Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Archiefinventaris Kruisherenklooster St. Agatha

AR-P017 SA Archiefinventaris Kruisherenklooster St. Agatha

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inleiding
I Geschiedenis van de archiefvormer
II Geschiedenis van het archief
III Voorwaarden voor het gebruik van het archief
Inventaris
3 Stukken uit andere archieven en particuliere stukken
3.1 Stukken uit andere archieven
AR-P017 SA Archiefinventaris Kruisherenklooster St. Agatha
Inventaris
3 Stukken uit andere archieven en particuliere stukken
3.1
Stukken uit andere archieven
1067 Stukken betreffende het uitkeren van schadevergoeding door het gemeentebestuur van Cuijk aan ingezetenen van de hoofdbank van Cuijk vanwege hand- en spandiensten voor de Franse troepen in 1793-1795, voor 2/3 te verhalen uit de Hapse Maastol, voorheen behorende aan het Huis Bergh. Met retroacta, 1712, 1715, 1718, 1745, 1748 en 1772, 1796, 1800, 1805-1809 (1 pak)
N.B. Archief hoofdbank van Cuijk. Dorpsarchief Cuijk.Specificatie van de retroacta: a. Sententie van de Raad van Brabant, waarin graaf Oswald van den Bergh wordt verplicht bij te dragen in de buitengewone lasten en omslagen van het dorp Cuijk, 1712. b. Stukken betreffende het aandeel van wijlen graaf Oswald van den Bergh in de dorpslasten van Cuijk, Heeswijk en Haps als eigenaar van de Hapse Maas- en markttol en van korentienden onder Cuijk,Haps en Linden, 1715. c. Dictum van de Raad van Brabant voor de hoofdbank van Cuijk tegen Leopoldina, gravin- en douariè van den Bergh, tot gijzeling totdat aan de sententie van 1712 is voldaan, 1718. d. Staat van verpondings- en dorpslasten, door de graaf van den Bergh over 1719-1745 voldaan of nog verschuldigd aan de gemeente Cuijk uit de Hapse Maastol, 1745. e. Akte van aanbesteding tot het invorderen van verpondings- en dorpslasten door regenten van Cuijk en Heeswijk voor L.J. Brouwer over 1748-1750, waaronder 270 gulden te voldoen door de graaf van den Bergh uit de Hapse Maastol, 1748. f. Akte van overeenkomst tussen de gemachtigden van de hoofdbank van Cuijk en die van Johanna Catharina Victoria van Hohenzollern-Sigmaringen, regentes van het Huis Bergh, omtrent de afwikkeling van achterstallige verpondings- en dorpslasten uit haar Hapse Maastol, met vaststelling van haar quote en haar bijdrage voor 2/3 in een vijandelijke contributie, 1719. Afschrift van 1772.

Kenmerken

Datering:
1371-heden
Oudste en jongste stuk:
1315/2007
Archiefvormer:
Kruisheren
Omvang in meters:
16 + charters in kluis
Auteur:
Douma, H.; Jaegers, D.
Openbaarheid:
Deels toegankelijk, deels alleen na toestemming van eigenaar. Zie inleiding