Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Databestand kloosters in Nederland

Databestand kloosters in Nederland

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
76 zoekresultaten
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Zwolle, De Doornweg 47
Orde of congregatie:
Dominicanen (P012)
Naam van het klooster:
Buitenverblijf Arnichem
Straat:
De Doornweg 47
Postcode:
8035 PD
Plaatsnaam:
Zwolle
Provincie:
Overijssel
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1925
Opheffing/laatste vermelding:
1969
Geschiedenis:
Het in de Zwolse buurschap Haerst aan de Overijsselse Vecht gelegen buitenverblijf Arnichem, dat op een afstand van zeven kilometers van het Zwolse dominicanenklooster aan Assendorperstraat lag, fungeerde als “retraitehuis”, waar fraters-studenten van het in voormeld klooster gevestigde filosoficum enkele keren per jaar hun vrije tijd en vakanties doorbrachten. De dominicanen kochten dit huis, dat naar de familie Tobias, die dit huis 125 jaar in bezit had, ook wel Tobiashuis genoemd , in 1925 toen voornoemde familie het op een veiling te koop aanbood. In 1969 besloten de dominicanen het te verkopen. Na een aantal jaren leegstand kwam het huis toen weer in particuliere handen
Gebruikte websites:
Website Dominicanen Nederland, https://dominicanen.nl/2018/11/fraai-boek-over-buitenverblijf-arnichem/ (30-08-2020); Website 800 jaar Dominicanen, https://www.800jaardominicanen.nl/agenda/16-19-juni-feestelijk-fietssprookje-zwolle-arnichem/ (30-08-2020); Website Zwolle in beeld, htttps://www.zwolleinbeeld.nl/index.php/491-foto-s-van-zwolle/wijken-buurten-in-zwolle-haerst-huize-arnichem/389-ook-zwolle-haerst-huize-arnichem (30-08-2020); Website Plaatsengids.nl, https://www.plaatsengids.nl/haerst (30-08-2020); Website Stichting Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen, https://www.skbl.nl/arnichem-buitenplaats-aan-de-vecht-historie-van-huis-en-haersterveer/ (30-08-2020)
ENK Monasticon nummer:
MON-P012-018
Geografische namen:
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Zwolle, Assendorperstraat 29
Orde of congregatie:
Dominicanen (P012)
Naam van het klooster:
Thomasklooster
Patroonheilige:
Thomas van Aquino
Straat:
Assendorperstraat 29
Postcode:
8012 DE
Plaatsnaam:
Zwolle
Provincie:
Overijssel
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1901
Activiteiten:
Filosoficum tot 1966, pastoraal werk
Geschiedenis:
Al in 1465 waren de dominicanen in Zwolle vertegenwoordigd. In 1580 besloot evenwel de toen hervormdgezinde raad van Zwolle dat de dominicanen de stad moesten verlaten, met achterlating van hun bezittingen, waaronder hun aan de H. Thomas van Aquino toegewijde klooster en kerk. In 1900 keerden ze echter in Zwolle terug, toen ze als compensatie voor het verlies van hun statie in Groningen van de aartsbisschop van Utrecht toestemming kregen in Zwolle een klooster te stichten. In 1900 werd aan de Assendorperstraat in Zwolle begonnen met de bouw van dit klooster, waarvoor het boerenechtpaar Van de Vegte-Beumer zijn erf afstond. In 1901 betrokken de dominicanen het klooster. De aanpalende kerk kwam eerst in 1902 gereed. Klooster en kerk werden, evenals dat ook ten aanzien van hun middeleeuwse klooster en kerk het geval was, aan de H. Thomas van Aquino toegewijd. Vanaf het begin was in het Zwolse klooster het filosoficum gevestigd. Begin 1933 brak een felle brand uit die de hele bovenverdieping van het klooster verwoestte. In zeven maanden tijd werd de schade hersteld. Tevens werd het gebouw toen van een extra verdieping voorzien. Na de Tweede Wereldoorlog werd tot uitbreiding van het klooster overgegaan om de toen grote aanwas van fraters-studenten te kunnen huisvesten. De openbare, bij het klooster behorende kerk werd in 1965 tot rectoraatskerk verheven. In 1966 werd het filosficum gesloten. De filosofiestudenten vertrokken toen naar het klooster Albertinum in Nijmegen. Vanaf toen werden grote delen van het klooster verhuurd. Thans wonen in het Zwolse klooster nog enkele dominicanen. Voorts biedt het huisvesting zowel aan een kleine gemeenschap van dominicanenessen als aan een oecumenische woongroep voor studenten
Gebruikte literatuur:
Bijdrage kloosterarchivaris n.a.v. inventarisatie medio 2008; K. Brakkee , ‘Zwolle en de dominicanen’ in “Zwols Historisch Tijdschrift”, 26 (2009), nr 3, zie ook: https://www.zwolsehistorischevereniging.nl/wp-content/uploads/2014/11/2009.3-ZHT3-2009.pdf (16-08-2020), p. 106-110
Gebruikte websites:
Website Dominicanenklooster Zwolle, https://www.kloosterzwolle.nl/dominicanen/geschiedenis-dominicanen-in-zwolle (16-08-2020); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Dominicanenklooster_(Zwolle) (16-08-2020)
ENK Monasticon nummer:
MON-P012-017
Geografische namen:
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Venlo, Nieuwstraat 41
Orde of congregatie:
Dominicanen (P012)
Naam van het klooster:
Klooster 'Mariaweyde'
Patroonheilige:
H. Hart van Jezus
Straat:
Nieuwstraat 41
Postcode:
5911 JS
Plaatsnaam:
Venlo
Provincie:
Limburg
Bisdom:
Roermond
Stichting/eerste vermelding:
1962
Opheffing/laatste vermelding:
2005
Activiteiten:
Kloosterbejaardenoord vanaf 1976
Geschiedenis:
Bij bombardementen in de Tweede Wereldoorlog werden de gebouwen van het dominicanenklooster aan de Kleine Beekstraat in Venlo volledig verwoest. De dominicanen betrokken toen de belendende, aan de Nieuwstraat gelegen nog overeind staande gebouwen van het klooster Mariaweide, waar van 1416 tot 1798 regularissen gehuisvest waren. De bij dit klooster behorende, uit 1416 daterende Sint Ursulakapel lieten de dominicanen in 1956 restaureren. Op de plek van voormeld vernield klooster Mariaweide werd in 1960 overgegaan tot de bouw van een geheel nieuw klooster. Dit klooster werd in 1962 door de dominicanen betrokken. Wel bleven ze gebruik maken van voormelde Sint Ursulakapel. Tijdens het in 1976 gehouden generaal kapittel werd besloten onderhavig klooster als kloosterbejaardenoord voor de dominicanen in te richten. In 2005 werd het klooster en ook de Sint Ursulakapel verkocht. In het klooster werd het Toon Hermanshuis, een zorginstelling voor terminale kankerpatiënten, gevestigd. De Sint Ursulakapel is tegenwoordig een cultuurpodium, dat de naam Domani kreeg
Gebruikte literatuur:
Bijdrage kloosterarchivaris n.a.v. inventarisatie medio 2008; M.E. Monteiro, “Gods predikers: Dominicanen in Nederland (1795-2000)” (Hilversum 2008), p. 636
Gebruikte websites:
Website Archieven .nl: Gemeentearchief Venlo, https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=120&miaet=1&micode=LEM&minr=927309&miview=inv2 (15-08-2020); Reliwiki, de Nederlandse database over religieuze gebouwen, http://reliwiki.nl/index.php/Venlo,_Nieuwstraat_41_-_Kapel_Mariaweide (15-08-2020); Website GenWiki Limburg, https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Nieuwstraat_(Venlo) (15-08-2020); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwstraat_(Venlo) (15-08-2020)
ENK Monasticon nummer:
MON-P012-016
Geografische namen:
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Venlo, Kleine Beekstraat
Orde of congregatie:
Dominicanen (P012)
Naam van het klooster:
Trans Cedron
Patroonheilige:
Heilig Hart van Jezus
Straat:
Kleine Beekstraat
Postcode:
5911 JG
Plaatsnaam:
Venlo
Provincie:
Limburg
Bisdom:
Roermond
Stichting/eerste vermelding:
1879
Opheffing/laatste vermelding:
1944
Activiteiten:
Noviciaat (1879-ca. 1935), gymnasium (1879-ca. 1935); filosoficum (1890- ca. 1935),
Geschiedenis:
In 1879 konden Duitse Dominicanen, die wegens Bismarcks Kulturkampf hun klooster in Düsseldorf ontvlucht waren, het klooster „Trans Cedron“ aan de Kleine Beekstraat in Venlo kopen. De uit Genooi verdreven tertiarissen, die in 1614 naar de orde der annunciaten waren overgegaan, waren tot 1797 in dit klooster gehuisvest. Daarna had het als woning en als pakhuis dienst gedaan. De dominicanen, die de gebouwen restaureerden, vestigden er het Collegium Albertinum, dat als kleinseminarie en tevens als internaat voor Duitse jongens bedoeld was. De huisvesting van het college vroeg steeds meer ruimte, hetgeen in 1892 tot het besluit leidde om tot totale nieuwbouw over te gaan. Behalve aan het college bood het gebouwencomplex, weliswaar met een onderbreking van een aantal jaren, ook onderdak aan het noviciaat. Voorts werd in 1890 het filosoficum er gevestigd. In 1935 werd tot opheffing van het Collegium Albertinum besloten. De financiële moeilijkheden, die voortvloeiden uit de toen geldende Duitse deviezenbepalingen lagen aan dit besluit ten grondslag. Het gebouw werd toen ter beschikking gesteld aan de bisschoppelijke kweekschool, maar deed ook dienst als internaat voor het door de augustijnen aan de Hogeweg in Venlo gestichte Sint Thomascollege. In de jaren dertig van de vorige eeuw werden zowel het noviciaat als het filosoficum naar Duitsland verplaatst: het noviciaat naar Warburg en het filosoficum naar Walderberg. Bij bombardementen in de Tweede Wereldoorlog werd het gehele gebouwencomplex verwoest. De dominicanen betrokken toen de belendende, nog overeind staande gebouwen van het klooster Mariaweide, waar van 1416 tot 1798 regularissen gehuisvest waren. In 1962 verhuisden de dominicanen naar hun nieuwe klooster aan de Nieuwstraat in Venlo
Gebruikte literatuur:
Bijdrage kloosterarchivaris n.a.v. inventarisatie medio 2008; F. Hermans: “Historische stedenatlas van Nederland: Aflevering 6 Venlo” (Delft 1999), p. 97; M. Lohrum, ‘Zur Geschichte der Dominikaner-Provinz Teutonia’ op M. Lohrum, ‘Zur Geschichte der Dominikaner-Provinz Teutonia’ op Website Dominikaner-Provinz Teutonia, http://www.dominikaner.de/fileadmin/documents/themen/geschichte_der_dominikaner/Lohrum_Zur_Geschichte_der_Dominikaner-Provinz_Teutonia.pdf (16-08-2020), p. 10-11; M. Sanders, ‘De dominicanen zijn (alweer) uit Venlo vertrokken’ in Wijkkrant Venlo –Binnenstad, 4 (2005), nr. 2, p. 9-11; “Historische stedenatlas van Nederland. Venlo” onder redactie van P.A. Henderikx, P.H.D. Leupen , J.E. Visseren J.G. Wegner (Delft University Press 1992), p. 71/73; A.P.A.W. van Hoof e.a., “Een gebouw dat blijft. Van school tot woning. De Oude Rijks Venlo” (Woningstichting Venlo-Blerick 1994), p. 86; LEM Historische encyclopedie Venlo, zie ook: Website Gemeentearchief Venlo, http://archief.venlo.nl/ikzoek/archieven/Paginas/Zoeken.aspx?mistart=8&mivast=120&mizig=120&miadt=120&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=ldt&mizk_alle=klooster (15-08-2020)
Gebruikte websites:
Website Archieven.nl: Gemeentearchief Venlo, https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=120&miaet=1&micode=LEM&minr=927309&miview=inv2 (15-08-2020); Website Archieven.nl: Gemeentearchief Venlo, https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=120&miaet=1&micode=LEM&minr=926949&miview=inv2 (15-08-2020); Website GenWiki Limburg, https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Nieuwstraat_(Venlo) (15-08-2020); Website Kerkgebouwen in Limburg, https://www.kerkgebouwen-in-limburg.nl/kerken/venlo/klooster-mariaweide (15-08-2020); Website Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Cedron (15-08-2020); Website Wikipedia,https://nl.wikipedia.org/wiki/Dominicanenklooster_Mariaweide (15-08-2020)
ENK Monasticon nummer:
MON-P012-015
Geografische namen:
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS