Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Archiefinventaris Vereniging van Catechisten
xAR-Z018 Archiefinventaris Vereniging van Catechisten
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

AR-Z018 Archiefinventaris Vereniging van Catechisten
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Inleiding
I Geschiedenis van de archiefvormer
AR-Z018 Archiefinventaris Vereniging van Catechisten
Inleiding
I
Geschiedenis van de archiefvormer
In de jaren na de Eerste Wereldoorlog komt er internationaal een beweging op gang waarin de eucharistie als het 'geneesmiddel' wordt gepropageerd tegen de dreigende teloorgang van het goede katholieke leven in de 'zieke' geseculariseerde maatschappij. De priester Frans Frencken van het Bisdom Breda sluit zich hierbij aan en richt in 1920 de beweging van de Eucharistische Kruistocht (EK) op in Nederland. Doel van deze beweging is het herstel van de katholieke samenleving. Voor Frencken is de geestelijke en sociale nood bij meisjes, die onder slecht omstandigheden in fabrieken werken, een bedreiging voor het geloof, de zeden en voor het welzijn van toekomstige gezinnen. Met vrijwilligsters start hij met het werk in de fabrieken. Aanvankelijk door het verzorgen van activiteiten tijdens de schafttijden, later ook in de vrije tijd van de meisjes. In 1927 ontstaat hieruit de Katholieke Jeugdbeweging (KJV).
De werkzaamheden van de Catechisten blijven niet beperkt tot fabrieksmeisjes. In de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw gaat de aandacht ook richting het bestrijden van onmaatschappelijkheid en herstel van het christelijke gezin. Dit leidt tot een veelheid aan werkzaamheden. De Catechisten geven bladen uit voor jeugd en gezinnen zoals Zonneland, Blije Jeugd, de Roepstem en Verovering. Het cursuscentrum Bouvigne wordt opgericht voor sociale bedrijfsopleidingen, gezinszorg, vormingswerk en congressen. In achterstandwijken ontstaan vormen van sociaal werk, en de oprichting van huishoudscholen moet voorkomen dat meisjes te jong de fabriek ingaan. De Catechisten stichten de Geestelijke Unie (later Gezinsunie genoemd) en zetten zich in op het terrein van het algemeen maatschappelijk werk, pastoraal werk en de missie. Het werk breidt zich uit naar de andere bisdommen. Over de grenzen vindt ook uitbreiding plaats; ze gaan werken in Slovenië, België, Italië, West-Papoea en Brazilië.
Een aantal vrijwilligerster wil zich blijvend inzetten voor dit werk. In eerste instantie gaat een drietal vrouwen samenwonen aan de Boschstraat te Breda. Voor een blijvende verbintenis wil Frencken voor hen een aangepaste vorm van religieus leven creëren. In 1928 wordt de 'Vereniging van Catechisten van de Eucharistische Kruistocht (VCEK)' canoniek opgericht. De Vereniging is een 'Sociëtas van Apostolisch Leven'. De Catechisten waren pioniers in de vorm die zij voor hun leven kozen: een vereniging, een sociëteit, waardoor zij in kerkrechtelijke zin noch tot de religieuzen noch tot de leken behoorden. Deze vorm bood de mogelijkheid tot mobiliteit en flexibiliteit.
De basis van het religieuze leven van de Catechisten is de beleving van de evangelische raden voor heel het leven. Als gelofte kon dit volgens de constituties aanvankelijk alleen van jaar tot jaar. In de constituties van 1966 ontstaat de ruimte voor de geprofeste catechisten om eeuwige geloften te doen. Voor nieuwe leden wordt dit verplicht.
De spiritualiteit van de Catechisten wordt gekenmerkt door het begrip liefde, het beleven van de eucharistie, aandacht voor Maria en het gemeenschappelijk leven in een familiale sfeer met openheid naar de samenleving.
In de loop der tijd is de kruistochtidee als vorm losgelaten. Dit leidde tot verandering van de naam (zij het niet officieel) in 'Vereniging van Catechisten'.
De Catechisten waren pioniers in de werkzaamheden die zij op zich namen. Mede door eigen toedoen raakte dit pionierswerk geprofessionaliseerd. Er ontstonden opleidingen en officiële diploma's voor sociale academie, gezinszorg en wijkwerk. Voor het werk ging men salaris ontvangen en de sociale zorg werd een gesubsidieerde sector. Voor meer informatie over de Catechisten kan men terecht bij het boek "Gezonde gezinnen: Sociaal werk door de Vereniging van Catechisten" (Nijmegen 2004) van de hand van Marjet Derks en José Eijt.
II Geschiedenis van het archief
III Voorwaarden voor het gebruik van het archief
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1928 - heden
Oudste en jongste stuk:
1907/2017
Archiefvormer:
Boschstraat 33
Omvang in meters:
28 meter
Auteur:
Waes, A. van; Homberg, E. van den; Faber, W.; Vries, R. de; Huijgevoort, A. van; Dols, Chr.
Openbaarheid:
Een deel van het archiefmateriaal kan pas na toestemming van het bestuur van de Pius X Stichting van de Vereniging van Catechisten worden geraadpleegd
Opmerkingen:
Het archief is niet afgesloten
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS