook zelf daarheen. Haar optreden werd oorzaak van een tweede scheiding. Zo ontstonden er door haar toedoen drie zelfstandige congregaties
Datering:
z.j.
Documentatie:
Zie documentatiemappen
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
Pagina: 3
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS