Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Tilburg, Korvelseweg 165

Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Tilburg, Korvelseweg 165
Orde of congregatie:
Kapucijnen (P023)
Straat:
Korvelseweg 165
Postcode:
5025 JD
Plaatsnaam:
Tilburg
Provincie:
Noord-Brabant
Bisdom:
's-Hertogenbosch
Stichting/eerste vermelding:
1882
Activiteiten:
Pastoraat, studiehuis eigen studenten aan Theologische Faculteit Tilburg, kloosterverzorgingshuis
Geschiedenis:
In 1879 gaf de bisschop van ’s-Hertogenbosch de minderbroeders kapucijnen toestemming zich in Tilburg te vestigen. Ze kochten toen aan de Korvelseweg enige percelen grond. Daar werd in 1880 begonnen met de bouw van een klooster en een kerk. In 1882 betrokken de kapucijnen het nieuw gebouwde klooster. Ook vond in dat jaar de afkondiging van het kloosterslot plaats. De eveneens in 1882 gereed gekomen kerk werd toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Moeder van het Heilig Hart. Deze kerk fungeerde als hulpkerk, waar de gelovigen in de wijk Korvel de mis konden bijwonen en te biecht konden gaan. Voor dopen, trouwen en begraven bleven ze evenwel aangewezen op de parochiekerk in voornoemde wijk. In 1937 werd het kloostergebouw van een extra etage voorzien. Toen in 1966 de kapucijnen hun klooster in Biezenmortel verkochten, verhuisden alle daar gehuisveste studenten naar het klooster aan de Korvelseweg om van daaruit hun studie voort te zetten aan de Theologische Faculteit Tilburg. De ruimte daarvoor was ontstaan, doordat een deel van de Tilburgse communiteit inmiddels zijn intrek had genomen in het in 1966 door de kapucijnen aangekochte vroegere klooster van de zusters van Etten in de Poirtersstraat in Tilburg. In 1982/1983 werd het klooster aan de Korvelseweg met een grootschalige interne verbouwing geschikt gemaakt voor de verzorging en verpleging van bejaarde kapucijnen. Hierheen werd ook de in 1967 in het kapucijnenklooster aan de Wolfkuilseweg in Nijmegen ingerichte verpleegafdeling overgeplaatst. De kerk behorende bij het Tilburgse klooster onderging tussen 2006 en 2008 een grootscheepse restauratie
Gebruikte literatuur:
J. Jacobs, “In de schaduw van Franciscus. De Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen” (Nijmegen 2016), p. 71/140/172-175; J. Smits, “Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant” (Alphen aan de Maas 2010), p. 784
Gebruikte websites:
Website Wiki Midden-Brabant, https://wikimiddenbrabant.nl/Kapucijnen (15-07-2021)
ENK Monasticon nummer:
MON-Z023-024
Organisatietrefwoorden: