Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Utrecht, Kanaalstraat

Databestand kloosters in Nederland

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: trefwoord:Utrecht
beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Utrecht, Kanaalstraat
Orde of congregatie:
Dominicanen (P012)
Naam van het klooster:
Huis van de H. Apostel Andreas
Patroonheilige:
Apostel Andreas
Straat:
Kanaalstraat
Postcode:
3511 LL
Plaatsnaam:
Utrecht
Provincie:
Utrecht
Bisdom:
Utrecht
Historie adressering:
Mariaplaats 30
Stichting/eerste vermelding:
1940
Opheffing/laatste vermelding:
1985
Activiteiten:
Pastoraal werk
Geschiedenis:
In ruil voor de in 1940 gesloopte, aan de Mariaplaats in Utrecht gelegen Sint Dominicuskerk werd in 1939 door het aartsbisdom Utrecht ter uitvoering van een in 1938 gesloten overeenkomst de Sint Antoniuskerk in de Utrechtse wijk Lombok aan de dominicanen overgedragen. Die vestigden zich toen in de pastorie van de Sint Anthoniuskerk, die door interne verbouwingen het karakter van een klooster kreeg. Dit klooster werd, evenals zowel het voormalig middeleeuws dominicanenklooster als het convent van waaruit eertijds de Sint Dominicuskerk aan de Mariaplaats door de dominicanen bediend werd, aan de apostel Andreas toegewijd. In 1951 stichten de dominicanen vanuit de Sint Antoniuskerk in de wijk Oog in AL aan de Palestrinastraat een nieuwe kerk die, evenals de in 1940 afgebroken aan de Mariaplaats gelegen kerk, Sint Dominicus als patroonheiige kreeg. In 1985 vertrokken de dominicanen uit hun klooster aan de Kanaalstraat. Wel bleef de zielzorg in de Sint Anthonius-parochie aan hen toevertrouwd. In 2010 fuseerde deze parochie met vijf andere parochies in Utrecht tot de Ludgerusparochie. De Sint Anthoniuskerk werd in 2018 aan de eredienst onttrokken, maar kon als stadsklooster behouden blijven. Van de hierboven bedoelde overeenkomst uit 1938, waarbij in ruil voor de Sint Dominicuskerk aan de Mariaplaats aan de dominicanen de Sint Anthoniuskerk in de wijk Lombok en een in de wijk Oog in Al nog te stichten nieuwe parochiekerk toegewezen werd, maakte sluiting van de openbare kapel van het dominicanenklooster in Huissen deel uit. Tot aan de Heilige Stoel toe leidde dit tot hevige protesten van zowel de dominicanen in Huissen als van de Huissense bevolking. Uiteindelijk werd tot een compromis gekomen, waarbij weliswaar aan het besluit tot sluiting van de Huissense kloosterkapel niet getornd werd, maar aan de dominicanen de parochie van Maria ten Hemelopneming in Huissen-Stad toegewezen werd. Later ging overigens de met zoveel rumoer gesloten kloosterkapel weer geruisloos open
Gebruikte literatuur:
Bijdrage kloosterarchivaris n.a.v. inventarisatie medio 2008; M. E. Monteiro, “Gods predikers: Dominicanen in Nederland (1795-2000)” (Hilversum 2008), p. 428-430/ 927, voetnoot 172; A.H.M. van Schaik en O. Vervaart, “Oog in Al, wijk en parochie. Kleine geschiedenis bij het gouden jubileum van de St. Dominicuskerk 1951-2001” (Utrecht 2001), p. 8/9/10/13/15; A. den Boer, 'Antoniuskerk: Italiaanse stijl in Lombok' op Website Duic, https://www.duic.nl/cultuur/antoniuskerk-italiaanse-stijl-lombok/ (12-08-2020)
Gebruikte websites:
Website Het Utrechts Archief, https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=795&minr=1053118&miview=inv2&milang=nl#inv3t1 (12-08-2020); Website Dominicuskerk Utrecht, https://www.dominicuskerkutrecht.nl/over-ons/geschiedenis/ (11-08-2020); Website Mariaplaats Utrecht, https://mariaplaatsutrecht.wordpress.com/2015/08/26/waar-eens-de-dominicuskerk-stond/ (12-08-2020); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Dominicuskerk_(Walsteegkerk) (12-08-2020); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Antoniuskerk_(Utrecht) (12-08-2020)
ENK Monasticon nummer:
MON-P012-013
Geografische namen:
Organisatietrefwoorden: