Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Groningen

Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Groningen
Orde of congregatie:
Zusters van het Gemene Leven (Z135)
Naam van het klooster:
Zusters wonende bij het fraterhuis; Vrouwe Ludekenshuys
Plaatsnaam:
Groningen
Provincie:
Groningen
Parochie:
Groningen-Martinus
Destijds gewest:
Oversticht
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1468
Opheffing/laatste vermelding:
1510
Type:
Klooster, v
Geschiedenis:
Met de schenking van al haar goederen is Ludeke, weduwe van Albert Jarich, als stichteres aan te merken van de gemeenschap van zusters des gemenen levens in Groningen, van welke gemeenschap ook zij deel ging uitmaken. Het huis, waar deze gemeenschap onderdak vond -het Vrouwe Ludekenshuys- stond aanvankelijk aan het Martinikerkhof, een groot plein in de binnenstad van Groningen. Later werd het verplaatst naar de Breedegang, tegenwoordig Haddingedwarsstraat geheten. In 1468 kwam de geestelijke leiding van de zusters te berusten bij de in het Mattheüshuis aan het St.-Walburgkerkhof gevestigde broeders des gemenen levens, die ook de zorg op zich genomen hadden van het door voornoemde Ludeke en haar echtgenoot gestichte armenhuis
Gebruikte literatuur:
Monasticon Batavum, deel II, p. 78; A.G. Weiler, “Volgens de norm van de vroege kerk: De geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene Leven in Nederland” (Nijmegen 1997), p. 121/129/130;
ENK Monasticon nummer:
ME-Z135-009
VU Kloosterlijst nummer:
G44
Organisatietrefwoorden: