Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Breda, Schorsmolenstraat 13

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Breda, Schorsmolenstraat 13
Datering:
1889 - 2013
Orde of congregatie:
Kapucijnen
Naam van het klooster:
St.Fidelis v. Sigmaringen
Straat:
Schorsmolenstraat 13
Postcode:
4811 VN
Plaatsnaam:
Breda
Provincie:
Noord-Brabant
Bisdom:
Breda
Stichting/eerste vermelding:
1889
Opheffing/laatste vermelding:
2013
Activiteiten:
Parochiepastoraat, verzorgen laatste opleidingsjaar voor pas gewijde priester (=eloquentia-jaar)
Geschiedenis:
Al in 1625 vestigden minderbroeders-kapucijnen zich in Breda in enkele bouwvallige huizen in de Catharinastraat, die toen nog de Caterstraat heette. In 1637, toen Frederik Hendrik Breda veroverde, werden ze echter de stad uitgezet. In 1887, 250 jaar later, keerden ze naar Breda terug. In dat jaar kregen ze via de bisschop van Breda een stuk grond aan de tegenwoordige Schorsmolenstraat in eigendom, waarop hun klooster met kerk verrees, die beide in 1889 gereed kwamen. De aan Sint Fidelis van Sigmaringen toegewijde kerk, die in de volksmond Paterskerk genoemd werd, ging als rectorale hulpkerk fungeren van de in 1969/1970 afgebroken Sint Barbarakerk aan de Prinsenkade in Breda. In het klooster aan de Schorsmolenstraat konden van 1900 tot 1945 pas gewijde priesters het laatste opleidingsjaar, het zogeheten eloquentia-jaar, van de hogere studies volgen. In 2003 werd er vanuit het Sint Jozefklooster in de Poeijersstraat in Eindhioven het noviciaat gevestigd. In 2013 verlieten de kapucijnen het klooster. In dat jaar werd ook de Sint Fideliskerk aan de eredienst onttrokken. Onderhavig complex kreeg toen als voornaamste functie het opvangen van mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats met als doel hen door het leven en werken in het klooster weer in de maatschappij te kunnen re-integreren
Gebruikte literatuur:
J. Jacobs, “In de schaduw van Franciscus. De Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen” (Nijmegen 2016), p. 90/91; J. Smits, “Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant” (Alphen aan de Maas 2010), p. 298; Artikel ‘Kapucijnen sluiten kerk en klooster aan Schorsmolenstraat in Breda’ in “BN De Stem” van 03-07-12; Artikel ‘Slapen als een pater in Breda: Kapucijnenklooster ingericht als herberg’ op website De Erfgoedstem, https://erfgoedstem.nl/slapen-als-een-pater-in-breda-kapucijnenklooster-ingericht-als-herberg/ (20-06-2021); Artikel ‘Klooster in de Schorsmolenstraat krijgt nieuwe invulling’ op website Stappen & Shoppen Breda, https://www.stappen-shoppen.nl/nieuws/klooster-in-de-schorsmolenstraat-krijgt-nieuwe-invulling-5915bfd52a5ab00518ffbba2 (20-06-2021)
Gebruikte websites:
Website Het Klooster Breda, https://www.hetkloosterbreda.nl/het-klooster/ (20-06-2021); Website Reliwiki, de Nederlandse database over religieuze gebouwen, https://reliwiki.nl/index.php/Breda,_Schorsmolenstraat_13_-_Capucijnenkerk (20-06-2021)
ENK Monasticon nummer:
MON-P023-003