Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

beacon
41 voorwerpen
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-021 Wandbord met afbeelding van de St. Jozefkerk te Stadbroek (Sittard)
Toelichting:
In 1918 wordt de hulp van de Missionarissen van het H. Hart gevraagd bij de zielzorg in Sittard en met name de buitendorpen Stadbroek en Overhoven. In Stadbroek worden veel mijnwerkerswoningen gebouwd en in het grotere Overhovenop is geen zielzorg aanwezig. In 1920 besluiten de missionarissen het werk aan te nemen. Drie missionarissen worden naar Stadbroek-Overhoven gestuurd. Een vluchtelingenbarak uit de Eerste Wereldoorlog wordt ingericht als noodkerk, waardoor de lokale bevolking de lange tocht naar het centrum van Sittard bespaard blijft. In 1922 voegt het bisdom Roermond Stadbroek en Overhoven samen tot een rectoraat en draagt de leiding over aan de Missionarissen van het H. Hart. De noodkerk maakt in 1923 plaats voor een houten kerk, toegewijd aan de H. Jozef, en krijgt de status van hulpkerk. In Overhoven wordt de centrale rectoraatskerk gebouwd, die in 1925 gereed komt en wordt toegewijd aan het H. Hart. In 1931 al wordt begonnen aan een nieuwe kerk die in 1934 in gebruik kan worden genomen. In 1950 wordt Stadbroek een zelfstandig rectoraat met een eigen kerkgebouw, dat in 1954 in gebruik wordt genomen. In 1972 wordt het rectoraat Stadbroek verheven tot St. Jozefparochie en het rectoraat Overhoven tot H. Hartparochie
Datering:
1970-1990
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
TWD:
Gedenkvoorwerpen
Vervaardiger:
Chemkefa
Plaats vervaardiging:
Berg en Terblijt
Materiaal/techniek:
Blauw geglazuurd porcelein
Diameter in cm:
30
Documentatie:
Documentatiemap voorwerpen
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-011 Voorzittershamer
Toelichting:
De congregatie had in Nederland twee apostolische scholen, in Tilburg en in Driehuis-Velsen. Beide scholen hadden een vereniging voor oud-studenten met een eigen voorzittershamer met naamplaatje. De in hout uitgesneden afbeelding van een huis is de weergave van het missiehuis in Driehuis. Op de andere hamer is een metalen plaatje aangebracht met de tekst "Broederschap der oud-studenten Tilburg"
Datering:
1952, z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Houtsnijwerk, naamplaatje koper geëtst
Lengte in cm:
27; 30
Breedte in cm:
12; 10 (kop)
Diepte in cm:
5; 3,5 (kop)
Diameter in cm:
1,5; 2 (steel)
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 30
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-033 Vaandel vereniging van oud-studenten van de Missionarissen van het Hart, afdeling Tilburg
Toelichting:
Onder de tekst "COR UNUM ET ANIMA UNA" staat een kruis met daarop het H. Hart. Op het hart de letters MSC. Onder het kruis zijn druiven en korenaren afgebeeld. Op de linkerbaan van het vaandel is van boven naar onder het Lam Gods, een pater MSC met vaandel en het wapen van de stad Tilburg te zien. Links naast deze afbeeldingen van boven naar beneden de tekst "BROEDERSCHAP OUD-STUDENTEN"
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
TWD:
Vaandels en vlaggen
Materiaal/techniek:
Textiel met applicatie en borduursel
Lengte in cm:
110
Breedte in cm:
100
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 29
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-032 Vaandel missieclub van studenten van de apostolische school Tilburg
Toelichting:
De apostolische school was het klein-seminarie van de MSC in Nederland. Op de linkerbaan staat het woord "MONSEIGNEUR", rechts is de naam "S H Verius" te lezen. Stanislaus Henricus Verius was een van de eerste missiebisschoppen van de MSC. Op de hoeken van het kruis staan de letters "AMSC": Aspirant Missionaris van het H. Hart. De studenten schreven de letters amsc onder hun naam. In het midden van het kruis staat het H. Hart van Jezus. Het kruis is geplaatst in een rood schild. Over de onderste twee delen van het schild is een missieterrein afgebeeld. De planten in de linkerbovenhoek van het schild verwijzen waarschijnlijk naar het kloosterleven. In de rechterbovenhoek staan emblemen van het priesterschap: kelk, stola en een Bijbel
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
TWD:
Vaandels en vlaggen
Materiaal/techniek:
Textiel met applicaties en borduursel
Lengte in cm:
150
Breedte in cm:
110
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 28
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-024 Toog van de Missionarissen van het H. Hart voor in de missie
Toelichting:
Het kloosterkleed was voor de priesters een zwarte toog met priesterboord en om het middel een dubbel koord dat eindigde met een knoop aan de afhangende delen. De broeders droegen ook een zwarte toog, zonder priesterboord, en om het middel een zwarte band met afhangende einden. In de missie droeg men een witte toog zonder koord
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
TWD:
Kloosterkleding
Materiaal/techniek:
Genaaid wit textiel met aan voorzijde knoopsluiting
Lengte in cm:
135
Breedte in cm:
40-110
Opmerkingen:
Deze toog is gedragen door broeder P. Kok msc in Merauke (Nieuw Guinea)
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 35
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-023 Toog van de Missionarissen van het H. Hart
Toelichting:
Het kloosterkleed was voor de priesters een zwarte toog met priesterboord en om het middel een dubbel koord dat eindigde met een knoop aan de afhangende delen. De broeders droegen ook een zwarte toog, zonder priesterboord, en om het middel een zwarte band met afhangende einden. In de missie droeg men een witte toog
Datering:
voor ca. 1965
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
TWD:
Kloosterkleding
Materiaal/techniek:
Zwart genaaid textiel met knopensluiting aan voorzijde, koord
Lengte in cm:
155 (toog)
Breedte in cm:
45-120 (toog)
Opmerkingen:
Deze toog met koord is gedragen door pater Jan Vonk msc
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 35
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-020 Tafelkleed met geborduurde handtekeningen van congregatieleden
Toelichting:
Vera Nelissen in Amsterdam was een bekende zelatrice (medewerkster van de Propaganda MSC) en weldoenster van de congregatie. Missionarissen waren bij haar aan huis welkom. Zij liet hen een handtekening zetten op een tafellaken en borduurde daarna de handtekening. Na haar overlijden kreeg mgr. Tillemans het tafellaken en nam dit mee naar zijn bisdom Merauke , Nieuw Guinea. Toen hij eenmaal emeritus was, stuurde hij het laken in 1974 naar het archief te Tilburg
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Vervaardiger:
Vera Nelissen
Plaats vervaardiging:
Amsterdam
Materiaal/techniek:
Geborduurd textiel
Lengte in cm:
160
Breedte in cm:
120
Opmerkingen:
Bijgevoegd de brief van mgr. Tillemans aan pater Bedaux over de herkomst van het tafellaken
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 36
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-016 Stempels van de Missionarissen van het H. Hart
Toelichting:
De stempels zijn afkomstig van: Nederlandse provincie (2x), apostolische school Tilburg, juvenaat en de missienaaikring, Missiehuis Tilburg
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
TWD:
Zegels en stempels
Materiaal/techniek:
Houten steel, stempelvlak ijzer/rubber
Lengte in cm:
3-5 (rechthoekige exemplaren)
Breedte in cm:
2,5-3,5 (rechthoekige exemplaren)
Hoogte in cm:
6,5-8
Diameter in cm:
3-5,5 (ronde exemplaren)
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 26
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-036 Steen en tegeltje bij het kunstproject 'Versteend verleden'
Toelichting:
In 2014 maakte keramisch kunstenaar Annet Vermeulen een kunstwerk in de muur van het voormalige Missiehuis aan de Bredaseweg te Tilburg. Het kunstwerk bestaat uit zelfgemaakte, holle stenen van klei die bekleed zijn met afbeeldingen die betrekking hebben op het kloosterleven. Het kunstwerk kwam tot stand door crowdfunding. De donateurs kregen een steen of tegeltje met de tekst "Hartelijk dank voor uw donatie aan Versteend verleden"
Datering:
2014
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
TWD:
Gedenkvoorwerpen
Vervaardiger:
Annet Vermeulen
Materiaal/techniek:
Klei
Lengte in cm:
18 (1); 15 (2)
Breedte in cm:
9 (1); 15 (2)
Diepte in cm:
5 (1); 0,5 (2)
Documentatie:
"Versteend verleden: van gapend gat naar keramische kunst" door Annet Vermeulen (AR-P027-7736)
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-006 Prenten van H. Hart van Jezus, Onze Lieve Vrouw van het H. Hart, en Sint Jozef
Achtergronden:
François (Jaap) Mes, geboren te Haarlem, volgde zijn opleiding aan de Rijksacademie voor Beeldende Kunst in Amsterdam. Daar raakte hij bevriend met de kunstenaars Piet en Mathieu Wiegman, die hem in contact brachten met de Bergense School. Na zijn intrede bij de benedictijnen in 1917 hield hij zich voornamelijk bezig met Bijbelse- en heiligentaferelen. Vanaf 1923 was hij werkzaam in Frankrijk
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
TWD:
Prenten en prentjes
Vervaardiger:
Frater Mes
Materiaal/techniek:
Kleurendruk met afbeelding van het originele werk
Breedte in cm:
18
Hoogte in cm:
25
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 9
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-005 Prenten van H. Hart van Jezus, Onze Lieve Vrouw van het H. Hart en Sint Jozef
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
TWD:
Prenten en prentjes
Vervaardiger:
Pieter Geraedts (1911-1978)
Materiaal/techniek:
Kleurendruk met afbeelding van het originele werk; foto
Breedte in cm:
23 (prent); 30 (foto)
Hoogte in cm:
33 (prent); 21 (foto)
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 10
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-004 Prenten van H. Hart van Jezus, Onze Lieve Vrouw van het H. Hart en Sint Jozef
Toelichting:
Deze prenten hingen vaak in de kloosters van de Missionarissen van het H. Hart op de afzonderlijke kamers van de kloosterlingen. Binnen de congregatie was er naast de verering van het H. Hart van Jezus een bijzondere verering voor Maria onder de titel van Onze Lieve Vrouw van het H. Hart en voor Sint Jozef, aanvankelijk "Vriend van het H. Hart" genoemd, maar spoedig veranderd in toonbeeld en patroon van de minnaars van Jezus H. Hart
Datering:
1950-1960
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
TWD:
Prenten en prentjes
Materiaal/techniek:
Gedrukte prent
Breedte in cm:
27
Hoogte in cm:
48
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 8
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-026 Portretten bevolkingsstammen Nederlands Nieuw Guinea
Toelichting:
Vier schilderijen van personen als illustratie van de bevolkingsstammen van voormalig Nederlands Nieuw Guinea. De schilderijen zijn getiteld "Manau Ewati", "Jongeling van de klas der Ewatie", "Dodenplechtigheid der Imo's" en "Maridinees opgesierd voor den dans". De schilderijen werden gebruikt op missietentoonstellingen, zoals op de missietentoonstelling bij gelegenheid van het "Eerste Nederlandsche Missiecongres", gehouden te Maastricht, 12-14 juli 1921 (zie de foto in: "Eerste Nederlandsche Missiecongres, gehouden te Maastricht, 12-14 juli 1921 door het Centraal Bestuur van den Priestermissiebond" (Leiden 1921), p. 146)
Datering:
1912, 1913, 1914, z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
TWD:
Schilderijen
Vervaardiger:
Pater Petrus Vertenten (-1946)
Plaats vervaardiging:
Okaba, Nieuw Guinea
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Breedte in cm:
30-40
Hoogte in cm:
37-50
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 25
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-018 Portret van pater Jacques Schreurs msc (1893-1966)
Toelichting:
Het schilderij werd op 8 november 2015 aangeboden aan Wim Vergouwen msc bij zijn afscheid als pastoor van Broeksittard (Sittard). Het werd aangeboden door de familie Spanjaard. Pater Schreurs was bevriend met Theresia Spanjaard
Datering:
1934
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
TWD:
Portretten
Vervaardiger:
Jean Adams (1899-1970)
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek, ingelijst in houten lijst
Lengte in cm:
87
Breedte in cm:
74
Documentatie:
Documentatiemap voorwerpencollectie
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-031 Portret van onbekende missionaris van het H. Hart
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
TWD:
Schilderijen
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Breedte in cm:
70 (excl. lijst); 78 (incl. lijst)
Hoogte in cm:
100 (excl. lijst); 108 (incl. lijst)
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-034 Portret van Louis van de Vrande msc (1910-1971)
Toelichting:
Schilderij van de aalmoezenier pater Louis van de Vrande. Schildering naar voorbeeld van zijn bidprentje: in uniform, de toeschouwer aankijkend. In de linkerbovenhoek van het schilderij staat een wapenschild afgebeeld. Van de Vrande werd op op 10 augustus 1935 tot priester gewijd en vertrok datzelfde jaar als missionaris naar de Filippijnen. Na 1945 werd hij aalmoezenier van de Nederlandse legertroepen in Frankrijk en liet hij zich inschepen naar Nederlands-Indië. In 1950 vertrok hij naar Korea. In 1952 behaalde hij de groene baret bij de commando-troepen en werd hij bevorderd tot luitenant-kolonel. In 1967 verliet hij de militaire dienst en werd aalmoezenier van de binnenvaartschippers. Pater Van de Vrande ontving verschillende onderscheidingen. Van links naar rechts draagt hij links op de borst de volgende onderscheidingen: officier in de Orde van Oranje-Nassau; Ereteken voor Orde en Vrede met de jaargespen 1946, 1947, 1948 en 1949; Onderscheidingsteken voor Langdurige Dienst als Officier; Kruis voor Recht en Vrijheid met Gesp “KOREA 1950”; Kruis voor Betoonde Marsvaardigheid (Vierdaagsekruis, 2e maal); Kruis van de KNVRO (TMPT-Kruis); United Nations Service Medal; Bronze Star USA en Korean War Medal. Voorts draagt hij rechts op de borst Batons van de Presidentiele Eervolle Vermeldingen voor de militairen van het Nederlands Detachement VN (NDVN) Korea: rechts de Republic of Korea Presidential Unit Citation; links de USA Presidential Unit Citation met bronzen eikenblad. Boven de onderscheidingen draagt hij de Combat Infantryman Badge
Datering:
na 1971
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
TWD:
Schilderijen
Materiaal/techniek:
Verf op doek in houten, wit met groen geschilderde lijst, aan de achterzijde voorzien van twee metalen hangogen
Lengte in cm:
88 (excl. lijst); 104,5 (incl. lijst)
Breedte in cm:
62,5 (excl. lijst); 79,5 (incl. lijst)
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-028 Portret pater Bernard Naaijkens msc (1899-1992)
Toelichting:
Pater Bernard Naaijkens was in Nederland een bekend geestelijk leider en de schrijver van talrijke meditatieboeken
Achtergronden:
Schilder Antoon van Welie was aan het begin van de twintigste eeuw zowel in Nederland als in het buitenland een beroemd portretschilder. Hij kreeg zijn opleiding in België en behaalde zijn eerste successen in Parijs. Vervolgens nam zijn carrière een vlucht. Hij woonde beurtelings in Parijs, in Londen en in Rome, waar hij een tijdlang een atelier bezat in het Vaticaan. In Nederland werd Den Haag zijn standplaats
Datering:
1952
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
TWD:
Schilderijen
Vervaardiger:
Antoon van Welie (1866-1956)
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Breedte in cm:
50 (excl. lijst); 60 (incl. lijst)
Hoogte in cm:
60 (excl. lijst); 70 (incl. lijst)
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 18
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-027 Portret mgr. Gerard Vesters msc (1876-1954)
Toelichting:
Mgr. Vesters was van 1926 tot 1939 apostolisch vicaris van Rabaul, Papua Nieuw Guinea
Achtergronden:
Frits Grips (1869-1961) vervaardigde aanvankelijk interieurs en stillevens maar later ook landschappen en portretten. Hij was meer dan 25 jaar leraar aan de Vughtse Tekenschool en had de naam een bekwaam portrettist te zijn
Datering:
1921
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
TWD:
Schilderijen
Vervaardiger:
Frits Grips
Materiaal/techniek:
Olieverf op doek
Breedte in cm:
61 (excl. lijst); 80 (incl. lijst)
Hoogte in cm:
81 (excl. lijst); 90 (incl. lijst)
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 17
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-007 Muurkranten
Toelichting:
Met deze muurkranten maakte de missionarissen op scholen en andere instellingen propaganda voor de missie in het algemeen
Datering:
1952-1956 (met hiaten)
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Vervaardiger:
Afd. Propaganda MSC
Materiaal/techniek:
Drukwerk in zwart en rood
Breedte in cm:
40; 45
Hoogte in cm:
55; 58
Opmerkingen:
Nr. 8 van 1954 staat op de achterkant van nr. 7
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 20
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-014 Missiekruis Missionarissen van het H. Hart
Toelichting:
Elk jaar was er een plechtige uitzending naar de missie waarbij elke missionaris een missiekruis uitgereikt kreeg als teken van kerkelijke zending
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
TWD:
Kruizen
Materiaal/techniek:
Koper, ingelegd hout
Breedte in cm:
10
Hoogte in cm:
20
Diepte in cm:
1-2
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 22
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-012 Missiebusjes van de Missionarissen van het H. Hart
Toelichting:
De afdeling Propaganda van de congregatie verspreidde onder andere bij winkels, bedrijven en scholen collectebusjes om geld voor het missiewerk te verzamelen. Het geld werd later door een pater-propagandist opgehaald. Er zijn in de loop der jaren verschillende uitvoeringen van het missiebusje geweest
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
TWD:
Collectebussen
Materiaal/techniek:
Blik, gelakt, voorzien (papieren) opdruk
Breedte in cm:
7
Hoogte in cm:
9,5
Diepte in cm:
6
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 22
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-029 Missiebus Missionarissen van het H. Hart
Toelichting:
In de periode 1954-1955 zijn een honderdtal van deze missiebussen verspreid in de wijken van de stad Tilburg om geld bijeen te brengen voor een geschenk aan de Tilburgse congregatieleden (de "Rooie Harten"). De Rooie Harten woonden sinds 1882 in Tilburg en vierden in 1954 hun eerste eeuwfeest als congregatie
Datering:
[1954]
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
TWD:
Collectebussen
Materiaal/techniek:
Hout, beschilderd
Hoogte in cm:
30
Diameter in cm:
8,5
Opmerkingen:
Zie documentatiemap, no. 23
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-009 Medaille Maria-Congregatie
Toelichting:
Op de Apostolische School van de Missionarissen van het H. Hart te Tilburg en in Driehuis-Velsen bestond een Maria-Congregatie. Bij de opname in de Maria-Congregatie ontvingen de nieuwe leden een medaille. Op de medaille staat aan de ene zijde O.L. Vrouw van het H. Hart met de woorden "KONINGIN.BESCHERMSTER.MOEDER", op de andere zijde de tekst "MARIACONGREGATIE" rondom het monogram "IHS". In het "Handboekje voor de leden der Mariacongregatie opgericht onder den titel van O.L. Vrouw van het H. Hart en den H. Aloysius aan de Apostolische Scholen der Missionarissen van het H. Hart te Tilburg en Driehuis" wordt op pp. 52-54 beschreven hoe de medailles worden uitgereikt
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
TWD:
Mariaverering
Materiaal/techniek:
Blik en lint
Hoogte in cm:
7 (incl. lint)
Diameter in cm:
3
Opmerkingen:
Eén medaille is beschadigd
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-041 Leren balletje voor het jagerspel dat op de cour van de Apostolische School van het Missiehuis te Tilburg werd gespeeld
Toelichting:
Door pater J.W. Kaandorp msc als volgt toegelicht: "Dit keiharde balletje werd gebruikt in het Jagerspel, een tamelijk ruw gedoe, waarbij volgens bepaalde regels het balletje van de een op de ander overging. Men mikte vanaf een bepaalde afstand op de kuiten van het 'slachtoffer', maar raakte ook nog al eens de billen. Het kon een pijnlijke gewaarwording zijn. Het spel viel zeker niet bij iedereen in de smaak. Bepaalde mede-studenten konden het geliefde slachtoffer zijn. Sommige deelnemers waren berucht en gevreesd om hun harde gooi"
Datering:
1940-1960
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
TWD:
Gezelschapsspellen
Materiaal/techniek:
Leer
Diameter in cm:
5
Documentatie:
Notitie van pater J.W. Kaandorp msc (gevoegd bij het balletje)
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-015 Legpenning van de stad Sittard
Toelichting:
Pater J.J. Jacobs (1884-1961) ontving in 1952 de penning vanwege zijn verdiensten op sociaal terrein. Hij was een groot redenaar die Limburg doorkruiste als apostel van arbeidsvrede en arbeidsvreugde. Zo leverde hij een bijdrage aan het bestendigen van de christelijke signatuur van Limburg. Pater M.G. Molenaar (1886-1969) was meer dan 30 jaar leraar en moderator van de school voor maatschappelijk werk en publiceerde meerdere boeken. Hij ontving de penning in 1961 vanwege zijn culturele-sociale verdiensten
Datering:
1952, 1961
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
TWD:
Oorkonden en onderscheidingen
Vervaardiger:
Koninklijke Begeer
Plaats vervaardiging:
Voorschoten
Materiaal/techniek:
Zilver, geslagen
Diameter in cm:
4,5
Documentatie:
Zie documentatiemap, no. 21
Bestanden Bestanden
 
 
 
Pagina: 1