Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Databestand kloosters in Nederland

Databestand kloosters in Nederland

>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

 • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
 • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
 • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
52 zoekresultaten
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Zeelst, Blaarthemseweg 21
Orde of congregatie:
Zusters van Liefde (Schijndel) (Z152)
Naam van het klooster:
Klooster van de Zoete Moeder
Patroonheilige:
Maria
Straat:
Blaarthemseweg 21
Postcode:
5502 JR
Plaatsnaam:
Zeelst
Provincie:
Noord-Brabant
Stichting/eerste vermelding:
1894
Opheffing/laatste vermelding:
1968
Activiteiten:
Onderwijs; gasthuis
Geschiedenis:
Toen pastoor Mommersteeg op een zekere dag op bezoek bij zijn vrienden de heer De Wit en zijn twee zussen was, kwam het gesprek op een liefdehuis in Zeelst. De familie De Wit zou een groot degelijk huis afstaan aan de kerk, mits het tot een liefdehuis zou worden omgebouwd. De pastoor zou dan uit eigen middelen een gasthuis laten bouwen. De pastoor wist van de zusters van Schijndel, maar het hoofdbestuur had al zusters beloofd aan Rijssen en Oijen, dus Zeelst moest geduld hebben. Ondertussen werd met het bouwen van het huis begonnen. Een jaar later werden op 1 juni 1894 de zusters feestelijk ontvangen. Eind 1894 begon men met de taalschool en de bewaarschool. In 1904 moesten er lokalen bij worden gebouwd. Door de uitbreiding van het gasthuis en de lage kostgelden, werd de behoefte aan een eigen boerderij steeds groter. Er werd een boerderij ontworpen, gebouwd en voltooid en de eerste koe werd door een weldoener geschonken. Ook werd nog een Lourdesgrot gebouwd in de tuin van het klooster. In 1922 werd de dag herdacht waarop het 25 jaar geleden was dat zuster Anselma Raaymakers tot hoofd van de meisjesschool werd aangesteld. Enkele maanden later overleed zuster Anselma. In 1967 ging het gasthuis over naar de bejaardenstichting 'Huize Sele'. In 1968 verhuisden de negen zusters naar de Frederik Hendrikstraat 8 te Veldhoven
Gebruikte literatuur:
PA 1970; Kloosterarchivaris juli 2008
Opmerkingen:
Onder onderwijs valt: lager onderwijs; kleuterschool; naaischool
ENK Monasticon nummer:
MON-Z152-045
Geografische namen:
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Woensel (Eindhoven), Kloosterdreef 25
Orde of congregatie:
Zusters van Liefde (Schijndel) (Z152)
Naam van het klooster:
H. Hart-stichting; H. Hart-klooster
Patroonheilige:
H. Hart
Straat:
Kloosterdreef 25
Postcode:
5623 DB
Plaatsnaam:
Woensel (Eindhoven)
Provincie:
Noord-Brabant
Stichting/eerste vermelding:
1880
Opheffing/laatste vermelding:
1980
Activiteiten:
Onderwijs; pension; bejaardenzorg
Geschiedenis:
Deken Van Liempd zag het dorp Woensel steeds groter worden en hij overwoog om er een kerk te bouwen en misschien een liefdegesticht. De parochianen waren het niet eens met de pastoor. Wat moesten ze met een kerk terwijl er nog maar een paar huizen stonden? Maar de deken beschikte over een vooruitziende blik. Ofschoon de financiering moeilijk was, werd er in het dorp een kerk gebouwd en daarnaast een liefdegesticht. Het gebrek aan geld had tot gevolg dat de constructie van de beide gebouwen niet al te best was. Na enige jaren, maakte de kerktoren bij een stevige wind een buiteling en kwam in het veld terecht. Ondanks deze tegenslagen kon deken Van Liempd op 18 oktober 1880 met acht Schijndelse zusters het nieuwe liefdegesticht beginnen. Naarmate de parochie groter werd, groeide ook het Woenselse liefdehuis. Op 25 oktober 1880 werden de scholen geopend. De toeloop was groot. Op 6 en 15 december van dat jaar kwamen de eerste twee mannelijke bewoners van het gasthuis. Op 6 januari 1881 volgden vier vrouwen. In 1888 was het aantal bejaarden gegroeid tot dertig. Op 15 juli 1881 (feestdag van de H. Henricus, patroondag van deken Van Liempd) werd de huiskapel ingezegend. De scholen werden al snel te klein en in 1885 werden nieuwe lokalen bijgebouwd, net als tien jaar later. In 1959 werd een groot modern gebouw gebouwd voor de kleuteropleiding die in 1915 was begonnen. De bestuursoverdracht van deze opleiding was in 1979. Doordat het aantal gestichtbewoonsters toenam, bouwde men in 1901 een ruimere kapel. Omdat het aantal bleef toenemen werd in 1924 begonnen met de bouw van een ruime en solide klooster dat in de herst van 1925 werd betrokken. Toen een nieuwe parochie in het gehucht Vlokhoven werd opgericht, kreeg pastoor Habraken de toezegging dat de meisjesschool in Vlokhoven door de zusters uit Woensel bediend zou worden. Ook andere parochies werden later door de zusters bediend. Van 10 juli 1980 tot 28 maart 2002 woonden de zusters op Mgr. Swinkelsstraat 3 te Woensel
Gebruikte literatuur:
PA 1970; Kloosterarchivaris juli 2008
Opmerkingen:
Onder onderwijs valt: lager onderwijs; kleuterschool; Fröbelschool; naaischool; opleiding voor kleuteronderwijzeres (vanaf 1915)
ENK Monasticon nummer:
MON-Z152-044
Geografische namen:
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Witmarsum, Aylvaweg 29
Orde of congregatie:
Zusters van Liefde (Schijndel) (Z152)
Naam van het klooster:
Aylva State
Straat:
Aylvaweg 29
Postcode:
8748 CH
Plaatsnaam:
Witmarsum
Provincie:
Friesland
Stichting/eerste vermelding:
1964
Opheffing/laatste vermelding:
1982
Activiteiten:
Bejaardenzorg; gezinszorg
Geschiedenis:
Op verzoek van de pater Augustijnen kwamen de zusters van Schijndel naar Witmarsum om te gaan werken in de bejaardenzorg. De zorg gold alle bewoners van de streek. Later gingen ook enkele zusters in de gezinszorg werken. Op 14 juni 1982 vond de overdracht van de bejaardenzorg plaats aan Stichting Verzorgingstehuis Aylva State te Witmarsum. De zusters verhuisden naar Aylvaweg 44, maar bleven werkzaam in de bejaardenzorg. Op 3 januari 1998 keerden twee van de drie laatste zusters naar Brabant terug. Eén zuster bleef in Pingjum wonen op de Grote Buren 38
Gebruikte literatuur:
PA 1970; Kloosterarchivaris juli 2008
ENK Monasticon nummer:
MON-Z152-043
Geografische namen:
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Twello, Molenstraat 67
Orde of congregatie:
Zusters van Liefde (Schijndel) (Z152)
Naam van het klooster:
St. Antoniusgesticht; St. Antoniusklooster
Patroonheilige:
St. Antonius
Straat:
Molenstraat 67
Postcode:
7391 AD
Plaatsnaam:
Twello
Provincie:
Gelderland
Stichting/eerste vermelding:
1898
Opheffing/laatste vermelding:
1974
Activiteiten:
Onderwijs; bejaardenzorg; wijkverpleging
Geschiedenis:
In Twello stond kasteel 'Duistervoorde' dat in de 17e en 18e eeuw als schuilkerk gediend heeft. In 1878 kocht het parochieel kerkbestuur (pastoor F.A. Rekvelt) het kasteel, mogelijk met het oog om er de pastorie te vestigen voor de nieuwe kerk die in de nabijheid werd gebouwd. In 1880 vestigden de zusters Visitandinen die Duitsland hadden moeten verlaten vanwege de Kulturkampf, zich in het kasteel. In 1885 vertrokken vertrokken zij naar Tilburg,waar ze door erfenis het ouderlijk huis ontvingen van de vader van een van de zusters, Doortje Mathijsen. Toen pastoor Rekvelt weer over het kasteel kon beschikken, vroeg hij de overste van het klooster van de Zusters van Liefde te Rijssen om enkele zusters. Zijn verzoek moest echter aan het hoofdbestuur in Schijndel worden gericht en pastoor Rekvelt stuurde zijn vriend pater Beekman, kruisheer te Uden, naar Schijndel om zusters voor Twello te vragen. Het verzoek werd ingewilligd en op 28 april 1898 kon pastoor Rekvelt vijf zusters uit Schijndel in het kasteel verwelkomen. Omdat er nog geen schoollokalen waren, werden voorlopig enkele kamers van het kasteel gebruikt voor de bewaar- en naaischool. In 1900 liet de pastoor vijf grote schoollokalen bouwen; drie voor de taalscholen en één voor de bewaar- en naaischool. In 1925 werd begonnen met de wijkverpleging. Het bouwen van een gasthuis ging niet door vanwege het overlijden van deken-pastoor Rekvelt. Op 12 december 1974 verlieten de zusters Twello
Gebruikte literatuur:
PA 1970; Kloosterarchivaris juli 2008
Opmerkingen:
Onder onderwijs valt: lager onderwijs; bewaarschool; naaischool
ENK Monasticon nummer:
MON-Z152-042
Geografische namen:
Organisatietrefwoorden:
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende