Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Nijmegen, Tollensstraat 3

Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Nijmegen, Tollensstraat 3
Orde of congregatie:
Kapucijnen (P023)
Straat:
Tollensstraat 3
Postcode:
6531 AA
Plaatsnaam:
Nijmegen
Provincie:
Gelderland
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1957
Opheffing/laatste vermelding:
2005
Activiteiten:
Parochiepastoraat
Geschiedenis:
Via de deken van Nijmegen verzocht de bisschop van ’s-Hertogenbosch de minderbroeders kapucijnen om in het Willemskwartier, een achterstandswijk in Nijmegen, een parochie aan te nemen. Toen de kapucijnen op dit verzoek ingingen, werd in 1952 voor voornoemde wijk tot de officiële oprichting van een parochie overgegaan die de titel “Parochie van Onze Lieve Vrouw van Fatima” kreeg. Een deel van een oude brandweerkazerne werd toen als noodkerk in gebruik genomen, totdat in 1954 de eigenlijke noodkerk gereed kwam. In een woning in de nabijheid van deze noodkerk , vonden de kapucijnen, die deze kerk bedienden, onderdak. In 1957 werd de noodkerk vervangen door de op een aangeboden stuk grond aan de Thijmstraat nieuw gebouwde definitieve kerk. De kapucijnen kregen toen de beschikking over een eigen pastorie in de Tollensstraat. In 1972 ging de parochie van Onze Lieve Vrouw van Fatima met nog drie andere Nijmeegse parochies op in één nieuwe parochie, die de naam Emmausparochie kreeg en waarvan de pastorale zorg aan de kapucijnen toevertrouwd werd. In 1990 werd de kerk van de parochie van Onze Lieve Vrouw van Fatima afgebroken. De pastorie in de Tollensstraat bleef toen wel als woonplek voor de kapucijnen gehandhaafd. In 2005 vertrokken echter de laatste kapucijnen uit deze pastorie en kwam er een definitief einde aan het verblijf van de kapucijnen in het Willemskwartier
Gebruikte literatuur:
J. Jacobs, “In de schaduw van Franciscus. De Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen” (Nijmegen 2016), p. 131/132/142; S. van der Horst: “Vijfenzeventig jaar minderbroeders kapucijnen in Nijmegen, 1931-2006” (Provincialaat Kapucijnen ’s-Hertogenbosch 2006), p. 42/43/44/46/48
ENK Monasticon nummer:
MON-P023-013
Organisatietrefwoorden: