Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Archiefinventaris Reguliere Kanunnikessen van Windesheim

AR-Z104 Archiefinventaris Reguliere Kanunnikessen van Windesheim

U kunt zoeken door:

 

  • De onderstaande Inventaris aan te klikken en via de + tekens verder open te klikken.
  • Een woord in te typen in het zoekveld. U vindt dan alleen resultaten als het woord letterlijk in de inventaris voorkomt.

De voorwaarden voor inzage van archiefstukken staan vermeld in de Inleiding.

 

Het Erfgoedcentrum beheert particuliere archieven. Voor het inzien van stukken heeft u vaak schriftelijk toestemming nodig van de archiefeigenaar. In de inleiding van elke archiefinventaris staat vermeld welke afspraken er voor dit archief gemaakt zijn. U kunt toestemming aanvragen door een mail te zenden naar: studiezaal@erfgoedkloosterleven.nl. De aanvraagprocedure vergt doorgaans één tot twee weken tijd.

 

In de inleiding vindt u ook informatie over de orde of congregatie die het archief heeft gevormd en de samenstelling van het archief. Wat is erin te vinden? Wat ontbreekt (nog)? Waar vindt u gegevens over personen?

 

De meeste archieven in het Erfgoedcentrum zijn nog niet afgesloten: er komen op gezette tijden aanvullingen binnen, die aan de inventarissen worden toegevoegd.

 

beacon
 
 
Inleiding
I Geschiedenis van de archiefvormer
II Geschiedenis van het archief
III Voorwaarden voor het gebruik van het archief
Inventaris
2 Reguliere Kanunnikessen van Windesheim (Soeterbeeck)
2.7 Betrekkingen
2.7.2 Betrekkingen met en besluiten van kerkelijke en wereldlijke overheden
AR-Z104 Archiefinventaris Reguliere Kanunnikessen van Windesheim
Inventaris
2 Reguliere Kanunnikessen van Windesheim (Soeterbeeck)
2.7 Betrekkingen
2.7.2
Betrekkingen met en besluiten van kerkelijke en wereldlijke overheden
NB:
Zie ook bovenstaande Rubriek 2.7.1 Correspondentie van het bestuur voor betrekkingen met het bisdom Den Bosch.
62 Akte waarin Joannes van Heinsberg, prins-bisschop van Luik, verklaart dat Hendricus Sanderi (Sanders) de Zoemeren, rector van de parochiekerk van Nederwetten, een hoeve, gelegen op de grens van Nederwetten en Nuenen, genaamd Sueterbeeck, met nog twee huizen en twee hoeven met landerijen wil inrichten tot een besloten klooster van de reguliere kanunnikessen van de H.Augustinus onder de naam O.L.V. van Sueterbeeck en tevens goedkeuring vraagt tot het bouwen van een kapel en de aanstelling van een regulier-kanunnik van de H.Augustinus om in de kapel de godsdienstoefeningen te verrichten en als biechtvader van de zusters zal optreden. De zusters zullen voorlopig de getijden van O.L.V. hardop zullen lezen en de pastoor vrzoekt ook om tijdelijke plaatsing van enkele zusters uit het St.Agnesklooster te Tienen, of een ander klooster, om de zusters van het nieuwe klooster te onderrichten. Getransfigeerd een charter waarin Ludovicus de Bourbon, prins-bisschop van Luik, toestemming geeft om op een boogschot van het oude klooster, hogerop aan de Dommel, op het grondgebied van Nuenen, een nieuw klooster te stichten met behoud van de naam O.L.V. van Sueterbeeck, waar de zusters met het vervaardigen van linnen in hun onderhoud kunnen voorzien, aangezien de oude plaats te vochtig en ongezond blijkt te zijn en juridische moeilijkheden gevreesd worden, omdat het oude klooster valt onder twee parochies Wetten en Nuenen, 1454,1462 (1 stuk)
N.B. Charter met afhangende zegels en latijnse transcriptie uit de 20e eeuw van de vergunning van 16 juni 1462 om het klooster Soeterbeeck van Nederwetten te verplaatsen naar Nuenen.

Kenmerken

Datering:
1997-2007
Oudste en jongste stuk:
1723, 2007
Archiefvormer:
Reguliere Kanunnikessen van Windesheim
Omvang in meters:
16
Auteur:
Dijk, R. van; Winkel, Phill te
Openbaarheid:
Archief grotendeels toegankelijk in overleg met het Erfgoedcentrum. Een aantal archiefstukken is alleen toegankelijk na toestemming van Priorij Soeterbeeck