Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Breda

Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Breda
Orde of congregatie:
Zusters van het Gemene Leven (Z135)
Naam van het klooster:
Grauwzusters (in 't Valkenberg)
Plaatsnaam:
Breda
Provincie:
Noord-Brabant
Parochie:
Breda
Destijds gewest:
Brabant
Bisdom:
Luik
Stichting/eerste vermelding:
1478
Opheffing/laatste vermelding:
1581
Type:
Klooster, v
Geschiedenis:
In 1478 stichtte gravin Maria van Loon, weduwe van Jan IV van Nassau, heer van Breda, het convent van de grauwzusters in Breda. De zusters werden zo genoemd naar de grauwe, ongeverfde kleding die ze droegen. Engelbrecht II, de zoon van Maria van Loon, schonk aan het convent op verzoek van zijn moeder een jaarrente van vijftig gulden. Onderhavig convent, dat bedoeld was voor vijf devote, arme maagden of weduwen, was gevestigd in een pand, dat gelegen was aan de Catharinastraat naast de poort, die toegang gaf tot het huis Valkenberg, waar gravin Maria van Loon resideerde. De opvatting doet opgeld, dat het convent van de grauwzusters tot de derde orde van Sint Franciscus behoorde. Deze opvatting dient echter verworpen te worden. Veeleer was het een huis van zusters des gemenen levens, die volgens de van gravin Maria van Loon ontvangen statuten leefden. Het dagelijkse toezicht op de gemeenschap kwam te berusten bij één van de twee meesteressen van het Bredase begijnhof. Het convent onderhield nauwe betrekkingen met het eveneens door Maria van Loon gestichte regularissenklooster Vredendaal te Boeimeer onder Princenhage. In 1581, nadat hun klooster bij de inname van Breda door de Spanjaarden verwoest was, vonden de grauwzusters tijdelijk onderdak in het aan de zuidoostelijke rand van het middeleeuwse Breda gelegen klooster van de zwartzusters, dat in 1580 door die zusters verlaten was. In 1629 werden de goederen van de grauwzuster overgedragen aan het Bredase begijnhof
Gebruikte literatuur:
Monasticon Batavum, Deel I, p. 44; Monasticon Batavum, Supplement, p. 35; F. Gooskens, ‘Magister Anselmus Fabri van Breda en de stichting van een gasthuis voor oude mannen aan de Haagdijk te Breda in 1455. Deel 3: Het functioneren van zijn netwerk in de regio Breda-Gilze-Zundert vóór en na zijn overlijden in 1449’ in “Jaarboek De Oranjeboom”, 64 (2011), zie ook: https://deoranjeboom.nl/wp-content/uploads/2018/04/Jb-64-2011-02.pdf (25-05-2018), p. 71/73/75/76/77/79/80; V. Paquay, ‘De laatste Vrouwe van Breda op Huize Valkenbergh: Maria van Loon-Heinsberg ( †1502)’ in “Jaarboek De Oranjeboom”, 43 (1990), zie ook: https://deoranjeboom.nl/wp-content/uploads/2015/02/Jb-43-1990-06.pdf (25-05-2018), p. 149; .H. van Hooydonk, “Middeleeuwse straten in Breda 1350-1550 deel I: Catharinastraat” in “Jaarboek De Oranjeboom”, 51 (1998), zie ook: https://deoranjeboom.nl/51-6/ (25-05-2018), p. 73/79/80/89; F. A. Brekelmans, ‘Van Stadhuis naar Herenhuis' in “Jaarboek De Oranjeboom”, 1 (1948), p. 149/150; G. van den Eynde en A. Carmiggelt van Bureau Cultuur van de Gemeente Breda, “Archeologie en Monumenten Breda te Breda”, 9
Website Erfgoed Breda, https://erfgoed.breda.nl/upload/iblock/646/amb_9.pdf (25-05-2018), p. 3
Gebruikte websites:
Website Instituut Meertens, http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/1278 (23-09-2016); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Religieuze_gebouwen_in_Breda (25-05-2018)
ENK Monasticon nummer:
ME-Z135-001
VU Kloosterlijst nummer:
B32
Organisatietrefwoorden: