Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Kloosterorganisatie: Zusters van Sint Jozef (Z147)

Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Kloosterorganisatie
Kloosterorganisatie: Zusters van Sint Jozef (Z147)
Geschiedenis:
In 1840, toen er in Amersfoort al lange tijd behoefte bestond aan een tehuis voor armen, zieken en bejaarden, kochten twee priesters aan de Utrechtseweg een huis. Vanaf 1841 werkten daar vrijwillig Elisabeth Frits, Maria Greshof en Antonius Hunks. Er kwam een toeloop van broeders en zusters, die later werden gescheiden. Op initiatief van Mgr. Blom kwam er een overste en werden alle zusters en broeders derde ordelingen van de Franciscanen. In 1874 heerste een pokkenepidemie in Amersfoort en verzorgden de zusters thuisverpleging. Op 7 november 1878 werden de Zusters van Sint Jozef officieel gesticht. Zuster Agnes van Doorn, tot dan toe overste, werd de eerste algemeen overste. In heel Nederland werden tal van stichtingen opgericht t.b.v. armen, ziekenhuizen, bejaardenzorg (pensions), kleuterscholen, naai- en huishoudscholen, kraamzorg en wijkverpleging. Naast de zusters bestond er een tijdje een groep broeders die voor weeskinderen zorgden. In 1931 gingen de eerste zes missiezusters naar Sumatra (Indonesië). In 1997 werd Indonesië zelfstandig. In 1964 vertrokken drie zusters naar Holambra II (Brazilië). In 1988 vertrokken de laatste zusters uit Brazilië als ook in 1992 pater Van der Zwaan die met de zusters samenwerkte in Santo André. In 1968 vond er een vernieuwingskapittel plaats, waaruit in 1971 een keuzekapittel en een lekenadviesraad ontstond. In 1977 werd een bestuursteam van vijf zusters gekozen. Na het honderdjarig bestaan in 1978 werd door alle zusters nagedacht en gediscussieerd over de constituties. De herziene versie werd in 1985 goedgekeurd door kardinaal Simonis. In de jaren '70 en '80 van de twintigste eeuw kregen de zusters steeds meer inbreng en was er ruimte voor individuele ontwikkeling. Zusters gingen in kleine groepen wonen waarin woon- en werkfunctie werden gescheiden. Anno 2008 zijn bijna alle zusters terug in het moederhuis te Amersfoort. In 1982 werd de Mgr. Blomstichting opgericht om een scheiding te maken tussen materiële en geestelijke zorg
Orde of congregatie:
Zusters van Sint Jozef (Z147)
Stichter, stichteres:
Mgr. Henricus Blom
Alternatieve namen:
Zusters van Sint Jozef (Amersfoort)
Stichtingsjaar:
1878
Land of plaats stichting:
Amersfoort
Doelstelling:
Onderwijs; gezondheidszorg; missiewerk; maatschappelijk werk; pastoraal werk
Missielanden:
Indonesië (1931); Brazilië (1964)
Juridische structuur:
Van bisschoppelijk recht
Rechtspersonen:
Sint Josephstichting (1905); Mgr. Blomstichting (1982)
Gebruikte bronnen:
KS, 89; PA 2004; Nolet III (187-192); Kloosterarchivaris juli 2008
Organisatietrefwoorden:
Bevat:
meer