Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Nijmegen, Schependomlaan 49

Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Nijmegen, Schependomlaan 49
Orde of congregatie:
Kapucijnen (P023)
Straat:
Schependomlaan 49
Postcode:
6543 XT
Plaatsnaam:
Nijmegen
Provincie:
Gelderland
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1934
Opheffing/laatste vermelding:
1969
Activiteiten:
Stidiehuis voor de eigenn universiteitsstuden, broedersjuvenaat
Geschiedenis:
Voor het huisvesten van de eigen universiteitsstudenten huurden de minderbroeders kapucijnen in Nijmegen in 1931 een huis in de Van Oldenbarneveltstraat. Doordat dit huis niet voldeed aan de eisen die de kapucijnen aan een officieel en canoniek op te richten klooster stelden, besloten ze in 1934 aan de toenmalige Dorpsstraat, de tegenwoordige Schependomlaan, een uit 1861 daterende villa aan te kopen, die de naam Tandjong Tirto had. De bisschop van ’s-Hertogenbosch verleende voor het stichten van onderhavig klooster zijn toestemming. Dit echter onder meer onder de voorwaarde dat de bij bedoeld klooster behorende kapel niet als openbare kerk dienst zou gaan doen. In 1960 vestigden de kapucijnen hun broederjuvenaat, dat het Koenraadjuvenaat heette en tot dan toe gehuisvest was in een gedeeltelijk leegstaande vleugel van het kapucijnenseminarie in Oosterhout, in voornoemd klooster. Dit klooster was vrijgekomen door de bouw in de tuin van een nieuw klooster, waarvoor ook een stuk grond van de gemeente Nijmegen moest worden aangekocht. Dit nieuwe klooster, waarvan de hoofdingang aan de Wolfskuilseweg kwam te liggen, kreeg als adres Wolfkuilseweg 173. Het broederjuvenaat werd in 1969 opgeheven. Het klooster aan de Schependomlaan werd toen voor het huisvesten van Spaanse gastarbeiders aan Philips verhuurd, totdat het in 1972 werd verkocht en er appartementen verrezen
Gebruikte literatuur:
J. Jacobs, “In de schaduw van Franciscus. De Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen” (Nijmegen 2016), p. 116/117/142/224/225; S. van der Horst: “Vijfenzeventig jaar minderbroeders kapucijnen in Nijmegen, 1931-2006” (Provincialaat Kapucijnen ’s-Hertogenbosch 2006), p. 3/5/6/7/8/27/49-51/53/54/55/56; D. Nicolaisen (red.), "Een Veelkleurig Habijt. Kloosters in Nijmegen in de negentiende en twintigste eeuw" (Grave 1989); Artikel ‘De Witte Villa’ in “De Stenen Bank. Kwartaalblad van de Vereniging Dorpsbelang Hees”, jaargang 6, nr 2.
ENK Monasticon nummer:
MON-P023-014
Organisatietrefwoorden: