Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Databestand kloosters in Nederland

Databestand kloosters in Nederland

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
2 zoekresultaten
gesorteerd op:
 
 
weergave:
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Breda, Schorsmolenstraat 13
Orde of congregatie:
Kapucijnen (P023)
Naam van het klooster:
Sint Fidelis
Straat:
Schorsmolenstraat 13
Postcode:
4811 VN
Plaatsnaam:
Breda
Provincie:
Noord-Brabant
Bisdom:
Breda
Stichting/eerste vermelding:
1889
Opheffing/laatste vermelding:
2013
Activiteiten:
Parochiepastoraat, verzorgen laatste opleidingsjaar voor pas gewijde priester (=eloquentia-jaar)
Geschiedenis:
Al in 1625 vestigden minderbroeders-kapucijnen zich in Breda in enkele bouwvallige huizen in de Catharinastraat, die toen nog de Caterstraat heette. In 1637, toen Frederik Hendrik Breda veroverde, werden ze echter de stad uitgezet. In 1887, 250 jaar later, keerden ze naar Breda terug. In dat jaar kregen ze via de bisschop van Breda een stuk grond aan de tegenwoordige Schorsmolenstraat in eigendom, waarop hun klooster met kerk verrees, die beide in 1889 gereed kwamen. De aan Sint Fidelis van Sigmaringen toegewijde kerk, die in de volksmond Paterskerk genoemd werd, ging als rectorale hulpkerk fungeren van de in 1969/1970 afgebroken Sint Barbarakerk aan de Prinsenkade in Breda. In het klooster aan de Schorsmolenstraat konden van 1900 tot 1945 pas gewijde priesters het laatste opleidingsjaar, het zogeheten eloquentia-jaar, van de hogere studies volgen. In 2003 werd er vanuit het Sint Jozefklooster in de Poeijersstraat in Eindhioven het noviciaat gevestigd. In 2013 verlieten de kapucijnen het klooster. In dat jaar werd ook de Sint Fideliskerk aan de eredienst onttrokken. Onderhavig complex kreeg toen als voornaamste functie het opvangen van mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats met als doel hen door het leven en werken in het klooster weer in de maatschappij te kunnen re-integreren
Gebruikte literatuur:
J. Jacobs, “In de schaduw van Franciscus. De Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen” (Nijmegen 2016), p. 90/91; J. Smits, “Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant” (Alphen aan de Maas 2010), p. 298; Artikel ‘Kapucijnen sluiten kerk en klooster aan Schorsmolenstraat in Breda’ in “BN De Stem” van 03-07-12; Artikel ‘Slapen als een pater in Breda: Kapucijnenklooster ingericht als herberg’ op website De Erfgoedstem, https://erfgoedstem.nl/slapen-als-een-pater-in-breda-kapucijnenklooster-ingericht-als-herberg/ (20-06-2021); Artikel ‘Klooster in de Schorsmolenstraat krijgt nieuwe invulling’ op website Stappen & Shoppen Breda, https://www.stappen-shoppen.nl/nieuws/klooster-in-de-schorsmolenstraat-krijgt-nieuwe-invulling-5915bfd52a5ab00518ffbba2 (20-06-2021)
Gebruikte websites:
Website Het Klooster Breda, https://www.hetkloosterbreda.nl/het-klooster/ (20-06-2021); Website Reliwiki, de Nederlandse database over religieuze gebouwen, https://reliwiki.nl/index.php/Breda,_Schorsmolenstraat_13_-_Capucijnenkerk (20-06-2021)
ENK Monasticon nummer:
MON-P023-003
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Breda
Orde of congregatie:
Kapucijnen (P023)
Naam van het klooster:
Kapucijnen
Plaatsnaam:
Breda
Provincie:
Noord-Brabant
Parochie:
Breda
Destijds gewest:
Brabant
Bisdom:
Antwerpen
Stichting/eerste vermelding:
1625
Opheffing/laatste vermelding:
1637
Type:
Klooster, m
Geschiedenis:
In 1625 viel Breda weer in handen van de Spanjaarden. Samen met de jezuïeten verzochten de kapucijnen het stadsbestuur toen een klooster in die stad te mogen vestigen. Vooral door toedoen van de infante Isabella, landvoogdes van de Zuidelijke Nederlanden, willigde het stadsbestuur, hoewel niet met veel enthousiasme, dit verzoek in. Al in 1625 verwierven de kapucijnen in Breda het eigendom van een pand met tuin in de Caterstraat, de tegenwoordige Catharinastraat. Een jaar later kochten ze twee aan voornoemd pand aanpalende woningen. Wat later volgde de aankoop van een vierde huis. Deze panden samen vormden na enkele verbouwingen de ‘Capucijnen-huizinghe’. In 1634 kregen de kapucijnen de beschikking over een vijfde huis. Hier werden de medebroeders gehuisvest die zich wijdden aan de verpleging van pestlijders in de stad. Pest was er overigens de oorzaak van, dat al tijdens de eerste maanden van het verblijf van de kapucijnen in Breda vier medebroeders overleden. Met de begijnen van het aangrenzende begijnhof raakten de kapucijnen in conflict over een deel van de bij hun gebouwencomplex behorende tuin, waarop de begijnen aanspraak meenden te maken. Dit conflict liep uit op een langslepende rechtszaak, waarvan de uiteindelijk uitspraak luidde, dat de kapucijnen het bewuste deel van de tuin aan de begijnen moesten afstaan en dat er tussen het begijnhof en de ‘Capucijnen-huizinghe’ een muur opgetrokken diende te worden. Toen de Staatse troepen in 1637 onder leiding van Frederik Hendrik na een beleg van drie maanden Breda innamen, werden de kapucijnen de stad uitgezet. In 1640 werd één van de vijf oorspronkelijk door de kapucijnen verworven panden verkocht, terwijl de verkoop van ook de andere panden enkele jaren later volgde. Het Bredase kapucijnenklooster heeft in de periode 1625-1637 overigens ook gefungeerd als uitvalsbasis voor het missiewerk van de kapucijnen in de Noordelijke Nederlanden, de zogeheten “Hollandse Zending”. In 1889 keerden de kapucijnen in Breda terug
Gebruikte literatuur:
Monasticon Batavum, Deel I, p. 44; Monasticon Batavum, Supplement, p. 35; P. Hildebrand, “De Kapucijnen in de Nederlanden en het prinsdom Luik. Deel V: De Vlaamse kloosters”(Antwerpen 1950) , p. 108-113; J. Jacobs’, ‘”Om den Godtsdienst te vorderen”. De bijdrage van de minderbroeders-kapucijnen aan de katholieke herleving in Stad en Lande van Breda (1625 -1797)’ in “Jaarboek ‘de Oranjeboom 65” (2012), zie ook: https://deoranjeboom.nl/wp-content/uploads/2018/04/Jb-65-2012-08.pdf (12-01-2019), p. 259/261/265/266/270-280; L.S. Wierda, “Catalogus van de handschriften, incunabelen en postincunabelen uit het bezit van de orde der minderbroeders-kapucijnen in Nederland, nu aanwezig in de Bibliotheek van de Theologische Faculteit Tilburg” (Leuven 2006), p. 2/3; J. Smits, “Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant” (Alphen aan de Maas 2010), p. 298; Th.A.J. Jansen, ‘Recollecten em Kapucijnen in de Lage Landen; 16e -17e eeuw) in “750 jaar Minderbroeders in Nederland” onder redactie van de werkgroep Neerlandia Seraphica (Weert 1979), p. 41/43; P. Huisman, ‘Kapucijnenklooster Sint Fidelis in Breda’ op website Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/kapucijnenklooster-sint-fidelis-in-breda (12-01-2019); J. van ’t Hof, ‘‘‘Ons kleine bisdom is toch al meer dan voldoende bezet door allerlei kloosterlingen.” Een schets van kloosters in Breda en Oosterhout van 1800 tot heden’ in “Jaarboek De Oranjeboom”, 55 (2002), zie ook: https://deoranjeboom.nl/wp-content/uploads/2015/02/Jb-55-2002-02.pdf (12-01-2019), p. 52; A.J. van der Aa, “Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden, zesde deel” (Gorinchem 1845), p. 304
Gebruikte websites:
Website Het Klooster Breda, https://www.hetkloosterbreda.nl/het-klooster/ (12-01-2019); Website Ons Erfgoed Breda, https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/jan-viii-van-nassau-siegen/ (12-01-2019); Website Ons Erfgoed Breda, https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/kapucijnenklooster/ (12-01-2019); Website Ons Erfgoed Breda, https://erfgoed.breda.nl/erfgoed/archief/kapucijnerhof-centrum/ (12-01-2019); Website Rijksmonumenten. Alle rijksmonumenten van Nederland, http://rijksmonumenten.nl/monument/10120/groot-adellijk-huis-bestaande-uit-drie-vleugels-om-een-binnenhof-een-vleugel-daarvan-evenwijdig-aan-de-straat/breda/ (12-01-2019); Website Open Monumentendag, https://www.openmonumentendag.nl/monument/breda-hof-van-heraugiere/ (12-01-2019); Website Weyts Architecten, http://www.weyts.nl/portfolio/restauratie-van-catharinastraat-91-93/ (12-01-2019)
ENK Monasticon nummer:
ME-P023-900
VU Kloosterlijst nummer:
BN06
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op: