Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

Filter: Schilderijenx
beacon
143 voorwerpen
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-We0041 Icoon, Maria met Kind
Toelichting:
Icoon met Maria met Kind. De schildering is bedekt met een verguld zilveren afdekplaat, waardoor alleen de gezichten te zien zijn. De icoon is ingelijst in een kastje met glazendeurtje, afsluitbaar aan de linkerzijde met een sleuteltje
Datering:
1875-1925
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Hout, verf, verguld zilver, glas
Lengte in cm:
39,5
Breedte in cm:
35,5
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-We0040 Icoon, Joris doodt de draak
Datering:
1950-1975 (?)
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Hout, verf, zilver
Lengte in cm:
23
Breedte in cm:
18
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-We0034 Icoon Hemelvaart van de profeet Elia
Toelichting:
2 Koningen 2:11
Datering:
1600-1700
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Hout, verf, zilver, verguld zilver
Breedte in cm:
26,7
Hoogte in cm:
31,3
Documentatie:
Echtheidscertificaten en documentatie van de door Jan Leers geschonken iconen (4) in documentatiemap
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0547 Portret H. Scholtens osc
Datering:
1965-1975
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Lengte in cm:
72
Breedte in cm:
62
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0106 Portret Antonius van Mill osc, prior te Uden
Toelichting:
Antonius G. van Mill, prior te Uden (1902-1922). Verlengd kniestuk. In ordegewaad, driekwart naar links, gezeten in een beklede armstoel aan een tafel, waarop de rechterarm rust. De linkerhand ligt op de zware eindbol van de armlegger. De blik gericht op de beschouwer. Op de tafel een rood, met motieven versierd kleed waarop het beeldje van Onze Lieve Vrouw ter Linde. Onder de sokkel ervan een afhangende kanten strook. Rechtsachter een boekenkast met folianten. Zwart gelakte lijst met goudkleurige binnenrand
Datering:
1914
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
A.A. van Domburg te Schijndel
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Lengte in cm:
120,8
Breedte in cm:
101,5
Opmerkingen:
Antonius Gerardus van Mil (Uden 1866-Diest (B) 1931), in 1884 ingetreden in de orde van de Kruisheren, in 1889 priester gewijd. Als leraar te Uden werkzaam van 1888 tot 1895. Van 1902 tot 1922 prior te Uden en directeur van het College. Onder zijn prioraat werden de huidige kapel en het klooster gebouwd (1904-1905). Hij maakte ook een begin met de bouw van het nieuwe 'College van het H. Kruis', waarvan het achterste gedeelte in 1922 gereed kwam, terwijl de voorbouw in 1925 werd voltooid. De wens dat prior A.G. van Mil een portret van zichzelf zou laten vervaardigen werd uitgesproken door magister-generaal H. Hollmann tijdens het feestdiner bij gelegenheid van het zilveren priesterfeest van de prior op 15 juni 1914. Op 30 oktober was het door A. van Domburg geschilderde portret met uitzondering van de kop gereed. Van Mil moest hiervoor nog eens poseren. Na circa drie weken was het schilderij geheel klaar en Van Domburg hing het persoonlijk op in 'de studentenkamer'. Cornelis Antonius Adrianus ('Antoon') van Domburg (Schijndel, 1882 - 's-Hertogenbosch 1954). Leerling van Fr.F. Slager en van de Koninklijke School in de Den Bosch. Hij staat bekend om zijn goed gelijkende portretten. Gaf o.m. les aan Th. van Oorschot
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr.106; Scheerder 1967, passim, p. 84 (afb. portret), p. 87 (over het portret), p. 120 (afb. portret: detail); Uden 1986, p. 24-33, afb. 26 (foto); Cat. tent. Uden 1986, p. 106, cat. nr. 22, afb. 33 (portret); Elsen 1988, p. 10 (afb.), p. 19; Scheen 1969, p. 270 (C.A.A. van Domburg)
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0105 Portret magister-generaal Henricus Hollmann
Toelichting:
Henricus Hollmann was magister-generaal van 1899-1927. Zijn bisschoppelijke waardigheid is af te lezen aan de blauwe schoudermantel over zijn habijt en het borstkruis, aan de mijter op de tafel, de kromstaf daar achter en aan zijn wapenschild op de binnenkant van de kastdeur. Op dit gedeelde wapenschild staat een kruisherenkruis op een bruin veld, en een geopende burcht op een rood veld; het schild is gedekt met mijter en staf, waarboven een hoed met tweemaal zes kwasten. Aan de onderzijde een tekstbanderol met het devies In Cruce Robur, 'In het Kruis is kracht'. Rechtsboven is een gedeelte van een geografische kaart zichtbaar met het middendeel van de Verenigde Staten.Deze verwijst naar een belangrijk punt in de ordegeschiedenis. Na een niet geslaagde poging van de Kruisheren zich in de jaren vijftig en zestig van de negentiende eeuw te vestigen in de Verenigde Staten, lukte dit wel in 1910 onder Hollmanns leiding
Datering:
1913
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Frits Grips
Plaats vervaardiging:
Vught
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Lengte in cm:
128 x 93 [dagmaat]; 144 x 109 [lijst]
Opmerkingen:
Henricus M.F. Hollmann (Alkmaar 1853-St. Agatha 1927), in 1871 geprofest te St. Agatha, priester gewijd in 1875. Van 1881 tot 1918 was hij prior te St.Agatha. Directeur van het College te Uden van 1898 tot 1902. Vanaf 1899 tot aan zijn dood in 1927 was hij magister-generaal van de orde.
In zijn tijd (1910) hebben de Kruisheren opnieuw -en nu met succes- zich in de Verenigde Staten gevestigd. Zij gingen naar de staat Minnesota (middenboven in de kaart).
Fr. Grips, zie inv. nr. Ud/0104.
In het klooster St. Agatha bevindt zich een eveneens door Fr. Grips geschilderd portret van Hollmann uit 1900, waar hij staande wordt afgebeeld. Voorts is daar een gouache (of ingekleurde foto) van deze magister-generaal, nu als borststuk en waarschijnlijk op ongeveer dezelfde leeftijd - 60 jaa r- als het portret in Uden
Documentatie:
Literatuur: M. Beilmann-Schöner, M.M. van Zanten e.a., "In Cruce Salus. 800 Jahre Klosterleben. Das Kulturerbe der Kreuzherren in Westeuropa", tentoonstellingscatalogus (D/NL), Bentlage 2010, p. 336; "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 105
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0104 Portret magister-generaal Martinus Manders
Toelichting:
Martinus Manders, magister-generaal (1889-1899). Borststuk in stenen of houten ovaal medaillon, driekwart naar rechts. In ordegewaad met mozetta en borstkruis; op het hoofd een bonnet. Medaillon geplaatst binnen een architecturale omlijsting, rustend op het blad van een wandtafel of schouw. Hierop een schaal met glazen inktpot waarin en pen, twee gesloten boeken (op de rug van het onderste "BRöDER") en een staand crucifix met zwart houten kruis op bol, waaronder een cilindrische voet. Onder de schaal en de boeken twee vellen papier. Aan de bovenzijde een draperie, die rechts door een koord wordt opgenomen. Linksonder gesigneerd en gedateerd "F. GRIPS / 1899"
Datering:
1899
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
F. Grips
Plaats vervaardiging:
Vught
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Lengte in cm:
Dagmaat 113 x 85, lijst 129 x 102
Opmerkingen:
Martinus Manders (Uden 1819-1899), in 1844 ingetreden in de orde van de Kruisheren en twee jaar later priester gewijd. Van 1846 tot 1879 leraar aan de Latijnse School. Vanaf 1886 leraar aan het toen gestichte College. Prior te Uden en als zodanig ook directeur van het College (1889 - januari 1898) en magister-generaal van de Orde vanaf 1889 tot aan zijn dood op 29 februari 1899.
Frédéric Antoine Marie ('Frits') Grips (Schaerbeek (B) 1869 - Vught 1961), zoon van de schilder Ch.J. Grips en vader van Ch.J.E.M., L.H.E.M. en P.H.A.M. Grips. Woonde en werkte tot 1881 in Schaerbeek, daarna te Vught. Schilderde en tekende aanvankelijk interieurs en stillevens, later meer landschappen en portretten. Was ruim vijfentwintig jaar als docent verbonden aan de Vughtse Tekenschool.
In het klooster St. Agatha bevindt zich ook een geschilderd portret van M. Manders, weergegeven ten halve, zittend in een stoel. Het schilderij is niet gesigneerd, noch gedateerd. Opvallend is dat het portret te Uden, dat in het jaar van zijn overlijden is geschilderd, hem jeugdiger voorstelt dan het portret te St. Agatha dat eerder tot stand moet zijn gekomen
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 104
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0103 Portret magister-generaal Wilhelmus F.A. Smits
Toelichting:
Wilhelmus F.A. Smits, magister-generaal (1881-1889). In ordegewaad met mozetta en borstkruis, nagenoeg ten voeten uit gezeten in een neo-rococo stoel, driekwart naar links. In de linkerhand houdt hij een uiteinde van de sjerp, met de rechterhand houdt hij een doosje met zilveren montuur vast dat ligt op een boek op een tafel. Hij draagt een bril en zijn blik is gericht op de beschouwer. Op de tafel met groen kleed, onder het boek met het doosje, ligt een document met lakzegel en enige staande en liggende boeken. Op deze laatste een mijter met het Kruisherenkruis. Daarachter een rijk gedecoreerde staf met in de krul een beeldje, voorzien van staf en mijter. Rechtsboven een donkere draperie. Aan de bovenzijde, even voorbij het midden het wapen van de geportretteerde: gedeeld, A duif, staande als heraldische adelaar, met Kruisherenkruis in de snavel, B keper, boven vergezeld van twee afgewende klophamers, onder van een aambeeld. Wapen gedekt met mijter en staf, waarboven een hoed met tweemaal zes kwasten. Aan de onderzijde een tekstbanderol met het devies "SIMPLEX EXALTABIS". Op de achtergrond classicistische architectuur. Zwart gelakte lijst met dubbele, goudkleurige rand
Datering:
1886 (1885?)
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Rechtsonder gesigneerd en gedateerd "C.J. GRIPS f. 1886". (1885 ?)
Plaats vervaardiging:
Vught
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Lengte in cm:
dagmaat 130 x 99, lijst 154 x 123
Opmerkingen:
Wilhelmus Franciscus Aloysius Smits (Ravenstein 1824-Uden 1889) werd in 1848 priester gewijd, waarna hij kapelaan was te Boekel (1849) en te Uden (1853). Een jaar later trad hij in in de orde van de Kruisheren. Van 1869 tot 1889 was hij prior te Uden en vanaf 1881 magister-generaal. Stichter van het College (1886), hetgeen mogelijk was gemaakt door J.J. Pulsers, schenker van grond en geld (zie ook inv. nr. Ud/0122). Als prior te Uden was hij vanaf het begin tot aan zijn dood in 1889 automatisch directeur, zoals tot 1946 in het algemeen gebruikelijk is geweest.
De klophamers en het aambeeld zinspelen op zijn familienaam.
In de hieronder genoemde catalogus van 1986 staat als jaartal van vervaardiging 1885. Volgens de waarneming tijdens deze inventarisatie is het waarschijnlijk 1886 gedateerd. In dit jaar werd het nieuwe College gesticht, hetgeen een aanleiding zou kunnen zijn geweest het schilderij te laten vervaardigen.
C.J. Grips, zie onder inv.nr.102.
De staf is ook zichtbaar op het schilderij met het portret van W. van den Wijmelenberg (zie inv. nr. Ud/0102)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 103
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0102 Portret magister-generaal Henricus van den Wijmelenberg
Toelichting:
Henricus van den Wijmelenberg, magister-generaal (1853-1881). Kniestuk. In ordegewaad met mozetta en borstkruis, zittend in een stoel met gecanneleerde poten en gesneden rozetten. In de linkerhand een bonnet, aan de ringvinger van de rechterhand een ring met stenen, op het hoofd een kalot. Blik gericht op de beschouwer. Achter hem een tafel met rood kleed, waarop een gezegelde akte (oorkonde?). Hierop twee boekdelen. Op de rug van het bovenste staat de titel "ANNALES / ORDINIS / TOM [..]". Een derde boek, getiteld "REGULA / ET / CONSTITUTIONES" ligt geopend op deze beide, ervoor een (zegel?)doosje. Linksboven een draperie waarachter zichtbaar een geornamenteerde staf met in de krul een beeldje, voorzien van staf en mijter. Rechts ervan, tegen de achterwand het wapenschild van de geportretteerde: opkomende zon boven horizon met ordekruis erboven. Gedekt met hoed met tweemaal zes kwasten, mijter en staf. Eronder een tekstbanderol met het devies "IGNEUS HINC VIGOR". Op de achtergrond classicistische architectuur.
Zwart gelakte lijst met hol gewelfde binnen- en geprofileerde buitenrand, goudkleurig binnenlijstje
Datering:
ca.1870
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
C.J. Grips
Plaats vervaardiging:
Vught
Materiaal/techniek:
olieverf op doek
Lengte in cm:
dagmaat 129 x 98 cm, lijst 144,3 x 113
Opmerkingen:
Charles Jozef Grips (Grave 1825-Vught 1920) werkte in Grave en Oss, van 1874 tot 1879 te Brussel, tot 1881 te Schaerbeek (B) en daarna te Vught. Leerling van de Akademie voor Beeldende Kunst te Antwerpen en van J.H. Grootvelt. Schilderde, tekende en lithografeerde genre- en figuurstukken, vooral keukeninterieurs. Hij vervaardigde ook een aantal portretten. Vader en leermeester van F.A.M. Grips en E.M. Grips.In het klooster St. Agatha bevindt zich een nagenoeg identiek, uit 1855 daterend portret, eveneens vervaardigd door C.J. Grips. Van de Wijmelenberg wordt er voorgesteld op 55-jarige leeftijd. Van den Wijmelenberg heeft C.R. Hermans gevraagd de geschiedenis van de herleefde orde te reconstrueren, hetgeen resulteerde in een boekwerk van drie delen, uitgegeven in 1858. Op het hier beschreven portret zijn, evenals op dat te St. Agatha, twee delen afgebeeld. Dat er op het laatst genoemde portret slechts twee delen staan is begrijpelijk aangezien het schilderij werd vervaardigd vóór het werk van Hermans verscheen. Dat op het hier beschreven portret eveneens slechts twee delen voorkomen is ook te verklaren aangezien het een nagenoeg exacte kopie is van het andere
Documentatie:
Literatuur:"Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 102
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0100 Portret Jacobus van Winden osc, prior te Uden
Toelichting:
Jacobus van Winden, praeses te Uden (1840). In ordegewaad, ten halve en driekwart naar rechts weergegeven, zittend aan een tafel, waarop zijn rechterarm rust. In de hand een (gebeden)boek, de wijsvinger tussen de pagina's. De linkerarm op de armleuning van de stoel, de hand op een naar hem toegewende (wind)hondenkop. Blik gericht op de beschouwer. Op de tafel een ronde (zegel?)doos. Zwart gelakte lijst met holle welving en goudkleurige binnenrand met parelrandje. Op de onderrand een koperen plaatje met de naam en de functie ("PRAES. 1840-1840")
Datering:
1840 (of kort daarna)
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Lengte in cm:
97
Breedte in cm:
83,5
Opmerkingen:
Jacobus van Winden (Delft 1777 (1778 ?) - Uden 1845) werd in 1802 aangenomen door de kruisheren in Uden en een jaar later geprofest en priester gewijd. In 1812 tijdens de Franse overheersing uit het klooster verdreven en in 1814 teruggekeerd. Vanaf 14 november tot 8 december 1840 was hij de enige overgebleven Kruisheer te Uden. In de periode van 14 november tot 15 december vervulde hij de functie van praeses ad interim van het klooster. Hij nam in het geheim Henricus van den Wijmelenberg (zie inv.nrs. 101 en 102) aan als novice, door wiens activiteiten de orde voor uitsterven zou worden behoed. Hij overleed te Uden in 1845. De (wind)hond, op de kop waarvan zijn hand rust, verwijst vermoedelijk naar zijn naam. In de hieronder vermelde catalogi van 1986 en 1987 wordt zonder opgaaf van reden 1840 als jaar van vervaardiging van het schilderij vermeld. Het doek is noch gesigneerd, noch gedateerd. Het zou dus ook nog na 1840 tot stand kunnen zijn gekomen
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 100; Hermans 1858, III, p. 627; Schutjes 1876, p .764; Cat. tent. Uden 1986, p. 106, cat. nr. 19, afb. 30; Cat. tent. Uden 1987, p. 159, cat. nr. 114, afb. 250; Elsen 1988, p.14
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0099 Portret Antonius van den Berg (?)
Toelichting:
Antonius van den Berg (?) wereldheer, leraar en rector van de Latijnse School (1834-1883). Ten halve weergegeven, driekwart naar links, gezeten aan een tafel en schrijvend met een ganzenpen. De blik gericht op de beschouwer. De linkerarm rust op de armlegger van de stoel. In de linkerhand een bril. Rechts van hem, vaag zichtbaar, een wereldbol. Zwart gelakte, hol gewelfde rand met goudkleurige binnenrand
Datering:
ca. 1840
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Lengte in cm:
102,5
Breedte in cm:
90,8
Opmerkingen:
De geportretteerde is waarschijnlijk Antonius van den Berg (Schayk 1810-Boekel 1899). Hij werd in 1833 te Keulen tot priester gewijd en als seculier geestelijke door rector H. van Rooy (zie VW-P017-Ud0098) tot zijn assistent benoemd. In 1834 volgde hij deze op als preceptor en vanaf 1841 tot 1883 was hij rector van de Latijnse School. Door pater Th. van den Elsen o.s.c. is in eerste instantie de mogelijkheid geopperd dat het portret de seculiere priester Petrus van den Brand voorstelt, die van 1827 tot 1834 conrector was van de Latijnse School en vanaf dit jaar tot het jaar van zijn intreden bij de Carmelieten, in 1841, rector
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 99; Uden 1986, p.18-19, afb. 12 (bidprentje, afb. 13 (portret op latere leeftijd), p.21
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0098 Portret Henricus van Rooy osc, prior te Uden
Toelichting:
Henricus van Rooy, prior te Uden (1815-1838). Kniestuk. In ordegewaad, zittend in een stoel, de rechterhand op een groot, geopend boek, de linkerarm op de armleuning. Blik gericht op de beschouwer. Naast de rechterarm een bonnet. Zwart gelakte, holle lijst met goudkleurige binnenrand. Op de onderrand een koperen plaatje met de naam en de (niet juiste) regeerperiode
Datering:
1834
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Onbekend
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Lengte in cm:
125
Breedte in cm:
104,5
Opmerkingen:
Henricus Van Rooy (Uden 1757-1838) werd op 5 december 1775 aangenomen in Uden en was van 1778 tot 1 januari 1834 leraar en rector van de in 1743 opgerichte Latijnse School. Vanaf 1815 tot aan zijn dood op 15 december 1838 was hij ook prior te Uden. Hij probeerde in 1824, overigens tevergeefs, van de landsoverheid verlof te krijgen om nieuwe leden voor de orde te mogen aannemen. (In Uden 1986 staat foutief 1748 als zijn geboortejaar vermeld en 1816 als het jaar van de keuze tot praeses van het convent)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 98; Hermans 1858, I (2), p. 209, nr. 9, III, p. 62; Schutjes 1876, p. 763-764; Voorloopige lijst 1931, p. 336 (drie portretten van prioren: XIX; een van deze is waarschijnlijk hiermee te identificeren); Uden 1986, p. 14-16, afb. 8; Cat.tent. Uden, 1986, p.106, cat.nr. 18, afb. 29
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0097 Portret Adrianus Smits osc, prior te Uden
Toelichting:
Adrianus Smits, prior te Uden (1783-1815). Kniestuk. In ordegewaad, driekwart naar links, zittend aan een tafel met beschilderd blad, waarop de linkerarm rust. De blik vaag op de beschouwer gericht. In de linkerhand een (gebeden)boek, de wijsvinger tussen de pagina's. De rechterhand rust op de knie. Op de achtergrond classicistische architectuur met een deels zichtbare, gecanneleerde zuil. Zwart gelakte lijst met goudkleurige binnenrand. Op de onderrand een koperen plaatje met de naam en de regeerperiode
Datering:
ca. 1800
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Onbekend
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Lengte in cm:
124,5
Breedte in cm:
98,9
Opmerkingen:
Adrianus Smits, geboren te Besoyen waarschijnlijk in 1740, werd in 1765 aangenomen in Uden en was er van 1783 tot aan zijn dood op 7 december 1815 prior (In Uden 1986, p. 15, foutief 15 december als sterfdatum vermeld). Onder zijn prioraat werd het land van Ravenstein in 1794 be¬zet door de Fransen en in 1800 afgestaan aan de Bataafse Republiek. In 1812 werd het klooster opgeheven en moesten de Kruisheren er verdwijnen
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 97; Hermans 1858, I (2), p. 162 p.209, nr. 8 (vermelding portret); Schutjes 1876, p. 763; Uden 1986, p. 10
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0096 Portret magister-generaal Jacobus Dubois
Toelichting:
Jacobus G.J. Dubois, magister-generaal (1778-1796). Nagenoeg ten voeten uit, in ordegewaad met rochet en kalot, gezeten in een met rood fluweel beklede, en met acanthusblad en rozetten versierde Lodewijk XV-stoel, driekwart naar links, de beschouwer aanziend. Hij schrijft met een ganzenveer op een blad dat ligt op een tafellezenaar ("de huy / Re¬verendo ab dignissima (?) / domino directori monasterii (?) / expa[...}"), de linkerarm rust op de armlegger van de stoel. Links van de lezenaar een inktstel. Op een van de tafelrand afhangend papier de tekst "electus 17 â februarii / 1778 / ætatis: 47 / professus Leodii 2 â julii / 1752 et prior in Colen / per 15 annos". Aan de bovenzijde een zware, rode draperie; links een doorkijk naar een classicistisch interieur met een zuil op zwaar basement en op de achtergrond ervan rondboogramen met doorkijk naar een tuin. Boven de rondboog van de doorgang het ovale wapenschild van de geportretteerde: drie bomen op een grondje. Schild gedekt met mijter en staf, waarboven een hoed met twee-maal zes kwasten. Aan de onderzijde in trapezoïdevormig cartouche (een deel van) zijn devies "CANDI / DE".
Zwart gelakte lijst met goudkleurige binnen- en buitenrand. In de hoeken gesneden bladranken, in het midden waaiervormige bladvoluten met blanco medaillon. Op de onderrand een metalen plaatje met de naam en de regeerperiode
Datering:
ca. 1780 (of kopie naar Aubée en van later datum ?)
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Gesigneerd op papier middenlinks op tafel (gedeeltelijk achter de lijst) "[...]m.aubée / fecit"
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 96; Hermans 1858, I (2), p. 158-168, p. 202, p. 208 (vermelding portret te Uden); Schutjes 1873, p. 426; Voorloopige lijst 1931, p. 336 (drie priorenportretten uit XVIII; een van deze is mogelijk hiermee te identificeren); Emile Fontaine O.S.Cr., 'Mgr. Jacques Dubois' in Clairlieu 4-5 (1946-1947) p. 1-221; L. Heere o.s.c., 'Hoogwaardig Heer Jacques Dubois', in: Clairlieu 7 (1949) p. 3-13; Clairlieu 17 (1959) p. 83; Clairlieu 18 (1960) p. 66-70, p. 58 (afb. portret te Luik)
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0095 Portret magister-generaal Lambertus Engelbertus de Fisen
Toelichting:
Lambertus Engelbertus de Fisen, magister-generaal (1741-1778). Getoogd schilderij. Nagenoeg ten voeten uit, in ordegewaad met rochet, rijk geornamenteerd borstkruis en pruik, gezeten,
driekwart naar links, in een stoel met gebogen kap en bekleed met rood fluweel met ingeschoren bloemmotieven en afgezet met goudgalon. De blik gericht op de beschouwer. De rechterhand rust op een staand boek op de tafel rechts van hem, de linkerhand op de van rijk snijwerk voorziene armlegger. Op de tafel voorts een wit gekleurde doek met geelrode franje en een met edelstenen versierde mijter. Daarachter een kromstaf. Aan de achterzijde, links van een zuil met zwaar basement, in ovaal rocailleschild het wapen van de geportretteerde: donker kruis, vergezeld rechtsboven van een eikentakje met twee bladeren en een eikel, op wit veld. Schild gedekt met slechts mijter en staf. Aan de onderzijde een tekstbanderol met het devies "IN CRUCE FORTIS". Aan de bovenzijde een zware, bruinrose, naar rechts opgehoude draperie. Zwart gelakte lijst met goudkleurige binnenrand. Op de onderrand een koperen plaatje met de naam en de regeerperiode
Datering:
ca. 1760
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Onbekend
Plaats vervaardiging:
Zuidelijke Nederlanden
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Lengte in cm:
152,5
Breedte in cm:
152,5
Opmerkingen:
Lambertus Engelbertus de Fisen (Luik 1697-Hoei 1778) werd geprofest te Hoei, maakte studies in Leuven en was vanaf 1728 lector te Hoei. In 1741 werd hij gekozen tot magister-generaal, de eenendertigste in opvolging sinds de reformatie van de orde. Onder zijn bewind werden in 1765 vernieuwde statuten uitgevaardigd. Na een generalaat van 37 jaren overleed hij als 81-jarige op 4 januari 1778. In het klooster en de kerk van Hoei hingen destijds negentien schilderijen van de Luikse schilder Engelbert Fisen, vader van de generaal. Een veel gelijkend portret van L. de Fisen bevindt zich in de collectie van M. le Baron Van Zuylen in het kasteel Ahin te Ben-Ahin (prov. Luik). Ook hier is hij afgebeeld in ordegewaad met rochet en fraai geornamenteerd borstkruis, geze¬ten in een rijk gesneden stoel aan een tafel. Hier echter driekwart naar rechts. In de linkerhand een blad papier. In het klooster St. Agatha bevindt zich nog een portret van L. de Fisen, hier afgebeeld ten halve, de rechterhand op een boek, de linkerhand niet zichtbaar. Dit schilderij is van een mindere kwaliteit dan de hierboven vermelde exemplaren. Het Kruisherenklooster te Diest is eveneens in het bezit van een op doek geschilderd portret van deze magister-generaal
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 95; Hermans 1858, I (2), p. 132 e.v. (De Fisen), p. 208 (vermelding portret); Clair-Lieu 8 (1950) afb. portret te Ahin t.o. pag. 8; Clairlieu 17 (1959) p. 83; Clairlieu 18 (1960) p. 63-66 (De Fisen), p.57 (afbeelding portret te St. Agatha), p. 60 (wapen)
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0094 Portret Waltherus Peyenenburg osc, prior te Uden
Toelichting:
Waltherus Peyenenburg, prior te Uden (1747-1773). In ordegewaad met pruik, ten driekwart lijve, een weinig naar rechts gewend en staande aan een tafel. De blik gericht op de beschouwer. Hij wijst met de rechterhand naar de door een raam zichtbare, voormalige Mariakapel en de daaraan gebouwde Latijnse School. De linkerhand rust op een boek dat ligt op een tafeltje met voluutpoot en marmeren blad; hierop ook een bonnet. Aan de bovenzijde een links opgehouden, blauwe draperie. Zwart gelakte lijst met goudkleurige binnenrand. Op de onderrand een koperen plaatje met de naam en de regeerperiode
Datering:
ca. 1760
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Lengte in cm:
123
Breedte in cm:
96
Opmerkingen:
Waltherus Peynenburg of P(e)ynenborgh (1702-1773), geboren 17 september 1702 te Dinther en opgeleid aan de Latijnse School te Gemert. In de jaren 1721 en 1723 kreeg hij er, ondanks het feit dat hij geen Gemertenaar van afkomst was, een studiebeurs. Hij studeerde voorts in Leuven en promoveerde er in 1725 tot licentiaat in de Artes (overigens niet als 'primus van Leuven' of als 'primus academicus', zoals in het verleden vaak is gesuggereerd). Waarschijnlijk is hij kort daarna ingetreden in Uden. In 1743 heeft hij hier de Latijnse School opgericht, welke tot 1879 zou blijven bestaan. Hij werd in 1747 de zevenentwintigste prior van het Udens convent sinds zijn stichting in 's-Hertogenbosch. Deze functie vervulde hij tot aan zijn dood op 16 november 1773, zij het dat hij op aanraden van magister-generaal Lamb. E. (de) Fisen de laatste jaren Adrianus Smits als helper naast zich had. Volgens kroniekgegevens haalde ene 'Hannes Haskes' op 26 augustus 1920 "het schilderij van Waltherus Pijnenburg, de stichter van de Latijnse school" op bij notaris Bijvoet in Berchem (Berghem). Het moest toen nog worden gerestaureerd. Hoogstwaarschijnlijk is het hier beschreven schilderij dat waarvan de kroniek melding maakt
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 94; Hermans 1858, I (2), p. 209, nr.7, II, p. 333; Schutjes 1876, p. 763, p. 764; Voorloopige lijst 1931, p. 336 (drie priorenportretten uit XVIII; een van deze is waarschijnlijk hiermee te identificeren); Uden 1986, p. 7-8, p.9 (afb.1); Cat. tent. Uden 1986, p. 106 (cat. nr. 17), p. 105, afb. 28 (foutieve vermelding van bouwtijd kapel), p. 108, afb. 1; Cat. tent. Uden 1987, p. 159, cat. nr. 113, afb. 249 (foutieve vermelding van bouwtijd kapel); Elsen 1988, p.11; Cat.tent. Ter Apel 1991, p. 38, inv. nr. 28, p. 21 (afb.)
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0093 Portret Albertus van der Voort osc, prior te Uden
Toelichting:
Albertus van der Voort was prior te Uden (1730-1747). In ordegewaad en bonnet, ten driekwart lijve en nagenoeg frontaal, staande voor een met rood leer beklede stoel, de beschouwer aanziend. In de linkerhand een (gebeden)boek, de wijsvinger tussen de pagina's, de rechterhand op een schedel, die op een tafel met groen kleed ligt. Voorts op de tafel twee staande boeken. Links een doorkijk naar buiten. Temidden van het geboomte het beeld van Onze Lieve Vrouw ter Linde, gekleed in rood gewaad en blauwe mantel. Linksboven een naar rechts afhangende bruin-goudkleurige draperie. Rechts een afhangende, groene draperie. Zwart gelakte, geprofileerde en gewelfde lijst met goudkleurige binnenrand. Op de onderrand een koperen plaatje met de naam en de regeerperiode
Datering:
1773. Links, boven de boeken op het raamkozijn "Ætat. 34", voorts gesigneerd en gedateerd "Canen pinxit 1773 (?)"; Hermans: aetatis 31, Kolem pinxit 1734
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Canen (Kolem ?)
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Lengte in cm:
126
Breedte in cm:
99,5
Opmerkingen:
Albertus van der Voort, zestiende prior van het convent sedert de stichting (1730-1747), overleed 1 april 1747. Tijdens zijn prioraat (volgens Schutjes aangevangen in 1731) werd in 1743 de Latijnse School geopend, die was opgericht door W. Peynenburg (ziVW-P017-Ud094), die zijn opvolger zou worden. Hijzelf was vanaf het begin er als leraar aan verbonden. Mogelijk is naar aanleiding hiervan zijn portret geschilderd. Aan deze prior wordt intern toegeschreven een niet onaanzienlijke uitbreiding van liturgische voorwerpen. Dit is niet juist. Slechts de ampullen met schaal (VW-P017-Ud0175) en het wierookvat met scheepje (VW-P017-Ud0176) werden in de jaren 1738 en 1739 toegevoegd aan het kerkelijk bezit, waarvan het laatst genoemde als gevolg van schenking. Een gedeelte van het boekbandbeslag, beschreven onder VW-P017-Ud0461, alsmede het losse beslag, vermeld onder VW-P017-Ud0460, dateren ook uit zijn tijd en zijn hoogstwaarschijnlijk toen ook verworven. De ciborie (VW-P017-Ud0157) en de twee kandelaars (VW-P017-Ud0182), die steeds zijn beschouwd als zijnde aangeschaft door deze prior dateren uit de negentiende eeuw. Ook de canonborden (VW-P017-Ud0209) welke hij zou hebben verworven, zijn negentiende eeuws. Hermans leest foutief "aetatis 31". Voorts "Kolem pinxit 1734", hetgeen niet overeenstemt met de huidige inventarisatiegegevens. Zonder twijfel valt thans de naam 'Canen' te lezen. Wat betreft het jaar van vervaardiging is nagenoeg zeker
'1773' te lezen. Evenwel moet worden opgemerkt dat het tweede cijfer 7 in dit jaartal anders van vorm is dan het eerste. Bovendien is het cijfer 3 hier anders geschreven dan in het getal '34' van zijn leeftijd. Onder deze beide cijfers is het doek geretoucheerd. De vraag is gewettigd of bij een restauratie het jaartal is veranderd, temeer omdat het portret van deze persoon (op 34-jarige leeftijd) dan 26 jaar na zijn dood zou zijn vervaardigd. Heel misschien is bij deze veronderstelde restauratie ook de naam van de schilder gewijzigd
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 93; Hermans 1858, I (2), p. 151, 209, nr. 6; II, p. 333, 337; III, p. 447; Schutjes 1876, p. 763; Voorloopige lijst 1931, p. 336 (drie priorenportretten uit XVIII; een van deze is waarschijnlijk hiermee te identificeren)
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0092 Portret Conrades Hermes osc, prior te Uden
Toelichting:
Conrades Hermes was prior te Uden 1724-1730. In ordegewaad met capuce en kalot, ten driekwart lijve en driekwart naar links, staande aan een tafel met het mirakuleuze kruis ('wonderkruis', zie inv. nr. VW-P017-Ud0051) in de rechterhand, met de linkerhand ernaar wijzend, de beschouwer aanziend. Op de tafel een aan de onderzijde omgerold blad papier met een (nog) niet ontrafelde tekst in zwart en rood waarin vermoedelijk een chronogram is verwerkt. Linksachter een kast waarop het geklede beeld van Onze Lieve Vrouw ter Linde op een achttiende eeuws console. Linksboven een blauwgroene draperie. Rechts een zuil. Zwart gelakte, gewelfde lijst met goudkleurige binnenrand. Op de onderrand een koperen plaatje met de naam en de regeerperiode
Datering:
1725-1730
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
[Joh. Keyzer (Keyser)]
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Lengte in cm:
129
Breedte in cm:
102
Opmerkingen:
Conrades (Conrardus) Hermes, vijftiende prior van het con¬vent van dit convent sedert zijn stichting (1724-1730), overleden 20 december 1730. Volgens Hermans is het portret vervaardigd door Joh. Keyzer. Hij noemt geen jaar van vervaardiging. Wel geeft hij de sterfdatum van deze prior. De Voorloopige lijst vermeldt een portret van een prior uit 1730, door Joh. Keyser. Ook in beide hieronder genoemde catalogi wordt 1730 als jaar van vervaardiging aangegeven. Tijdens de inventarisatie werd geen signatuur, noch een datering aangetroffen. Over de schilder Joh. Key¬zer (Keyser) geen informatie in de beschikbare literatuur vermeld
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 92; Hermans 1858, I (2), p. 209, nr. 5; II, p. 333, 343; Schutjes 1876, p. 763; Voorloopige lijst 1931, p. 336; Cat.tent. Uden 1986, p. 106, cat. nr. 16, p. 105, afb. 27; Cat. tent. Uden 1987, p. 159, cat. nr. 112, afb. 248
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0091 Portret Gerard Dahmen osc, prior te Uden
Toelichting:
Gerardus Dahmen (Dhamen), prior te Uden (1710-1724). In ordegewaad met capuce, ten driekwart lijve en driekwart naar rechts, staande aan een tafel. In de rechterhand een (gebeden)boek, de wijsvinger tussen de pagina's, de linkerhand op een bonnet, die op de tafel ligt. De blik gericht op de beschouwer. Rechtsboven een sokkel waarop een voorstelling van het geklede beeldje van Onze Lieve Vrouw ter Linde, dat is geplaatst op een hoog console met twee cherubs aan weerszijden, stijl Lodewijk XIV. Centraal op een door voluten omgeven cartouche "STATVÆ MIRA / CVLOSÆ B.M.V. / VERA EFFIGIES". Linksboven een draperie. Zwart gelakte, geprofileerde lijst met goudkleurige binnenrand. Op de onderrand een koperen plaatje met de naam en de regeerperiode
Datering:
1712. Op de sokkel van het beeld "ÆTAT. 42", voorts gedateerd "Anno 1712"
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Lengte in cm:
134,5
Breedte in cm:
101
Opmerkingen:
Gerardus Dahmen of Dhamen (wrsch.1668-1724), afkomstig uit Dusseldorf, was de veertiende prior (1710-1724) van het convent vanaf zijn stichting te 's-Hertogenbosch. Tijdens zijn prioraat werd in 1711 het voormalige Kruisherenklooster op de Vorstenburg verkocht aan de zusters Birgittinessen voor fl. 1.600,- en werd het jaar daarop het achthoekige genadekapelletje gebouwd, dat in 1904 zou worden afgebroken. In de voor intern gebruik opgestelde inventarislijst wordt de mogelijkheid geopperd dat de afgebeelde niet Dahmen is, maar zijn voorganger, Martinus van den Bichelaar. Volgens Hermans bevond zich destijds in Uden behalve het portret van Dahmen uit 1712 ook nog een portret van zijn voorganger, de genoemde Van den Bichelaar, uit 1711, die waarschijnlijk in 1709 prior van het klooster te Venlo werd. Gezien het feit dat zo nadrukkelijk het beeldje van Onze Lieve Vrouw ter Linde wordt weergegeven op dit portret kan aangenomen worden dat het toch prior Dahmen voorstelt, de bouwer van de nieuwe devotiekapel. De Voorloopige lijst vermeldt een portret van een prior uit 1711, maar doelt daarmee nagenoeg zeker op het hier beschreven portret
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 91 Hermans 1858, I (2), p. 209, nr. 4 (Dhamen, gedateerd 1712), nr.3 (M. van den Bichelaar, gedateerd 1711), III, p. 420; Schutjes 1876, p. 763; Voorloopige lijst 1931, p. 336; Cat.tent. Uden 1990, p. 55, afb. 22 (gedateerd: ca.1710)
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0090 Portret Henricus Bruyns osc, prior te Uden
Toelichting:
Henricus Bruyns was prior te Uden van 1689-1701. In ordegewaad met capuce, ten driekwart lijve, staande voor een met rood leer beklede stoel, driekwart naar rechts, het mirakuleuze kruis ('wonderkruis', zie inv. nr. VW-P017-Ud0051) in de linkerhand, met de rechterhand wijzend in de richting van dit kruis. De blik gericht op de beschouwer. Rechts een tafel waarop een rode doek, een bonnet en een blad papier met de tekst "Vera Effigies / Miraculosae/ Crucis in / Uden". Links een rode draperie. Rechtsboven een gedeelte van een (schilderij?)lijst met vruchtenfestoen. Zwart gelakte, geprofileerde en gewelfde lijst met goudkleurige binnenrand. Op de onderrand een koperen plaatje met de naam en de regeerperiode
Datering:
1697. Op de tafelrand "ÆTATIS / 40", voorts gedateerd "1697"
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Onbekend
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Lengte in cm:
130
Breedte in cm:
105
Opmerkingen:
Henricus Bruyns (wrsch.1657-1701), hier afgebeeld als veertigjarige, was de twaalfde prior van dit convent vanaf zijn stichting te 's-Hertogenbosch. Tijdens zijn bewind (1689-1701) werd het nieuwe klooster gebouwd bij de reeds bestaande Mariakapel. Hij overleed 5 november 1701. Schutjes noemt 1684 als beginjaar van zijn prioraat. De Voorloopige lijst vermeldt een portret van een prior uit 1691. Ongetwijfeld is hiermee dit portret bedoeld
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 90; Hermans 1858, I (2), p. 209, nr. 2; II, p. 332-333; Schutjes 1876, p. 73; Voorloopige lijst 1931, p. 336; Cat. tent. Uden 1986, p. 106, cat. nr. 15, p. 105, afb. 16; Cat.tent. Ter Apel 1993, p. 58, cat. nr. 46
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0089 Schilderij van het voormalige kruisherenklooster te Uden
Toelichting:
Het voormalige kruisherenklooster te Uden, gezien vanuit het noordoosten. Achter de kapel de ca.1700 voltooide vleugel van het klooster. Links van het complex de schoorsteen van bierbrouwerij Schuurmans. Op de voorgrond een begroeid veld met heg, waarin een grote toegangspoort. In het veld een gemetseld verhoog. Op de zandweg een man met een door een paard getrokken huifkar, een lezende (brevier biddende ?) Kruisheer en een vrouw met witte muts
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
J. Bakx
Materiaal/techniek:
Aquarel: waterverf, papier
Lengte in cm:
58,5
Breedte in cm:
33,5
Documentatie:
Literatuur:"Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 89
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0088 Achterglasschildering H. Drievuldigheid
Toelichting:
De H. Drievuldigheid, gezeten tegen een lichtblauwe achtergrond in een medaillon met een goudkleurige, blauwe en witte rand. Links God de Vader in een wit gewaad en bruingele mantel met rijksappel met bol en kruis, het hoofd geneigd naar Christus, die zijn arm om hem heenslaat. Deze heeft een kruis in de linkerhand en draagt een rode mantel, die het lichaam grotendeels onbedekt laat. Boven hun hoofden de Geestesduif met gespreide vleugels. Aan de bovenzijde van het medaillon vijf witte bloemen met rode harten aan blauwgroene takken. Aan de onderzijde "S. 3:Faltigkeit". Zwart gelakte, geprofileerde lijst
Datering:
1800-1900
Deelcollectie:
Kruisheren
Plaats vervaardiging:
Duitsland/Oostenrijk
Materiaal/techniek:
Glas, olieverf
Lengte in cm:
31,8 incl. lijst
Breedte in cm:
23,5 incl. lijst
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 88
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0085 Schilderij van het Wonderkruis
Toelichting:
Het 'Wonderkruis' (zie inv. nr. Ag/0051) tegen een rode achtergrond, binnen een imitatie ajour houten omlijsting op blauwgrijs fond, gevormd door takken met doornen en distels, waarin de Arma Christi zijn verwerkt. Links, van onder naar boven: dobbelstenen, geselpaal met twee geselwerktuigen, een kraaiende haan (op de geselzuil), een ladder waaraan opgehangen een hamer, nijptang en rietstengel met spons. Rechts, van onder naar boven: geldbuidel, geopende lantaarn, de doek van Veronica, een kan, elkaar kruisende rietstok en lans, op de kruising drie nagels. Aan de bovenzijde een om de lans en hysopstengel gewonden tekstbanderol "Als een wortel uit dorre aarde: gedaante en schoonheid heeft hij niet". Geheel boven een wapenschild met het Kruisherenkruis. Aan de onderzijde op een imitatie houten cartouche "WONDERKRUIS / bij de Eerw. Kruisheeren te Uden". Achter glas, in een zwart gelakte, geprofileerde lijst met zilverkleurige binnenrand
Datering:
ca. 1900
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Anoniem
Lengte in cm:
35
Breedte in cm:
20
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 85
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0084 Schilderij van Petrus die een lamme geneest
Toelichting:
Tafereel in klassiek interieur. Centraal Petrus, op de rug gezien, de hand grijpend van een man, die op de rand van een verhoog zit. Met de linkerhand wijst hij naar de hemel. Vóór hem Johannes, de blik opwaarts gericht, de handen gevouwen. Linksvoor en op de achtergrond een groot aantal toeschouwers, waarvan sommigen met de handen in dankhouding. Achter de zuil rechts een oudere man en rechts van deze een man met een boek (Mogelijk een verwijzing naar de Joodse overheid, door wie Petrus en Johannes na dit gebeuren werden gearresteerd; Handelingen 4). Geschilderd in donkere kleuren, voornamelijk roodbruin en groen. Goudkleurige, hol gewelfde lijst
Deelcollectie:
Kruisheren
Lengte in cm:
Dagmaat 93 x 75 cm, lijst 109 x 91
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 84
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0082 Schilderij met winterlandschap
Toelichting:
Paneel A linksonder gesigneerd "A.D. Hilleveld". Paneel B linksonder gesigneerd en gedateerd "a.d. hilleveld f 76". A. Rivierlandschap in de winter: op het ijs schaatsers en andere figuren en een slee waarop bussels hout worden vervoerd, een boot op de oever. Landschap met twee molens en huizen. Donkere wolkenlucht. B. Rivierlandschap in de zomer: op de rivier een zeilboot, op de linkeroever een zandpad waarop een figuur met een korf aan de arm, aan de waterkant een visser met twee kinderen. Aan het water een boerenhoeve met enige figuren en op de achtergrond een molen. Een kerktoren en enige huizen op de horizon. Bewolkte hemel. Panelen in hol gewelfde, geprofileerde, houten lijsten

Datering:
1876
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
A.D. Hilleveld
Materiaal/techniek:
Olieverf op paneel
Lengte in cm:
Dagmaat 18,5 x 28,3 cm, lijst 26,3 x 36
Opmerkingen:
Het rivierlandschap in de zomer is in 2002 (?) uit het klooster in Uden gestolen. Bijzonderheden: Adrianus David Hilleveld, geboren te Amsterdam in 1838. Vóór 1863 heeft hij zich te Rotterdam gevestigd, hij was in 1860 werkzaam te Utrecht. Leerling van Valentijn Bing en daarna van Abraham Hulk. Hij schilderde hoofdzakelijk zee- en strandgezichten. Werk van hem op tentoonstellingen in Amsterdam, Den Haag en Leeuwarden (landschappen, strandgezichten, woelige zeeën en riviergezichten)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 82; P. A. Scheen, “Lexikon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950,” Deel A-L, 's-Gravenhage 1969, Deel M-Z ('s-Gravenhage 1970, p. 483
Organisatietrefwoorden:
Objecttrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
Pagina: 1