Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven
Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

Filter: Catechistenx
beacon
8 voorwerpen
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 1
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z018-008 Sjerp van mgr. Frans Frencken (1886-1946)
Toelichting:
In 1926 benoemde de Bredase bisschop P. Hopmans Frans Frencken tot directeur van het eucharistische werk in zijn bisdom. Hij kreeg toestemming voor de stichting van een religieuze groepering van vrouwen die hun leven zouden wijden aan de dienst van de kerk en beschikbaar zouden zijn voor apostolaatswerk. Op 8 december 1928 werd de Vereeniging van Catechisten van de Eucharistische Kruistocht canoniek opgericht. Met medewerking van de toenmalige burgemeester van Ginneken, jhr. Th. Serraris, en de bankier J. Ingen-Housz kon in 1931 het kasteel Bouvigne worden gehuurd. Frencken richtte het kasteel in als vakantiehuis voor fabrieksmeisjes en centrale voor de Katholieke Jeugd Vereeniging (KJV), die jongeren vormde in de geest van de Eucharistische Kruistocht. Tevens werd opgericht en aldaar gevestigd de School voor Sociale Bedrijfsleiding (1931), die in 1949 omgezet en officieel erkend werd als Katholieke School voor Maatschappelijk Werk. Op het terrein van Bouvigne verrezen nieuwe gebouwen voor activiteiten ten behoeve van vrouwen en meisjes, zoals voorlichtingscursussen over huwelijk en seksualiteit, werkkampen voor werkloze onderwijzeressen, opleidingen tot dienstbode, tot sociaal verzorgster en tot gezinsverzorgster en een instelling voor huishoudonderwijs (HOVAM). In buurten waar door interne en externe oorzaken veel maatschappelijk zwakke gezinnen woonden, begon Frencken in 1937 met zijn Vereeniging het wijkwerk voor gezinsbegeleiding en groepswerk, waarbij de catechisten zich in de desbetreffende buurt vestigden. Vanwege zijn vele werkzaamheden werd hij bij zijn zilveren priesterfeest in 1935 tot geheim kamerheer van de paus benoemd. Deze titel verleende hem het recht zichzelf monseigneur te noemen en de daarbij horende paarse sjerp te dragen
Datering:
1930-1945
Deelcollectie:
Catechisten van Breda
Materiaal/techniek:
Paars katoen en garen
Lengte in cm:
73
Breedte in cm:
100
Documentatie:
Inventarisatie Bisdom Breda, nr. 116; Frans Oudejans, 'Frencken, Franciscus Bernardus Josephus (1886-1946)', in "Biografisch Woordenboek van Nederland". URL:http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/BWN/lemmata/bwn3/frencken [12-11-2013]
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z018-005 Kelk, pateen en lepeltje
Toelichting:
Uit de nalatenschap van mgr. Frencken, de stichter van de Vereniging. De kelk is opgeborgen in bijpassend foedraal
Datering:
1910
Deelcollectie:
Catechisten van Breda
TWD:
Liturgisch vaatwerk
Vervaardiger:
Zilveratelier van Jan (J.H.) Brom
Plaats vervaardiging:
Utrecht
Materiaal/techniek:
Kelk van zilver en pateen en lepeltje verguld
Lengte in cm:
21 (foedraal); 18 (kelk); 8 (lepeltje)
Breedte in cm:
23 (foedraal)
Diepte in cm:
21 (foedraal)
Diameter in cm:
15 (kelk en pateen)
Documentatie:
Inventarisatie Bisdom Breda, nr. 44
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z018-004 Kelk, pateen en lepeltje
Toelichting:
Op de voet van de kelk staat de wapenspreuk van de Catechisten: ‘In sanguine Agni’. Op de voet staat verder een kruis met een bloedkoraal. Boven de nodus is een krans van bloedkoralen aangebracht, afgewisseld met kleine zilveren kralen. Bij de kelk een kaartje van J.M. de Groot, vicaris-generaal, met de opmerking: “geconsacreerd 17.2.1953”. Kelk is opgeborgen in bijpassend foedraal
Datering:
1952-1953
Deelcollectie:
Catechisten van Breda
TWD:
Liturgisch vaatwerk
Vervaardiger:
Firma Th. Jorna en Zn.
Plaats vervaardiging:
Amsterdam
Materiaal/techniek:
Zilveren kelk met vergulde binnenzijde van de cuppa; verguld zilveren pateen en lepeltje
Lengte in cm:
16 (foedraal); 19 (kelk); 9 (lepeltje)
Breedte in cm:
25 (foedraal)
Diepte in cm:
18 (foedraal)
Diameter in cm:
12 (kelk); 15 (pateen)
Documentatie:
Inventarisatie Bisdom Breda, nr. 42
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z018-001 Foto van het internaat Bouvigne in Breda
Toelichting:
De Vereniging van Catechisten verzorde in dit internaat opleidingen/cursussen in verpleging en maatschappelijk werk. De foto is ingelijst en op de lijst is een bevestigd bordje met de tekst: Vereniging van Catechisten, Bouvigne Breda. Op de achterzijde van de lijst staat een handgeschreven aantekening: "Foto gemaakt door dhr. A. Schets, Meidoornlaan 43 Etten-Leur, neef van Maria v.d. Linden, catechiste, lid van Vereniging v. Catechisten te Breda"
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Catechisten van Breda
TWD:
Foto's
Vervaardiger:
A. Schets
Plaats vervaardiging:
Etten-Leur
Materiaal/techniek:
Zwart-wit foto achter glas, in houten lijst met stoffen sierrand. Metalen plaatje, drie metalen hangoogjes
Lengte in cm:
38,5 (excl. lijst); 51,5 (incl. lijst)
Breedte in cm:
28,5 (excl. lijst); 41,5 (incl. lijst)
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
Pagina: 1