Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Databestand kloosters in Nederland

Databestand kloosters in Nederland

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
52 zoekresultaten
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Witmarsum, Arumerweg 66
Orde of congregatie:
Augustijnen (P002)
Naam van het klooster:
Klooster Nicolaas van Tolentino
Patroonheilige:
H. Nicolaas van Tolentino
Straat:
Arumerweg 66
Postcode:
8748 AE
Plaatsnaam:
Witmarsum
Provincie:
Friesland
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1903
Opheffing/laatste vermelding:
1974
Activiteiten:
Noviciaat, vormingswerk, parochiepastoraat
Geschiedenis:
In 1899 namen augustijnen het aanbod van het aartsbisdom aan om de bediening te aanvaarden van de toen in Witmarsum nieuw opgerichte parochie. Dit echter alleen onder de voorwaarde van het in deze parochie ook mogen vestigen van een klooster, waar de augustijnen dan hun noviciaat konden onderbrengen. Het aan de Arumerweg in Witmarsum gelegen klooster kwam in 1903 gereed. Behalve voor het huisvesten van het vanuit het Eindhovense klooster Mariënhage overgebrachte noviciaat bood onderhavig klooster ook onderdak aan het convent van de augustijnen, dat het eerste Friese convent van na de Reformatie was. Het noviciaat bleef, met een onderbreking van 1929 tot 1934, gehuisvest in Witmarsum tot 1965 toen het naar Nijmegen verplaatst werd. Het vertrek van het noviciaat uit Witmarsum had tot gevolg dat augustijnen, die betrokken waren bij de opleiding en vorming van de novicen het klooster verlieten en zich elders vestigden. Ten gevolge van onder meer de sterk teruglopende aanwas van eigen leden besloten de augustijnen in 1974 de deuren van hun klooster in Witmarsum te sluiten en zich terug te trekken uit de aan de heilige Nicolaas van Tolentino toegewijde parochie in Witmarsum. Drie augustijnen gingen toen vanuit het klooster in Witmarsum op de pastorie van de parochie van Assen wonen om op verzoek van de bisschop van Groningen de zielzorg in deze parochie op zich te nemen. Aan het Witmarsumse augustijnenklooster was een in 1946 opgericht vormingscentrum verbonden, dat in 1949 vernoemd werd naar het in de middeleeuwen nabij het dorp Pingjum gelegen norbertijnerklooster “Vinea Domini”. In 1957 werd voor dit vormingscentrum een nieuw gebouw in gebruik genomen, terwijl drie jaar later de Witmarsumse augustijnen ook betrokken raakten bij het diocesaans vormingscentrum Klein Vredeveld in Zeegse bij Assen. Gedwongen door onontkoombare bezuinigingen fuseerde Vinea Domini in 1984 met De Oorsprong in Sint Nicolaasga. Voor deze samenwerking viel echter in 1992 definitief het doek
Gebruikte literatuur:
N. Beumer, “Korte geschiedenis van de conventen, parochies, scholen , opleidingen en andere activiteiten van de Nederlandse Provincie van de Augustijnen 1895-2008”, p. 19/20; A. de Meijer O.E.S.A., ‘De Augustijnen Eremieten en Friesland’ in ”Us Wurk”, Vol 10 No 1-4 (1961), p. 27; B. Heffernan, “Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland , 1886-2006” (Hilversum 2015), p. 80/88/98/129/130/142/249/357/358/442/443/448; M. Scharma, “De regel van de Liefde : Over de volgelingen van Augustinus “ (Kampen 2006), p. 202/213; Th.A.J.Jansen, Proefschrift: “De pater op de pastorie. Het aandeel van de regulieren in de parochiële zielzorg van Nederland 1853-1966” (Universiteit Nijmegen 1976); G. Bary, ‘De reguliere priesters en hun orden en congregaties” in “Katholiek leven in Noord-Nederland 1956-2006: vijftig jaar bisdom Groningen” onder redactie van Tjebbe T. de Jong, p. 148; Artikel ‘Witmarsum en de wijngaard van de Heer’ in het Informatiebulletin van mei 2018 van het  Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland op Website Zalige Titus Brandsmaparochie Bolsward, Makkum, Witmarsum, Workum, http://www.zaligetitusparochie.nl/1047-witmarsum-en-de-wijngaard-van-de-heer (10-03-2020)
Gebruikte websites:
Website Het Utrechts Archief, https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=1392-2&minr=32553665&miview=inv2&milang=nl#inv3t1 (15-11-2019)
ENK Monasticon nummer:
MON-P002-029
Geografische namen:
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Venlo, Hogeweg 24
Orde of congregatie:
Augustijnen (P002)
Naam van het klooster:
Sint Thomascollege
Patroonheilige:
St. Thomas van Villanova
Straat:
Hogeweg 24
Postcode:
5911 EB
Plaatsnaam:
Venlo
Provincie:
Limburg
Bisdom:
Roermond
Historie adressering:
Hogeweg 28
Stichting/eerste vermelding:
1924
Opheffing/laatste vermelding:
2008
Activiteiten:
Onderwijs, juvenaat
Geschiedenis:
In 1920 namen de augustijnen het aanbod van de deken van Venlo aan om het plaatselijke progymnasium -een niet-aangewezen gymnasium- met bijbehorende handelsschool van het bisdom Roermond over te nemen. In het oudste gedeelte van het schoolgebouw van dit progymnasium, dat aan de Hogeweg in Venlo gelegen was, vestigden de augustijnen hun in 1924 opgericht convent, dat aan Sint Thomas a Villanova toegewijd was. In 1968 betrokken ze, eveneens aan de Hogeweg, een nieuw gebouwd pand, waar ze gehuisvest waren tot 2008 toen hun convent opgeheven werd en de bewoners naar het klooster Mariënhage in Eindhoven verhuisden. Voormelde progymnasium, toen nog een vierjarige opleiding, werd door de augustijnen omgevormd tot een erkend volledig gymnasium, dat de naam Sint Thomascollege kreeg. Aan dit college was, evenals aan het eertijdse progymnasium, een handelsschool verbonden, waarvan de augustijnen het niveau van middelbare handelsschool op het niveau van hogere handelsschool wisten te brengen en die later, in 1938, in een HBS omgezet werd. Bij een uitbreiding van het gebouwencomplex in 1923 werd aan de achterzijde een zijvleugel toegevoegd waarin tevens een kapel ondergebracht werd. Vanaf 1926 was er aan het Sint Thomascollege een juvenaat verbonden, een internaat, dat als kleinseminarie dienst deed en uitsluitend bedoeld was voor jongens die augustijn wilden worden. De juvenisten zaten samen met de externe studenten op het gymnasium van het Sint Thomascollege, maar woonden intern. Het juvenaat, dat sinds 1929 in een nieuwbouw aan de noordzijde langs de Hogeweg gevestigd was, werd na afloop van het schooljaar 1971/1972 evenwel opgeheven. In 1977 werd het Sint Thomascollege overgedragen aan een nieuw schoolbestuur, waarin de augustijnen nog wel een aantal jaren zitting hadden
Gebruikte literatuur:
N. Beumer, “Korte geschiedenis van de conventen, parochies, scholen , opleidingen en andere activiteiten van de Nederlandse Provincie van de Augustijnen 1895-2008”, p. 24/25; M. Scharma, “De regel van de Liefde : Over de volgelingen van Augustinus “ (Kampen 2006), p. 199/205; B. Heffernan, “Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland , 1886-2006” (Hilversum 2015), p. 165/166/183/222/224/441; R.Stenvert, Ch. Kolman, S. van Ginkel-Meester,S. Broekhoven,E. Stades- Vischeren, J. Venner: “Monumenten in Nederland.Limburg”(Zwolle2003), zie ook:
https://www.dbnl.org/tekst/sten009monu08_01/sten009monu08_01_0173.php (10-03-2020), p 389; J.P.G.M. Vaessen: , De Rijks-HBS van opening tot verkoop  1889-1992’ in “Een gebouw dat blijft - Van school tot woning / De Oude Rijks Venlo” in 1993 uitgegeven door Woningstichting Venlo-Blerick, zie ook: http://www.rijkshbs-venlo.nl/gebouw/bladzijde-094.html (10-03-2020), p. 94
Gebruikte websites:
Website Het Utrechts Archief, https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=1392-2&minr=32553665&miview=inv2&milang=nl#inv3t1 (15-11-2019)
Opmerkingen:
Onder onderwijs valt: gymnasium, HBS, hogere handelsschool
ENK Monasticon nummer:
MON-P002-028
Geografische namen:
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Utrecht, Rozenstraat 1
Orde of congregatie:
Augustijnen (P002)
Naam van het klooster:
St. Augustinusparochie
Straat:
Rozenstraat 1
Postcode:
3511 BV
Plaatsnaam:
Utrecht
Provincie:
Utrecht
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1941
Opheffing/laatste vermelding:
1985
Activiteiten:
Parochiepastoraat
Geschiedenis:
De augustijnen, die met de pastorale zorg in de Utrechtse Sint Augustinusparochie belast waren, betrokken in 1941 de aan de Rozenstraat naast de Sint Augustinuskerk gelegen nieuwe pastorie van deze parochie. Toen deze pastorie in 1985 voor een parkeergarage moest wijken, vonden de augustijnen vanaf toen een nieuw onderkomen in het pand Jacobskerkhof 2. Wat er nog van pastorie aan Rozengracht restte, werd ingericht als pastoraal centrum voor de Binnenstadsparochie Utrecht. Voornoemde Sint Augustinusparochie kent een lange augustijnse voorgeschiedenis. Al in 1636 kwam een augustijn van de Vlaams-Keulse Provincie naar Utrecht, die er toen een statie vestigde, waar precies is echter niet bekend. Deze statie verhuisde in elk geval in 1690 naar de Jeruzalemsteeg in Utrecht, waar een schuilkerkje gebouwd werd. Ingevolge de vroedschapsresolutie van 1764 kon de statie slechts blijven voortbestaan onder seculiere leiding, totdat in 1795 na veel onderhandelingen het toegestaan werd om weer een augustijn als pastoor aan te stellen. Doordat door de toename van het aantal gelovigen de schuilkerk aan de Jeruzalemsteeg te klein geworden was, werd aan de Herenstraat een nieuwe, in 1822 geconsacreerde kerk in gebruik genomen. Deze kerk werd verkocht aan de Utrechtse Willibrordusparochie toen in 1840 deze kerk op haar beurt vervangen werd door de aan de Oudegracht nieuwgebouwde waterschapskerk. Tot 2008, toen de Binnenstadsparochie Utrecht waarin de Sint Augustinusparochie in 1978 met de Catharinaparochie en de Martinusparochie samengegaan was, tot Salvatorparochie hernoemd werd, bleef laatstgenoemde kerk in handen van de augustijnen. Te vermelden is nog, dat er vanuit de Sint Augustinusparochie, die overigens pas in 1856 van statie tot parochie verheven werd, in 1886 op het kruispunt Oudenoord/Herenweg een bijkerk opgericht werd, die vanaf 1919 als parochiekerk ging fungeren van de in dat jaar zelfstandig geworden Utrechtse Sint Monicaparochie
Gebruikte literatuur:
N. Beumer, “Korte geschiedenis van de conventen, parochies, scholen , opleidingen en andere activiteiten van de Nederlandse Provincie van de Augustijnen 1895-2008”, p. 6; B. Heffernan, “Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland , 1886-2006” (Hilversum 2015), p. 183/448/449; M. Lenferink en L. Olrichs, ‘De Sint Augustinus kerk’, https://docplayer.nl/14574830-De-st-augustinuskerk.html (10-03-2020), p. 1/4
Gebruikte websites:
Website Het Utrechts Archief, https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=1392-2&minr=32553665&miview=inv2&milang=nl#inv3t1 (15-11-2019); Website Het Utrechts Archief, https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=822-2&minr=984700&miq=1565078293&miview=inv2&milang=nl (10-03-2020); Website Katholiek Utrecht, https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/geschiedenis/ (09-03-2020); Website Kerken Kijken Utrecht, https://www.kerkenkijken.nl/kerken/augustinuskerk/geschiedenis-en-gebouw (10-03-2020'; Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Augustinuskerk_(Utrecht) (10-03-2020)
ENK Monasticon nummer:
MON-P002-027
Geografische namen:
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Utrecht, Oudenoord 4
Orde of congregatie:
Augustijnen (P002)
Naam van het klooster:
Monicaklooater
Patroonheilige:
St. Monica
Straat:
Oudenoord 4
Postcode:
3513 ER
Plaatsnaam:
Utrecht
Provincie:
Utrecht
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1886
Opheffing/laatste vermelding:
1977
Activiteiten:
Noviciaat, philosophicum, theologicum, parochiepastoraat
Geschiedenis:
Door de toename met name in de eerste helft van de 19e eeuw van het aantal gelovigen in de Utrechtse Augustinusparochie, waardoor de Sint Augustinuskerk aan de Oudegracht te klein was geworden, werd in 1886 overgegaan tot de bouw op het kruispunt Oudenoord/Herenweg van een bijkerk, die toegewijd werd aan Sint Monica, de moeder van Sint Augustinus. Naast de kerk werd een nieuwe grote pastorie gebouwd, die als klooster voor de augustijnen dienst ging doen. Dit klooster, dat doorgaans Monicaklooster genoemd werd, was sinds de Reformatie het eerste klooster van de Augustijnen in Nederland. Hier begonnen de Nederlandse augustijnen hun eigen opleiding, zowel het noviciaat als het philosophicum en het theologicum. Onderhavig gebouw fungeerde wat de begane grond betreft als pastorie. Op de eerste verdieping was het convent van de augustijnen gevestigd, terwijl de tweede verdieping aan de novicen en studenten onderdak bood. Al in 1891 werd het noviciaat en het philosophicum naar het klooster Mariënhage in Eindhoven verplaatst. Het theologicum werd in 1925 overgebracht naar het in dat jaar door de augustijnen betrokken, aan de Graafseweg in Nijmegen gelegen klooster. In datzelfde jaar werd het Monicaklooster verbouwd tot parochiehuis en avondschool. In 1970 werd de in 1919 zelfstandig geworden Sint Monicaparochie met de Utrechtse Sint Nicolaasparochie samengevoegd. Voor de Sint Monicakerk, die overbodig was geworden, verleende de gemeente in 1971 een sloopvergunnning. Actiegroepen, die tegen deze sloop in het verweer kwamen, konden niet verhinderen dat de Sint Monicakerk in 1977 alsnog afgebroken werd. Het parochiehuis bleef evenwel gespaard. 1977 was ook het jaar, waarin het convent van de augustijnen opgeheven werd en het bisdom Utrecht de Sint Monicaparochie van de augustijnen overnam
Gebruikte literatuur:
N. Beumer, “Korte geschiedenis van de conventen, parochies, scholen , opleidingen en andere activiteiten van de Nederlandse Provincie van de Augustijnen 1895-2008”, p. 11; Th.A.J.Jansen, Proefschrift: “De pater op de pastorie. Het aandeel van de regulieren in de parochiële zielzorg van Nederland 1853-1966” (Universiteit Nijmegen 1976), p. 67/68; B. Heffernan, “Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland , 1886-2006” (Hilversum 2015), p. 52/80/88/92/93/94/95/98/117/210/211/142/239/240; M. Scharma, “De regel van de Liefde : Over de volgelingen van Augustinus “(Kampen 2006), p. 194/196/199; J. Koopmans, ´Vijftig jaar lief en leed. Bij het halve eeuwfeest van de parochie van de H. Thomas a Villanova’ op Website Noviomagus .nl, https://www.noviomagus.nl/h1.php?p=Gastredactie/Gordon/Gordon.htm%23Rx01 (10-03-2020)
Gebruikte websites:
Website Het Utrechts Archief, https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=1392-2&minr=32553665&miview=inv2&milang=nl#inv3t1 (15-11-2019); Website Het Utrechts Archief
https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=822-2&minr=984700&miq=1565078293&miview=inv2&milang=nl (10-03-2020);Website Katholiek Utrecht, https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/geschiedenis/ (09-03-2020); Website Triniteitslyceum, https://triniteitslyceum.nl/content/orde-van-augustijnen (09-03-2020); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Monicakerk_(Utrecht) (09-03-2020)
ENK Monasticon nummer:
MON-P002-026
Geografische namen:
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS