Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Archiefinventaris Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)
xAR-S001 Archiefinventaris Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

AR-S001 Archiefinventaris Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
I Geschiedenis van de archiefvormer
AR-S001 Archiefinventaris Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)
Inleiding
I Geschiedenis van de archiefvormer
In de jaren vijftig van de twintigste eeuw ontstonden er samenwerkingsverbanden voor de onderscheiden groeperingen van religieuzen: broeders/fraters (SBCN), monialen (SMB), actieve vrouwelijke religieuzen (SNVR) en priesterreligieuzen (SNPR). Al snel ervaarde men dat enkele zaken beter door de religieuze stichtingen samen konden worden behartigd. Een aantal centrale commissies en diensten werden ingesteld, zoals een financiële kommissie, een overleggroep kerkrechtelijke aangelegenheden en een kommissie voor ouderenbeleid. Om het geheel aan commissies en secties te coördineren werd in 1972 het centrale orgaan STRES (Stichting Religieuze Secties en Kommissies) opgericht.
De KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) ontstond in 1980 als opvolger van STRES. Met de oprichting van de KNR werden uiteenlopende activiteiten van al langer functionerende werkverbanden en commissies in één organisatorisch kader samengebracht. Kerntaak van de KNR bleef het beheer van de gezamenlijke faciliteiten, maar nu ook met een duidelijke verantwoordelijkheid naar de stafmedewerkers van de diverse commissies. De commissies zelf waren in belangrijke mate samengesteld uit afgevaardigden van de vier stichtingen. De KNR zorgde primair voor het functioneren van de staf. KNR was dus géén overkoepelende organisatie op het gebied van beleidsvoering en besluitvorming waaraan de aangesloten leden gebonden waren. De KNR werkte slechts ondersteunend naar de besturen van de orden en congregaties. De besturen zetten de lijnen uiteen voor de verschillende commissies van de KNR.
De werkzaamheden van de KNR omvatten een viertal terreinen: (1) onderzoek en behandeling van vraagstukken op het terrein van religieus leven, (2) overleg en samenwerking met kerkelijke en wereldlijke overheden, (3) het instellen, begeleiden en beheren van gemeenschappelijke commissies en werkgroepen en (4) de inrichting en instandhouding van het secretariaat met haar beleidsvoorbereidende, beleidsuitvoerende en adviserende taken.
Eind twintigste eeuw functioneerden er binnen de KNR tien werkgroepen, commissies en afdelingen. Zij hadden hun mandaat verkregen van het dagelijkse bestuur. Voor iedere commissie afzonderlijk was er een reglement opgesteld, waarin taak, bevoegdheid, werkwijze en samenstelling waren beschreven. De commissies waren: Kerkrechtelijke Aangelegenheden Religieuzen (KAR), Financiële Kommissie Religieuzen (FKR), Centraal Missionair Beraad Religieuzen (CMBR), Algemene Kommissie Oudedagsvoorziening Religieuzen (AKOR), Advieskommissie Missionaire Activiteiten (AMA), Kommissie Onderlinge Solidariteit (KOS), Projecten in Nederland (PIN), Pers en Publiciteit (later Commissie Communicatie) en in het kader van de verpleging- en verzorgingbehoevende religieuzen de FAK (met vertegenwoordigers van de FKR en AKOR).
Vanaf de oprichting in 1980 tot oktober 1987 kende de KNR een algemeen en een dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur bestond uit afgevaardigden van de vier stichtingen van religieuzen. Het dagelijks bestuur werd gevormd door een onafhankelijke voorzitter en afgevaardigden van het algemeen bestuur. Na oktober 1987 kende de KNR één bestuur onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. In 1999 werden de statuten van de KNR gewijzigd. Hierdoor was de KNR niet langer een instantie naast de samenwerkingsverbanden, maar de organisatie waarbinnen zij zich aaneensloten. Een logische volgende stap was het opgaan van de samenwerkingsverbanden in de KNR per 1 januari 2004, waarmee aan het bestaan van de afzonderlijke samenwerkingsverbanden een einde kwam.
II Geschiedenis van het archief
III Bijzonderheden t.a.v. het archief
IV Voorwaarden voor het gebruik van het archief
Inventaris
1 Bestuursarchief 1972-
2 Archieven van commissies
Kenmerken
Datering:
1980-heden
Oudste en jongste stuk:
1952/2011
Archiefvormer:
KNR
Omvang in meters:
76½
Auteur:
Spanings, R.; Van Dooren, K.; Van den Berg, C.W.; Knol, K.
Openbaarheid:
Voor inzage is toestemming vereist van de KNR
Opmerkingen:
Het archief is niet afgesloten
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS