Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Databestand kloosters in Nederland

Databestand kloosters in Nederland

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
4 zoekresultaten
gesorteerd op:
 
 
weergave:
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Ravenstein (Herpen), A. van Herpenplein 4
Orde of congregatie:
Zusters van O.L. Vrouw (Tegelen) (Z162)
Straat:
A. van Herpenplein 4
Postcode:
5373 AH
Plaatsnaam:
Ravenstein (Herpen)
Provincie:
Noord-Brabant
Stichting/eerste vermelding:
1980
Opheffing/laatste vermelding:
Na 2010
Gebruikte literatuur:
PA 2004; PA 2006; J. Smits: Vademecum, 2010;
ENK Monasticon nummer:
MON-Z162-007
Geografische namen:
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Ravenstein, Kasteelseplaats 5
Orde of congregatie:
Zusters van JMJ (Z110)
Naam van het klooster:
Huize Nazareth
Straat:
Kasteelseplaats 5
Postcode:
5371 AR
Plaatsnaam:
Ravenstein
Provincie:
Noord-Brabant
Stichting/eerste vermelding:
1922
Opheffing/laatste vermelding:
2006
Activiteiten:
Onderwijs; bejaardenzorg; kraamkliniek
Gebruikte literatuur:
PA 2002, 2004; Kloosterarchivaris juli 2008
Opmerkingen:
Onder onderwijs valt: lageronderwijs; V.G.L.O.; kleuteronderwijs; vakschool; steno en typen
ENK Monasticon nummer:
MON-Z110-036
Geografische namen:
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Deursen, Dorpenweg 25
Orde of congregatie:
Reguliere Kanunnikessen van de H. Augustinus (Windesheim) (Z104)
Naam van het klooster:
Soeterbeeck
Straat:
Dorpenweg 25
Postcode:
5371 KS
Plaatsnaam:
Deursen
Provincie:
Noord-Brabant
Historie adressering:
Rector Nuijensweg 7; Groteweg
Stichting/eerste vermelding:
1732
Opheffing/laatste vermelding:
1997
Type:
Klooster
Geschiedenis:
Eind 1731 kregen de regularissen van het in 1448 in Nederwetten gestichte en in 1462 naar Nuenen verplaatste klooster Soeterbeek de gerechtelijke aanzegging hun klooster te verlaten. Met toestemming zowel van de heer van het Land van Ravenstein, Karel Filip, keurvorst van de Palts-Neuburg, als van de prins-bisschop van Luik, George Lodewijk van Bergen, vestigden de zusters zich in 1732 in het dorp Deursen in het Land van Ravenstein waar, als vrije heerlijkheid, godsdienstvrijheid heerste. In Deursen hadden de zusters via een stroman het landgoed “den Boogaert” weten te verwerven. In 1733 begonnen ze, ter vervanging van het uit 1649 daterende pand op dit landgoed, met de bouw van een nieuw klooster met kapel, dat ze aanvankelijk Nieuw Soeterbeek maar later kortweg Soeterbeek noemden. Hier vervolgden ze in de Windesheimse geest hun besloten kloosterleven. Een uitbreiding van het klooster met nog een vleugel werd in 1744 gerealiseerd. In 1798 werd het land van Ravenstein bij de Franse Republiek ingelijfd om in 1800 door de Fransen aan de Bataafse Republiek verkocht te worden. Hiervan hebben de zusters weinige gevolgen ondervonden. Anders was dit toen Napoleon in 1810 de gebieden bezuiden de grote rivieren inlijfde en Deursen opnieuw onder Franse heerschappij kwam. Klooster Soeterbeek werd toen op grond van het door Napoleon in 1812 uitgevaardigde supprimatiedecreet opgeheven. De zusters moesten het klooster verlaten. De kloostergoederen werden aangeslagen en verpacht. Toen Napoleon in 1814 gedwongen afstand deed van de troon keerden de zusters terug. Op grond van een door koning Willem I uitgevaardigd decreet mochten ze echter geen novicen meer aannemen, waardoor hun convent tot uitsterven gedoemd was. Bij zijn troonsbestijging in 1840 herriep koning Willem II dit novicenverbod. Nog diezelfde dag werden 11 novicen, die tot dan toe als pensionairen door het leven waren gegaan, geprofest en gingen de regularissen van Soeterbeek in Deursen een hoopvolle toekomst tegemoet
Gebruikte literatuur:
Voortzetting van ME-Z104-063: Nuenen, Reguliere Kanunnikessen van Sint Augustinus, Soeterbeek; Monasticon Batavum, Deel II, p. 45; R. van Dijk, “Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de Moderne Devotie” (Hilversum 2012), zie ook: http://wp.titusbrandsmainstituut.nl/nl/wp-content/uploads/2014/12/Twaalf-kapittels-Rudolf-van-Dijk.pdf (19-07-2019), p. 199/201-204/228/229/231/232/409; R.Th.M. van Dijk, Proefschrift “De constituties der Windesheimse vrouwenkloosters vóór 1559” (Universiteit Nijmegen 1986), p. 607; L. van Liebergen, ‘Van “Suetbeeck” tot Nieuw Soeterbeeck’ in “Priorij Soeterbeeck te Deursen”onder redactie van H. Tummers (Nijmegen 2000), p. 13-20; L.C.B. M. van Liebergen, ‘ Duersen. De Zusters Augustinessen van Windesheim’ in “Waer een paradis. Kloosterleven in Brabant na de Reformatie” onder redactie van L.C.B.M. van Liebergen (Museum voor Religieuze Kunst Uden 1987), p. 37-40; Richard Gouw en Hans Kienhorst m.m.v. Ad Poirters, ‘Latere geschiedenis’ op website Collectie Soeterbeeck,https://wwwextern.ubn.ru.nl/soeterbeeck/mon/poster03.php (18-07-2019); Richard Gouw en Hans Kienhorst m.m.v. Ad Poirters, ‘Deursen 1732-1997’ op website Collectie Soeterbeeck, https://wwwextern.ubn.ru.nl/soeterbeeck/mon/poster04.php (18-07-2019); Paul Spapens, ‘Soeterbeeck’ op website Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC), https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/soeterbeeck (18-07-2019); P. Huismans: ‘Huize Nazareth in Ravenstein’ op website Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC), https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/huize-nazareth-in-ravenstein (19-07-2019)
Gebruikte websites:
Website Archieven.nl: Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=1212&miaet=1&micode=AR-Z104&minr=1067978&miview=inv2 (19-07-2019); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Soeterbeek (17-07-2019); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Deursen_(plaats) (18-07-2019)
Opmerkingen:
Voortgezet als de [communiteit in] klooster Sint Jozefoord te Nuland
ENK Monasticon nummer:
MON-Z104-002
VU Kloosterlijst nummer:
N39
Geografische namen:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Ravenstein, Sint Luciastraat 9-11
Orde of congregatie:
Jezuïeten (P013)
Straat:
Sint Luciastraat 9-11
Postcode:
5371 AS Ravenstein
Plaatsnaam:
Ravenstein
Provincie:
Noord-Brabant
Bisdom:
's-Hertogenbosch
Stichting/eerste vermelding:
1841
Opheffing/laatste vermelding:
1865
Type:
Klooster, m
Activiteiten:
Parochiebediening, noviciaat, gymnasium
Geschiedenis:
In Ravenstein, gelegen in de toen aan het katholieke Huis Paltz-Neuburg toebehorende vrije heerlijkheid “Land van Ravenstein”, hadden de jezuïeten sinds 1634 een tot de Nederrijnse provincie behorende statie. Al lang had de advocaat-fiscaal Frans van Willigen het plan om in Ravenstein een Latijnse school te stichten. Door de graaf van Paltz-Neuburg was reeds goedkeuring verleend om voor de bouw van die school, het betalen van de salarissen etc. gelden uit het door Van Willigen in het leven geroepen loterijfonds aan te wenden. Van Willigen had inmiddels voor het huisvesten van de school op de plek waar, totdat in 1735 de nieuwe Luciakerk opgeleverd werd, de oude kerk stond, twee huizen laten bouwen. Het duurde echter tot 1753, voordat de Latijnse school, het vermaarde “Gymnasium Aloysianum”, waarvan de leiding bij de jezuïeten berustte, officieel kon worden geopend. Oorzaak daarvan waren allerlei moeilijkheden, zoals de twist van de koning van Pruisen en de graaf van Paltz-Neuburg over het bezit van het hertogdom Gulick en Berg en dat van de heerlijkheid Ravenstein, de langdurige ziekte van Van Willigen en de aanspraak die de prior van de kruisheren te Uden maakten op gelden uit het loterijfonds voor het aldaar stichten van een Latijnse school. Ook deden zich moeilijkheden voor over het betalen van schoolgeld door studenten van buiten de stad, terwijl de Franciscanen te Megen, die nadelige gevolgen voor hun gymnasium vreesden, tegen de komst van de school in Ravenstein bezwaar maakten. De toename van het aantal leerling werd gestuit door het omstreeks 1760 strenger toepassen van de in 1612 door de Staten Generaal uitgevaardigd plakkaat, die de ouders in het gebied van de Republiek, die hun kinderen naar de jezuïetenschool zonden, daarvoor met zware straffen bedreigde. Toen in 1773 de jezuïetenorde opgeheven werd, bleven de ex-jezuïeten aan het gymnasium verbonden. Na hen ging de school over aan seculiere priesters. Het gymnasium van Ravenstein heeft tot 1878 bestaan
Gebruikte literatuur:
GGJN 1540-1850; GGJN 1850-2000; Monasticon Batavum, deel III, p. 95, F. van Hoeck, “Schets van de geschiedenis derJezuïeten in Nederland” (Nijmegen 1940), pz. 231- 233/276/296; H. van Velthoven, Noord-Brabant een gewest in opkomst (Tilburg 1949), p. 237; J.H.A. Elemans, Proefschrift “Woord en wereld van de boer. Een monografie over het dialect van Huisseling” (Nijmegen 1958), zie ook: https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/107604/mmubn000001_046035931.pdf (09-02-2019), p. 30; P.C. Molhuysen en P.J. Blok (red.), “Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4” (Leiden 1918), zie ook: https://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu04_01/molh003nieu04_01_2084.php (08-02-2019)
Gebruikte websites:
Website Archieven.nl (Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=235&miaet=1&micode=7393&minr=1571134&miview=inv2&milang=nl (28-01-2019); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Ravenstein_(stad) (08-02-2019)
ENK Monasticon nummer:
MON-P013-037
VU Kloosterlijst nummer:
RN01
Geografische namen:
Organisatietrefwoorden: