Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Archief Werkverband Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede (WRGV)
xAR-S008 Archief Werkverband Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede (WRGV)
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

AR-S008 Archief Werkverband Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede (WRGV)
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
Geschiedenis van de archiefvormer
AR-S008 Archief Werkverband Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede (WRGV)
Inleiding
Geschiedenis van de archiefvormer
De WRGV ontstond in 1983 uit een informeel beraad ('Vredesgroep religieuzen') van een tiental religieuzen die betrokken waren bij IKV (Interkerkelijk Vredesberaad) en Pax Christi. De eerste acties en studiebijeenkomsten vonden plaats rond plannen van de Nederlandse regering voor de plaatsing van (Amerikaanse) kruisraketten in Nederland. Deze acties bestonden uit het plaatsen van een advertentie in diverse dagbladen en uit protesten, o.a. in Woensdrecht. Doordat de secretaris van het Centraal Missionair Beraad Religieuzen (CMBR) lid was van de Vredesgroep, werd deze gezien als een werkgroep van het CMBR. Het CMBR zelf was als werkgroep van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) gevestigd bij het Centraal Missie Commissariaat in Oegstgeest. Eind 1984 besluiten het CMBR en de Vredesgroep tot een mate van zelfstandigheid voor beide organisaties, met behoud van regelmatig overleg. Begin 1986 verschijnt in verslagen van de Vredesgroep voor het eerst de naam Werkgroep Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede (WRGV).
De Werkgroep ontwikkelt in deze jaren met name scholingsdagen voor de 'vredesverantwoordelijken' binnen de orden en congregaties. Uit die jaarlijkse scholingsdagen ontstaan de verschillende intercongregationele werkgroepen van de WRGV rond een bepaald probleem of activiteit. Doordat de werkgroepen die zo ontstaan, aanhaken bij de WRGV komen hun activiteiten ook gemakkelijk op de tafels van de besturen terecht.
In 1993/1994 vindt een herbezinning plaats op de taak en werkwijze van de WRGV. Van actiegroep is de WRGV geleidelijk aan veranderd in een overlegstructuur van afgevaardigden uit de verschillende werkgroepen, die zich op een bepaald terrein inzetten voor vrede en gerechtigheid. Het woord 'Werkgroep' in de naam wordt daarom vervangen door 'Werkverband'. Er is een kernorganisatie die bestaat uit voorzitter coördinator en penningmeester. Er is een afgevaardigde vanuit de WRVG naar het CMBR. Op dat moment zijn de volgende werkgroepen actief: Werkgroep Midden- en Oosteuropa; Landelijke werkgroep religieuzen en gezondheidszorg; Netwerk religieuzen voor vluchtelingen (NRV); Werkgroep religieuzen rond de landbouwproblematiek; Werkgroep bewustwording economische vraagstukken; Werkgroep scholing; Werkgroep internationale contacten; het Afrika-Europa Netwerk (AEN); de Werkgroep religieuzen tegen vrouwenhandel.
Het secretariaat/de organisatie van de groep wordt aanvankelijk gevoerd vanuit het CMBR in Oegstgeest door frater Gérard Verstijnen. In 1986 verhuist het secretariaat naar Vredeshuis Elzendaal in Boxmeer, een huis voor studie en bezinning (beheerd door het CMC in Oegstgeest) waarin verschillende missionaire groepen actief zijn. De coördinatie van de WRGV wordt dan verzorgd door Lidy Brager met secretariële ondersteuning van Willy Gardien. Willy Gardien zal tot de opheffing van de WRGV de verslaglegging blijven verzorgen, ook als het secretariaat in 2004 verhuist van Boxmeer naar Utrecht, waar het gevestigd wordt bij het kantoor van Kerk en Vrede (Vredescentrum O'43). De relatie van WRGV tot CMBR en ook de KNR blijft steeds onderwerp van gesprek. De WRGV hecht aan behoud van zelfstandigheid om een onafhankelijk standpunt te kunnen laten horen.
In 2011 besluit de kernorganisatie om te stoppen met de activiteiten van de WRGV als zodanig. Door het ouder worden van de Nederlandse religieuzen is het steeds moeilijker geworden om voor de te bezetten functies mensen te vinden. Bovendien zijn sommige werkgroepen met hun activiteiten gestopt: de Werkgroep Midden- en Oost-Europa, de Werkgroep bewustwording economische vraagstukken, de Werkgroep religieuzen en gezondheidszorg nu, de Werkgroep religieuzen en landbouwproblematiek. Andere werkgroepen zijn verzelfstandigd of elders ondergebracht: de Werkgroep religieuzen tegen vrouwenhandel is een stichting geworden (SRTV), de Werkgroep vrede en geweldloosheid is opgegaan in de Commissie Vredesvraagstukken van de KNR, het Netwerk religieuzen voor vluchtelingen werkt geheel zelfstandig. Voor de twee overgebleven werkgroepen, het Afrika-Europa Netwerk en de Scholingsgroep, is de meerwaarde van een gezamenlijke structuur gering. De beschikbare krachten kunnen beter binnen de werkgroepen worden ingezet. De KNR biedt secretariële ondersteuning bij de archiefvorming en financiële afwikkeling van de WRGV.
Geschiedenis van het archief
Voorwaarden voor het gebruik van het archief
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1983-2012
Archiefvormer:
WRGV
Omvang in meters:
1,5
Auteur:
Knol, K.
Openbaarheid:
Toegankelijk na toestemming eigenaar
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS