Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Kloosterorganisatie: Dominicanen (P012)

Databestand kloosters in Nederland

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Kloosterorganisatie
Kloosterorganisatie: Dominicanen (P012)
Patroonheiligen:
Koningin van de Allerheiligste Rozenkrans
Geschiedenis:
Dominicus, de stichter van de orde der dominicanen -ook wel orde der predikheren genoemd-, werd in 1172 als Domingo de Guzmán geboren in Castilië. In 1198 werd hij als kanunnik aan de kathedraal van Osma verbonden. In datzelfde jaar werd dit seculier kapittel in een kapittel met reguliere kanunniken omgezet, waar Dominicus zeven jaar als priester en vervolgens als abt werkzaam was. In het gevolg van Diego de Acebes, de bisschop van Osma, verbleef hij in Zuid Frankrijk, waar de katholieke kerk de strijd aanbond tegen de albigenzen om hen van hun ‘ketterij’ af te brengen en hen met de Kerk te verzoenen. Hier raakte Dominicus doordrongen van het belang van prediking. Daarbij onderkende hij dat prediking alleen dan effect zou hebben, wanneer de predikers zich aanpasten aan de levensstijl van degenen voor wie de prediking bestemd was. Zo trokken hij en voornoemde Diego in 1206 gedeeltelijk blootsvoets, eenvoudig gekleed en zonder eigen middelen van bestaan rond in de provincie Narbonne om te preken en leerstellige disputen aan te gaan met anders gelovigen. Van deze levenswijze, die Dominicus als grondslag voor de door hem gestichte orde der predikheren koos, vormden de bestudering van de bijbel, de theologische uitleg daarvan en de scholing in de scholastiek belangrijke pijlers, die er overigens mede toe leidden, dat de predikbroeders als geleerde theologen indertijd nauw bij de pauselijke Inquisitie betrokken waren. De leden van onderhavige, in 1216 door paus Honorius III goedgekeurde orde volgen de Regel van Augustinus aangevuld met de eigen constituties naar norbertijns voorbeeld. Dominicus, die al in 1207 een vrouwenklooster te Prouille had gesticht, stierf in 1221. In 1234 werd hij heilig verklaard. De orde der Dominicanen telde onder haar leden vele uitzonderlijke theologen, waarvan Thomas van Aquino wel de bekenste is. Hoewel de Nederlandse Provincie van de Orde der Dominicanen pas in 1515 werd opgericht, waren de dominicanen al omstreeks 1232 in Nederland actief
Orde of congregatie:
Dominicanen (P012)
Stichter, stichteres:
Dominicus de Guzmán
Alternatieve namen:
Dominicanen; Orde der Predikheren; Predikheren; Predikbroeders
Afkorting:
OP
Stichtingsjaar:
1216
Land of plaats stichting:
Toulouse (Frankrijk)
Vestiging Nederland:
ca. 1232
Doelstelling:
Ontwikkelingswerk (landbouw/technische opleiding etc.), pastoraal werk, evangelieverkondiging en catechese, opleiding en uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Juridische structuur:
Van pauselijk recht
Rechtspersonen:
Nederduitse Provincie van de Orde der Dominicanen (1515-1946); Nederlandse Provincie van de orde der Dominicanen (1946); Sint Dominicus Stichting, Nijmegen
Gebruikte bronnen:
Bijdrage kloosterarchivaris n.a.v. inventarisatie medio 2008; J. Willemsen, “Nederlandse missionarissen en hun missiegebieden” (KDC, Nijmegen 2006), zie ook: https://docplayer.nl/4804632-Nederlandse-missionarissen-hun-missiegebieden.html (27-07-2020); J.P.A. van Vugt: Kloosters op schrift (tweede bewerkte uitgave, Nijmegen 2003), zie ook:https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/134988/134988.pdf?sequence=1 (27-7-2020), p. 137; W. Nolet: Katholiek Nederland, Deel I ('s-Gravenhage 1930), p. 143-145; M. Monteiro, ‘Dominicanen: een plaats van herinnering met toekomst’ in W. Mes,”Dominicanen. Geschiedenis van kerk en klooster in Maastricht” (Maastricht 2006), p. 15/16; K. Brakkee 'Dominicaanse spiritualiteit, die woorden deugen niet’ op Website Dominicanen Nederland, https://dominicanen.nl/2018/03/dominicaanse-spiritualiteit-1/ (27-07-2020); K. Brakkee, ‘Geschiedenis van de orde’
Website Dominicanen Nederland, https://dominicanen.nl/2018/03/geschiedenis-van-de-orde/ (27-07-2020); A. Lascaris, ’Dominicanen en de Dominicaanse spiritualiteit’ op Website Lucepedia, Digitale theologische encyclopedie, https://www.lucepedia.nl/dossieritem/dominicanen/dominicanen-en-de-dominicaanse-spiritualiteit (27-07-2020); R. Wols, ‘De Dominicanen OP’, op Website Brabants Historisch Informatiecentrum BHIC), https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-dominicanen-op (27-07-2020)
Opmerkingen:
Geen foto's aanwezig van de vestigingen met de nummers: MON/P012/007; 011; 012; 015
Organisatietrefwoorden:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS