Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Archiefinventaris Stichting Broeder Congregaties Nederland (SBCN)
xAR-S005 Archiefinventaris Stichting Broeder Congregaties Nederland (SBCN)
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

AR-S005 Archiefinventaris Stichting Broeder Congregaties Nederland (SBCN)
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
I Geschiedenis van de archiefvormer
AR-S005 Archiefinventaris Stichting Broeder Congregaties Nederland (SBCN)
Inleiding
I
Geschiedenis van de archiefvormer
De Samenwerkende Broeder Congregaties Nederland (SBCN) was een koepelorganisatie van 15 religieuze instituten van broeders/fraters. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw zagen Nederlandse religieuzen zich geconfronteerd met ingrijpende veranderingen t.a.v. hun gemeenschapsleven en werkzaamheden. Er was behoefte aan het uitwisselen van ervaringen, een herbezinning op de vormgeving van het broederleven en een bredere standpuntbepaling. Om de eigenheid van broeders als lekenreligieuzen uit te dragen werd de SBCN in 1958 opgericht door broeder Robertus Knuvers. Het samenwerkingsverband was nationaal en internationaal een uniek initiatief omdat het een vereniging van enkel broeders/fraters betrof. Het algemene bestuur werd gevormd door de hogere oversten in Nederland. Leden van het dagelijks bestuur werden uit zijn midden gekozen.
De SBCN stelde zich ten doel de gemeenschappelijke belangen te behartigen van broeders/fraters religieuzen in Nederland. Dit met behoud van de autonomie, aard en opzet van de afzonderlijke religieuze instituten. Kortom, verbondenheid in eigenheid was typerend voor de inzet. De SBCN trachtte het doel te bereiken door onderzoek en behandeling van vraagstukken op de terreinen van religieus leven en maatschappij: opvoeding, onderwijs, caritas, missie, jeugdwerk, apostolaat en financiën. Hiertoe werden uiteenlopende werkgroepen opgericht. Verschillende werkgroepen en activiteiten waren van tijdelijke aard. Zo kwam er door uittredingen en geringe aanwas na enkele jaren een einde aan de novicecursussen en ontmoetingsdagen voor jonggeprofesten. Daarentegen leidde het roepingenvraagstuk tot de oprichting van de werkgroep Ontmoetingen.
Vanaf 1965 kwam er binnen de vereniging meer openheid voor initiatieven van onderaf. Er werden vergaderingen belegd buiten het algemeen bestuur om. Deze vergaderingen kregen de naam 'black-outs' (verwijzend naar het uittrekken van het habijt en de overgang naar burgerkleding). De bijeenkomsten werden informeler van aard en het gesprek openhartiger. Nieuwe kaders van verbondenheid ontstond op basis van gedeelde spiritualiteit, overeenkomstige werkzaamheden of eenvoudigweg om de communicatie te bevorderen: HUMO, Acht en V&O. Vanaf 1966 verscheen het Mededelingenblad, een gezamenlijk initiatief van de SNVR (Samenwerking Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen), SNPR (Samenwerking Nederlandse Priester Religieuzen) en SBCN. In 1982 werd dit blad voortgezet als Tijdschrift Nederlandse Religieuzen.
De jaren zeventig van de twintigste eeuw stonden in het teken van de actie "Heb het hart eens". Met deze actie wilde de SBCN het broederleven onder de aandacht te brengen. Het afsluitende symposium leidde tot de oprichting van de werkgroepen Vraag en Aanbod en Missio (vanaf 1979 WMB genoemd). Nieuwe noden en een actuele missionaire visie kwamen op de voorgrond te staan. Thema's als werkloosheid, armoede, ontheemding, eerlijke verdeling gingen de agenda bepalen.
In 1987 vond er een fusie plaats tussen de SBCN, SNVR en SMB op secretariaats- en stafniveau. Hieruit is in 1990 de KNR ontstaan: Konferentie Nederlandse Religieuzen. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan werd de brochure '"Mijn Missie?... Nooit van gehoord ...!?" uitgegeven. Het oude en nieuwe begrip van zending werden hierin nogmaals tegenover elkaar gezet. De werkgroep 'Heb het hart eens', ging zich bezighouden met het roepingenvraagstuk. In 1987 werd de kwestie 'sterven of werven' op scherp gezet met de verschijning van het gelijknamige boek. Een euthanasieverklaring van de broedercongregaties, aldus de pers.
Vanaf 1990 nam door veroudering het aantal broeders van de aangesloten congregaties drastisch af. Hoewel er eerder al aandacht was voor het thema veroudering (werkgroep Bejaardenzorg), kwam het onderwerp steeds centraler te staan.
Als uitvloeisel van het veertigjarig bestaan van de SBCN eind 1999, verscheen in 2001 het boek "Verbondenheid in eigenheid: Veertig jaar Samenwerking Broeder Congregaties Nederland" (S. Hautvast, M. Monteiro).
De SBCN werd per 1 januari 2004 opgeheven als zelfstandig samenwerkingsverband. Vanaf die datum was de SBCN opgenomen binnen de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen).
II Geschiedenis van het archief
III Voorwaarden voor het gebruik van het archief
Kenmerken
Datering:
1958-2004
Oudste en jongste stuk:
1955/2005
Archiefvormer:
SBCN
Omvang in meters:
8
Auteur:
Klomp, M.; KDC; Winkel, P. te; Berg, C. van den
Openbaarheid:
Met uitzondering van de publicaties is het archief niet vrij toegankelijk. Voor inzage is toestemming nodig van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS